Actueel PE Vlaams-Brabant

Bericht aan de verenigingen en de duivenliefhebbers van de PE Vlaams-Brabant.

Wij informeren u dat alle sectoren van de PE Vlaams-Brabant het weekend van 8-8-20 zullen gelost worden in Sermaises.


De criteria van de provinciale kampioenschappen 2020 zijn beschikbaar.


Bericht aan de duivenliefhebbers en de verenigingen van Vlaams-Brabant.

Wij informeren u dat vanaf 24-6-20 de heer Eric Dubois als secretaris van Vlaams-Brabant in functie is.
E-mail : dubois.e@kbdb.be
GSM : 0475 / 709 842
Wij danken de heer Nico Deschuyffeleer die deze functie voorafgaandelijk heeft uitgeoefend en zich vanaf nu zal ontfermen over de provincies Oost- en West-Vlaanderen.

Woensdag 24-06-2020 zal er een zitdag plaats vinden in café ‘Sportlokaal’ Langestraat 3, in 3111 Wezemaal.
Dit zal doorgaan van 13.30 tot 17.30

Akkoord Vlaams-Brabant – Antwerpen


Mededeling ivm zitdagen van de PE Vlaams-Brabant


PowerPoint lossingsectoren 2020 PE Vlaams-Brabant


Bereken in welke sector van Vlaams-Brabant uw hok gelegen is.


Mededeling t.a.v. de verenigingen van de PE Vlaams-Brabant – Buitengewone algemene vergadering 14/01/2020

In toepassing van art. 11 van het Huishoudelijk Reglement besliste de nationale raad van beheer en bestuur tot het houden van een buitengewone algemene vergadering van de PE Vlaams-Brabant.

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur wensen alle verenigingen te danken voor hun aanwezigheid en hun positieve inbreng tijdens deze vergadering.

Bovendien herinneren wij er aan dat, zoals vermeld in de voorlopige dagorde van deze vergadering, de termijn voor de indiening van de vluchtprogramma’s (art. 13 & 14 van het NSR) werd verlengd tot uiterlijk 31 januari 2020.

Deze vluchtprogramma’s zullen worden gecontroleerd door een afvaardiging van de leden van de nationale raad van beheer en bestuur samen met de afgevaardigden van het comité van de PE Vlaams-Brabant.


Nieuwsbrief Nr. 10 & 11 – december 2019


Interprovinciaal akkoord Vlaams-Brabant – Limburg 2020


Provinciale kampioenenviering Vlaams-Brabant – Foto’s – Film


Verslag algemene vergadering van 24-11-19


Jeugdclub Vlaams-Brabant

Kampioenendag

Uitslag kampioenschap van 6-21 jaar

Uitslag kampioenschap van 22-35 jaar

Programmaboekje


Verslag algemene vergadering van 24-11-19 (PowerPoint)

Sectoren versus zones (PowerPoint)

Kaart (jpeg)Kaart (jpeg)

Kaart Vlaams Brabant spreiding hokken 2019 final


sponsors vl brab


Criteria en voorlopige uitslag kampioenschappen Fay-au-Loges 20192019 : Aan de maatschappijen van Vlaams-Brabant,
Geachte sportvrienden,

In navolging van onderstaande communicatie gestuurd vanuit Nationaal, wordt de volgende regelgeving van kracht voor al de
Vlaams-Brabantse maatschappijen en dat geldig voor al de wedstrijden van de kleine & grote snelheid alsook deze van de KHF:

  • Oude duiven en de jaarlingen samen in de hoofdwedvlucht.
    •Een VRIJE dubbeling voorzien voor de oude duiven en/of een VRIJE dubbeling voorzien voor de Jaarlingen.

Met andere woorden,

De samengevoegde uitslag oude/jaarduiven is verplicht voor uitslagen van lokalen, verbonden en samenspelen, maar een vrije dubbeling is mogelijk (vrije keuze van de maatschappij) voor de jaarduiven en de oude duiven.


Positief denken
Registratieborderel portduiven


nieuwsbrief Vlaams Brabant

Mededeling
Er werd een item toegevoegd in het menu van de PE Vlaams-Brabant met name “nieuwsbrief”
U zal geregeld door de PE Vlaams-Brabant geïnformeerd worden via dergelijke nieuwsbrief.

Ga naar de pagina “nieuwsbrieven”


Link naar provinciale poelbrief


Bericht aan de verenigingen van Vlaams-Brabant


  • Bericht aan de verenigingen/verbonden/samenspelenZoals de vorige jaren wordt gevraagd om wekelijks de prijskampuitslagen te versturen :Voor kleine en grote snelheid naar de heer Braeckmans Antoine – Vinkenlaan 27 – 1501 BuizingenVoor kleine en grote hafo naar dr. Verhulst Jos – Franklin Rooseltlaan 78 – 1800 Vilvoorde

Kampioenschappen

2019

2018

2017   Jeugdclub  2017

2016

2015

2014    foto’s zie onder ‘algemeen’ in het menu

2013   foto’s