Vogelgriep

Mededeling FAVV 11-2-2020

Jullie vinden ter informatie hier onder een kort overzicht van de toestand wat betreft hoogpathogene vogelgriep H5N8 en in bijlage een kaart uit het Europese ADNS notificatiesysteem met de locatie van de uitbraken bij commerciële bedrijven (rood) en backyard bedrijfjes (blauw).

Er zijn in de afgelopen week een besmetting op een kalkoenenbedrijf in Polen en een besmetting op een backyardbedrijfje in Duitsland bijgekomen.

De besmetting op de houderij in de buurt van Stuttgart in Duitsland is vermoedelijk te wijten aan wilde vogels. Deze vaststelling brengt de ziekte weliswaar een stuk dichter bij ons land, maar ook deze besmetting situeert zich nog steeds op de Midden-Europese vogeltrekroutes. Ter hoogte van de Alpen verschuiven deze routes namelijk een stuk naar het westen, omdat de vogels rond de Alpen vliegen. Eens voorbij de Alpen verplaatsen de dieren zich dan verder zuidwaarts via de Rhônevallei en via Italië. Doordat het virus een eind langsheen deze routes is opgeschoven, is het risico substantieel toegenomen voor het zuiden van Duitsland en de landen en regio’s verderop.

Voor ons land is het risico door deze besmetting maar in beperkt mate toegenomen. Voor wat betreft wilde vogels is het – enigszins vereenvoudigd gesteld – vooral kijken naar wat er ten noorden en noordoosten van ons gebeurt.

Het Agentschap schat op dit ogenblik voor onze pluimveestapel het risico van insleep via contacten met de getroffen landen nog steeds hoger in dan het risico op insleep vanuit wilde vogels. Het is dus belangrijk dat iedereen de al lopende preventieve maatregelen correct toepast.

We volgen de situatie dagelijks op. Zoals aangegeven op het overleg van einde januari met de sector, is ophokken van commercieel en/of hobbypluimvee één van de bijkomende maatregelen die achter de hand worden gehouden, maar is het zaak om de afschermplicht pas toe te passen van zodra er ook bij ons een substantieel risico op insleep uit wilde vogels is.

Een overzicht van de maatregelen is terug te vinden op onze website: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/