Actueel PE Limburg7-05-24 Bericht aan de duivenliefhebbers en de verenigingen

Ingevolge het slechte weer afgelopen weekend werden de duiven van Sourdun teruggebracht tot Chimay.
De voorziene provinciale vlucht uit Gien op 11/5/24 wordt vervangen door een provinciale vlucht Sens.


edit f2 ZITDAGEN PE Limburg – Zaal “Elckerlyc”, Pastorijstraat 4, 3500 Sint-Lambrechts-Herk.

Volgende zitdag :
woensdag 15 mei 2024 van 13u tot 16u.
woensdag 29 mei 2024 van 13u tot 16u


7-03-2024 Losplaats Les Isnes vervangen door Rhisnes.
coördinaten RHISNES (zone industriel – rue Benjamin Franklin 50.29.03,7/04.47.56,3)                                  


4-3-2024 Mededeling 

Wij werden door de nationale zetel in kennis gesteld van het feit dat de lossingsplaats GIEN wel weer kan gebruikt worden in 2024.

Het provinciaal comité heeft na contact met de organisator aan wie de provinciale wedvluchten zin toegewezen voor 2024 , beslist om de losplaats LORRIS te vervangen door GIEN.

Namens het provinciaal comité.


Provinciale kampioenenviering 25-02-2024

Fotopresentatie van de provinciale kampioenenviering 25-02-24

Uitslag tombola

Tombola Provinciale Dag 2023
LIMBURG 25-02-2024
     
Printer/scanner uitgeloot tussen de verenigingen die hun loten betaalden, werd gewonnen door de vereniging Oostham.
  Dank aan alle verenigingen die meewerkten aan het slagen van de kampioenenviering.  
     
Prijzen hoofdtombola
1 Tablet 1448
2 Microgolf 1527
3 Broodoven 1276
4 Airfryer-friteuse 1502
5 Roomijsmachine 1019
6 Externe harde schijf 1T 1190
7 Grill 1012
8 DVD speler 1693
9 Mixer 1387
10 Wafelijzer 1736
11 Elektrische tandenborstel 1240
12 Draagbare hoofdtelefoon 1674
     
De winnaars van een prijs van de hoofdtombola 
dienen contact te nemen met de provinciale secretaris.
GSM 0475 709842 of dubois.e@kbdb.be

 


 

edit f2 Belangrijke data :

16 november 2024 Nationale kampioenenviering in Bergen (1 dag)
14 december 2024 Kampioenenviering Limburgse Fond & Marathon Club


Ringenverdeling 2024 voor de verenigingen


SPORTIEF 2024

gewesten24

kaart limburg deelgemeenten en gewesten (word)

kaart limburg deelgemeenten en gewesten- (pdf)

LIMBURG2024 – West

LIMBURG2024 – ZO

LIMBURG2024 – Midden

LIMBURG2024 – Oost

nationaal vluchtprogramma 2024

Provinciaal sportreglement 2024

Spelregels en lijst lossingsplaatsen in Wallonië 2024 (ongewijzigd sinds 2022)


Provinciale kampioenschappen – definitief klassement

ASDUIVEN – JEUGD – KAMPIOENSCHAPPEN 1+2 – ALGEMEEN 

KAMPIOENEVIERING OP ZONDAG 25 FEBRUARI 2024 IN ZAAL “Elckerlyc” te St.-Lambrechts-Herk


18-5-2023 Mededeling aan de verenigingen en de duivenliefhebbers van de PE Limburg

Aanpassing criteria provinciale kampioenschappen

Wij informeren u dat het comité de tekst van de criteria van de provinciale kampioenschappen 2023 heeft aangepast.
De provinciale vlucht Vierzon 20/5 was nog niet voorzien in de tekst. 
We hebben deze nu toegevoegd aan de categorie KHF.

Voor de nationale kampioenschappen telt Vierzon 20/5 alsook de AWC vluchten eveneens mee voor de KHF.
De nationale vluchten uit Vierzon (ter vervanging van Bourges) tellen mee in de GHF van de nationale kampioenschappen.

Link naar de pdf criteria kampioenschappen


Mails ivm niet gemuteerde duiven die niet in de uitslag mogen opgenomen worden.

1. Wat een vereniging / liefhebber kan doen?

Controleer bij het opzoeken van een duif op de website of u het telefoonnummer van de eigenaar krijgt te zien.
Link naar opzoeken
PS U kan geen buitenlandse ringen hier zoeken

2. Wat kan de liefhebber doen?

De liefhebber kan met zijn login de gemuteerde duiven zien.

Als punt 1 of 2 correct zijn, dan is er vermoedelijk een verkeerde koppeling gebeurd.

Gelieve dus steeds de ring op de koppelingslijst nauwlettend te controleren.
Voor de buitenlandse ringen komt het vaak voor dat de landcode het probleem is.

Indien de koppeling niet het probleem is, kan u mij contacteren.
De provinciale secretaris,

Eric Dubois


Bericht aan de verenigingen
Mogen wij vragen om bij correspondentie met de KBDB steeds het rolnummer van uw vereniging te vermelden. Ook bij mails het rolnummer graag meenemen in de onderwerpregel.
De provinciale secretaris
Eric Dubois


Bedankbrief ‘Een Hart voor Limburg’
Wij danken alle deelnemers aan de provinciale wedvluchten 2019 die het mogelijk hebben gemaakt op dit jaar een bedrag van 4.500 euro te overhandigen aan ‘Een Hart voor Limburg’. Normaliter vond de overhandiging plaats tijdens de Bourges huldiging van de laureaten van de prijzen van steden en gemeenten in het provinciehuis te Hasselt in de maand februari 2020. Evenwel heeft Corona roet in het eten gegooid waardoor de huldiging niet kon doorgaan tot heden. Wij hebben dan maar besloten de gelden zonder officiële overhandiging over te maken.Bericht ter kennisgeving aan de verenigingen en verzendingen

Jaarlijks dient de lijst met de lossingen (zowel leervluchten als wedstrijdvluchten) op Waals grondgebied overgemaakt te worden aan de betrokken Waalse overheidsdienst.

Wijzigingen aan deze lijst dienen minimum 3 à 4 dagen voorafgaandelijk aan de lossing worden medegedeeld  tijdig de goedkeuring van de betrokken dienst kan worden bekomen.Bericht aan de duivenliefhebbers en verenigingen van de PE Limburg

Art. 2. Nationaal Sportreglement

“Uitsluitend de liefhebbers waarvan het duivenhok zich op Belgisch grondgebied bevindt, kunnen zich aansluiten bij de KBDB. De liefhebber, waarvan het duivenhok zich op buitenlands grondgebied bevindt, kan zich, onder geen enkel beding, aansluiten bij de KBDB. Het is aan de leden verboden op straf van voorlopige schorsing door de nationale raad van beheer en bestuur deel te nemen aan wedvluchten of leervluchten, tentoonstellingen, manifestaties, vergaderingen, feestelijkheden, enz… , ingericht door een vereniging (in de zin van artikel 14 van de KBDB-statuten) die geen lid is van de KBDB, zoals het ook aan onze verenigingen verboden is niet-leden aan hun wedvluchten, leervluchten of andere sportieve activiteiten, te laten deelnemen. Onze verenigingen mogen in hun schoot geen deelneming aan wedvluchten toelaten van niet-leden. Dit verbod geldt niet voor tentoonstellingen, manifestaties, vergaderingen of feestelijkheden ingericht in het buitenland op voorwaarde dat de buitenlandse inrichter of het buitenlands organisme werd erkend door zijn nationale federatie.”

Opgelet met artikel 2 NSR
Liefhebbers waarvan het hok niet gelegen is in België kunnen dus geen port of leerduiven komen korven in verenigingen van Belgisch Limburg. Het comité zal hier op toezien en via steekproeven dit controleren. Indien er inbreuken worden vastgesteld, zal dit gevolgen hebben voor de volgende inkorvingen van de in gebreke zijnde vereniging.
Dit geldt zowel voor prijsvluchten als voor leervluchten !!!!!!

Beide items (art 17 prov reglement en art 2 nationaal sportreglement) werden eerder reeds medegedeeld aan de vereniging in een begeleidend schrijven dat samen met de goedgekeurde reisroosters werd bezorgd. U kan dit document hier nalezen.


2019 – Bericht aan de verenigingen en duivenliefhebbers van de PE Limburg – portduiven & dubbelen van duiven.

Port/leerduiven worden niet in de spiegellijst opgenomen. Alle misbruiken dienaangaande worden beschouwd als vervalsing van de uitslag en de inrichters worden verantwoordelijk gesteld voor deze inbreuk. Wij verwijzen hierbij tevens naar artikel 28 van het Nationaal Sportreglement dat voorziet dat de duiven die aan een prijskamp deelnemen moeten ingeschreven zijn op inschrijvingsformulieren die door de vereniging of verbond ter beschikking worden gesteld. Het automatisch dubbelen van duiven is dus niet toegelaten. De liefhebber dient in te schrijven voor de dubbeling, ook als ze gratis is.


Stichtingsjaren

Limburgse verenigingen


Mutaties:

Alle ringnummers die ter mutatie worden aangeboden, dienen vermeld te worden op een formulier “aanvraag tot mutatie” en vergezeld te zijn van de eigendomsbewijzen. Deze documenten zijn te verkrijgen in de verenigingen, op de provinciale afdeling en zijn ook downloadbaar via deze website (link formulieren onder het item Algemeen in de index van deze website). Wij verzoeken leden dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen; naam, adres, kbdb-lidnummer, jaartal duiven, kenteken van buitenlandse duiven (vb NL, DV, …)
Mutaties : Belgische ring = 2.00 euro, buitenlandse ring = 2.00 euro

Voor het uitvoeren van mutaties en het bestellen van ringen kan men eveneens steeds terecht bij de administratieve zetel te Halle -Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 Halle. De financiële afhandeling dient te gebeuren door overschrijving naar het rek.nummer BE79 4338 2420 0133 (BIC: KREDBEBB). Gelieve in de mededeling steeds uw lidnummer, naam en adresgegevens te vermelden.


Mutaties: De Limburgse duivenliefhebbers kunnen voor het muteren van duiven (overschrijven op naam van de nieuwe eigenaar) tijdens het seizoen terecht op de afdeling, Pastorijstraat 4, 3500 Sint-Lambrechts-Herk op de zitdag zoals hierboven vermeld. De eigendomsbewijzen dienen steeds voorgelegd te worden.  Kampioenschappen

2022

2021 1+2  asduif  foto’s 2020+2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014   foto’s

2013   foto’s