BCK/CBJS – Nationale dagen KBDB 11-12 en 13 maart 2022 Flanders EXPO Gent.

OOK BCK/CBJS zal er aanwezig zijn met een nationale standaardkeuring in 8 categorieën.

Ieder lid in orde met de reglementen van de KBDB kan deelnemen.

Gezien de grootsheid van het evenement en om organisatorische redenen is voorinschrijving wel vereist.

Inschrijvingsformulier: Ingevuld terug te sturen aan de secretaris BCK/CBJS – Pottel Karel, Burgemeestervoetslaan 49, 3990 Kleine-Brogel of pottel.karel@gmail.com voor uiterlijk 01.03.2022

Nadere gegevens aangaande aanleveren en teruggave de duiven volgen later op de site van KBDB