Actueel PE Vlaams-Brabant

Bericht aan de duivenliefhebbers van de PE Vlaams-Brabant – Mutaties
Wij vragen aan de duivenliefhebbers om in geval van mutaties steeds het formulier dat hiervoor bestemd is volledig in te vullen alvorens de eigendomsbewijzen aan te bieden.
Link naar het document : pdf word

Bericht aan de duivenliefhebbers en de verenigingen van de PE Vlaams-Brabant.

Beste,

De bestuursraad van de PE Vlaams-Brabant verzoekt haar duivenliefhebbers en haar verenigingen om briefwisseling die bestemd is voor de PE Vlaams-Brabant te zenden aan KBDB, PE Vlaams-Brabant, Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 Halle of via mail aan de provinciale secretaris Eric Dubois (dubois.e@kbdb.be) of bij afwezigheid van deze, aan de provinciale voorzitter Eddy Claeskens (claeskens.eddy@proximus.be).

Meermaals worden nationale mandatarissen mee betrokken in het mailverkeer – dat vaak uitsluitend bevoegdheid van de PE is – hetgeen voor hen storend werkt en tijdrovend is indien zij van het ganse land het mailverkeer gaan moeten volgen. Mogen wij u beleefd verzoeken om dit niet langer te doen en de bovenstaande werkwijze te hanteren.

Het is ook steeds nuttig dat bij elke correspondentie het rolnummer en naam van de vereniging of het lidnummer van de duivenliefhebber wordt vermeld.

Wees voorzichtig en volg nog steeds de corona-maatregelen op, ook al is een groot deel onder ons reeds gevaccineerd.

Met vriendelijke groeten.

KBDB PE Vlaams-Brabant

Namens de bestuursraad,

i.o. de provinciale secretaris,

Eric Dubois

14-04-2021 Mededeling vanwege de PE Vlaams-Brabant aangaande de provinciale kampioenschappen 2021

De volgende wijzigingen (vetgedrukte tekst) in de criteria van de kampioenschappen 2021 van de PE Vlaams-Brabant werden, door de meerderheid van het comité, goedgekeurd: 

  • Onderaan het kampioenschap grote halve-fond:

Voor HET KAMPIOENSCHAP GROTE HALVE FOND, kan de liefhebber vrij kiezen tussen UITSLAGEN BEHAALD, ZOWEL BINNEN ALS BUITEN VLAAMS- BRABANT en voor zover ze erkend zijn door het provinciaal comité. Er mag echter maar één uitslag gebruikt worden per wedstrijd. Alle uitslagen dienen behaald te worden in dezelfde vereniging, hetzelfde verbond of hetzelfde samenspel.

  • III ALGEMENE BSCHIKKINGEN

§ 2

Voor de uitslagen kan de liefhebber kiezen tussen uitslagen behaald binnen of buiten Vlaams Brabant. Voor alle kampioenschappen en as-duiven dient de liefhebber alle

gebruikte uitslagen te behalen in dezelfde vereniging,

hetzelfde verbond of hetzelfde samenspel, met inbegrip van de dubbelingen waaraan de vereniging waar hij inkorft, in de schoot van ditzelfde verbond of samenspel,

deelneemt.

KBDB PE Vlaams-Brabant.

Mededeling voor de verenigingen en duivenliefhebbers van sector 2 & 3 van Vlaams-Brabant

Ingevolge de ongunstige weersomstandigheden voor het komende weekend 3-4 april werd de vlucht uit Soissons geannuleerd.

Hierbij informeren wij u aangaande de lossingsuren 2021 die afwijken van wat wij eerder lieten geworden aan de verenigingen.

Gelieve hiermee rekening te houden bij een volgende inkorving.

Momignies en Fleurus: *oostenlijn
Antwerpen :7 u50      
*Sector 3 Vl.Brabant       :8 u 00
*Sector 2 Vl.Brabant       :8 u 10

Soissons en Laon            *oostenlijn
Antwerpen:7 u 20
*sector 3 Vl.Brabant       :7 u 30                                              
*sector 2 Vl.Brabant       :7 u 40

Criteria provinciale kampioenschappen 2021 PE Vlaams-Brabant

Bericht aan de verenigingen
Mogen wij vragen om bij correspondentie met de KBDB steeds het rolnummer van uw vereniging te vermelden. Ook bij mails het rolnummer graag meenemen in de onderwerpregel.
De provinciale secretaris
Eric Dubois

Aan de verenigingen – liefhebbers   PE Vlaams Brabant

Ringen 2021

Deze kunnen bekomen worden bij de volgende mandatarissen, enkel na telefonische afspraak:

Eddy Claeskens – Struikstraat 3 – 3470 Kortenaken – 0496 72 23 32

Daniel Dardenne – Dorpstraat 47 – 3130 Begijnendijk – 0479 56 89 90

Albert Wees – Gentsesteenweg 65 – 1730 Asse – 0473 78 58 74

of op de nationale zetel KBDB iedere werkdag van 9-12u Gaasbeeksesteenweg 52-54 1500 Halle


Ringenverdeling 2021 Vlaams-Brabant


Jeugdclub Vlaams-Brabant : kampioenschappen 2020


Provinciale kampioenschappen 2020 Vlaams-Brabant inclusief het algemeen kampioenschap- Definitieve uitslag


3e bonverkoop Jeugdclub Vlaams-Brabant 18-28-11/20

In het kader van het optimaliseren van de communicatie,  samenwerking met de diverse actoren, deel ik jullie info mede in verband met de in de rand vermelde gegevens.

3de  bonverkoop JCVB met bieding op www.bonnenverkoop.be 18-28/11/20  – definitieve toewijzing.


Aan de verenigingen van de PE Vlaams-Brabant van sector 2 & 3.

Het comité van de PE Vlaams-Brabant informeert u dat de vlucht van Sermaises 5-9-2020 vervangen wordt door Melun.

Met vriendelijke groeten.
KBDB PE Vlaams-Brabant


Link naar het deelnemingsformulier provinciale kampioenschappen 2020


Jeugdclub Vlaams-Brabant : kampioenschappen 2020


Bericht aan de verenigingen en de duivenliefhebbers van de PE Vlaams-Brabant.

Wij informeren u dat alle sectoren van de PE Vlaams-Brabant het weekend van 8-8-20 zullen gelost worden in Sermaises.


De criteria van de provinciale kampioenschappen 2020 zijn beschikbaar.


Bericht aan de duivenliefhebbers en de verenigingen van Vlaams-Brabant.

Wij informeren u dat vanaf 24-6-20 de heer Eric Dubois als secretaris van Vlaams-Brabant in functie is.
E-mail : dubois.e@kbdb.be
GSM : 0475 / 709 842
Wij danken de heer Nico Deschuyffeleer die deze functie voorafgaandelijk heeft uitgeoefend en zich vanaf nu zal ontfermen over de provincies Oost- en West-Vlaanderen.

Zitdagen
Er is momenteel nog geen volgende datum bepaald.
locatie : café ‘Sportlokaal’ Langestraat 3, in 3111 Wezemaal.


Akkoord Vlaams-Brabant – Antwerpen


PowerPoint lossingsectoren 2020 PE Vlaams-Brabant


Bereken in welke sector van Vlaams-Brabant uw hok gelegen is.


Interprovinciaal akkoord Vlaams-Brabant – Limburg 2020


Verslag algemene vergadering van 24-11-19


Verslag algemene vergadering van 24-11-19 (PowerPoint)

Sectoren versus zones (PowerPoint)

Kaart (jpeg)Kaart (jpeg)

Kaart Vlaams Brabant spreiding hokken 2019 final

sponsors vl brab

Criteria en voorlopige uitslag kampioenschappen Fay-au-Loges 2019


Mededeling
Er werd een item toegevoegd in het menu van de PE Vlaams-Brabant met name “nieuwsbrief”
U zal geregeld door de PE Vlaams-Brabant geïnformeerd worden via dergelijke nieuwsbrief.

Ga naar de pagina “nieuwsbrieven”


Link naar provinciale poelbrief


Bericht aan de verenigingen van Vlaams-Brabant


Kampioenschappen

2019

2018

2017   Jeugdclub  2017

2016

2015

2014    foto’s zie onder ‘algemeen’ in het menu

2013   foto’s