Hok Coördinaat

Art. 80 §3 van het Nationaal Sportreglement

"Iedere liefhebber dient in het bezit te zijn van de erkende coördinaten (afgerond tot tienden van seconden) van de ingang van zijn duivenhok. Elk nieuw lid dient, bij de indiening van zijn hoklijst, een kopie te voegen van het document, afgeleverd door een beëdigde landmeter, een door de KBDB erkend orgaan of een in dienst zijnde KBDB-mandataris, houdende de vaststelling van de coördinaten van het hok."

loep1 Zoeken naar een erkende landmeter