Actueel PE Vlaams-Brabant

17-08-2021 Provinciale kampioenschappen 2021 – Deelnameformulier
Gelieve het deelnameformulier rechtstreeks aan de secretaris van uw afdeling te zenden en niet naar nationaal@kbdb.be.
Voor Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant : dubois.e@kbdb.be

—————————————————————————————

11-08-2021 Wijziging programma kleine halve fond. – sector 2&3

De wedvlucht voorzien uit Sermaises op 28-8-2021 wordt vervangen door Melun voor sector 2&3.

—————————————————————————————

21-07-2021 Sermaises lossing op vrijdag 23/07 ipv zaterdag 24/07

Beste vereniging,

Na overleg met de voerders hebben de PE Oost-Vlaanderen en de PE Vlaams-Brabant beslist de lossing van Sermaises te verplaatsen naar

vrijdag 23 juli.

Inkorving op donderdag 22 juli.

Er zal een provinciale lossing plaatsvinden voor de PE Oost-Vlaanderen en de PE Vlaams-Brabant, dit gezien de PE Antwerpen lost te Fay-aux-Loges.

In opdracht voor de PE’s Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.

21-07-2021 SALBRIS Brabantse Unie

Na raadpleging van onze inkorvingslokalen en contact met onze vervoerders werd het volgende besloten.

Gezien de slechte weersvooruitzichten wordt de vlucht uit SALBRIS (Brabantse Unie) 1 dag vroeger ingekorfd en gelost

Inkorving WOENSDAG 21/7 en lossing VRIJDAG 23/7 – AANMELDINGEN NIET VERPLICHT

Alex Rans

Voorzitter Brabantse Unie

08-07-2021 Bericht aan de verenigingen en duivenliefhebbers van Vlaams-Brabant

Wij informeren de verenigingen dat ingevolge verlof van 9-7-21 tot en met 30-7-21 de provinciale secretaris niet beschikbaar is.

Voor dringende zaken tijdens het verlof gelieve de voorzitter van de PE of een mandataris te contacteren.

Voor bestellingen van ringen, strips,… kan u mailen naar boekhouding@kbdb.be.


05-07-2021 Bericht aan de duivenliefhebbers van Vlaams-Brabant (sector 1)

Geachte liefhebbers,

De voorbereiding met de jonge duiven is op z’n minst gezegd ongunstig geweest.

Om het verdere verloop van de wedstrijdkalender niet (nog meer) in het gedrang te brengen zal er deze week een extra leervlucht worden ingericht vanuit Noyon.

Inkorving dinsdag 6/7, lossing woensdag 7/7.

De begeleiders Lathouwers, Martens en Wybo nemen hieraan deel.

Tevens zal er een lossingsverantwoordelijke zijn.

Er zal (uitzonderlijk) een lossing per regio gebeuren:

  • Scheldeland (Wybo)
  • Pajot&Dender (Lathouwers/Martens)
  • Rest Oost-Vlaanderen (Martens)
  • Vl-Brabant sector-1 zaterdagvliegers (Lathouwers)

Gelieve het bestuur van uw maatschappij te contacteren met de vraag of zij hieraan deelnemen.


30-06-2021 Bericht aan de duivenliefhebbers en de verenigingen van de PE Vlaams-Brabant

Rekening houdend met de verlofperiode (9-7-21 tem 30-7-21) van de secretaris is volgende week maandag 5-7-21 de enige mogelijkheid voor hem om met bepaalde mandatarissen af te spreken om de mutaties die ze ter beschikking hebben op te halen en deze nog uit te voeren voor de inkorvingen plaatsvinden volgende week.

Tevens aandacht voor het feit dat Bourges van de jonge duiven dichterbij komt en dat eventuele schrappingen van duiven uit de uitslag ingevolge ‘niet-gemuteerd’ best vermeden kunnen worden.
De liefhebbers worden verzocht om dus tijdig hun duiven ter mutatie aan te bieden, hetgeen verplicht is, ook voor alle andere wedvluchten.

Aan de verenigingen van de PE Vlaams-Brabant verzonden op 4/5/21 en 30/6/21

Teneinde de duivenliefhebbers en de verenigingen te ondersteunen rond de materie van de verplichte mutaties heeft de PE Vlaams-Brabant volgend voorstel.

De verenigingen die dat wensen vragen aan hun leden om de eigendomsbewijzen samen met het ingevuld mutatieformulier (zie bijlage) en het geld in een omslag met hun naam op te bezorgen aan een verantwoordelijke van de vereniging.

De vereniging bundelt deze aanvragen en bezorgt die aan een mandataris na afspraak.

De mandatarissen zorgen dan in samenspraak met de provinciale secretaris dat alles in Halle terecht komt.

De verenigingen dienen de liefhebbers er op te wijzen dat de mutatie maar definitief is als deze is uitgevoerd in de database van de KBDB.
Zodoende dienen de liefhebbers ruim op tijd hun eigendomsbewijzen, formulier en geld aan de vereniging te bezorgen zodat er voldoende tijd rest om alles administratief in orde te brengen.

De verenigingen kunnen de eigendomsbewijzen, formulier mutatie (zie bijlage), samen met het geld bezorgen  enkel na telefonische afspraak, aan de mandatarissen van de PE Vlaams-Brabant :

    Eddy Claeskens – Struikstraat 3 – 3470 Kortenaken – 0496 72 23 32

    Daniel Dardenne – Dorpstraat 47 – 3130 Begijnendijk – 0479 56 89 90

    Albert Wees – Gentsesteenweg 65 – 1730 Asse – 0473 78 58 74

    Rudi Joossens – Victor Mertensstraat 44 – 1501 Buizingen – 0495 94 29 40


De eigendomsbewijzen zullen na mutatie bezorgd worden aan de mandatarissen waar de vereniging na afspraak deze terug kan ophalen.

Gelieve op de omslag waarin de vereniging de omslagen van de liefhebbers stopt, de gegevens van de vereniging te vermelden alsook een contact telefoonnummer.

Hier de link naar het mutatieformulier.

Gelieve steeds de Corona-maatregelen in acht te nemen !!!

Met vriendelijke groeten.

KBDB PE Vlaams-Brabant

Namens de bestuursraad,

i.o. de provinciale secretaris,

Eric Dubois


29-06-2021 Mededeling aan de duivenliefhebbers en de verenigingen van de PE Vlaams-Brabant sector 2 en 3
Wij informeren u dat op zaterdag 3 juli 2021 MELUN zal gespeeld worden in plaats van Sermaises.


Bericht aan de duivenliefhebbers en de verenigingen van de PE Vlaams-Brabant

Ingevolge de communicatie van de Franse federatie aangaande het niet langer beschikbaar zijn van de lossingsplaats Blois werd de inrichter Brabantse Unie hiervan in kennis gesteld.
De inrichter deed een voorstel tot wijziging dat door het provinciaal comité overeenkomstig artikel 16 van het Nationaal Sportreglement werd goedgekeurd.
17/7/21 Vierzon
21/8/21 Salbris
04/9/21 Salbris
De vluchten in onze database werden inmiddels in die zin aangepast.

Bericht aan de duivenliefhebbers van de PE Vlaams-Brabant – Mutaties
Wij vragen aan de duivenliefhebbers om in geval van mutaties steeds het formulier dat hiervoor bestemd is volledig in te vullen alvorens de eigendomsbewijzen aan te bieden.
Link naar het document : pdf word

Bericht aan de duivenliefhebbers en de verenigingen van de PE Vlaams-Brabant.

Beste,

De bestuursraad van de PE Vlaams-Brabant verzoekt haar duivenliefhebbers en haar verenigingen om briefwisseling die bestemd is voor de PE Vlaams-Brabant te zenden aan KBDB, PE Vlaams-Brabant, Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 Halle of via mail aan de provinciale secretaris Eric Dubois (dubois.e@kbdb.be) of bij afwezigheid van deze, aan de provinciale voorzitter Eddy Claeskens (claeskens.eddy@proximus.be).

Meermaals worden nationale mandatarissen mee betrokken in het mailverkeer – dat vaak uitsluitend bevoegdheid van de PE is – hetgeen voor hen storend werkt en tijdrovend is indien zij van het ganse land het mailverkeer gaan moeten volgen. Mogen wij u beleefd verzoeken om dit niet langer te doen en de bovenstaande werkwijze te hanteren.

Het is ook steeds nuttig dat bij elke correspondentie het rolnummer en naam van de vereniging of het lidnummer van de duivenliefhebber wordt vermeld.

Wees voorzichtig en volg nog steeds de corona-maatregelen op, ook al is een groot deel onder ons reeds gevaccineerd.

Met vriendelijke groeten.

KBDB PE Vlaams-Brabant

Namens de bestuursraad,

i.o. de provinciale secretaris,

Eric Dubois

14-04-2021 Mededeling vanwege de PE Vlaams-Brabant aangaande de provinciale kampioenschappen 2021

De volgende wijzigingen (vetgedrukte tekst) in de criteria van de kampioenschappen 2021 van de PE Vlaams-Brabant werden, door de meerderheid van het comité, goedgekeurd: 

  • Onderaan het kampioenschap grote halve-fond:

Voor HET KAMPIOENSCHAP GROTE HALVE FOND, kan de liefhebber vrij kiezen tussen UITSLAGEN BEHAALD, ZOWEL BINNEN ALS BUITEN VLAAMS- BRABANT en voor zover ze erkend zijn door het provinciaal comité. Er mag echter maar één uitslag gebruikt worden per wedstrijd. Alle uitslagen dienen behaald te worden in dezelfde vereniging, hetzelfde verbond of hetzelfde samenspel.

  • III ALGEMENE BSCHIKKINGEN

§ 2

Voor de uitslagen kan de liefhebber kiezen tussen uitslagen behaald binnen of buiten Vlaams Brabant. Voor alle kampioenschappen en as-duiven dient de liefhebber alle

gebruikte uitslagen te behalen in dezelfde vereniging,

hetzelfde verbond of hetzelfde samenspel, met inbegrip van de dubbelingen waaraan de vereniging waar hij inkorft, in de schoot van ditzelfde verbond of samenspel,

deelneemt.

KBDB PE Vlaams-Brabant.

Mededeling voor de verenigingen en duivenliefhebbers van sector 2 & 3 van Vlaams-Brabant

Ingevolge de ongunstige weersomstandigheden voor het komende weekend 3-4 april werd de vlucht uit Soissons geannuleerd.

Hierbij informeren wij u aangaande de lossingsuren 2021 die afwijken van wat wij eerder lieten geworden aan de verenigingen.

Gelieve hiermee rekening te houden bij een volgende inkorving.

Momignies en Fleurus: *oostenlijn
Antwerpen :7 u50      
*Sector 3 Vl.Brabant       :8 u 00
*Sector 2 Vl.Brabant       :8 u 10

Soissons en Laon            *oostenlijn
Antwerpen:7 u 20
*sector 3 Vl.Brabant       :7 u 30                                              
*sector 2 Vl.Brabant       :7 u 40

Criteria provinciale kampioenschappen 2021 PE Vlaams-Brabant

Bericht aan de verenigingen
Mogen wij vragen om bij correspondentie met de KBDB steeds het rolnummer van uw vereniging te vermelden. Ook bij mails het rolnummer graag meenemen in de onderwerpregel.
De provinciale secretaris
Eric Dubois

Aan de verenigingen – liefhebbers   PE Vlaams Brabant

Ringen 2021

Deze kunnen bekomen worden bij de volgende mandatarissen, enkel na telefonische afspraak:

Eddy Claeskens – Struikstraat 3 – 3470 Kortenaken – 0496 72 23 32

Daniel Dardenne – Dorpstraat 47 – 3130 Begijnendijk – 0479 56 89 90

Albert Wees – Gentsesteenweg 65 – 1730 Asse – 0473 78 58 74

of op de nationale zetel KBDB iedere werkdag van 9-12u Gaasbeeksesteenweg 52-54 1500 Halle


Ringenverdeling 2021 Vlaams-Brabant


Jeugdclub Vlaams-Brabant : kampioenschappen 2020


Provinciale kampioenschappen 2020 Vlaams-Brabant inclusief het algemeen kampioenschap- Definitieve uitslag


3e bonverkoop Jeugdclub Vlaams-Brabant 18-28-11/20

In het kader van het optimaliseren van de communicatie,  samenwerking met de diverse actoren, deel ik jullie info mede in verband met de in de rand vermelde gegevens.

3de  bonverkoop JCVB met bieding op www.bonnenverkoop.be 18-28/11/20  – definitieve toewijzing.


Aan de verenigingen van de PE Vlaams-Brabant van sector 2 & 3.

Het comité van de PE Vlaams-Brabant informeert u dat de vlucht van Sermaises 5-9-2020 vervangen wordt door Melun.

Met vriendelijke groeten.
KBDB PE Vlaams-Brabant


Link naar het deelnemingsformulier provinciale kampioenschappen 2020


Jeugdclub Vlaams-Brabant : kampioenschappen 2020


Bericht aan de verenigingen en de duivenliefhebbers van de PE Vlaams-Brabant.

Wij informeren u dat alle sectoren van de PE Vlaams-Brabant het weekend van 8-8-20 zullen gelost worden in Sermaises.


De criteria van de provinciale kampioenschappen 2020 zijn beschikbaar.


Bericht aan de duivenliefhebbers en de verenigingen van Vlaams-Brabant.

Wij informeren u dat vanaf 24-6-20 de heer Eric Dubois als secretaris van Vlaams-Brabant in functie is.
E-mail : dubois.e@kbdb.be
GSM : 0475 / 709 842
Wij danken de heer Nico Deschuyffeleer die deze functie voorafgaandelijk heeft uitgeoefend en zich vanaf nu zal ontfermen over de provincies Oost- en West-Vlaanderen.

Zitdagen
Er is momenteel nog geen volgende datum bepaald.
locatie : café ‘Sportlokaal’ Langestraat 3, in 3111 Wezemaal.


Akkoord Vlaams-Brabant – Antwerpen


PowerPoint lossingsectoren 2020 PE Vlaams-Brabant


Bereken in welke sector van Vlaams-Brabant uw hok gelegen is.


Interprovinciaal akkoord Vlaams-Brabant – Limburg 2020


Verslag algemene vergadering van 24-11-19


Verslag algemene vergadering van 24-11-19 (PowerPoint)

Sectoren versus zones (PowerPoint)

Kaart (jpeg)Kaart (jpeg)

Kaart Vlaams Brabant spreiding hokken 2019 final

sponsors vl brab

Criteria en voorlopige uitslag kampioenschappen Fay-au-Loges 2019


Mededeling
Er werd een item toegevoegd in het menu van de PE Vlaams-Brabant met name “nieuwsbrief”
U zal geregeld door de PE Vlaams-Brabant geïnformeerd worden via dergelijke nieuwsbrief.

Ga naar de pagina “nieuwsbrieven”


Link naar provinciale poelbrief


Bericht aan de verenigingen van Vlaams-Brabant


Kampioenschappen

2019

2018

2017   Jeugdclub  2017

2016

2015

2014    foto’s zie onder ‘algemeen’ in het menu

2013   foto’s