Nieuws

Duivenliefhebbers en het goede doel.

De vzw DA’S BEST uit Malderen, tevens lid van de Koning Boudewijnstichting, wil de bewustwording rond de asbestproblematiek verhogen. Daarnaast willen ze de nodige middelen verwerven om asbest op een veilige manier te verwijderen op openbare plaatsen en dit op een positieve, constructieve manier. In 2019 is het eerste project een feit: de sta-tribune en omgeving bij voetbalclub KFC Malderen bevatte asbest, is veilig afgebroken en volledig heropgebouwd. Het is nu tijd om een volgend project aan te pakken. De ervaring willen ze ook delen buiten de gemeentegrenzen.

Om de nodige fondsen te werven wordt er een online duivenverkoop geörganiseerd via de website duivenverkoop.be. Deze gaat nu donderdag 16/01 om 12u van start en loopt tem zondag 26/01 21u.

de link naar de duivenverkoop:
https://www.duivenverkoop.be/bonnenverkoop/8718/das-best-veiling-goed-doel

 


Nieuwsbrief KBDB


Fugare 2020 - info


PE Limburg - uitslag tombola provinciale kampioenenviering 19-1-20


KEURINGEN 2020 MASTERS VAN DE VERENIGINGEN + mechanische klokken


BCK & Fugare 2020


Fugare 2020


PE Vlaams-Brabant : sectoren in Vlaams-Brabant


PARAMYXO - Mededeling FAVV 9-1-20 - paramyxo in Heist-op-den-Berg


15-01-2020 Mededeling t.a.v. de verenigingen van de PE Vlaams-Brabant - Buitengewone algemene vergadering 14/02/2020

In toepassing van art. 11 van het Huishoudelijk Reglement besliste de nationale raad van beheer en bestuur tot het houden van een buitengewone algemene vergadering van de PE Vlaams-Brabant.

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur wensen alle verenigingen te danken voor hun aanwezigheid en hun positieve inbreng tijdens deze vergadering.

Bovendien herinneren wij er aan dat, zoals vermeld in de voorlopige dagorde van deze vergadering, de termijn voor de indiening van de vluchtprogramma’s (art. 13 & 14 van het NSR) werd verlengd tot uiterlijk 31 januari 2020.

Deze vluchtprogramma’s zullen worden gecontroleerd door een afvaardiging van de leden van de nationale raad van beheer en bestuur samen met de afgevaardigden van het comité van de PE Vlaams-Brabant.


Klassement World Best Pigeon 2019- Deelnemers KBDB


Voorlopige dagorde Nationale Algemene Vergadering 14.02.2020


Provinciale kampioenenviering PE Limburg 19-1-20 - inschrijven tot en met 11-1-20.Persmededeling KBDB  Rhone-lijn


PE Limburg - Definitieve uitslag kampioenschappen 2019 - nieuwe interprovinciaal akkoorden - verslag algemene vergadering


PE Vlaams-Brabant - nieuw interprovinciaal akkoord met Limburg - foto's provinciale kampioenenviering


PE Antwerpen - nieuw interprovinciaal akkoord met Limburg


Dopingcontrole : Door KBDB erkende labo voor dopingonderzoek (vanaf 01.01.2020):

CER Groupe – Marloie

Rue du Point du Jour 8 à 6900 Marloie

 

Voor bepaalde onderzoeken

FAVV FLVVG

Braemkasteelstraat 59

9050 GENTBRUGGE


PE Vlaams-Brabant - kampioenendag Jeugdclub


PE Antwerpen - Provinciale kampioenenviering - PowerPoint


PE Limburg - Provinciale kampioenschappen 2019 - uitslag


fciBeste duif  ter wereld - World Best Pigeon
Deelnameformulier


SCHIETEN van (verwilderde !) duiven

Zoals vorig jaar wordt het schieten van deze duiven van 14 december 2019 tot en met 06 januari 2020 toegelaten.

Bijgevolg worden de liefhebbers aangeraden hun reisduiven tijdens deze periode op te hokken.


Ook de KBDB leeft mee en steunt vzw "Feestvarken" !!


statue kl NATIONALE  DAGEN - 8 EN 9 NOVEMBER 2019 - ALLE INFO

Nationale kampioenschappen 2019 - definitieve uitslag (upgrade 25-10-19)

KBDB  BONVERKOOP  NATIONALE  DAGEN  8 & 9  NOVEMBER  2019

 

 

Beeldmateriaal

-  de voorbereidende werken... we tellen af....

-  beelden van de huldiging van vrijdag & zaterdag
(opgelet :dit is een vrij groot bestand) 

- beelden van de huldiging van vrijdag & zaterdag (snellere pdf versie)

-  sfeerbeelden

-  medaille winnaars (video) 

-  Algemeen kampioenschap 123 (video)


25-10-19 MEDEDELING Hoklijsten 2020 - Belangrijke mededeling voor de duivenliefhebbers en de verenigingen


 

Nationale Algemene Vergadering 23-10-19 - BESLISSINGEN -  POWERPOINT

 

Dagorde Buitengewone Nationale Algemene Vergadering
Dagorde Tweede Statutaire Algemene Vergadering


HOKLIJSTEN  2020


 

 

opendeurdag KBDB

halle2Affiche

Opendeurdag met inschrijvingsformulier

Programma Opendeurdag

Bereikbaarheid

Parking

Artistieke uitdaging voor jong en oud.

beeldmateriaaL ZATERDAG 


Wereldkampioenschap 2019.
Wij informeren u dat de Engelstalige versie van de website van het werelkampioenschap zal opgestart worden op 15 juli 2019.
De url is :   http://www.crpa.cn/worldchampionship.html


Aanmelden van duiven voor KBDB-online

Handleiding voor de liefhebbers
Link naar gebruikersvideo's van anONS.be


8-5-19 Mededeling van de KBDB

Beslissingen Buitengewone Nationale Algemene Vergadering van 06/05/2019

  1. De volgende beslissingen werden, in toepassing van artikel 4.2 van de Plichtenleer van de KBDB-mandatarissen, mondeling medegedeeld:
  • ten overstaan van dhr Frans HERMANS, een schorsing van 5 jaar vanaf 06/05/2019;
  • ten overstaan van dhr Filip D’HONDT, een schorsing van 6 maanden vanaf 06/05/2019;
  • ten overstaan van dhr Boudewijn DE BOSSCHER, een schorsing van 6 maanden vanaf 06/05/2019.

De KBDB heeft actueel niet de intentie om hierover meer te communiceren omdat de beslissingen nog niet schriftelijk werden betekend aan de belanghebbende partijen, die bovendien hiertegen in beroep kunnen gaan.

De nationale voorzitter,

Pascal BODENGIEN .


Aan de verenigingen van de onderscheidenlijke PE’s

In toepassing van art. 19 van het Huishoudelijk Reglement en rekening houdend met de beschikkingen voorzien door art. 8 van het Nationaal Sportreglement KAN het provinciaal comité van de PE/SPE de beslissing nemen om voor de wedvluchten, met uitzondering van de nationale wedvluchten, volgende categorieën te voorzien voor de oude duiven en de jaarlingen:
OFWEL
- oude duiven en jaarlingen apart
OFWEL
- oude duiven en jaarlingen samen

Indien wordt gekozen om de oude duiven en de jaarlingen samen in de hoofdwedvlucht te laten vliegen, kan de inrichter een VRIJE dubbeling voorzien voor de oude duiven en/of een VRIJE dubbeling voorzien voor de jaarlingen.


SMARTDEALS – INKT & TONERSHOP

Bericht aan de verenigingen

Gelieve nota te nemen de KBDB niet meer samenwerkt met de Inkt & Tonershop. Dientengevolge werd de link naar hun website weggehaald.


 

Quota inkorvingsburelen (inter)nationale wedvluchten:

Gelieve te noteren dat de quota (aantal deelnemende liefhebbers) voor de (inter)nationale wedvluchten 2019 als volgt werden gewijzigd door het nationaal sportcomité:

aard van de vlucht quota Vlaanderen quota Wallonië
Grote Halve Fond 15 12
Fond 12 8
Grote Fond 8 5

 


PERSMEDEDELING van de KBDB

Ingevolge de Buitengewone Nationale Algemene Vergadering van 11.03.2019 vindt u hieronder de nieuwe samenstelling van de nationale raad van beheer en bestuur (NRBB 2019 -2024) :

Nationaal Voorzitter : Dhr Pascal BODENGIEN

Franstalig Ondervoorzitter + Voorzitter Nationaal Sportcomité : Dhr Denis SAPIN

Nederlandstalig Ondervoorzitter : Dhr Wim LOGIE

Nationaal Penningmeester : Dhr Gertjan VAN RAEMDONCK

Juridisch Raadgever : Dhr Dominique CHARLIER

De raad zal kortelings communiceren aangaande de gisteren uitgevoerde herschikking van de NRBB en wenst te benadrukken dat vanaf nu enkel kalmte en rust zullen heersen in de schoot van de KBDB.

Vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal BODENGIEN


Mededeling NRBB 8-3-19 - Art. 2 NSR

Mededeling KBDB aan de verenigingen – online ingave van ringenverkoop aan hokken via Wprol

Wij informeren de verenigingen dat wat betreft het online ingeven van de ringenverkoop aan hokken de verenigingen maar ringen kunnen toewijzen wanneer het aantal niet kleiner is dan 5 ringen.

Voor lagere aantallen kan u de verkoop via mail bezorgen aan de KBDB administratie die dan het nodige zal doen.

Wij verzoeken de verenigingen om hun verkoop aan de hokken regelmatig in te geven in Wprol of de lijsten te bezorgen aan de KBDB.


Boeterooster 2019


Persbericht 25/02/2019 - Zegeling masters


PlattelandsTV - uitzendschema

Countrylife: De Belgische Reisduif - Seizoen 2
uur 06h30 08h00 08h30 10h00 11h00 11h30 12h30 13h00 14h30 15h30 16h00 18h30 19h00 20h30 22h00 23h30
zondag X X X
maandag X X X X
dinsdag X X
woensdag X X X X X
donderdag X X X
vrijdag X X
zaterdag X X X X X X X

 

Mutatieformulier 2020


 

MEDEDELING

HERINNERING

De nationale zetel is voor de verenigingen en de duivenliefhebbers alle werkdagen van 9u00 tot 12u00 toegankelijk.

Tijdens deze uren is de nationale zetel eveneens telefonisch bereikbaar via het 02/537 62 11


MEDEDELING t.a.v. ALLE VERENIGINGEN

Gelieve te noteren dat in toepassing van art. 2 van het NSR het verboden is niet-leden aan wedvluchten, leervluchten of andere sportieve activiteiten van uw vereniging te laten deelnemen.

Bovendien herinneren wij er aan dat in toepassing van art. 6 van de KBDB-Statuten en art. 2 NSR zich uitsluitend liefhebbers, waarvan het duivenhok zich op Belgisch grondgebied bevindt, kunnen aansluiten bij de KBDB.


Liefhebbers die nog een elektronisch liefhebberstoestel beschikken dat niet voorzien is van de nodige KBDB zegel,
dienen zich hiervoor, vanaf 17/5/2018, te wenden tot de betreffende firma.


orleans 1 Wie lost waar in uw provincie ? Klik hier


verzenddoos duifVerzenddoos voor een duif >>> contacteer de KBDB


Bericht vanwege de NPO (Nederlandse Postduivenhouders Organisatie)

De burelen van de NPO zijn verhuisd.

Hieronder vindt u alle nuttige informatie
www.duivensportbond.nl
e-mail : info@duivensportbond.nl
Tel. 0031 26 48 34 150
Adres :
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Postbus 60102
6800 JC Arnhem


1-3-18 MEDEDELINGEN van de NATIONALE RAAD VAN BEHEER en BESTUUR


Bericht van Dierenwelzijn in verband met verdwaalde duiven.


logo kbdb zwart MEDEDELING

Gelieve nota te nemen dat het KBDB-logo geregistreerd is als merk.
Dientengevolge mag het KBDB-logo niet gedownload, gekopieerd of overgenomen worden zonder toestemming.
Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop ze op de website worden getoond, vallen onder het auteursrecht en  andere  wettelijke  bescherming van intellectueel  eigendom. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële  doeleinden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor  derden  toegankelijk gemaakt  worden zonder voorafgaandelijke toestemming.


Mededeling t.a.v ALLE liefhebbers

De KBDB maakt er haar leden op attent dat, in toepassing van art. 133 DLW, het verboden is duiven aan te kopen en/of op het hok te houden van een effectief geschorste liefhebber.

Elke overtreding op huidig art. 133 DLW zal het voorwerp uitmaken van vervolgingen voor de KBDB-Kamers en is strafbaar met een effectieve schorsing van één tot drie jaar.


Bericht aan de duivenliefhebbers - VERKOPINGEN

De nationale raad van bestuur en beheer van de KBDB doet opmerken dat de duivenliefhebbers die een verkoop van duiven houden, zich dienen te schikken naar de desbetreffende beschikkingen voorzien in het nationaal sportreglement, waarvan u hier de inhoud kan lezen.
Elke duivenliefhebber die via het internet een verkoop van duiven houdt dient een 'mededeling' aan de KBDB te zenden voor de verkoop alsook een 'overzicht van de verkochte duiven' na de verkoop.
Voor publieke zaalverkopingen verwijzen we naar de desbetreffende documenten in het item 'algemeen' in het menu en vervolgens 'formulieren en documenten'.


Voor alle betalingen (behalve voor verkopingen)  bij de KBDB is volgend rekeningnummer van toepassing :

BE79 4338 2420 0133 ( BIC: KREDBEBB )


Mededeling

Wij verzoeken de duivenliefhebbers en de verenigingen die zich aanbieden op de Nationale zetel te Halle of op de zitdagen in  West-Vlaanderen om hun betalingen zoveel mogelijk per bancontact te doen.


Coördinaten nodig van uw hok


Duiventillen in agrarisch gebied vrijgesteld van stedebouwkundige vergunning


Mededeling van de nationale raad van beheer en bestuur

Verschillende ziekenfondsen bieden hun leden een tegemoetkoming aan in het lidgeld voor een sportclub. Wij raden u aan contact te nemen met uw ziekenfonds teneinde na te gaan of u kan genieten van dergelijke tegemoetkoming


Ingevolge de wijziging in de procedure tot overschrijving van Belgische duiven vindt u op onze website, op de pagina “formulieren en documenten” onder de menuknop “Algemeen”, het document dat kan worden gebruikt indien u een duif (duiven) afstaat teneinde u te ontslagen van alle verantwoordelijkheid t.o.v. deze duif (duiven).