Actueel PE Vlaams-Brabant

28-02-23 Bonnenverkoop Vlaams-Brabant start 1/03/2023 om 17u en loopt tot 11 maart 20u op www.bonnenverkoop.be
De bonnen worden enkel online aangeboden.
rechtstreekse link naar de verkoop Vlaams-Brabant

————————————————————

Bericht aan de duivenliefhebbers en verenigingen van de PE Vlaams-Brabant

Teneinde de liefhebbers in het oostelijke deel van Vlaams-Brabant in de mogelijkheid te stellen om hun mutaties in orde te brengen zullen er twee zitdagen georganiseerd worden in de vereniging te Herent, Tildonksesteenweg 155 A, 3020 Herent, op woensdag 22 maart en woensdag 3 mei 2023 van 9 tot 12uur.

———————————————————–

Kampioenenviering PE Vlaams-Brabant (inclusief Jeugd)

op ZATERDAG 4 maart 2023 (niet zondag zoals geschreven in het Bondsblad)

De uitnodigingen werden heden verzonden per mail voor zover beschikbaar en per post.
Gelieve uw mailbox op te volgen. Eventueel bij geen ontvangst, de map ‘ongewenste mail’ raadplegen.


Niet laureaten mogen eveneens inschrijven en kunnen gebruik maken van het formulier dat u hieronder aantreft :

Inschrijvingsformulier aangepaste tekst Bondsblad

———————————————————

Jeugdclub Vlaams-Brabant

De jeugdclub is op zoek naar nieuwe bestuursleden

Kandidaten kunnen tot 15/3/23 hun verzoek richten aan de PE Vlaams-Brabant via mail aan dubois.e@kbdb.be of per post aan de KBDB te Halle

———————————————————–

RINGENVERDELING 2023

—————————————————————

Provinciaal kampioenschap 2022 – definitieve uitslag

Klachten ivm het Algemeen Kampioenschap tot 3/12/22 aan dubois.e@kbdb.be of schriftelijk 
aan KBDB PE VLAAMS-BRABANT, Gaasbeeksesteenwg 52-54, 1500 Halle

Provinciaal kampioenschap Jeugd 2022

D
efinitieve uitslagAangezien er momenteel geen bestuur is van de Jeugdclub Vlaams-Brabant, heeft de PE Vlaams-Brabant beslist om zelf een jeugdkampioenschap 2022 te organiseren op basis van de criteria van het nationaal kampioenschap Jeugd.
De berekening zal automatisch gebeuren, zoals voor het nationaal kampioenschap Jeugd. Er worden 10 liefhebbers geklasseerd.

——————————————————-

edit f2

Belangrijke data :

ZATERDAG 04 maart 2023 Provinciale kampioenenviering in Feestzalen Vogelzang in Tienen

17 & 18 maart 2023 : Nationale Dagen 2022 in Mechelen

————————————————–


Aan de verenigingen – liefhebbers   PE Vlaams Brabant

Ringen 2023

Deze kunnen bekomen worden bij de volgende mandatarissen, enkel na telefonische afspraak:

Eddy Claeskens – Struikstraat 3 – 3470 Kortenaken – 0496 72 23 32

Daniel Dardenne – Dorpstraat 47 – 3130 Begijnendijk – 0479 56 89 90

Albert Wees – Gentsesteenweg 65 – 1730 Asse – 0473 78 58 74

of op de nationale zetel KBDB iedere werkdag van 9-12u Gaasbeeksesteenweg 52-54 1500 Halle————————————————————————————

19-10-2021 Kampioenschappen 2021 jeugdclub Vlaams-Brabant

——————————————————————–

Bericht aan de duivenliefhebbers en de verenigingen van de PE Vlaams-Brabant.

Beste,

De bestuursraad van de PE Vlaams-Brabant verzoekt haar duivenliefhebbers en haar verenigingen om briefwisseling die bestemd is voor de PE Vlaams-Brabant te zenden aan KBDB, PE Vlaams-Brabant, Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 Halle of via mail aan de provinciale secretaris Eric Dubois (dubois.e@kbdb.be) of bij afwezigheid van deze, aan de provinciale voorzitter Eddy Claeskens (claeskens.eddy@proximus.be).

Meermaals worden nationale mandatarissen mee betrokken in het mailverkeer – dat vaak uitsluitend bevoegdheid van de PE is – hetgeen voor hen storend werkt en tijdrovend is indien zij van het ganse land het mailverkeer gaan moeten volgen. Mogen wij u beleefd verzoeken om dit niet langer te doen en de bovenstaande werkwijze te hanteren.

Het is ook steeds nuttig dat bij elke correspondentie het rolnummer en naam van de vereniging of het lidnummer van de duivenliefhebber wordt vermeld.

Wees voorzichtig en volg nog steeds de corona-maatregelen op, ook al is een groot deel onder ons reeds gevaccineerd.

Met vriendelijke groeten.

KBDB PE Vlaams-Brabant

Namens de bestuursraad,

i.o. de provinciale secretaris,

Eric Dubois

————————————————————————–

Bericht aan de verenigingen
Mogen wij vragen om bij correspondentie met de KBDB steeds het rolnummer van uw vereniging te vermelden. Ook bij mails het rolnummer graag meenemen in de onderwerpregel.
De provinciale secretaris
Eric DuboisAkkoord Vlaams-Brabant – Antwerpen


PowerPoint lossingsectoren 2020 PE Vlaams-Brabant


Bereken in welke sector van Vlaams-Brabant uw hok gelegen is.


Verslag algemene vergadering van 24-11-19


Verslag algemene vergadering van 24-11-19 (PowerPoint)

Sectoren versus zones (PowerPoint)

Kaart (jpeg)Kaart (jpeg)

Kaart Vlaams Brabant spreiding hokken 2019 final

sponsors vl brab


Mededeling
Er werd een item toegevoegd in het menu van de PE Vlaams-Brabant met name “nieuwsbrief”
U zal geregeld door de PE Vlaams-Brabant geïnformeerd worden via dergelijke nieuwsbrief.

Ga naar de pagina “nieuwsbrieven”


Link naar provinciale poelbrief


Bericht aan de verenigingen van Vlaams-Brabant


Kampioenschappen

2022


2021 Kampioenschappen 1+2 2021 Asduiven 2021

Kampioenschappen 2021 jeugdclub Vlaams-Brabant

2020

Jeugdclub Vlaams-Brabant : kampioenschappen 2020

2019

2018

2017   Jeugdclub  2017

2016

2015

2014    foto’s zie onder ‘algemeen’ in het menu

2013   foto’s