Actueel PE Vlaams-Brabant

Provinciaal kampioenschap 2022 – voorlopige uitslag Algemeen kampioenschap

Klachten ivm het Algemeen Kampioenschap tot 3/12/22 aan dubois.e@kbdb.be of schriftelijk 
aan KBDB PE VLAAMS-BRABANT, Gaasbeeksesteenwg 52-54, 1500 Halle

Provinciaal kampioenschap Jeugd 2022

Voorlopige uitslag

Klachten tot 3/12/22 aan dubois.e@kbdb.be of schriftelijk 
aan KBDB PE VLAAMS-BRABANT, Gaasbeeksesteenwg 52-54, 1500 Halle


Aangezien er momenteel geen bestuur is van de Jeugdclub Vlaams-Brabant, heeft de PE Vlaams-Brabant beslist om zelf een jeugdkampioenschap 2022 te organiseren op basis van de criteria van het nationaal kampioenschap Jeugd.
De berekening zal automatisch gebeuren, zoals voor het nationaal kampioenschap Jeugd. Er worden 10 liefhebbers geklasseerd.

———————————————————

Provinciale kampioenschappen Vlaams-Brabant 2022 – voorlopige uitslag – update 21/10

Klachten tot 5/11/22 aan dubois.e@kbdb.be of schriftelijk 
aan KBDB PE VLAAMS-BRABANT, Gaasbeeksesteenwg 52-54, 1500 Halle
Het algemeen kampioenschap wordt opgemaakt na de klachtentermijn (5/11/22)

—————————————————

edit f2

Belangrijke data :

zondag 27-11-2022 : provinciale algemene vergadering – KBDB gebouw

donderdag 29-12-2022 : verdeling ringen 2023 – meer info volgt

17 & 18 maart 2023 in de Nekkerhal in Mechelen

—————————————————–

8-9-2022 Provinciale kampioenschappen 2022
Mededeling aan de duivenliefhebbers van de PE Vlaams-Brabant
Wij informeren de duivenliefhebbers dat voor de kampioenschappen 2022 van de PE Vlaams-Brabant de liefhebbers hun deelnameformulier moeten overmaken aan de KBDB zoals voorzien in de criteria.
Dit kan per mail aan dubois.e@kbdb.be of per post aan KBDB PE Vlaams-Brabant, Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 Halle.
Uiterste datum van inzenden  : 5 OKTOBER 2022 (poststempel 5 oktober telt nog).
Zie lager voor het deelnemingsformulier.

——————————————————
8-9-2022 Jeugdclub Vlaams-Brabant
De jeugdclub is op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Kandidaten kunnen tot 1/10/22 hun verzoek richten aan de PE Vlaams-Brabant via mail aan dubois.e@kbdb.be of per post aan de KBDB te Halle .

——————————————————

26-8-2022 Mededeling PE Vlaams-Brabant – Art. 8.§ 5 NSR dubbeling jonge

Het dubbelen van jonge duiven in de andere categorie wordt toegelaten vanaf het weekend van de laatste nationale vlucht zonder dat evenwel de verplichting tot dubbelen aan de deelnemer kan worden opgelegd

d.w.z. vanaf 10 september 2022

—————————————————

Provinciale kampioenschappen 2022

Deelnameformulier 2022 –      pdf-versie   –    word-versie

edit f2Gelieve het deelnameformulier rechtstreeks aan de secretaris van uw afdeling te zenden en niet naar nationaal@kbdb.be.
Voor Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant : dubois.e@kbdb.be

Er werd vastgesteld dat het aantal prijzen voor GHF jaarlingen en jonge duiven in de tabel die gepubliceerd wordt in de criteria niet werd aangepast aan de criteria zelf. We hebben dit inmiddels op de site aangepast, maar voor een aanpassing in het Bondsblad was dit te laat. Gelieve hiermede rekening te houden en goed de tekst van de criteria zelf toe te passen.

———————————————————-

10-08-2022 Mededeling aangaande de provinciale kampioenschappen 2022

Om de 393 liefhebbers van onze provincie die getroffen werden door de vogelgriep een eerlijke kans te geven in de kampioenschappen en asduiven van de PE Vlaams-Brabant heeft het voltallig comité van onze PE besloten om alle criteria van alle kampioenschappen en asduiven te verlengen tot en met het weekend van 10 en 11 september

—————————————————————–
26-07-2022 Sermaises van 6 augustus wordt Orléans

Beste Hafo-verenigingen van Sector 1,

Gisteren, 25/07/2022, werd de KBDB op de hoogte gesteld door de Franse Federatie dat de lossingsplaats van Sermaises niet bereikbaar is op 6 augustus aanstaande.

Hierdoor heeft het bestuur van de PE Vlaams-Brabant beslist om, net zoals de Hafo-verenigingen van Sector 2 en 3 die reeds Orléans op het programma staan hadden, ook naar Orléans uit te wijken. 

Dit met een aparte lossing voor Sector 1.

De aanpassing in admin zal automatisch verlopen.  De vluchtcodes blijven behouden.

In opdracht van de PE Vlaams-Brabant.

20-06-2022 Mededeling aan de verenigingen van sector 1 Vlaams-Brabant

Beste verenigingen,

Leervlucht Quievrain 22 juni PE Vlaams-Brabant sector 1 keuzemogelijkheid

Leervlucht Niergnies 22 juni 2022 PE Vlaams-Brabant sector 1

De keuzemogelijkheid ivm de leervluchten sector 1 Vlaams-Brabant wordt verlengd tot en met woensdag 22 juni 2022, (inkorving dinsdag 21 juni) lossen om 8u of 8u20 provinciaal , oude duiven en jonge duiven te samen.

De leervlucht Niergnies  zal ook ingericht worden op  woensdag  22  juni 2022  inkorving dinsdagavond. met afzonderlijke lossing Lathouwers.

In opdracht van de PE Vlaams-Brabant

Met vriendelijke groeten,

————————————————————————

2-06-2022 Mededeling aan de verenigingen van sector 1 Vlaams-Brabant

Aan de verenigingen van sector 1 PE Vlaams Brabant

Beste verenigingen,


Leervlucht Niergnies 8-15 juni 2022 PE Vlaams-Brabant sector 1

Op woensdagen  8 – 15  juni 2022 zal er een extra leervlucht vanuit Niergnies worden ingericht met inkorving op dinsdagavond, met afzonderlijke lossing Lathouwers.

Lokalen van  sector 1  die met de vervoerder Lathouwers  werken, kunnen naast de gebruikelijke leervluchten vanuit Quiévrain ook deze extra leervluchten vanuit Niergnies aanvragen.

De verenigingen die deze vluchten wensen in te richten dienen vervoerder Lathouwers op de hoogte te stellen.

Gelieve goed onderscheid te maken tussen beide leervluchten (Quiévrain en Niergnies), dit om misverstanden te vermijden.

Ook vragen wij u,  uw leden op de hoogte te stellen van deze extra leervlucht.

In opdracht van de PE Vlaams-Brabant

————————————————————-

28-04-2022

Aan de verenigingen van Sector 1 Vlaams-Brabant

Het comité van de PE Vlaams-Brabant informeert u dat de leervluchten uit Quievrain sector 1 Vlaams-Brabant afzonderlijk worden gelost  op de woensdagen van 4 mei 2022 tot en met 15 juni 2022 om 8u20, oude duiven en jonge duiven te samen.

Met vriendelijke groeten.

KBDB Vlaams-Brabant

——————————————————————-

21-04-2022 ZITDAG in de PE VLAAMS-BRABANT

Teneinde de liefhebbers de mogelijkheid te bieden om hun duiven op hun naam over te schrijven, heeft de PE Vlaams-Brabant voorzien om nog één extra zitdag te organiseren voor Vlaams-Brabant.


Deze zitdag is voorzien op dinsdag 10 mei 2022 in het lokaal van ‘Sans Peur’ – Herent, Tildonksesteenweg 155A, 3020 Herent van 9 uur tot 12 uur.

De mutaties worden direct ter plaatse uitgevoerd en betaald (cash).

Uiteraard kan men ook steeds mutaties doen via Halle door de eigendomsbewijzen op te sturen of ze ter plaatse voor te leggen.

De liefhebbers worden verzocht om het formulier volledig in te vullen en de eigendomsbewijzen hierbij te voegen zodat we de mutatie kunnen uitvoeren.

————————————————————————

07-04-2022 Criteria provinciale kampioenschappen 2022

————————————————————————

06-04-2022 Aan de verenigingen van sector 2 & 3 van de PE Vlaams-Brabant,

Ingevolge de huidige weersomstandigheden en de voorspellingen voor het weekend en de betere situatie voor zondag, heeft het comité van de PE Vlaams-Brabant beslist om de wedvlucht uit Momignies – oorspronkelijk voorzien voor zaterdag 9 april 2022 – te verschuiven naar zondag 10 april 2022 met inkorving op zaterdag. 

Met vriendelijke groeten,
PE Vlaams-Brabant

Namens het provinciaal comité,

i.o. de provinciale secretaris,

Eric Dubois

—————————————————————————

05-04-2022 Aan de verenigingen van de PE Vlaams-Brabant

Beste,

Ingevolge de huidige weersomstandigheden heeft het comité van de PE Vlaams-Brabant besloten om het weekend van 9-10 april 2022 de grote snelheid (Noyon & Soissons) af te gelasten na samenspraak met de transporteurs.

Met vriendelijke groeten.

KBDB PE Vlaams-Brabant

Namens het provinciaal comité

—————————————————————————————————-

25-03-2022 Nieuw Hafo programma voor sector 2 en 3

—————————————————————————————————-

Definitieve uitslag
Kampioenschappen 1+2 2021
Asduiven 2021


Aan de verenigingen – liefhebbers   PE Vlaams Brabant

Ringen 2022

Deze kunnen bekomen worden bij de volgende mandatarissen, enkel na telefonische afspraak:

Eddy Claeskens – Struikstraat 3 – 3470 Kortenaken – 0496 72 23 32

Daniel Dardenne – Dorpstraat 47 – 3130 Begijnendijk – 0479 56 89 90

Albert Wees – Gentsesteenweg 65 – 1730 Asse – 0473 78 58 74

of op de nationale zetel KBDB iedere werkdag van 9-12u Gaasbeeksesteenweg 52-54 1500 Halleedit f2

Belangrijke data :

————————————————————

Ringenverdeling 2022

————————————————————-

Vluchtprogramma’s 2022

Snelheid sector 1

Snelheid sector 2&3

Halve fond

————————————————————————————

19-10-2021 Kampioenschappen 2021 jeugdclub Vlaams-Brabant

—————————————————————————————


————————————————————————-

Aan de verenigingen van de PE Vlaams-Brabant verzonden op 4/5/21 en 30/6/21

Teneinde de duivenliefhebbers en de verenigingen te ondersteunen rond de materie van de verplichte mutaties heeft de PE Vlaams-Brabant volgend voorstel.

De verenigingen die dat wensen vragen aan hun leden om de eigendomsbewijzen samen met het ingevuld mutatieformulier (zie bijlage) en het geld in een omslag met hun naam op te bezorgen aan een verantwoordelijke van de vereniging.

De vereniging bundelt deze aanvragen en bezorgt die aan een mandataris na afspraak.

De mandatarissen zorgen dan in samenspraak met de provinciale secretaris dat alles in Halle terecht komt.

De verenigingen dienen de liefhebbers er op te wijzen dat de mutatie maar definitief is als deze is uitgevoerd in de database van de KBDB.
Zodoende dienen de liefhebbers ruim op tijd hun eigendomsbewijzen, formulier en geld aan de vereniging te bezorgen zodat er voldoende tijd rest om alles administratief in orde te brengen.

De verenigingen kunnen de eigendomsbewijzen, formulier mutatie (zie bijlage), samen met het geld bezorgen  enkel na telefonische afspraak, aan de mandatarissen van de PE Vlaams-Brabant :

    Eddy Claeskens – Struikstraat 3 – 3470 Kortenaken – 0496 72 23 32

    Daniel Dardenne – Dorpstraat 47 – 3130 Begijnendijk – 0479 56 89 90

    Albert Wees – Gentsesteenweg 65 – 1730 Asse – 0473 78 58 74

    Rudi Joossens – Victor Mertensstraat 44 – 1501 Buizingen – 0495 94 29 40


De eigendomsbewijzen zullen na mutatie bezorgd worden aan de mandatarissen waar de vereniging na afspraak deze terug kan ophalen.

Gelieve op de omslag waarin de vereniging de omslagen van de liefhebbers stopt, de gegevens van de vereniging te vermelden alsook een contact telefoonnummer.

Hier de link naar het mutatieformulier.

Gelieve steeds de Corona-maatregelen in acht te nemen !!!

Met vriendelijke groeten.

KBDB PE Vlaams-Brabant

Namens de bestuursraad,

i.o. de provinciale secretaris,

Eric Dubois


—————————————————————–

Bericht aan de duivenliefhebbers van de PE Vlaams-Brabant – Mutaties
Wij vragen aan de duivenliefhebbers om in geval van mutaties steeds het formulier dat hiervoor bestemd is volledig in te vullen alvorens de eigendomsbewijzen aan te bieden.
Link naar het document : pdf word

——————————————————————–

Bericht aan de duivenliefhebbers en de verenigingen van de PE Vlaams-Brabant.

Beste,

De bestuursraad van de PE Vlaams-Brabant verzoekt haar duivenliefhebbers en haar verenigingen om briefwisseling die bestemd is voor de PE Vlaams-Brabant te zenden aan KBDB, PE Vlaams-Brabant, Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 Halle of via mail aan de provinciale secretaris Eric Dubois (dubois.e@kbdb.be) of bij afwezigheid van deze, aan de provinciale voorzitter Eddy Claeskens (claeskens.eddy@proximus.be).

Meermaals worden nationale mandatarissen mee betrokken in het mailverkeer – dat vaak uitsluitend bevoegdheid van de PE is – hetgeen voor hen storend werkt en tijdrovend is indien zij van het ganse land het mailverkeer gaan moeten volgen. Mogen wij u beleefd verzoeken om dit niet langer te doen en de bovenstaande werkwijze te hanteren.

Het is ook steeds nuttig dat bij elke correspondentie het rolnummer en naam van de vereniging of het lidnummer van de duivenliefhebber wordt vermeld.

Wees voorzichtig en volg nog steeds de corona-maatregelen op, ook al is een groot deel onder ons reeds gevaccineerd.

Met vriendelijke groeten.

KBDB PE Vlaams-Brabant

Namens de bestuursraad,

i.o. de provinciale secretaris,

Eric Dubois

————————————————————————–

Bericht aan de verenigingen
Mogen wij vragen om bij correspondentie met de KBDB steeds het rolnummer van uw vereniging te vermelden. Ook bij mails het rolnummer graag meenemen in de onderwerpregel.
De provinciale secretaris
Eric Dubois


Jeugdclub Vlaams-Brabant : kampioenschappen 2020


Provinciale kampioenschappen 2020 Vlaams-Brabant inclusief het algemeen kampioenschap- Definitieve uitslag


Jeugdclub Vlaams-Brabant : kampioenschappen 2020


Bericht aan de duivenliefhebbers en de verenigingen van Vlaams-Brabant.

Wij informeren u dat vanaf 24-6-20 de heer Eric Dubois als secretaris van Vlaams-Brabant in functie is.
E-mail : dubois.e@kbdb.be
GSM : 0475 / 709 842
Wij danken de heer Nico Deschuyffeleer die deze functie voorafgaandelijk heeft uitgeoefend en zich vanaf nu zal ontfermen over de provincies Oost- en West-Vlaanderen.

Zitdagen
Er is momenteel nog geen volgende datum bepaald.
locatie : café ‘Sportlokaal’ Langestraat 3, in 3111 Wezemaal.


Akkoord Vlaams-Brabant – Antwerpen


PowerPoint lossingsectoren 2020 PE Vlaams-Brabant


Bereken in welke sector van Vlaams-Brabant uw hok gelegen is.


Verslag algemene vergadering van 24-11-19


Verslag algemene vergadering van 24-11-19 (PowerPoint)

Sectoren versus zones (PowerPoint)

Kaart (jpeg)Kaart (jpeg)

Kaart Vlaams Brabant spreiding hokken 2019 final

sponsors vl brab


Mededeling
Er werd een item toegevoegd in het menu van de PE Vlaams-Brabant met name “nieuwsbrief”
U zal geregeld door de PE Vlaams-Brabant geïnformeerd worden via dergelijke nieuwsbrief.

Ga naar de pagina “nieuwsbrieven”


Link naar provinciale poelbrief


Bericht aan de verenigingen van Vlaams-Brabant


Kampioenschappen


2021 Kampioenschappen 1+2 2021 Asduiven 2021

2020

2019

2018

2017   Jeugdclub  2017

2016

2015

2014    foto’s zie onder ‘algemeen’ in het menu

2013   foto’s