Actueel PE LimburgProvinciale kampioenschappen – definitief klassement

ASDUIVEN – JEUGD – KAMPIOENSCHAPPEN 1+2 – ALGEMEEN 

KAMPIOENEVIERING OP ZONDAG 25 FEBRUARI 2024 IN ZAAL KWINT TE ZONHOVEN


 

 

edit f2 Belangrijke data :

26-27-28 januari 2024 : Olympiade te Maastricht
17 & 18 februari 2024 : Fugare – Kortrijk 
17 februari 2024 “Dag van de Gouden Duif” te Broechem.
25 februari 2024 Kampioenenvierin PE Limburg in zaal Kwint te Zonhoven


 

edit f2 ZITDAGEN PE Limburg – Zaal “Elckerlyc”, Pastorijstraat 4, 3500 Sint-Lambrechts-Herk.

volgende zitdag  :

Woensdag 8 november van 15u tot 17u30


29-06-2023 Verschuivingen van de KHF- en de snelheidsvluchten voor komend weekend van zaterdag naar zondag voor de PE Limburg

Beste verenigingen en liefhebbers van de PE Limburg,

Beste voerders,

Gelieve hieronder de wijzigingen voor de vluchten van de KHF- en de snelheidsvluchten van komend weekend 01/07 en 02/07 terug te vinden.

KHF:

Nanteuil en Sourdun: inkorving op vrijdag 30/06/2023, lossing op zondag 02/07/2023

Snelheid: (voerders EMT en Limburgse Verzendingsdienst)

Gewest West: Momignies: inkorving op zaterdag 01/07/2023 en lossing op zondag 02/07/2023

Gewest Midden en Oost: Chimay: inkorving op zaterdag 01/07/2023 en lossing op zondag 02/07/2023

De reeds bestaande vluchtcodes blijven behouden, enkel de data van inkorvingen en lossingen werden aangepast in het administratieve programma.

Wat de snelheidsvluchten voor het Gewest Zuid-Oost betreft, hiervoor werd geen akkoord bereikt met voerder Bauwens om de vluchten te verplaatsen.

Met andere woorden, hier blijft de inkorving voorzien op vrijdag 30/06/2023.

In opdracht van de PE Limburg.

 


15-06-2023 Wijziging vluchtprogramma PE Limburg voor zaterdag 17-6-23

Ingevolge de zware omstandigheden voor de jonge duiven heeft het comité op verzoek van de gewesten volgende wijzigingen aangebracht aan het vluchtprogramma voor zaterdag 17-06-23.

West : Soissons wordt vervangen door Vervins (vervoer : EMT)

Midden : Laon wordt vervangen door Vervins (vervoer Limb. Verz.)

Oost : Laon wordt vervangen door Chimay (vervoer : Limb. Verz.)

Zuid oost : Laon wordt vervangen door Dizy (vervoer : Bauwens)


18-5-2023 Mededeling aan de verenigingen en de duivenliefhebbers van de PE Limburg

Aanpassing criteria provinciale kampioenschappen

Wij informeren u dat het comité de tekst van de criteria van de provinciale kampioenschappen 2023 heeft aangepast.
De provinciale vlucht Vierzon 20/5 was nog niet voorzien in de tekst. 
We hebben deze nu toegevoegd aan de categorie KHF.

Voor de nationale kampioenschappen telt Vierzon 20/5 alsook de AWC vluchten eveneens mee voor de KHF.
De nationale vluchten uit Vierzon (ter vervanging van Bourges) tellen mee in de GHF van de nationale kampioenschappen.

Link naar de pdf criteria kampioenschappen


Mails ivm niet gemuteerde duiven die niet in de uitslag mogen opgenomen worden.

1. Wat een vereniging / liefhebber kan doen?

Controleer bij het opzoeken van een duif op de website of u het telefoonnummer van de eigenaar krijgt te zien.
Link naar opzoeken
PS U kan geen buitenlandse ringen hier zoeken

2. Wat kan de liefhebber doen?

De liefhebber kan met zijn login de gemuteerde duiven zien.

Als punt 1 of 2 correct zijn, dan is er vermoedelijk een verkeerde koppeling gebeurd.

Gelieve dus steeds de ring op de koppelingslijst nauwlettend te controleren.
Voor de buitenlandse ringen komt het vaak voor dat de landcode het probleem is.

Indien de koppeling niet het probleem is, kan u mij contacteren.
De provinciale secretaris,

Eric Dubois


 

13-03-2023 Criteria provinciale kampioenschappen 2023

 


Ringenverdeling 2023 PE Limburg


edit f2 Belangrijke data :

10 & 11 nov. 2023 : Nationale Dagen 2023 te Mechelen

 


SPORTIEF 2023

Gewesten en deelgemeenten 2023

kaart Limburg deelgemeenten en gewesten-

LIMBURG2023- ZO+O

LIMBURG2023- West

LIMBURG2023- Midden

Spelregels en lijst lossingsplaatsen in Wallonië 


Bericht aan de verenigingen
Mogen wij vragen om bij correspondentie met de KBDB steeds het rolnummer van uw vereniging te vermelden. Ook bij mails het rolnummer graag meenemen in de onderwerpregel.
De provinciale secretaris
Eric Dubois


Bedankbrief ‘Een Hart voor Limburg’
Wij danken alle deelnemers aan de provinciale wedvluchten 2019 die het mogelijk hebben gemaakt op dit jaar een bedrag van 4.500 euro te overhandigen aan ‘Een Hart voor Limburg’. Normaliter vond de overhandiging plaats tijdens de Bourges huldiging van de laureaten van de prijzen van steden en gemeenten in het provinciehuis te Hasselt in de maand februari 2020. Evenwel heeft Corona roet in het eten gegooid waardoor de huldiging niet kon doorgaan tot heden. Wij hebben dan maar besloten de gelden zonder officiële overhandiging over te maken.Bericht ter kennisgeving aan de verenigingen en verzendingen

Jaarlijks dient de lijst met de lossingen (zowel leervluchten als wedstrijdvluchten) op Waals grondgebied overgemaakt te worden aan de betrokken Waalse overheidsdienst.

Wijzigingen aan deze lijst dienen minimum 3 à 4 dagen voorafgaandelijk aan de lossing worden medegedeeld  tijdig de goedkeuring van de betrokken dienst kan worden bekomen.Bericht aan de duivenliefhebbers en verenigingen van de PE Limburg

Art. 2. Nationaal Sportreglement

“Uitsluitend de liefhebbers waarvan het duivenhok zich op Belgisch grondgebied bevindt, kunnen zich aansluiten bij de KBDB. De liefhebber, waarvan het duivenhok zich op buitenlands grondgebied bevindt, kan zich, onder geen enkel beding, aansluiten bij de KBDB. Het is aan de leden verboden op straf van voorlopige schorsing door de nationale raad van beheer en bestuur deel te nemen aan wedvluchten of leervluchten, tentoonstellingen, manifestaties, vergaderingen, feestelijkheden, enz… , ingericht door een vereniging (in de zin van artikel 14 van de KBDB-statuten) die geen lid is van de KBDB, zoals het ook aan onze verenigingen verboden is niet-leden aan hun wedvluchten, leervluchten of andere sportieve activiteiten, te laten deelnemen. Onze verenigingen mogen in hun schoot geen deelneming aan wedvluchten toelaten van niet-leden. Dit verbod geldt niet voor tentoonstellingen, manifestaties, vergaderingen of feestelijkheden ingericht in het buitenland op voorwaarde dat de buitenlandse inrichter of het buitenlands organisme werd erkend door zijn nationale federatie.”

Opgelet met artikel 2 NSR
Liefhebbers waarvan het hok niet gelegen is in België kunnen dus geen port of leerduiven komen korven in verenigingen van Belgisch Limburg. Het comité zal hier op toezien en via steekproeven dit controleren. Indien er inbreuken worden vastgesteld, zal dit gevolgen hebben voor de volgende inkorvingen van de in gebreke zijnde vereniging.
Dit geldt zowel voor prijsvluchten als voor leervluchten !!!!!!

Beide items (art 17 prov reglement en art 2 nationaal sportreglement) werden eerder reeds medegedeeld aan de vereniging in een begeleidend schrijven dat samen met de goedgekeurde reisroosters werd bezorgd. U kan dit document hier nalezen.


2019 – Bericht aan de verenigingen en duivenliefhebbers van de PE Limburg – portduiven & dubbelen van duiven.

Port/leerduiven worden niet in de spiegellijst opgenomen. Alle misbruiken dienaangaande worden beschouwd als vervalsing van de uitslag en de inrichters worden verantwoordelijk gesteld voor deze inbreuk. Wij verwijzen hierbij tevens naar artikel 28 van het Nationaal Sportreglement dat voorziet dat de duiven die aan een prijskamp deelnemen moeten ingeschreven zijn op inschrijvingsformulieren die door de vereniging of verbond ter beschikking worden gesteld. Het automatisch dubbelen van duiven is dus niet toegelaten. De liefhebber dient in te schrijven voor de dubbeling, ook als ze gratis is.

 


Stichtingsjaren

 

Limburgse verenigingen

 


Mutaties:

Alle ringnummers die ter mutatie worden aangeboden, dienen vermeld te worden op een formulier “aanvraag tot mutatie” en vergezeld te zijn van de eigendomsbewijzen. Deze documenten zijn te verkrijgen in de verenigingen, op de provinciale afdeling en zijn ook downloadbaar via deze website (link formulieren onder het item Algemeen in de index van deze website). Wij verzoeken leden dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen; naam, adres, kbdb-lidnummer, jaartal duiven, kenteken van buitenlandse duiven (vb NL, DV, …)
Mutaties : Belgische ring = 2.00 euro, buitenlandse ring = 2.00 euro

Voor het uitvoeren van mutaties en het bestellen van ringen kan men eveneens steeds terecht bij de administratieve zetel te Halle -Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 Halle. De financiële afhandeling dient te gebeuren door overschrijving naar het rek.nummer BE79 4338 2420 0133 (BIC: KREDBEBB). Gelieve in de mededeling steeds uw lidnummer, naam en adresgegevens te vermelden.


Mutaties: De Limburgse duivenliefhebbers kunnen voor het muteren van duiven (overschrijven op naam van de nieuwe eigenaar) tijdens het seizoen terecht op de afdeling, Pastorijstraat 4, 3500 Sint-Lambrechts-Herk op de zitdag zoals hierboven vermeld. De eigendomsbewijzen dienen steeds voorgelegd te worden.  Kampioenschappen

2022

2021 1+2  asduif  foto’s 2020+2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014   foto’s

2013   foto’s