BCK/CBJS – Nationale dagen KBDB 2-3 en 4 december 2021 Flanders EXPO Gent.

OOK BCK/CBJS zal er aanwezig zijn met een nationale standaardkeuring in 8 categorieën.

Ieder lid in orde met de reglementen van de KBDB kan deelnemen.

Gezien de grootsheid van het evenement en om organisatorische redenen is voorinschrijving wel vereist.

Inschrijvingsformulier: Ingevuld terug te sturen aan de secretaris BCK/CBJS – Praet Edmond, Oostendse Steenweg 45, 8000 Brugge of per mail linda.godderis1@telenet.be voor uiterlijk 20.11.2021

 


Nadere gegevens aangaande aanleveren en teruggave de duiven volgen later op de site van KBDB