Actueel PE Vlaams-Brabant

Provinciale kampioenschappen 2023 – Jeugd en Beginnelingen worden eveneens automatisch berekend. De liefhebbers hoeven dus niets in te dienen.

Provinciale kampioenschappen 2023
Wij informeren u dat er dit jaar een automatische berekening zal gebeuren van de provinciale kampioenschappen en er dus geen deelnemingsformulieren worden gepubliceerd.

————————————————————-

27-07-2023 Annulatie Ecouen 05/08 + toelating jonge duiven Sermaises 05/08

Beste verenigingen, liefhebbers en voerders van de PE Vlaams-Brabant,

Na overleg heeft het bestuur van de PE Vlaams-Brabant beslist de wedvlucht vanuit Ecouen voor de verenigingen van sector 1 van 05/08 te annuleren.

Op 5 augustus zullen er naast oude en jaarse duiven ook jonge duiven worden toegelaten op de wedvlucht vanuit Sermaises,

dit voor alle KHF- verenigingen van de 3 sectoren.

Deze regel is ook van toepassing op de wedvlucht vanuit Sermaises van 12/08.

In opdracht van de PE Vlaams-Brabant.

———————————————————-

17-07-2023 Wijzigingen KHF-kalender voor de komende weken

Beste verenigingen en liefhebbers van de PE Vlaams-Brabant,

Gelieve hieronder enkele wijzigingen terug te vinden met betrekking tot de KHF-kalender voor de komende weken,

dit gezien de wijzigingen die Nationaal doorvoerde voor de komende 3 weken. (Bourges 29/07 – 05/08 – 12/08).

De wedvlucht vanuit Orléans van 22/07/2023 blijft behouden.

Voor het weekend van 29/07 zal de vlucht vanuit Ecouen (Sector 1) worden vervangen door een wedvlucht vanuit Sermaises, dit voor zowel Oude/Jaarse als Jonge duiven.

Deze vlucht vanuit Sermaises zal aan de KHF-verenigingen van de 3 sectoren, die wekelijks Sermaises spelen, worden toegevoegd.

Voor het weekend van 05/08 wordt de wedvlucht vanuit Orléans vervangen door een vlucht vanuit Sermaises voor de Oude en Jaarse duiven

en zal er voor de jonge duiven een wedvlucht worden ingericht vanuit Ecouen voor de KHF-verenigingen van Sector 1,

dit gezien de nationale vlucht vanuit Bourges voor de jongen beschermd is.

Het verdere verloop van de KHF-kalender blijft tot op heden behouden.

In opdracht van de PE Vlaams-Brabant.

—————————————————————————-

10-07-2023 PE Vlaams-Brabant :
provinciale Orléans van 15/07/2023 verschoven naar 22/07/2023,
Sermaises 22/07/2023 verschoven naar 15/07/2023.

Beste verenigingen en liefhebbers,

Gezien het verloop van de wedvluchten van afgelopen weekend heeft het bestuur van de PE Vlaams-Brabant beslist :

De provinciale wedvlucht vanuit Orléans van 15/07/2023 te verschuiven naar 22/07/2023.

De wedvlucht Sermaises van 22/07/2023 wordt verschoven naar 15/07/2023 met behoud van spelwijze en lossing.(dus niet provinciaal, maar lossing sector 1 apart en lossing sector 2+3)

De wijzigingen in KBDB-ADMIN zijn heden doorgevoerd.  De voorziene vluchtcode voor Orléans en deze voor Sermaises blijven behouden.                     

In opdracht van de PE Vlaams-Brabant

De provinciale secretaris,

Eric Dubois

———————————————————–

27-06-2023 Mededeling voor de verenigingen en duivenliefhebbers van de provincie Vlaams-Brabant

Ingevolge vogelgriep in Frankrijk kan in Blois niet gelost worden en zal de wedvlucht van de Brabantse Unie voorzien voor 1 juli worden vervangen door Vierzon.

Wij hebben dit aangepast in admin voor de vluchtprogramma’s van de verenigingen.

————————————————————

ZITDAGEN PE Vlaams-Brabant :

volgende zitdag :
geen info momenteel

Locatie : Lokaal Herent, Tildonksesteenweg 155 A, 3020 Herent 

———————————————————–

Mails ivm niet gemuteerde duiven die niet in de uitslag mogen opgenomen worden.

1. Wat een vereniging / liefhebber kan doen?

Controleer bij het opzoeken van een duif op de website of u het telefoonnummer van de eigenaar krijgt te zien.
Link naar opzoeken
PS U kan geen buitenlandse ringen hier zoeken

2. Wat kan de liefhebber doen?

De liefhebber kan met zijn login de gemuteerde duiven zien.

Als punt 1 of 2 correct zijn, dan is er vermoedelijk een verkeerde koppeling gebeurd.

Gelieve dus steeds de ring op de koppelingslijst nauwlettend te controleren.
Voor de buitenlandse ringen komt het vaak voor dat de landcode het probleem is.

Indien de koppeling niet het probleem is, kan u mij contacteren.
De provinciale secretaris,

Eric Dubois

———————————————————

Jeugdclub Vlaams-Brabant

De jeugdclub is op zoek naar nieuwe bestuursleden

Kandidaten kunnen hun verzoek richten aan de PE Vlaams-Brabant via mail aan dubois.e@kbdb.be of per post aan de KBDB te Halle

———————————————————–

RINGENVERDELING 2023

———————————————————–

edit f2

Belangrijke data :

————————————————–


Aan de verenigingen – liefhebbers   PE Vlaams Brabant

Ringen 2023

Deze kunnen bekomen worden bij de volgende mandatarissen, enkel na telefonische afspraak:

Eddy Claeskens – Struikstraat 3 – 3470 Kortenaken – 0496 72 23 32

Daniel Dardenne – Dorpstraat 47 – 3130 Begijnendijk – 0479 56 89 90

Albert Wees – Gentsesteenweg 65 – 1730 Asse – 0473 78 58 74

of op de nationale zetel KBDB iedere werkdag van 9-12u Gaasbeeksesteenweg 52-54 1500 Halle————————————————————————————

Bericht aan de duivenliefhebbers en de verenigingen van de PE Vlaams-Brabant.

Beste,

De bestuursraad van de PE Vlaams-Brabant verzoekt haar duivenliefhebbers en haar verenigingen om briefwisseling die bestemd is voor de PE Vlaams-Brabant te zenden aan KBDB, PE Vlaams-Brabant, Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 Halle of via mail aan de provinciale secretaris Eric Dubois (dubois.e@kbdb.be) of bij afwezigheid van deze, aan de provinciale voorzitter Eddy Claeskens (claeskens.eddy@proximus.be).

Meermaals worden nationale mandatarissen mee betrokken in het mailverkeer – dat vaak uitsluitend bevoegdheid van de PE is – hetgeen voor hen storend werkt en tijdrovend is indien zij van het ganse land het mailverkeer gaan moeten volgen. Mogen wij u beleefd verzoeken om dit niet langer te doen en de bovenstaande werkwijze te hanteren.

Het is ook steeds nuttig dat bij elke correspondentie het rolnummer en naam van de vereniging of het lidnummer van de duivenliefhebber wordt vermeld.

Wees voorzichtig en volg nog steeds de corona-maatregelen op, ook al is een groot deel onder ons reeds gevaccineerd.

Met vriendelijke groeten.

KBDB PE Vlaams-Brabant

Namens de bestuursraad,

i.o. de provinciale secretaris,

Eric Dubois

————————————————————————–

Bericht aan de verenigingen
Mogen wij vragen om bij correspondentie met de KBDB steeds het rolnummer van uw vereniging te vermelden. Ook bij mails het rolnummer graag meenemen in de onderwerpregel.
De provinciale secretaris
Eric DuboisAkkoord Vlaams-Brabant – Antwerpen


PowerPoint lossingsectoren 2020 PE Vlaams-Brabant


Bereken in welke sector van Vlaams-Brabant uw hok gelegen is.


Verslag algemene vergadering van 24-11-19


Verslag algemene vergadering van 24-11-19 (PowerPoint)

Sectoren versus zones (PowerPoint)

Kaart (jpeg)Kaart (jpeg)

Kaart Vlaams Brabant spreiding hokken 2019 final

sponsors vl brab


Mededeling
Er werd een item toegevoegd in het menu van de PE Vlaams-Brabant met name “nieuwsbrief”
U zal geregeld door de PE Vlaams-Brabant geïnformeerd worden via dergelijke nieuwsbrief.

Ga naar de pagina “nieuwsbrieven”


Link naar provinciale poelbrief


Bericht aan de verenigingen van Vlaams-Brabant


Kampioenschappen

2022

kampioenschap 2022 – definitieve uitslag

Provinciaal kampioenschap Jeugd 2022Definitieve uitslag


2021 Kampioenschappen 1+2 2021 Asduiven 2021

Kampioenschappen 2021 jeugdclub Vlaams-Brabant

2020

Jeugdclub Vlaams-Brabant : kampioenschappen 2020

2019

2018

2017   Jeugdclub  2017

2016

2015

2014    foto’s zie onder ‘algemeen’ in het menu

2013   foto’s