Nieuws

 

22-10-21 Mededeling van de Nationale Voorzitter

De Nationale Voorzitter wenst te benadrukken dat “doping” als punt wordt voorzien op de dagorde van de Nationale Algemene Vergadering van 29/10/2021.

Met vriendelijke groeten,
De Nationale Voorzitter
Pascal Bodengien


19-10-21 Jeugdclubs & kampioenschappen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen (update)


18-10-21 Nationale algemene vergadering van 29-10-21 – Definitieve dagordes
Buitengewone algemene vergadering
Statutaire algemene vergadering


16-10-21 PE Antwerpen – Sponsorvluchten Beyers 2021 – voorlopige uitslagen


15-10-21 PE Antwerpen – provinciale kampioenschappen 2021

 

Voorlopige uitslag ASDUIVEN

 


15-10-21 PE Limburg – provinciale kampioenschappen 2021

 

Voorlopige uitslag ASDUIVEN12-10-21 Olympiade 2022

Deelnemingsformulier


08-10-21 MEDEDELING AANGAANDE HET NATIONAAL KAMPIOENSCHAP “JEUGD” en “AS-DUIF ALL ROUND JONGE DUIVEN” 2021

Een eerste deel van de nationale kampioenschappen 2021 werd op 06/10/2021, na automatische berekening, gepubliceerd.

In het nationaal kampioenschap “Jeugd” 2021 & “As-Duif All Round Jonge Duiven” 2021 is een foutje geslopen.

Meer bepaald, voor het nationaal kampioenschap:

 • “Jeugd”: werden de uitslagen van de vluchten met jonge duiven niet in aanmerking genomen
 • “As-Duif All Round Jonge Duiven”: werd geen rekening gehouden met de vooruitgeschoven vluchten van zaterdag 24/07/2021 naar 23/07/2021

Voor beide kampioenschappen werd een nieuw klassement gepubliceerd.

U zult begrijpen dat “elk nieuw systeem kinderziektes kent”.

Met vriendelijke groeten.
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


Nationale kampioenschappen 2021
voorlopige rangschikking van een eerste deel van onze KBDB kampioenschappen 2021

https://www.kbdb.be/tussenstanden/  


06-10-2021 Nationale Dagen 2, 3 & 4 december 2021 – Alle info.

Klik op de afbeelding

 

05-10-2021  KBDB NEWS – KBDB NEWS  

 

Morgen, 06/10/2021, om 12u00 zal er een voorlopige rangschikking van een eerste deel van onze KBDB kampioenschappen 2021 gebeuren op https://www.kbdb.be/tussenstanden/    Lees verder…


 

 
01-10-2021 Voorlopige provinciale kampioenschappen PE West-Vlaanderen staan online.
De voorlopige uitslag van de provinciale kampioenschappen van de PE West-Vlaanderen kan u terug vinden onder het tabblad: PE/SPE, PE West-Vlaanderen, Kampioenschappen.
 
Proficiat aan de laureaten, het bestuur van de PE West-Vlaanderen dankt jullie voor de talrijke inzendingen.
 
 
 

01-10-2021 Mededeling KBDB  Ramp-overstromingen-solidariteit duivensport

 

Bijna 3 maanden geleden werd ons land geteisterd door zware regenval en de daarbij gekende gevolgen. Vele liefhebbers en maatschappijen werden hiervan het slachtoffer en hebben hun geliefde hobby letterlijk en figuurlijk zien wegvloeien.

Om hen een hart onder de riem te steken, heeft de KBDB toen een oproep gelanceerd. Velen onder jullie hebben de oproep gehoord en overal in het land werden er acties op poten gezet.

Ondertussen zijn we nu 1 oktober, tijd om de balans op te maken. In totaal werd er € 35.789,04 ingezameld. De censoren van de KBDB zullen eerstdaags uitgenodigd worden om dit bedrag te bevestigen. Nadien zal de KBDB overgaan tot de verdeling van de som tussen de getroffen liefhebbers en maatschappijen.

De KBDB wenst iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt te bedanken. Aan alle liefhebbers, maatschappijen, inrichters, al wie een actie op poten heeft gezet,.. uit de grond van ons hart, DANK U.

Met vriendelijke groeten,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien

 
 

01-10-2021 Mededeling FAVV – vogelgriep Menen-Lauwe

De eindscreening in de 10 km-zone Menen-Lauwe is vandaag afgerond.

Alle analyses, die het referentielaboratorium Sciensano heeft uitgevoerd, waren gunstig.  Lees verder…

 

01-10-2021 Mededeling WORLD BEST PIGEON 2021

 

 

criteria

 

De criteria evenals de deelnemingsformulieren WORLD BEST PIGEON 2021 werden gepubliceerd in het Bondsblad n° 2/2021 (pagina 7 – 8) en vindt u nogmaals terug in bijgevoegde link.

De liefhebbers, aangesloten bij de KBDB in 2021, kunnen het palmares van hun beste duif/duiven toesturen :
– aan de nationale zetel (per post, per fax, per e-mail)
– door gebruik te maken van het deelnameformulier opgenomen in het Bondsblad n° 2/2021 (pagina 7 – 8)
– de uitslagen, ter staving, dienen verplichtend te worden meegestuurd met het deelnameformulier
uiterste datum van indiening: 15 oktober 2021:
– Per post: 15 oktober 2021 – postdatum telt.
Per fax/Per mail/Afgifte op de KBDB-zetel te Halle:
15 oktober 2021 om 12u00 ‘s middags uiterlijk.
Veel succes!

Met vriendelijke groeten.
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.

 

30-09-2021 Mededeling ter attentie van de verenigingen en de liefhebbers aangaande de voorziene wedvluchten op 03/10/2021

 

Rekening houdend met de slechte weersvoorspellingen voor aanstaande zondag 03/10/2021 werd na overleg met de betrokken provinciale comités, de lossingsverantwoordelijken en de vervoerders beslist om ALLE vluchten (wedstrijden – leervluchten – Ronde van België) te vervroegen naar zaterdag 02/10/2021 met inkorving op vrijdag 01/10/2021.

Indien verenigingen in de PE Oost-Vlaanderen drie vluchten inkorven (Quiévrain – Momignies – Ronde van België) dient rekening te worden gehouden met de inhoud van art. 37 § 3 van het NSR nl. dat slechts 2 inkorvingen gelijktijdig mogen plaatsvinden.

De verenigingen, dewelke, in het kader van de Ronde van België, in de onmogelijkheid verkeren om op vrijdag 01/10/2021 in te korven zullen, indien zij dit wensen, een vlucht “Ronde van België” kunnen inrichten tijdens het weekend van 16 & 17/10/2021.   

Met vriendelijke groeten.
De voorzitter van het NSC,
Denis Sapin.

 

27-09-2021 Bezoek van de Franse Federatie aan de KBDB

 

 

 

 

24-09-21 FCI organiseert internationale kunstwedstrijd voor kinderen en tieners

 23-09-2021
MEDEDELING van de KBDB ter attentie van de verenigingen en de liefhebbers

 

De Franse Federatie (FCF) heeft ons laten weten dat, in Frankrijk, het risiconiveau aangaande “vogelgriep” verhoogd werd van “verwaarloosbaar” tot “matig”.

Rekening houdend met het voorgaande is de FCF genoodzaakt om alle lossingen, dewelke nog moeten worden uitgevoerd in Frankrijk, te annuleren. Bij dit risiconiveau zijn wedstrijden met reisduiven in Frankrijk inderdaad verboden tussen 1 september en 31 maart.

De nationale voorzitter,                               De voorzitter van het NSC,

Pascal Bodengien.                                          Denis Sapin.

 
 

20-09-21 FCI WORLD CHAMPIONSHIP 2021

 

Wij werden ervan geïnformeerd dat de slotwedvlucht van dit Wereldkampioenschap 2021 zal plaatsvinden op 24 september 2021 (met inkorving op 23/09/21). De duiven zullen worden gelost in Gevgelija om 8u00.

 

 

16-09-2021 Mededeling KBDB

Oproep tot kandidatuurstelling als lid van de Nationale Adviesraad Elektronische Constateersystemen (AEC)

De Nationale Adviesraad voor Elektronische Constateersystemen is een commissie van experten, ingesteld in de schoot van de KBDB, met als essentiële taak het toezicht houden op het eerlijk verloop van de duivensport en het in stand houden van een open markt voor de firma’s van elektronische constateersystemen.

De complexiteit en de evolutie van de technologie in dit gebied heeft destijds geleid tot het instellen van een Nationale Adviesraad voor Elektronische Constateersystemen, afgekort AEC.

Aan deze technische evolutie komt geen einde …….. 

Deze Adviesraad bestaat uit een voorzitter en technici in deze materie.

Leden duivenliefhebbers of sympathisanten (met kennis van de duivensport), dewelke goed onderlegd zijn op het vlak van informatica en kennis hebben van elektronica, kunnen zich kandidaat stellen door een dossier in te dienen bij de KBDB dat minstens een motivatiebrief en een Curriculum Vitae bevatten.

De dossiers tot kandidaatstelling dienen vóór 27 september 2021 te worden verstuurd naar: nationaal@kbdb.be of per post: Gaasbeeksesteenweg 52 – 54 te 1500 Halle.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

 

15-09-2021 Mededeling FAVV

Gisterenavond is een nieuwe besmetting met hoogpathogeen vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij een particuliere houder in Sterpenich, Arlon (Lux).

Lees verder…

 

14-09-2021 Jeugdclub Oost-Vlaanderen – publicatie criteria en deelnemingsformulieren.
 

NIEUWE VACATURE

We zijn op zoek naar een nieuwe medewerk(st)er.

Check hier de vacature.

Voel je je geroepen tot deze job, aarzel niet om, per mail, je CV te sturen aan bodengien.p@kbdb.be  

Ken je iemand die voor deze functie in aanmerking kan komen, zeg het voort!

Tot binnenkort 😊

Pascal

Nationaal Voorzitter

 

09-09-2021 Mededeling aangaande de uitbraak van vogelgriep in Menen-Lauwe

De KBDB heeft, na tussenkomst bij het Kabinet van Minister Clarinval, goed nieuws ontvangen van het FAVV en dit voor de liefhebbers, dewelke zich in de afgebakende zone van 10km bevinden rond de haard van vogelgriep in Menen-Lauwe.

De betrokken liefhebbers, gevestigd in deze 10 kilometer zone, mogen vanaf deze avond (09/09/2021) opnieuw hun duiven inkorven en deelnemen aan de wedvluchten.

Spijtig genoeg werd er geen afwijking bekomen van de door het FAVV opgelegde maatregelen voor de ingestelde zone van 3 kilometer.

Met vriendelijke groeten.

De voorzitter van het NSC,          De nationale voorzitter,

Denis Sapin.                                      Pascal Bodengien.

 

08-09-2021 – info Wereldkampioenschap 2021


06-09-2021 – Nationale Dagen KBDB 2-3 en 4 december 2021 Flanders EXPO Gent – BCKS – STANDAARD

 
 
 
 
 
 

 
Mededeling ter attentie van de liefhebbers en de verenigingen van de PE Antwerpen
 
Teneinde de slachtoffers van de watersnood te steunen in de heropbouw van hun duivenhok en hun kolonie evenals de getroffen verenigingen te ondersteunen, heeft het comité van de PE Antwerpen beslist, op voorstel van een Antwerps inkorvingslokaal, een bijkomende vlucht in te richten vanuit Melun-Andrezel op 04/09/2021.
 
Uit logistiek oogpunt kan er enkel voor deze wedvlucht ingekorfd worden in de 11 nationale inkorvingslokalen.
 
Rekening houdend met het feit dat niet alle inkorvingsburelen van de kleine halve fond werden aangeduid, zal, voor wat de nationale kampioenschappen 2021 betreft, deze vlucht in aanmerking kunnen worden genomen voor het nationaal kampioenschap kleine halve-fond jonge duiven en zal de uitzonderingsmaatregel, zoals voorzien in deze criteria 2021, worden toegepast:
 
Voor het kampioenschap snelheid en kleine halve fond moeten de uitslagen allen uit hetzelfde lokaal/verbond zijn, met uitzondering voor de liefhebbers die niet over de mogelijkheid beschikken om de kleine en de grote snelheid in hetzelfde lokaal in te korven. Voor die liefhebbers zullen de resultaten van 1 lokaal/verbond voor de kleine snelheid en van 1 lokaal/verbond voor de grote snelheid in aanmerking worden genomen. Deze uitzondering is ook van toepassing op de kleine halve-fond. De uitslag van één enkel verbond met inbegrip van de dubbelingen waaraan de vereniging, waarin hij inkorft, deelneemt in de schoot van dit zelfde verbond, zal in aanmerking worden genomen.
 
Met vriendelijke groeten.
De voorzitter van het NSC,
Denis Sapin.

03-09-2021 Mededeling van het FAVV – Vogelgriep in Menen. Lees verder…


01-09-2021 NATIONAAL CRITERIUM JEUGDCLUBS 2021 – HERINNERING

Uiterste datum van indiening :

 • Per post: 10 SEPTEMBER 2021 – postdatum telt.
 • Per fax/Per mail/Afgifte op de KBDB-zetel te Halle:

   10 SEPTEMBER 2021 om 12u00 ‘s middags uiterlijk.

Criteria en deelnemingsformulier via deze link


30-08-2021  PE Oost-Vlaanderen. Mededeling voor de verenigingen en duivenliefhebbers. Wijziging criteria kampioenschappen… Lees verder…


M E D E D E L I N G 27/08/2021 – nationale wedvlucht La Souterraine 28/08/2021

De begeleiders van de nationale wedvlucht vanuit La Souterraine informeren ons dat de officiële lossingsplaats niet beschikbaar is wegens een manifestatie ter plaatse.

De duiven zullen aldus worden gelost in:

Avenue Mermoz 11 te 23300 La Souterraine met volgende coördinaten :

46.14.39,00/01.29.11.00

Gelieve deze coördinaten te gebruiken.

Met vriendelijke groeten.

De voorzitter van het NSC,

Denis Sapin.

 

26-08-2021 Mededeling  Nationale Dagen 2020 & 2021

Tel met ons af tot de Nationale Dagen. Neem alvast een kijkje achter de schermen op onze facebook-pagina https://www.facebook.com/nationale.dagen.kbdb.journees.nationales.rfcb en ontdek het werk van het KBDB-team.

 

Nationale Dagen 2020 & 2021

 

2, 3 en 4 december 2021

 

Affiche in pdf

 
 

25-08-2021 Limburg. Coördinaten Chimay en bijkomende vlucht Melun op 4/9. Lees verder…
 

 
19-08-2021 PE Limburg  : wijziging programma Zuid-Oost 28/8

19-08-2021 Ramp-overstromingen-solidariteit duivensport

15 juli werd ons land geteisterd door zware regenval en zagen honderden gezinnen hun leven in puin opgaan.

Het water kwam op die dag voor vele liefhebbers en verenigingen letterlijk tot hun lippen. Om hen te steunen werden er verschillende initiatieven op poten gezet.

Eén daarvan was een bonverkoop georganiseerd op Pigeonsbay.be. Dit mooi initiatief werd in het leven geroepen door Mevr. Claire Gourdin en Mr Paul Benois en bracht niet minder dan € 15.235 op. Dit bedrag werd verhoogd met € 765 door Mr Fabrice Carlier, beheerder van de website Pigeonsbay.be, om tot het ronde bedrag van € 16.000 te komen. Langs deze weg wenst de KBDB Mevr. Claire Gourdin, Mr Paul Benois en Mr Fabrice Carlier te bedanken voor hun inzet en inspanningen. Natuurlijk mogen we de liefhebbers die een bon geschonken hebben niet vergeten. Bij deze DANK U.

Een tweede inititiatief komt van de duivenbond De Padvinders St. Job. Mr Roger Geysen kwam met het idee om een extra vlucht vanuit Melun op 04/09/2021 te organiseren ten voordele van de getroffen liefhebbers en verenigingen in Wallonië. Dit voorstel werd warm onthaald door de PE Antwerpen en dus zo gezegd zo gedaan, de organisatie van de vlucht is een feit.

Ondertussen blijven de giften op de speciale rekening BE07 7330 6087 1166 binnenstromen en werd er al een bedrag van € 13.985,78 ingezameld. Samen met de bonverkoop brengt ons dit tot het fraai bedrag van € 29.985,78. Maar het kan nog beter! De meeste inrichters hebben gehoor gegeven aan onze noodkreet en zijn in de bres gesprongen. We hopen dat de overige inrichters en de firma’s binnen de duivensport onze oproep ook horen en mee op de kar springen.

 In tegenstelling tot wat in eerdere berichten verscheen, zal de rekening openblijven tot 30 september 2021. Jullie steun blijft meer dan ooit welkom.

Liefhebbers die nog geen schadedossier hebben ingediend of die graag nog stukken willen toevoegen aan hun dossier, kunnen dit nog steeds doen.

Het opsturen van schadeclaims alsook giften doen, blijven dus mogelijk tot 30 september 2021.

Met vriendelijke groeten,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


19-08-2021 – mededeling van het FAVV
 
De werelddierengezondheidsorganisatie OIE heeft op 16 augustus 2021 de zelfdeclaratie van België omtrent de afwezigheid van hoogpathogene vogelgriep in het commerciële pluimveecircuit gevalideerd en op haar website gepubliceerd. Dit betekent dat ons land opnieuw voldoet aan de voorschriften van hoofdstuk 1.6 en artikel 10.4.6 van de OIE Terrestrial Code (2021) en als officieel vrij van hoogpathogene vogelgriep wordt beschouwd.

De zelfverklaring is terug te vinden op de website van de OIE: https://www.oie.int/en/what-we-do/animal-health-and-welfare/official-disease-status/self-declared-disease-status/.

Jullie vinden hierna het persbericht hieromtrent.

2021_08_18-CP-indemne-Grippe-aviaire_NL-FINAL-1


18-08-2021 – WK 2021
 

We hebben nieuws voor liefhebbers die duiven hebben in het landenteam en deelnemen aan het Wereldkampioenschap 2021 in Belgrado. Ze kunnen duiven activeren voor OLR-vluchten.

Meer informatie hierover staat in bijgevoegd bestand. Pigeon-activation-noticeINSTRUCTION FOR PAYMENT Beogradski AS Pobednik

https://www.oneloftrace.live/?page=0&loft_id=99&flight_id=1628238024&season_id=3


 
17-08-2021 Provinciale kampioenschappen 2021 – Deelnameformulier
 

11-08-2021 PE Vlaams-Brabant – wijziging KHF 28/8 voor sector 2 & 3. Lees verder…

M E D E D E L I N G 11/08/2021 – nationale wedvlucht Argenton 14/08/2021

Rekening houdend met de hoge temperaturen dewelke worden voorspeld in Frankrijk en in Argenton vanaf vrijdag 13/08/2021 heeft de voorzitter van het NSC, Denis Sapin, in samenspraak met de inrichter van de wedvlucht vanuit Argenton, OVV, in toepassing van art. 44 van het NSR, volgende beslissingen genomen:

Voor de verenigingen:

 • vermindering van het aantal duiven per mand met 10% (plastieken manden: maximum 20 duiven/mand – aluminium manden: maximum 22 duiven/mand)

Voor de vervoerders/vergezellers

 • vermindering van de maximum toegelaten stapelhoogte met 1 laag, zowel voor wat betreft de ophalingen als het vervoer naar de lossingsplaatsen
 • 2 drinkbakjes per mand
 • strikte toepassing voor het drenken van duiven, zoals vermeld in de criteria “wegvervoer”

Voor alle andere wedvluchten voor jonge duiven tijdens het weekend van 14 & 15 augustus 2021 blijven de criteria qua maximum aantal duiven in de manden, de stapelhoogte en de drinkbakjes, zoals vermeld in onze mededeling van 19/07/2021, integraal van toepassing:

 • Snelheid: maximum 22 duiven in rieten en plastieken manden – maximum 24 duiven in aluminiummanden
 • Kleine halve-fond: maximum 20 duiven in rieten en plastieken manden – maximum 22 duiven in aluminiummanden
 • Stapelhoogte met 1 rij verminderen
 • 2 drinkbakjes/mand

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

 
 

10-08-2021 PE Antwerpen – Sponsorprijzen Beyers – Fondcriterium
Châteauroux van 7/8 wordt vervangen door Argenton 14/8. Lees verder …
 
 

Verkoop Solidariteit OVERSTROMINGEN
https://www.youtube.com/watch?v=6oWoCBoSUY4

 

 


02-08-2021 PE AntwerpenSponsorpijzen Beyers 2021 en zitdag


28-07-2021 Ramp-overstromingen-Solidariteit duivensport

De weken gaan voorbij en helaas treffen de slechte weersomstandigheden nog steeds vele gezinnen, vele leden. Sommigen van hen werden opnieuw getroffen.

De KBDB heeft een nationale solidariteitsactie op touw gezet om ervoor te zorgen dat zij hulp krijgen op het vlak van de duivensport. Elke dag krijgen we nieuwe meldingen. Indien de rechtstreeks getroffen liefhebbers om dringende redenen of om een andere reden geen contact met ons kunnen opnemen, zouden wij hun familieleden willen vragen contact op te nemen met een KBDB-mandataris uit de regio.

 

 

De rekening die speciaal voor hen in het leven is geroepen, telt tot op heden een totaalbedrag van € 8.085,78. De rekening zal op 31/08/2021 worden afgesloten. Tot dan blijven we rekenen op de steun van de duivenliefhebbers.

Bij de sluiting van de rekening, zullen de censoren van de KBDB naar het hoofdkantoor worden geroepen om het bedrag van de totale ontvangsten te verifiëren. De verdeling zal gebeuren op basis van de ontvangen schadedossiers van de getroffen lokalen en liefhebbers.

Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken om de schenkers te bedanken voor hun bijdrage. Zij zullen allen worden genoemd in het volgende nummer van het bondsblad.

 

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


28-07-2021 Mededeling van de KBDB omtrent de criteria van de nationale kampioenschappen 2021

Door de toen heersende vogelgriep in West-Vlaanderen had het NRBB uit billijkheidsoverwegingen besloten om de behaalde resultaten van het weekend van 1 mei voor alle liefhebbers niet te laten meetellen voor de nationale kampioenschappen van 2021. Het seizoen 2021 heeft ons vervolgens veel tegenslagen gebracht, meer gevallen van vogelgriep, routewijzigingen, vervroeging van wedstrijden, uitstel, diverse en uiteenlopende afgelastingen van de ene provinciale entiteit naar de andere.

De realiteit van de duivensport heeft ons geleerd dat een algehele rechtvaardigheid een utopie is en dat iedereen zijn hobby anders beleeft, naargelang zijn eigen geografische situatie.

Bovendien moet de NRBB rekening houden met het juridisch advies van haar raadslieden, die de KBDB verzoeken zich strikt te houden aan de voorwaarden en termijnen die voorzien zijn in de criteria van de nationale kampioenschappen. Criteria die door het nationaal sportcomité werden opgesteld, door de algemene vergadering werden goedgekeurd en vóór het seizoen aan alle liefhebbers werden meegedeeld.

Bijgevolg hebben de leden van het NRBB, gelet op het bovenstaande, besloten de criteria voor de nationale kampioenschappen van 2021, die in het nationaal bulletin en op de website van de KBDB zijn gepubliceerd, naar de letter te respecteren.

Met vriendelijke groeten,

Voor de leden van de NRBB,

De Nationale Voorzitter,

Pascal Bodengien.26-07-2021 Mededeling van de KBDB: aanpassing genomen beslissingen aangaande het verloop van de wedstrijden voor JONGE DUIVEN.

Na overleg met de verscheidene instanties is de Raad van Beheer en Bestuur tot het besluit gekomen 1 van de genomen beslissingen terug te schroeven.

Namelijk het uiterste lossingsuur tot 12.00 UUR.

Dit wordt:

Voor dag 1:

België-vluchten tot maximaal 15.00 UUR.

Frankrijkvluchten tot maximaal 12.00 UUR. (Ingeval de mogelijkheid zich voordoet, kan de Nationale Voorzitter van het Sportcomité op vraag van de lossingsverantwoordelijke tussenkomen om later te mogen lossen)

Voor dag 2:

Zowel voor België- als Frankrijkvluchten 12.00 UUR.

 

Met vriendelijke groeten,

Voor de leden van de NRBB,

De Nationale Voorzitter,

Pascal Bodengien.

 

22-07-2021 – Financiële hulp aan duivenliefhebbers, slachtoffers van de overstromingen

 

Vorige week startte de KBDB een actie teneinde onze collega’s-duivenliefhebbers te helpen bij de heropbouw van hun geliefde duivensport NA de overstromingen.

Deze actie leidde, tot onze grote verbazing, niet tot de gehoopte solidariteit van onze aangesloten duivenliefhebbers, verenigingen, inrichters, ….

Laat deze mensen aub niet in de kou staan!

Wij, als KBDB, gaan onze getroffen duivenliefhebbers een financiële steun in de rug geven. U toch ook? Iedere gift, hoe klein ook, zal deze getroffen mensen helpen. De beelden die we gezien hebben spreken boekdelen. De noden zijn groot. Laat uw hart spreken en draag uw steentje bij op volgende rekeningnummer:

KBDB SOLIDARITEIT OVERSTROMINGEN-RFCB INONDATIONS

BE07 7330 6087 1166

Van de inrichter “Colombe Joyeuse”  mochten wij reeds een gulle gift en een “serieus” bedrag ontvangen. Dank hiervoor!  

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

 

19-07-2021 –MEDEDELING van de KBDB aangaande het verloop van de wedstrijden voor JONGE DUIVEN

We hoeven geen verdere verduidelijkingen te geven aangaande het feit dat de wedstrijden voor jonge duiven, zowel op de snelheid als de kleine halve-fond, niet het verhoopte verloop kennen.

Wat is de reden?

Mochten we hier een duidelijk en passend antwoord op hebben dan zouden we snel een oplossing vinden voor het gestelde probleem.

De nationale raad van beheer en bestuur kwam vandaag in spoedvergadering samen teneinde deze problematiek te bespreken en naar oplossingen te zoeken.

Volgende beslissingen werden genomen voor de wedstrijden voor jonge duiven:

Qua maximum aantal duiven in de manden, stapelhoogte en drinkbakjes

 • Snelheid: maximum 22 duiven in rieten en plastieken manden – maximum 24 duiven in aluminiummanden
 • Kleine halve-fond: maximum 20 duiven in rieten en plastieken manden – maximum 22 duiven in aluminiummanden
 • Stapelhoogte met 1 rij verminderen
 • 2 drinkbakjes/mand

Qua lossingsuur:

 • Na 12u00 ’s middags zullen geen duivenlossingen meer worden uitgevoerd

We hopen dat dit al een eerste stap is in de goede richting teneinde onze jonge duiven zo vlug als mogelijk hun hok te laten bereiken.

Met vriendelijke groeten.

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


16-07-2021 KBDB-RFCB – Solidariteit duivenmelker

Uit solidariteit heeft de KBDB beslist om een ​​speciale bankrekening te openen teneinde financiële steun te verlenen aan de duivenliefhebbers en de lokalen dewelke slachtoffer zijn geworden van het slechte weer en de overstromingen van deze week:

BE07 7330 6087 1166 KBDB SOLIDARITEIT OVERSTROMINGEN-RFCB INONDATIONS

We vragen degenen die getroffen zijn door deze ramp om zich kenbaar te maken bij hun lokale mandataris of door een e-mail te zenden naar: nationaal@kbdb.be

Gelieve uw dossier te stofferen met foto’s.

We doen een beroep op de solidariteit en het goede hart van alle duivenliefhebbers om een ​​financieel gebaar te maken ten gunste van de duivensport.

Samen zullen we erin slagen de pijn van de slachtoffers van deze ramp te verzachten.

Het ontvangen bedrag op deze rekening zal elke vrijdag worden medegedeeld.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


15-07-2021 MEDEDELING van de leden van de NATIONALE RAAD VAN BEHEER EN BESTUUR

Niemand had ooit gedacht dergelijke beelden vanuit België op zijn tv-scherm te zien.

Ganse gebieden in het oosten van ons land staan blank en mensen zien hun levenswerk in het niets verdwijnen. Maar het ergste is nog dat actueel reeds 9 dodelijke slachtoffers zijn gevallen en nog 4 mensen worden vermist.

Wij zijn met onze gedachten bij de getroffen gezinnen en hun families.

Ook bepaalde verenigingen bleven niet gespaard.

Actueel kunnen wij enkel ons medeleven betuigen maar wij komen de eerstvolgende dagen hier zeker op terug om een actie op touw te zetten teneinde de getroffen gezinnen, onze duivenliefhebbers en hun families en ook onze verenigingen te steunen.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


 
 

05-07-2020 KBDB stelt zijn nieuwe medewerkers voor

Sinds kort werd het KBDB-team versterkt met twee nieuwe medewerksters:

Viviane Wauters (rechts op de foto) zal je vriendelijk onthalen zowel op de zetel van de KBDB als telefonisch en u met raad en daad bijstaan voor alle administratieve issues en dit ten dienste van de liefhebbers en de verenigingen.

Caroline Mannes (in dienst sedert medio juni – links op de foto) zal mee instaan voor de sportieve aangelegenheden op nationaal vlak. Een ganse uitdaging dus!

Wij heten hen van harte welkom in onze ploeg!

Op de foto onze nationale voorzitter, Pascal Bodengien, geflankeerd door

Caroline Mannes (links) en Viviane Wauters (rechts)


02-07-2021 Mededeling aan de liefhebbers 

Om tegemoet te komen aan de wensen van de liefhebbers, werd er een nieuwe knop toegevoegd op de KBDB-admin site. Voortaan zal iedere liefhebber zijn afstanden tot de verschillende lossingsplaatsen kunnen raadplegen onder “Mijn Hok” – “Mijn Afstanden”

Met vriendelijke groeten,
De nationale voorzitter
Pascal Bodengien


27-05-2021 – Mededeling ter attentie van de verenigingen

Werkwijze opladen van inkorf- en uitslagbestanden naar KBDB-Admin


20-05-2021 Mededeling KBDB aan de verenigingen – Koppelingslijsten 2021


20-05-2021 Mededeling van de KBDB 

Graag jullie aandacht voor de problematiek verdwaalde duiven!

Er lopen meer en meer klachten binnen aangaande het niet ophalen van verdwaalde duiven. Lees meer…

 


19-05-21 Mededeling KBDB
De nationale poelebrief 2021 :  blad 1 (update)  –  blad 2  –  uitleg
De update op blad 1 betreft de mieze in het vak PE. Dit moet per 3 ipv 4 zijn.


Promotionele hokken

De samenwerking tussen de KBDB en de promotionele hokken werpt zijn vruchten af.

Kogeka, onder leiding van David Weyns en zijn studenten Dierenverzorging, is de trotse winnaar geworden van de wedvlucht vanuit Soissons van 08/05/2021 in het samenspel “De Oostgrens”.

Wij zijn fier op zo’n sterke prestatie.

Doe zo voort!

Pascal Bodengien (nationaal voorzitter).


     

Gezamenlijke mededeling van de NPO en de KBDB naar aanleiding van hun overleg van heden (07/05/2021)

De KBDB en de NPO zijn het met elkaar volstrekt eens dat Nederlandse duiven alleen met een Nederlandse vergunning in België kunnen worden gelost. Het verhaal dat deze duiven op basis van een Belgische vergunning kunnen worden gelost is volstrekt onjuist. De NPO en de KBDB zullen er samen op toezien dat zowel de Nederlandse als de Belgische reglementen onverkort worden toegepast. Indien overtredingen worden geconstateerd zullen maatregelen worden genomen zowel tegen de organisatoren als de individuele deelnemers.

In de loop van volgende week zal er verder worden gecommuniceerd over de andere onderwerpen dewelke aan bod kwamen tijdens dit gezamenlijk overleg.

De KBDB dankt het bestuur van de NPO voor de constructieve samenwerking.


5-05-2021 Mededeling ter attentie van onze liefhebbers – spoedoverleg NPO

Op vraag van onze Nationale Voorzitter komt er nog deze week een spoedoverleg met de verantwoordelijken van de NPO en het bestuur van de KBDB.

Op de agenda staan volgende punten:

 • Wildlossingen
 • Lossingen op niet-officiële lossingsplaatsen
 • Onverantwoord lossen
 • Communicatie tussen NPO en KBDB over de lossingen van wedstrijden

Wij moeten “onze” reisduiven beschermen en hiervoor dient dringend een oplossing te worden gevonden. Communicatie tussen beide federaties is hiervoor de enige oplossing!


 
19-04-2021 Mededeling KBDB aangaande het opladen de inkorvingsfiles en uitslagen 2021 in het kader van de automatische berekening van de nationale kampioenschappen 2021.  Lees verder….
 

16-04-2021 Mededeling van de KBDB ter attentie van de verenigingen en de rangschikkers aangaande het opladen van de inkorfbestanden en uitslagen 2021

Vandaag heeft elke vereniging en de desbetreffende rangschikkers de modaliteiten ontvangen voor het opladen van de inkorfbestanden en de uitslagen 2021. EEN NIEUWE STAP in de goede richting voor wat de vernieuwing binnen de KBDB betreft.

Maar NO STRESS. Bij problemen kunt u steeds een mailtje richten aan het adres it-support@kbdb.be. Noch de mandatarissen van uw provincie, noch de provinciale secretarissen gaan hierbij, in de beginfase, enige hulp kunnen verstrekken. U zult begrijpen dat een nieuwe procedure steeds problemen met zich meebrengen zodat actueel en voor dit weekend deze procedure als “test” dient beschouwd te worden. Zowel de inkorfbestanden als de uitslagen kunnen, nadat het probleem werd verholpen, nog worden opgeladen.

Wij vragen u begrip voor de situatie.

Veel succes!

Met vriendelijke groeten.
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien


14-04-2021 Mededeling vanwege de PE Vlaams-Brabant aangaande de provinciale kampioenschappen 2021

De volgende wijzigingen (vetgedrukte tekst) in de criteria van de kampioenschappen 2021 van de PE Vlaams-Brabant werden, door de meerderheid van het comité, goedgekeurd:

 • Onderaan het kampioenschap grote halve-fond:

Voor HET KAMPIOENSCHAP GROTE HALVE FOND, kan de liefhebber vrij kiezen tussen UITSLAGEN BEHAALD, ZOWEL BINNEN ALS BUITEN VLAAMS- BRABANT en voor zover ze erkend zijn door het provinciaal comité. Er mag echter maar één uitslag gebruikt worden per wedstrijd. Alle uitslagen dienen behaald te worden in dezelfde vereniging, hetzelfde verbond of hetzelfde samenspel.

 • III ALGEMENE BSCHIKKINGEN
 • 2

Voor de uitslagen kan de liefhebber kiezen tussen uitslagen behaald binnen of buiten Vlaams Brabant. Voor alle kampioenschappen en as-duiven dient de liefhebber alle gebruikte uitslagen te behalen in dezelfde vereniging, hetzelfde verbond of hetzelfde samenspel, met inbegrip van de dubbelingen waaraan de vereniging waar hij inkorft, in de schoot van ditzelfde verbond of samenspel, deelneemt. 

KBDB PE Vlaams-Brabant.


12-04-2021 Criteria Nationale Kampioenschappen 2021 (Definitief na NAV 26.02.2021)

Criteria nationale kampioenschappen 2021 – definitief NA NAV 26.02.2021


26-03-2021 Mededeling KBDB ter attentie van de verenigingen

Zoals u waarschijnlijk weet, worden de loodjes voor de verzendingsmanden vanaf 2021 en dit voor alle types van wedvluchten (vanaf de snelheid tot en met de grote fond), vervangen doorplastieken verzegelingstrips… Lees verder…


19-03-2021 Mededeling van de KBDB t.a.v. alle duivenliefhebbers

We vestigen uw aandacht op het nieuwe tarief, geldig vanaf 01.03.2021, voor de mutaties van de buitenlandse duiven.

Vanaf 01.03.2021 werden de prijzen van de mutaties voor buitenlandse duiven als volgt gewijzigd :

 • 2,00EUR / mutatie per buitenlandse duif voor de 5 eerste mutaties. Oppassen ! Elk lidnummer heeft recht op 5 mutaties per jaar aan dit tarief.
 • Vanaf de 6de mutatie, zal een supplement van 3,00EUR/mutatie / buitenlandse duif gefactureerd worden.

Het supplement zal apart gefactureerd worden op het licentienummer van de aanvrager.
Wij wijzen erop dat deze prijs  van toepassing is (vanaf 01.03.2021) op alle mutaties die worden uitgevoerd op vertoon van een eigendomsbewijs van een buitenlandse duif.
Het tarief voor de mutaties voor Belgische duiven blijft ongewijzigd à 2,00EUR / mutatie / Belgische duif ongeacht het aantal gevraagde mutaties

Vriendelijke groeten.
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


Administratieve kaart van België met indeling van de gemeenten van voor de grote fusies.
bron :

Militair Geografisch Instituut – Brussel. Overeenkomstig de wet gedeponeerd
Koninklijk besluit van 17/09/1975.
Houdende samenvoeging van gemeenten en wijziging van hun grenzen
(Bekrachtigd door de wet van 30/12/1975)


17-12-2020 Mededeling van de KBDB

Onze liefhebbers en zelfs niet liefhebbers genieten al maanden van de uitzendingen van PlattelandsTV. Spijtig genoeg konden, tot op heden, onze Waalse vrienden hiervan niet genieten. Reportages voor jong en oud, over snelheids- & fondspelers en de laatste nieuwtjes in en rond de KBDB werden aan het breder publiek voorgesteld.

KBDB goes             Lees verder….


8-12-2020 Mededeling EU-regelgeving in de duivensport & Vogelgriep

Op 27/11/2020 hebben we jullie, via onze website, geïnformeerd over de nieuwe EU-regelgeving dewelke een enorme impact zou hebben op de duivensport in het algemeen.
De gespecialiseerde dierenartsen hebben de nodige wetenschappelijke dossiers samengesteld en vandaag heeft de KBDB, samen met de dierenartsen, een videoconferentie gehouden met Mevrouw Hilde Vautmans, Europees parlementslid.
Niet alleen de nieuwe EU-verordening kwam aan bod maar ook het dossier “vogelgriep” werd aangekaart.
Mevrouw Vautmans beloofde haar steun in dit dossier, waarbij ze, zoals ze zelf zei, sterk betrokken is geraakt.
We willen hierbij vooral Mevrouw Hilde Vautmans bedanken voor haar steun in dit dossier en de opvolging hiervan op Europees en nationaal niveau maar eveneens de deelnemende dierenartsen voor hun professionele ondersteuning.
We blijven verder werken aan dit dossier teneinde de duivensport te redden.

Met vriendelijke groeten.
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


12-11-20 Mededeling van de KBDB ter attentie van de liefhebbers

edit f2 formulier aangifte

De afgelopen tijd worden verschillende liefhebbers geconfronteerd met duivendiefstallen. Een spijtige zaak voor de liefhebbers die hiermee te maken krijgen.

Wij, als KBDB, willen deze liefhebbers niet in de kou laten staan en hen bijstaan in deze moeilijke periode, waarbij in vele gevallen een gans levenswerk aan diggelen wordt geslagen. We denken ook aan de emotionele waarde dewelke de duivenliefhebbers aan hun duivenkolonie toedragen.

Dit is dan ook de reden waarom wij de liefhebbers, die het slachtoffer zijn geworden van zo’n dergelijke laffe daad,  willen vragen om aangifte te doen bij de KBDB zodat wij een gezamenlijk dossier kunnen samenstellen en overmaken aan de betrokken judiciële diensten in de hoop alzo de daders te vatten en onze liefhebbers de hen zo dierbare duiven terug te kunnen geven.

Hiervoor vindt u, bijgevoegd, een aangifteformulier met verzoek dit, na invulling en ondertekening, over te maken via e-mail (nationaal@kbdb.be) of per post (KBDB, Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 Halle).

Samen staan we sterker!

Houd het vooral veilig en gezond!

Met vriendelijke groeten.

Namens de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


5-11-2020 Starterspakket nieuwe leden : Formulier aanvraag starterspakket 2021      INFO  STARTERSPAKKET VOOR NIEUWE LEDEN 2021


De Covid-19 pagina (alles van Covid-19 van de afgelopen maanden)


01-07-20 Mededeling KBDB

Juridisch hoekje

Dossier KBDB / VAN DEN BULCKE

Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 04/06/2020

De KBDB werd bij bovenvermeld vonnis veroordeeld tot betaling aan dhr VAN DEN BULCKE van een schadevergoeding van 1.500 euro, wegens een schending van het beginsel van onpartijdigheid bij de behandeling van het beroep van eiser tegen diens declassering van diens duiven voor de wedstrijd “Cahors” van 16/06/2018.


    

Hartelijk dank ook aan hen. ERE WIE ERE TOEKOMT.

Ook de duif, het symbool van de vrede, brengt mensen dichter bij elkaar. Denk maar aan de duif “ARMANDO”, dewelke de duivensport opnieuw in onze woonkamer, op straat, in de scholen en in de fabrieken bracht!

Allen samen zullen wij sterker uit deze crisis komen maar hiervoor dienen de opgelegde maatregelen vanuit de federale overheid STRIKT dienen opgevolgd te worden.

Houd het aub veilig en gezond!

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.

 


PlattelandsTV –  link naar aflevering 6 (inclusief samenwerking met Bpost)

Bpost en KBDB slaan de handen in elkaar !!

Promotie voor onze sport en een kijk in de geschiedenis van de duivensport !!

Meer info volgt later!

Klik op de afbeelding om de volledige collectie 2020 te zien.

Link naar E-shop Bpost

Link naar MyStamp Bpost


Mededeling KBDB 

Met de problematiek rond de roofvogels kunnen we melden dat De Nationale voorzitter KBDB Bodengien Pascal in contact is met de voorzitter van Natuurpunt Dhr Gerald Driessens!

Wij als KBDB zijn daar zeer bezorgd over en zullen daar constructief aan werken en op de gepaste manier over communiceren !

Wij vragen vooral via onze gepaste weg :

Strijdduivenaanval@outlook.com of KBDB.Nationaal bewijsmateriaal met foto’s door te sturen zodanig dat wij dit aan ons dossier kunnen toevoegen !

Wij vragen beleefd rustig te blijven en geen ongepaste uitspraken te doen via social media !!


Procedure voor de aanvraag voor het opmeten van coördinaten van een hok door de KBDB


Dopingcontrole : Door KBDB erkende labo voor dopingonderzoek (vanaf 01.01.2020):

CER Groupe – Marloie

Rue du Point du Jour 8 à 6900 Marloie

Voor bepaalde onderzoeken

FAVV FLVVG

Braemkasteelstraat 59

9050 GENTBRUGGE


PlattelandsTV – uitzendschema

Countrylife: De Belgische Reisduif – Seizoen 2
uur 06h30 08h00 08h30 10h00 11h00 11h30 12h30 13h00 14h30 15h30 16h00 18h30 19h00 20h30 22h00 23h30
zondag     X   X     X                
maandag           X X         X   X    
dinsdag   X   X                        
woensdag X   X       X   X           X  
donderdag           X   X   X            
vrijdag                     X       X  
zaterdag X     X   X       X     X X   X

Mutatieformulier 2020


MEDEDELING

HERINNERING

De nationale zetel is voor de verenigingen en de duivenliefhebbers alle werkdagen van 9u00 tot 12u00 toegankelijk.

Tijdens deze uren is de nationale zetel eveneens telefonisch bereikbaar via het 02/537 62 11


MEDEDELING t.a.v. ALLE VERENIGINGEN

Gelieve te noteren dat in toepassing van art. 2 van het NSR het verboden is niet-leden aan wedvluchten, leervluchten of andere sportieve activiteiten van uw vereniging te laten deelnemen.

Bovendien herinneren wij er aan dat in toepassing van art. 6 van de KBDB-Statuten en art. 2 NSR zich uitsluitend liefhebbers, waarvan het duivenhok zich op Belgisch grondgebied bevindt, kunnen aansluiten bij de KBDB.


verzenddoos duifVerzenddoos voor een duif >>> contacteer de KBDB


Bericht van Dierenwelzijn in verband met verdwaalde duiven.


logo kbdb zwart MEDEDELING

Gelieve nota te nemen dat het KBDB-logo geregistreerd is als merk.
Dientengevolge mag het KBDB-logo niet gedownload, gekopieerd of overgenomen worden zonder toestemming.
Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop ze op de website worden getoond, vallen onder het auteursrecht en  andere  wettelijke  bescherming van intellectueel  eigendom. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële  doeleinden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor  derden  toegankelijk gemaakt  worden zonder voorafgaandelijke toestemming.


Mededeling t.a.v ALLE liefhebbers

De KBDB maakt er haar leden op attent dat, in toepassing van art. 133 DLW, het verboden is duiven aan te kopen en/of op het hok te houden van een effectief geschorste liefhebber.

Elke overtreding op huidig art. 133 DLW zal het voorwerp uitmaken van vervolgingen voor de KBDB-Kamers en is strafbaar met een effectieve schorsing van één tot drie jaar.


Bericht aan de duivenliefhebbers – VERKOPINGEN

De nationale raad van bestuur en beheer van de KBDB doet opmerken dat de duivenliefhebbers die een verkoop van duiven houden, zich dienen te schikken naar de desbetreffende beschikkingen voorzien in het nationaal sportreglement, waarvan u hier de inhoud kan lezen.
Elke duivenliefhebber die via het internet een verkoop van duiven houdt dient een ‘mededeling‘ aan de KBDB te zenden voor de verkoop alsook een ‘overzicht van de verkochte duiven‘ na de verkoop.
Voor publieke zaalverkopingen verwijzen we naar de desbetreffende documenten in het item ‘algemeen’ in het menu en vervolgens ‘formulieren en documenten’.


Voor alle betalingen (behalve voor verkopingen)  bij de KBDB is volgend rekeningnummer van toepassing :

BE79 4338 2420 0133 ( BIC: KREDBEBB )


Mededeling

Wij verzoeken de duivenliefhebbers en de verenigingen die zich aanbieden op de Nationale zetel te Halle of op de zitdagen in  West-Vlaanderen om hun betalingen zoveel mogelijk per bancontact te doen.


Coördinaten nodig van uw hok


Duiventillen in agrarisch gebied vrijgesteld van stedebouwkundige vergunning


Mededeling van de nationale raad van beheer en bestuur

Verschillende ziekenfondsen bieden hun leden een tegemoetkoming aan in het lidgeld voor een sportclub. Wij raden u aan contact te nemen met uw ziekenfonds teneinde na te gaan of u kan genieten van dergelijke tegemoetkoming


Ingevolge de wijziging in de procedure tot overschrijving van Belgische duiven vindt u op onze website, op de pagina “formulieren en documenten” onder de menuknop “Algemeen”, het document dat kan worden gebruikt indien u een duif (duiven) afstaat teneinde u te ontslagen van alle verantwoordelijkheid t.o.v. deze duif (duiven).