Nieuws

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is lotto-nl.png
 

04-08-2021 PE Limburg – vervanging van Sézanne KOTK 7-8-21 door Nanteuil. Lees verder…Verkoop Solidariteit OVERSTROMINGEN

 

02-08-2021 PE AntwerpenSponsorpijzen Beyers 2021 en zitdag


28-07-2021 Ramp-overstromingen-Solidariteit duivensport

De weken gaan voorbij en helaas treffen de slechte weersomstandigheden nog steeds vele gezinnen, vele leden. Sommigen van hen werden opnieuw getroffen.

De KBDB heeft een nationale solidariteitsactie op touw gezet om ervoor te zorgen dat zij hulp krijgen op het vlak van de duivensport. Elke dag krijgen we nieuwe meldingen. Indien de rechtstreeks getroffen liefhebbers om dringende redenen of om een andere reden geen contact met ons kunnen opnemen, zouden wij hun familieleden willen vragen contact op te nemen met een KBDB-mandataris uit de regio.

 

 

De rekening die speciaal voor hen in het leven is geroepen, telt tot op heden een totaalbedrag van € 8.085,78. De rekening zal op 31/08/2021 worden afgesloten. Tot dan blijven we rekenen op de steun van de duivenliefhebbers.

Bij de sluiting van de rekening, zullen de censoren van de KBDB naar het hoofdkantoor worden geroepen om het bedrag van de totale ontvangsten te verifiëren. De verdeling zal gebeuren op basis van de ontvangen schadedossiers van de getroffen lokalen en liefhebbers.

Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken om de schenkers te bedanken voor hun bijdrage. Zij zullen allen worden genoemd in het volgende nummer van het bondsblad.

 

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


28-07-2021 Mededeling van de KBDB omtrent de criteria van de nationale kampioenschappen 2021

Door de toen heersende vogelgriep in West-Vlaanderen had het NRBB uit billijkheidsoverwegingen besloten om de behaalde resultaten van het weekend van 1 mei voor alle liefhebbers niet te laten meetellen voor de nationale kampioenschappen van 2021. Het seizoen 2021 heeft ons vervolgens veel tegenslagen gebracht, meer gevallen van vogelgriep, routewijzigingen, vervroeging van wedstrijden, uitstel, diverse en uiteenlopende afgelastingen van de ene provinciale entiteit naar de andere.

De realiteit van de duivensport heeft ons geleerd dat een algehele rechtvaardigheid een utopie is en dat iedereen zijn hobby anders beleeft, naargelang zijn eigen geografische situatie.

Bovendien moet de NRBB rekening houden met het juridisch advies van haar raadslieden, die de KBDB verzoeken zich strikt te houden aan de voorwaarden en termijnen die voorzien zijn in de criteria van de nationale kampioenschappen. Criteria die door het nationaal sportcomité werden opgesteld, door de algemene vergadering werden goedgekeurd en vóór het seizoen aan alle liefhebbers werden meegedeeld.

Bijgevolg hebben de leden van het NRBB, gelet op het bovenstaande, besloten de criteria voor de nationale kampioenschappen van 2021, die in het nationaal bulletin en op de website van de KBDB zijn gepubliceerd, naar de letter te respecteren.

Met vriendelijke groeten,

Voor de leden van de NRBB,

De Nationale Voorzitter,

Pascal Bodengien.


27-07-2021 Aan de inkorvingsburelen en deelnemers van de nationale KBDB-wedvlucht vanuit Bourges van 31/07/2021

Beste,

Rekening houdend met de onbeschikbaarheid van het lossingsterrein in Bourges en het feit dat er door de Franse Federatie geen andere geschikte plaatsvervangende lossingsplaats in de buurt van Bourges werd gevonden, heeft de nationale raad van beheer en bestuur beslist dat de lossing van Bourges, voorzien op 31/07/2021, zal:

 • worden uitgevoerd in Vierzon – Restaurant “La Grotte” – Route Bonegue – 47.14.35,00/02.04.44,00winst of verlies: 440 km
 • worden aangekondigd als Bourges (Vierzon) 31/07/2021

Ook dit jaar wordt een gratis jeugddubbeling bij de “jonge duiven” ingericht op deze wedvlucht. Het inschrijvingsformulier evenals de deelnemingsvoorwaarden (gepubliceerd in het Bondsblad N° 1/2021) zullen ter beschikking worden gesteld van de inkorvingsburelen.

Met vriendelijke groeten.

De voorzitter van het NSC,

Denis Sapin.


26-07-2021 Mededeling van de KBDB: aanpassing genomen beslissingen aangaande het verloop van de wedstrijden voor JONGE DUIVEN.

Na overleg met de verscheidene instanties is de Raad van Beheer en Bestuur tot het besluit gekomen 1 van de genomen beslissingen terug te schroeven.

Namelijk het uiterste lossingsuur tot 12.00 UUR.

Dit wordt:

Voor dag 1:

België-vluchten tot maximaal 15.00 UUR.

Frankrijkvluchten tot maximaal 12.00 UUR. (Ingeval de mogelijkheid zich voordoet, kan de Nationale Voorzitter van het Sportcomité op vraag van de lossingsverantwoordelijke tussenkomen om later te mogen lossen)

Voor dag 2:

Zowel voor België- als Frankrijkvluchten 12.00 UUR.

 

Met vriendelijke groeten,

Voor de leden van de NRBB,

De Nationale Voorzitter,

Pascal Bodengien.

 

24-07-2021 Afgelasting snelheidsvluchten Quiévrain en Noyon 25 juli 2021

Beste vereniging,

Na overleg hebben het bestuur van de PE’S Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen beslist de snelheidsvluchten vanuit Quiévrain en Noyon van zondag 25 juli te annuleren.

Deze late beslissing komt er omdat men de laatste weerbeelden wou afwachten.

Gezien men maar 4 uur de mogelijkheid heeft tot lossen, zowel op zondag als maandag, (nieuwe regelgeving, laatste lossingsuur 12.00), is de kans tot lossen zo goed als onbestaande.

In opdracht van de PE’S Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen.


22-07-2021 – Financiële hulp aan duivenliefhebbers, slachtoffers van de overstromingen

 

Vorige week startte de KBDB een actie teneinde onze collega’s-duivenliefhebbers te helpen bij de heropbouw van hun geliefde duivensport NA de overstromingen.

Deze actie leidde, tot onze grote verbazing, niet tot de gehoopte solidariteit van onze aangesloten duivenliefhebbers, verenigingen, inrichters, ….

Laat deze mensen aub niet in de kou staan!

Wij, als KBDB, gaan onze getroffen duivenliefhebbers een financiële steun in de rug geven. U toch ook? Iedere gift, hoe klein ook, zal deze getroffen mensen helpen. De beelden die we gezien hebben spreken boekdelen. De noden zijn groot. Laat uw hart spreken en draag uw steentje bij op volgende rekeningnummer:

KBDB SOLIDARITEIT OVERSTROMINGEN-RFCB INONDATIONS

BE07 7330 6087 1166

Van de inrichter “Colombe Joyeuse”  mochten wij reeds een gulle gift en een “serieus” bedrag ontvangen. Dank hiervoor!  

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


21-07-2021 -PE Vlaams-Brabant: Salbris lossing op vrijdag 23/07/2021
Meer informatie op de actueel pagina van de PE Vlaams-Brabant.

21-07-2021 Mededeling omtrent Perigueux

BELGISCHE VERSTANDHOUDING

BELANGRIJK BERICHT i.v.m. de Nationale wedvlucht uit PERIGUEUX

Gezien de ongunstige weersvoorspellingen voor zaterdag, zondag én maandag werd beslist de lossing van de nationale wedvlucht uit PERIGUEUX  (oorspronkelijk voorzien op zaterdag)   één dag te vervroegen naar VRIJDAG 23 JULI e.k.

De laatste weermodellen tonen duidelijk aan dat er noch zaterdag noch zondag enige mogelijkheid bestaat om in Périgueux in perfecte omstandigheden te lossen.  Iedereen is er zich terdege van bewust dat het in de eerste plaats voor onze duiven, maar evenzeer voor de vervoerders en voor de vergezellers tot op heden, een uitzonderlijk zwaar seizoen is geweest. Andermaal bewust gevaar lopen om meerdere dagen te moeten overzitten willen we ten allen prijze vermijden.

Om niet in tijdnood te geraken vragen de vervoerders met aandrang aan ALLE INKORVINGSBURELEN om de inkorving ten laatste om 20 uur te beëindigen !!!


COORDINATEN : +45°11’15” / +00°39’31”      (Marsac-sur-l’Isle)

Bedankt voor de medewerking.


19-07-2021 –MEDEDELING van de KBDB aangaande het verloop van de wedstrijden voor JONGE DUIVEN

We hoeven geen verdere verduidelijkingen te geven aangaande het feit dat de wedstrijden voor jonge duiven, zowel op de snelheid als de kleine halve-fond, niet het verhoopte verloop kennen.

Wat is de reden?

Mochten we hier een duidelijk en passend antwoord op hebben dan zouden we snel een oplossing vinden voor het gestelde probleem.

De nationale raad van beheer en bestuur kwam vandaag in spoedvergadering samen teneinde deze problematiek te bespreken en naar oplossingen te zoeken.

Volgende beslissingen werden genomen voor de wedstrijden voor jonge duiven:

Qua maximum aantal duiven in de manden, stapelhoogte en drinkbakjes

 • Snelheid: maximum 22 duiven in rieten en plastieken manden – maximum 24 duiven in aluminiummanden
 • Kleine halve-fond: maximum 20 duiven in rieten en plastieken manden – maximum 22 duiven in aluminiummanden
 • Stapelhoogte met 1 rij verminderen
 • 2 drinkbakjes/mand

Qua lossingsuur:

 • Na 12u00 ’s middags zullen geen duivenlossingen meer worden uitgevoerd

We hopen dat dit al een eerste stap is in de goede richting teneinde onze jonge duiven zo vlug als mogelijk hun hok te laten bereiken.

Met vriendelijke groeten.

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


18-07-2021 – MEDEDELING van de KBDB aangaande de wedvlucht vanuit Châteauroux van 18/07/2021

Gelieve te noteren dat de aanmeldingen voor Châteauroux van 18/07/2021, wedvlucht initieel voorzien in Guéret, dienen ingevoerd te worden onder de vluchtnaam “GUERET”.

De coördinaten van Gueret zullen automatisch worden aangepast in Anons naar deze van Châteauroux.

Met vriendelijke groeten.

De voorzitter van het NSC,

Denis Sapin.

 


16-07-2021 KBDB-RFCB – Solidariteit duivenmelker

Uit solidariteit heeft de KBDB beslist om een ​​speciale bankrekening te openen teneinde financiële steun te verlenen aan de duivenliefhebbers en de lokalen dewelke slachtoffer zijn geworden van het slechte weer en de overstromingen van deze week:

BE07 7330 6087 1166 KBDB SOLIDARITEIT OVERSTROMINGEN-RFCB INONDATIONS

We vragen degenen die getroffen zijn door deze ramp om zich kenbaar te maken bij hun lokale mandataris of door een e-mail te zenden naar: nationaal@kbdb.be

Gelieve uw dossier te stofferen met foto’s.

We doen een beroep op de solidariteit en het goede hart van alle duivenliefhebbers om een ​​financieel gebaar te maken ten gunste van de duivensport.

Samen zullen we erin slagen de pijn van de slachtoffers van deze ramp te verzachten.

Het ontvangen bedrag op deze rekening zal elke vrijdag worden medegedeeld.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

16-07-2021 MEDEDELING VAN DE KBDB aangaande BARCELONA VAN 11/07/2021

In tegenstelling tot hetgeen werd gecommuniceerd in onze mededeling van gisteren, 15/07/2021, zal, rekening houdend met de getroffen liefhebbers en verenigingen door de wateroverlast van de afgelopen dagen, de wedstrijd van Barcelona, gelost op 11/07/2021 voor alle provinciale, regionale en lokale dubbelingen worden afgesloten op maandag 19/07/2021 om 18u00. De liefhebbers kunnen hun toestellen dan binnenbrengen tijdens de inkorving van Marseille.

Met vriendelijke groeten.

De voorzitter van het NSC,

Denis Sapin.


15-07-2021 MEDEDELING van de leden van de NATIONALE RAAD VAN BEHEER EN BESTUUR

Niemand had ooit gedacht dergelijke beelden vanuit België op zijn tv-scherm te zien.

Ganse gebieden in het oosten van ons land staan blank en mensen zien hun levenswerk in het niets verdwijnen. Maar het ergste is nog dat actueel reeds 9 dodelijke slachtoffers zijn gevallen en nog 4 mensen worden vermist.

Wij zijn met onze gedachten bij de getroffen gezinnen en hun families.

Ook bepaalde verenigingen bleven niet gespaard.

Actueel kunnen wij enkel ons medeleven betuigen maar wij komen de eerstvolgende dagen hier zeker op terug om een actie op touw te zetten teneinde de getroffen gezinnen, onze duivenliefhebbers en hun families en ook onze verenigingen te steunen.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


15-07-2021 MEDEDELING VAN DE KBDB aangaande BARCELONA VAN 11/07/2021

De wedstrijd uit Barcelona, gelost op 11/07/2021 zal voor alle provinciale, regionale en lokale dubbelingen worden afgesloten op vrijdag 16/07/2021 om 17u00.

Met vriendelijke groeten.

De voorzitter van het NSC,

Denis Sapin.


15-07-2021 MEDEDELING VAN DE KBDB

 

Gezien de uitzonderlijke en rampzalige weersomstandigheden in het oosten van het land, doet de KBDB een beroep op de verenigingen om liefhebbers te aanvaarden van verenigingen die, noodgedwongen, niet kunnen inkorven.

Solidariteit moet op die manier alle liefhebbers in staat stellen hun hobby te beoefenen.

Met vriendelijke groeten.

De voorzitter van het NSC,

Denis Sapin.


12-07-2021 MEDEDELING AANGAANDE DE WEDSTRIJD VAN BARCELONA VAN 11/07/2021

Wij herinneren u aan de inhoud van art. 98 van het NSR:

                De formaliteiten van aanmelden zijn niet meer verplicht vanaf de 3de dag van bestatiging (dus niet meer van toepassing vanaf 13/07/2021).

Met vriendelijke groeten.

De voorzitter van het NSC,

Denis Sapin.


09-07-2021 MEDEDELING van de KBDB aangaande de kalender van de (inter)nationale wedvluchten 2021

Blijkbaar doet het gerucht de ronde dat er wijzigingen zullen worden aangebracht aan de kalender van de (inter)nationale wedvluchten 2021.

Teneinde deze geruchtenmolen te stoppen, wenst de KBDB te benadrukken dat aan de data van de (inter)nationale wedvluchten 2021 NIETS zal worden gewijzigd.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


09-07-2021 – MEDEDELING van de KBDB – Nederlandse lossingen op 09/07/2021

Wij werden deze morgen verwittigd dat 3 afdelingen van de NPO deze voormiddag gaan lossen in Noord-Frankrijk. Het gaat om de volgende afdelingen en lossingsplaatsen:

Afdeling Zeeland ’96 – Melun Andrezel – gelost om 10.00u

Afdeling Brabant 2000 – Melun Andrezel – gelost om 10.15u

Afdeling Noord-Holland – Roye – gelost om 9.00u

De lossingen zijn te volgen op de site van de NPO https://www.duivensportbond.nl/vluchten/wie-lost-waar


09-07-2021 MEDEDELING VAN DE KBDB aangaande de WEDSTRIJD VAN MONTELIMAR van 03/07/2021 en het slechte verloop van de vluchten de afgelopen weken

Het catastrofaal verloop van de wedstrijd uit MONTELIMAR VAN 03/07/2021 evenals het slecht verloop van de wedvluchten de afgelopen weken is de KBDB zeker en vast niet ontgaan.

 1. Montelimar 03/07/2021

De inrichters van de (inter)nationale wedvluchten worden, in toepassing van art. 6 van het NSR, aangeduid door het nationaal sportcomité. Deze inrichters zijn verantwoordelijk voor de hen toegekende wedvluchten en dit vanaf de inkorving tot het vervoer, de lossing en de thuiskomst van de duiven.

Uiteraard dient de KBDB te waken over de goede gang van zaken.

De voorzitter van het NSC, Denis Sapin, heeft zaterdagochtend (03/07/2021) zelf contact opgenomen met de desbetreffende inrichter en heeft hem gewezen op het slechte weer op de vluchtlijnen vanuit Montélimar tot in België. Derby Hainaut heeft eenzijdig beslist om de duiven toch te lossen met de melding dat zij de volledige verantwoordelijkheid op zich zouden nemen.

We moeten niet melden dat de vlucht een uiterst slecht verloop kent en de KBDB enorm veel klachten ontvangt.

Uiteraard zal voor 2022 een analyse worden gemaakt van het verloop van de wedvluchten 2021 en hiermee zal rekening worden gehouden bij de aanduiding van de inrichters naar 2022 toe.

De KBDB heeft in 2021 bewezen beslissingen te durven nemen in het algemeen belang van de duivensport, de liefhebber en vooral in het belang van de duiven.

Al deze beslissingen zullen uiteraard worden genomen op nationaal vlak mits rekening te houden met de vigerende KBDB-reglementering.

 1. Slecht verloop van de vluchten van de afgelopen weken

Zoals iedereen weet, zijn de weergoden ons de laatste weken niet goed gezind, hetgeen repercussies heeft gehad op het verloop van de vluchten.

Zijn er andere factoren in het spel? Magnetisch veld? 5G?

De KBDB zal, in samenspraak met ALLE lossingsverantwoordelijken, de eerstkomende dagen een procedure uitwerken, zodat eenieder, dewelke een lossingsbeslissing dient te nemen, deze kan hanteren.

Een voorstel werd dienaangaande reeds uitgewerkt door een mandataris van de PE Antwerpen, hetgeen uiteraard nog dient besproken te worden in de schoot van het betrokken comité.

Er moet een manier worden gevonden om onze duiven OP EEN VEILIGE MANIER van de lossingsplaats naar het hok te laten terugkeren.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


05-07-2020 KBDB stelt zijn nieuwe medewerkers voor

Sinds kort werd het KBDB-team versterkt met twee nieuwe medewerksters:

Viviane Wauters (rechts op de foto) zal je vriendelijk onthalen zowel op de zetel van de KBDB als telefonisch en u met raad en daad bijstaan voor alle administratieve issues en dit ten dienste van de liefhebbers en de verenigingen.

Caroline Mannes (in dienst sedert medio juni – links op de foto) zal mee instaan voor de sportieve aangelegenheden op nationaal vlak. Een ganse uitdaging dus!

Wij heten hen van harte welkom in onze ploeg!

Op de foto onze nationale voorzitter, Pascal Bodengien, geflankeerd door

Caroline Mannes (links) en Viviane Wauters (rechts)


02-07-2021 Mededeling aan de liefhebbers 

Om tegemoet te komen aan de wensen van de liefhebbers, werd er een nieuwe knop toegevoegd op de KBDB-admin site. Voortaan zal iedere liefhebber zijn afstanden tot de verschillende lossingsplaatsen kunnen raadplegen onder “Mijn Hok” – “Mijn Afstanden”

Met vriendelijke groeten,
De nationale voorzitter
Pascal Bodengien


30-06-2021 Mededeling ter attentie van de verenigingen en de vervoerders

Gelieve te noteren dat vanaf 01/07/2021 de lossingsplaats Soissons-Margival opnieuw beschikbaar is. Vanaf die datum zullen dan ook alle lossingen opnieuw worden uitgevoerd in “Le Pont Rouge – Margival” met volgende coördinaten: 49.25.26,0/03.24.24,0

Met vriendelijke groeten.

De voorzitter van het NSC,
Denis Sapin.


30-06-2021 PE Vlaams-Brabant : bericht aan de duivenliefhebbers en de verenigingen – mutaties (overschrijvingen) van duiven.
Lees meer…


29-06-2021 Nieuwe coördinaten Montélimar :

MONTELIMAR – Ets.Amblard,Bld.des Présidents

+442545,0

+044242,0


29-06-2021 PE Vlaams-Brabant : Mededeling aan de duivenliefhebbers en de verenigingen van sector 2 en 3
Wij informeren u dat op zaterdag 3 juli 2021 MELUN zal gespeeld worden in plaats van Sermaises.


29-06-2021 PE Limburg : SEZANNE 3-7-21
Het comité van de PE Limburg informeert u dat de inkorvingsdag voor Sézanne werd gewijzigd van donderdag naar vrijdag met vervroegde inkorvingsuren.

Voor de juiste inkorvingsuren dient u contact te nemen met uw transporteur.


29-06-2021 GUERET 3-7-2020 interprovinciaal : Aan de inkorvingsburelen en de liefhebbers

De KBDB werd deze morgen (bij e-mail van 11u13) door de FCF geïnformeerd dat de lossingsplaats in Guéret dit weekend niet beschikbaar is.

Dienvolgens hebben de leden van het hoofdbestuur van de AWC, in samenspraak met de partners van de interprovinciale wedvlucht en eveneens rekening houdend met de moeilijke weersgesteldheid waarmee we actueel worden geconfronteerd, de beslissing genomen om een vlucht vanuit NEVERS op datum van 03/07/2021 (coördinaten : 46.58.55,0/03.11.02,0) in te richten.

Andere bijkomende informaties zullen, ten spoedigste, aan de inkorvingsburelen worden overgemaakt.

Met vriendelijke groeten.

De voorzitter van de AWC,
Denis Sapin.


29-06-2021 PE Antwerpen : Mededeling aan de duivenliefhebbers en de verenigingen van de PE Antwerpen
Wij informeren u dat op zaterdag 3 juli 2021 MELUN zal gespeeld worden in plaats van Sermaises. Lees verder…


28-06-2021 PE Vlaams-Brabant : Bericht aan de duivenliefhebbers en de verenigingen van de PE Vlaams-Brabant

Ingevolge de communicatie van de Franse federatie aangaande het niet langer beschikbaar zijn van de lossingsplaats Blois werd… Lees verder


28-06-2021 Mededeling van de KBDB ter attentie van de inkorvingsburelen van Agen

Aangezien de lossingen uit Brive en La Souterraine deze maandagochtend, 28/06/2021, werden uitgevoerd, vraagt ​​de KBDB aan de inkorvingsburelen van Agen om flexibel te zijn in hun inkorvingsuren.

Met vriendelijke groeten.
De voorzitter van het NSC,
Denis Sapin.


25/06/2021 – MEDEDELING van de KBDB – Nederlandse lossingen op 25/06/2021

Wij werden deze morgen verwittigd dat sommige afdelingen van de NPO beslist hebben om gezien de slechte weersverwachtingen voor morgen de lossingen van zaterdag 26/06/2021 te verplaatsen naar vandaag 25/06/2021. Het betreft lossingen in Frankrijk voor de afdelingen 8, 9, 10 en 11. Het is te volgen op de site van de NPO https://www.duivensportbond.nl/vluchten/wie-lost-waar


20-06-2021 – Mededeling ter attentie van de verenigingen en de liefhebbers van de PE’s Vlaams-Brabant – Oost-Vlaanderen & Antwerpen ingevolge de lossing van Quiévrain van 20/06/2021

Ingevolge een spijtig voorval bij de lossing van Quiévrain van 20/06/2021 werden, in samenspraak met de betrokken provincies, volgende beslissingen genomen i.v.m. de opmaak van de uitslagen van de verenigingen en samenspelen betrokken bij de interprovinciale lossing:

 • Verenigingen met vervoerder Lathouwers en Martens: lossingsuur 9u00
 • Verenigingen met vervoerder Bauwens: lossingsuur 8u56
 • Verenigingen in samenspelen met vervoerder Bauwens en een andere vervoerder: uitslag van het samenspel geannuleerd. Gelieve te noteren dat in dergelijk geval wel een lokale uitslag mag worden opgemaakt mits rekening te houden met de 2 hierboven onderscheidenlijke lossingsuren per vervoerder

Met vriendelijke groeten.

De voorzitters van de PE’s Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen & Antwerpen.


15-06-2021 Mededeling van de KBDB

NIEUWE VACATURE

We zijn op zoek naar een nieuwe medewerk(st)er.

Check hier de vacature.

Voel je je geroepen tot deze job, aarzel niet om, per mail, je CV te sturen aan bodengien.p@kbdb.be  

Ken je iemand die voor deze functie in aanmerking kan komen, zeg het voort!

Tot binnenkort 😊

Pascal

Nationaal Voorzitter


14-06-2021 MEDEDELING van de KBDB – leer- en wedvluchten tijdens de week van 15 tot en met 18 juni 2021

Rekening houdend enerzijds met de hoge temperaturen die worden voorspeld voor deze week  en anderzijds met het minder goede verloop van de wedvluchten van de afgelopen weken en “de daarop volgende kritiek van bepaalde liefhebbers” wil de KBDB voorzichtigheid inbouwen en daardoor worden alle leer- en wedvluchten tijdens de week (vanaf 15/06 tot en met 18/06/2021) AFGELAST.

De inkorvingen voor de wed- en leervluchten met lossing tijdens het weekend (19 & 20/06/2021) blijven behouden.

Met vriendelijke groeten.
De nationale voorzitter,               De voorzitter van het NSC,
Pascal Bodengien.                          Denis Sapin.


14-06-2021 Mededeling KBDB – Coördinaten Argenton
Wij ontvingen de nieuwe coördinaten, voor de lossingsplaats ARGENTON 2021
46.35.47,0 en 01.36.07,0


11-06-2021 – Mededeling van de AWC

De vergezellers zijn goed aangekomen in La Châtre.

Er werd een nieuwe een meer geschikte lossingsplaats gevonden.

Hierna vindt u de coördinaten van de nieuwe lossingsplaats:

46.35.01,00 / 01.58.34,00

Met vriendelijke groeten.
De voorzitter van de AWC,
Denis Sapin


11-06-2021 Mededeling van de KBDB – Covid-19

Vanaf maandag 14/06/2021 ontvangt de KBDB opnieuw publiek in zijn kantoren :

 • van maandag tot donderdag – van 09u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00
 • op vrijdag – van 09u00 tot 12u00

02-06-2021 Nationale vluchten 2021documenten voor de inkorfburelen


28-05-2021 – UPDATE PERSMEDEDELING BOURGES

De Voorzitter van het Nationaal Sportcomité, Dhr. Denis Sapin, heeft, na tussenkomst van Dhr. José De Sousa (FCF), een doorbraak bekomen zodat onze duiven wel degelijk te Bourges, aan het plaatselijke voetbalstadion, Stade Jacques Rimbault, Chemin des Grosses Plantes, zullen worden gelost.

De Brabantse Unie, inrichter van deze wedstrijd, zal de nieuwe coördinaten van Bourges bekend maken zodra de vrachtwagens ter plaatse zijn.


28-05-2021 – PERSBERICHT BOURGES NATIONAAL

Beste leden en lokalen,

De KBDB is door de inrichter “Brabantse Unie” op 27/05/2021 op de hoogte gebracht dat, ingevolge een beslissing van de nieuwe directeur SNCF te Bourges, de lossingsplaats aan het treinstation niet meer mag worden gebruikt…  Lees verder…


27-05-2021 – Mededeling ter attentie van de verenigingen

Werkwijze opladen van inkorf- en uitslagbestanden naar KBDB-Admin


20-05-2021 Mededeling KBDB ter attentie van de verenigingen

Er werd vastgesteld dat bepaalde verenigingen te veel krullen in de manden aanbrengen zodat de eet- en drinkbakjes snel worden gevuld met krullen.

Dit beperkt de drink- en eetmogelijkheden van de duiven.

Bovendien wordt er door vele gemeente- en stadsbesturen gevraagd om het lossingsterrein, ingevolge de aanwezigheid van krullen op de grond, schoon te maken.

Gelieve ervoor te zorgen dat, na het reinigen van de manden, de laag met krullen niet te dik is.


20-05-2021 Mededeling KBDB aan de verenigingen – Koppelingslijsten 2021


20-05-2021 Mededeling van de KBDB 

Graag jullie aandacht voor de problematiek verdwaalde duiven!

Er lopen meer en meer klachten binnen aangaande het niet ophalen van verdwaalde duiven. Lees meer…

 


19-05-2021 Mededeling KBDB
Nieuwe coördinaten voor Marseille :
Hippodrome Marseille Borély
43°15’28.0 / 5°22’44.0″


19-05-21 Mededeling KBDB
De nationale poelebrief 2021 :  blad 1 (update)  –  blad 2  –  uitleg
De update op blad 1 betreft de mieze in het vak PE. Dit moet per 3 ipv 4 zijn.


12-05-2021MEDEDELING VAN DE KBDB aangaande de vogelgriep in WAREGEM

POSITIEF NIEUWS voor de liefhebbers …  Lees meer…


11-05-2021 – coördinaten Dizy-le-Gros

Hierna vindt u de nieuwe coördinaten van de lossingsplaats in Dizy-le-Gros:

rue Le Horle Blondau: 49.38.47,0 – 04.01.15,0


MEDEDELING van de KBDB i.v.m. Barcelona 2021

De inrichter van Barcelona 2021 (Entente Belge) is op zoek gegaan naar een nieuwe lossingsplaats en volgende locatie werd geschikt gevonden voor de editie 2021 van Barcelona:

Carrer de Cal Notari, 08410 Vilanova del Vallès (Barcelona – Spanje) – 41°33’11.0″N / 02°16’58.0″E

Winst/verlies: 1045 km

Gelieve bovendien te noteren dat Barcelona zal ingekorfd worden op maandag (05/07/2021) i.p.v. zondag (04/07/2021) met voorziene lossing op vrijdag 09/07/2021.


Promotionele hokken

De samenwerking tussen de KBDB en de promotionele hokken werpt zijn vruchten af.

Kogeka, onder leiding van David Weyns en zijn studenten Dierenverzorging, is de trotse winnaar geworden van de wedvlucht vanuit Soissons van 08/05/2021 in het samenspel “De Oostgrens”.

Wij zijn fier op zo’n sterke prestatie.

Doe zo voort!

Pascal Bodengien (nationaal voorzitter).


 


     

Gezamenlijke mededeling van de NPO en de KBDB naar aanleiding van hun overleg van heden (07/05/2021)

De KBDB en de NPO zijn het met elkaar volstrekt eens dat Nederlandse duiven alleen met een Nederlandse vergunning in België kunnen worden gelost. Het verhaal dat deze duiven op basis van een Belgische vergunning kunnen worden gelost is volstrekt onjuist. De NPO en de KBDB zullen er samen op toezien dat zowel de Nederlandse als de Belgische reglementen onverkort worden toegepast. Indien overtredingen worden geconstateerd zullen maatregelen worden genomen zowel tegen de organisatoren als de individuele deelnemers.

In de loop van volgende week zal er verder worden gecommuniceerd over de andere onderwerpen dewelke aan bod kwamen tijdens dit gezamenlijk overleg.

De KBDB dankt het bestuur van de NPO voor de constructieve samenwerking.


6-05-2021 Nationale Kampioenschappen 2020 – Definitieve uitslag


5-05-2021 Mededeling ter attentie van onze liefhebbers – spoedoverleg NPO

Op vraag van onze Nationale Voorzitter komt er nog deze week een spoedoverleg met de verantwoordelijken van de NPO en het bestuur van de KBDB.

Op de agenda staan volgende punten:

 • Wildlossingen
 • Lossingen op niet-officiële lossingsplaatsen
 • Onverantwoord lossen
 • Communicatie tussen NPO en KBDB over de lossingen van wedstrijden

Wij moeten “onze” reisduiven beschermen en hiervoor dient dringend een oplossing te worden gevonden. Communicatie tussen beide federaties is hiervoor de enige oplossing!


Mededeling van de KBDB i.v.m. Barcelona 2021

De nationale raad van beheer en bestuur wenst u mee te delen dat de door CUREGHEM CENTRE ingestelde vordering in kortgeding, met als doel alsnog te worden aangewezen als inrichter van de vlucht Barcelona 2021, door de Rechtbank werd afgewezen als ongegrond.

De KBDB blijft derhalve bij haar beslissing om de inrichting van de vlucht Barcelona 2021 te gunnen aan de Belgische Verstandhouding.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien28-04-2021 MEDEDELING VAN DE KBDB AAN ALLE AANGESLOTEN LEDEN i.v.m. de VOGELGRIEP en de NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2021Naar aanleiding van het vastgesteld hoogpathogeen vogelgriepvirus in de regio Waregem en de daarmee gepaard gaande maatregelen…  Lees meer… 

27-04-2021 Mededeling KBDB t.a.v. de verenigingen en duivenliefhebbers van West-Vlaanderen ingevolge de uitbraak van vogelgriep in Waregem. Lees meer…

 

 
19-04-2021 Mededeling KBDB aangaande het opladen de inkorvingsfiles en uitslagen 2021 in het kader van de automatische berekening van de nationale kampioenschappen 2021.  Lees verder….
 

16-04-2021 Mededeling van de KBDB ter attentie van de verenigingen en de rangschikkers aangaande het opladen van de inkorfbestanden en uitslagen 2021

Vandaag heeft elke vereniging en de desbetreffende rangschikkers de modaliteiten ontvangen voor het opladen van de inkorfbestanden en de uitslagen 2021. EEN NIEUWE STAP in de goede richting voor wat de vernieuwing binnen de KBDB betreft.

Maar NO STRESS. Bij problemen kunt u steeds een mailtje richten aan het adres it-support@kbdb.be. Noch de mandatarissen van uw provincie, noch de provinciale secretarissen gaan hierbij, in de beginfase, enige hulp kunnen verstrekken. U zult begrijpen dat een nieuwe procedure steeds problemen met zich meebrengen zodat actueel en voor dit weekend deze procedure als “test” dient beschouwd te worden. Zowel de inkorfbestanden als de uitslagen kunnen, nadat het probleem werd verholpen, nog worden opgeladen.

Wij vragen u begrip voor de situatie.

Veel succes!

Met vriendelijke groeten.
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien


 
16-04-2021 Mededeling van de KBDB t.a.v. de VERENIGINGEN betreffende de GDPR
 
We hoeven U niet meer uit te leggen wat de letters GDPR betekenen… Ieder van ons heeft tientallen schrijvens en e-mails betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ontvangen.

 

 

Wij willen U echter graag wijzen op het belang van de GDPR.

De verenigingen hebben eveneens de plicht om de gegevens van hun leden te beschermen. Een vereniging zal uitsluitend de gegevens van een lid mogen overmaken na voorafgaandelijk akkoord van het lid. Met GDPR is het oude gezegde “Beter voorkomen van genezen” werkelijk geschikt.

We herinneren u er dus aan dat het noodzakelijk is om het akkoord van uw leden te bekomen indien u een commerciële vraagstelling ontvangt, waaraan u een positief gevolg wenst te geven.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


14-04-2021 Mededeling vanwege de PE Vlaams-Brabant aangaande de provinciale kampioenschappen 2021

De volgende wijzigingen (vetgedrukte tekst) in de criteria van de kampioenschappen 2021 van de PE Vlaams-Brabant werden, door de meerderheid van het comité, goedgekeurd:

 • Onderaan het kampioenschap grote halve-fond:

Voor HET KAMPIOENSCHAP GROTE HALVE FOND, kan de liefhebber vrij kiezen tussen UITSLAGEN BEHAALD, ZOWEL BINNEN ALS BUITEN VLAAMS- BRABANT en voor zover ze erkend zijn door het provinciaal comité. Er mag echter maar één uitslag gebruikt worden per wedstrijd. Alle uitslagen dienen behaald te worden in dezelfde vereniging, hetzelfde verbond of hetzelfde samenspel.

 • III ALGEMENE BSCHIKKINGEN
 • 2

Voor de uitslagen kan de liefhebber kiezen tussen uitslagen behaald binnen of buiten Vlaams Brabant. Voor alle kampioenschappen en as-duiven dient de liefhebber alle gebruikte uitslagen te behalen in dezelfde vereniging, hetzelfde verbond of hetzelfde samenspel, met inbegrip van de dubbelingen waaraan de vereniging waar hij inkorft, in de schoot van ditzelfde verbond of samenspel, deelneemt. 

KBDB PE Vlaams-Brabant.


12-04-2021 Criteria Nationale Kampioenschappen 2021 (Definitief na NAV 26.02.2021)

Criteria nationale kampioenschappen 2021 – definitief NA NAV 26.02.2021


01-04-2021 MEDEDELING van de KBDB betreffende de individuele opleringen in Frankrijk

Gelieve te noteren dat de Franse Federatie ons informeerde dat, rekening houdend met de verstrengde Covid-19 maatregelen in Frankrijk, de individuele opleringen VERBODEN zijn in FRANKRIJK.


30-03-2021 Mededeling van de KBDB – Covid-19

In overeenstemming met de aanbevelingen en maatregelen van de regering in deze uitzonderlijke situatie rond het coronavirus (COVID-19), ontvangt de KBDB geen publiek meer VANAF 01/04/2021 in zijn kantoren.

Op die manier helpen we om de verspreiding van het virus tegen te gaan door afstand tussen personen te bewaren. Lees verder…


29-03-2021 MEDEDELING VAN DE KBDB – Covid-19

Zoals reeds in een voorgaande mededeling aangekondigd, ontvingen wij de telefonische goedkeuring om, mits strikte toepassing van het door de KBDB opgestelde vademecum, leer- en wedvluchten in te richten. Op 26/03/2021 mochten wij ook schriftelijke bevestiging ontvangen van het Kabinet van Minister David Clarinval. Lees verder…


29-03-2021 Mededeling KBDB ter attentie van de verenigingen

Mevrouw, Mijnheer,

Op 27 & 28/03/2021) ging het sportseizoen 2021 van start.

Er zijn heel wat verenigingen die de KBDB vragen stellen over het opladen van de resultaten via het nieuwe XML formaat en de daaraan gekoppelde KBDB code.

Eerstdaags zal op het KBDB-online platform, een link beschikbaar zijn om de resultaten op te laden.

Via deze link kan u ook de KBDB code per vlucht raadplegen. Eens de link beschikbaar is, kan men alle definitieve uitslagen, zelfs met terugwerkende kracht, opladen.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,               De voorzitter van het NSC,

Pascal Bodengien.                          Denis Sapin.


26-03-2021 Mededeling KBDB ter attentie van de verenigingen

Zoals u waarschijnlijk weet, worden de loodjes voor de verzendingsmanden vanaf 2021 en dit voor alle types van wedvluchten (vanaf de snelheid tot en met de grote fond), vervangen doorplastieken verzegelingstrips… Lees verder…


25-03-2021 MEDEDELING TER ATTENTIE VAN DE VERENIGINGEN EN LIEFHEBBERS – INRICHTEN VAN LEER-EN WEDVLUCHTEN

Na de persconferentie van de federale overheid van gisteren (24/03/2021) i.v.m. de verstrengingen, dewelke werden opgelegd… Lees verder…

Vademecum


25-03-2021 MEDEDELING VAN DE KBDB INGEVOLGE DE VERGADERING VAN HET OVERLEGCOMITE VAN DE FEDERALE OVERHEID (24/03/2021) INZAKE COVID-19

In het kader van de bestrijdiging van de Covid-19 pandemie werden nieuwe maatregelen uitgevaardigd door de federale overheid. Lees meer…


24-03-2021 Mededeling van de KBDB aangaande de problematiek van het samenspel Midden Limburg

De voorzitter van het nationaal sportcomité en ikzelf worden overrompeld met telefoontjes aangaande het uiteenvallen van het samenspel “Midden Limburg”. Lees verder…


19-03-2021 Mededeling van de KBDB t.a.v. alle duivenliefhebbers

We vestigen uw aandacht op het nieuwe tarief, geldig vanaf 01.03.2021, voor de mutaties van de buitenlandse duiven.

Vanaf 01.03.2021 werden de prijzen van de mutaties voor buitenlandse duiven als volgt gewijzigd :

 • 2,00EUR / mutatie per buitenlandse duif voor de 5 eerste mutaties. Oppassen ! Elk lidnummer heeft recht op 5 mutaties per jaar aan dit tarief.
 • Vanaf de 6de mutatie, zal een supplement van 3,00EUR/mutatie / buitenlandse duif gefactureerd worden.

Het supplement zal apart gefactureerd worden op het licentienummer van de aanvrager.
Wij wijzen erop dat deze prijs  van toepassing is (vanaf 01.03.2021) op alle mutaties die worden uitgevoerd op vertoon van een eigendomsbewijs van een buitenlandse duif.
Het tarief voor de mutaties voor Belgische duiven blijft ongewijzigd à 2,00EUR / mutatie / Belgische duif ongeacht het aantal gevraagde mutaties

Vriendelijke groeten.
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


19-03-2021 Mededeling KBDB ter attentie van de liefhebbers aangaande de roofvogelproblematiek

Op maandag 08/03/2021 werd een video-conferentie gehouden tussen enerzijds “Natuurpunt” en anderzijds de voorzitter van het NSC en mijzelf aangaande de problematiek van de roofvogels.  Lees verder…


11-03-2021 Mededeling ter attentie van de liefhebbers, verenigingen en vervoerders


10-03-2021 Nieuwe mededeling van de KBDB ter attentie van de liefhebbers die gebruik maken van het Tipes-systeem

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur verwijzen naar hun eerdere mededeling aangaande het Tipes-systeem. Lees verder….


08-03-2021 WORLD BEST PIGEON (alle landen)

Voorlopige uitslag

 


05-03-2021 Mededeling van het FAVV – Vogelgriep


05-03-2021 MEDEDELING AAN DE LIEFHEBBERS EN DE VERENIGINGEN AANGAANDE HET ELEKTRONISCH CONSTATEREN SEIZOEN 2021

Beste leden-liefhebbers,
Beste verenigingen.

In de in rand vermelde problematiek meldden wij dat de huidige COVID-19 pandemie er verantwoordelijk voor is dat de procedure, zoals voorzien in art. 40 van de KBDB-statuten aangaande het elektronisch constateren, niet kon toegepast worden. Lees verder….


03-03-2021 Mededeling van de KBDB ter attentie van de liefhebbers aangaande de verplichte inenting van onze reisduiven tegen paramyxovirose

Zoals iedereen heeft kunnen lezen in de beslissingen van de nationale algemene vergadering van 26/02/2021, werd het reglement PARAMYXOVIROSE (in fine van het NSR) aangepast.

Voornaamste wijziging bestaat er in dat ALLE duiven (dus ook de kweekduiven), die zich op het hok bevinden, VERPLICHTEND dienen ingeënt te worden.

U zult begrijpen dat uiteraard voorrang dient verleend te worden aan de duiven die deelnemen aan de wedvluchten en dewelke minimum 21 dagen, voorafgaand aan de wedvlucht, dienen ingeënt te zijn.

In een tweede fase kunnen dan de kweekduiven worden ingeënt maar de deadline is alsdan minder dringend.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


01-03-2021 Mededeling KBDB –Mededeling ter attentie van de inkorvingsburelen van de nationale wedvluchten 2021 en de liefhebbers i.v.m. de zones op de nationale grote halve-fond en fond wedvluchten


26-02-2021 Nationale Algemene Vergadering – BeslissingenPowerPoint


16-02-2021 Mededeling van de KBDB ter attentie van de liefhebbers en de verenigingen

2021

 • een jaar waarin onze sport werd geteisterd door maatregelen i.v.m. de vogelgriep en waaraan, door tussenkomst bij het FAVV, uitzonderlingsmaatregelen werden bekomen voor onze reisduiven en dit dankzij de hulp van onze gespecialiseerde dierenartsen
 • een jaar waarin Covid-19 iedereen nog in de ban houdt maar hopelijk door vaccinatie ons oude en vertrouwde leven zullen terugkrijgen
 • een jaar waar onze duivensport aan de afgrond staat door het uitvaardigen van een nieuwe Europese regelgeving (van toepassing vanaf 21 april 2021) en waarin een quarantainemaatregel van 21 dagen en een gezondheidscertificaat 48 uur alvorens onze reisduiven de grenzen mogen oversteken, wordt voorzien

Voor de dit laatste punt werden de handen in elkaar geslagen en dit zowel op internationaal vlak (FCI, aangesloten buitenlandse federaties, Belgische vertegenwoordigers in de onderscheidenlijke Europese commissies,…) als op nationaal vlak (bevoegde ministeriële diensten, gespecialiseerde dierenartsen, politieke tussenkomsten,…) en hebben geleid tot overgangsmaatregelen waardoor het sportseizoen 2021 gered zou zijn. HARTELIJK DANK IEDEREEN!

We komen uiteraard bij jullie terug van zodra wij hierover een officiële bevestiging mogen ontvangen.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


10-02-2021 Mededeling van de KBDB

Beste leden,

Zoals eerder bericht werd de KBDB gedagvaard door WPROL, de vorige softwareleverancier, waarbij zij voorhielden dat het door BRICON ontwikkelde softwaresysteem kopij zou uitmaken van het destijds door WPROL ontwikkelde systeem.

Ter zake werd een deskundige aangesteld door de rechtbank.

Heden kunnen wij u melden dat de deskundige tot het besluit is gekomen dat het door BRICON ontwikkelde softwarepakket in opdracht van de KBDB geen kopij is van deze van WPROL.

Wij, noch onze raadslieden, ontvingen verdere berichten van de raadslieden van WPROL.

Zoals eerder aangegeven hadden en hebben wij nog steeds het volste vertrouwen in deze zaak die aldus als afgesloten kan worden beschouwd.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


03-02-2021 Mededeling van de KBDB voor de liefhebbers gebruik makend van het tipes-systeem

Wij worden overrompeld met vragen van ongeruste liefhebbers aangaande hun Tipes-liefhebberstoestel, waarvoor klaarblijkelijk een update dient uitgevoerd te worden voor 2021 en waaraan een kostenplaatje is verbonden.

Wat is het probleem?

De datum kan niet worden overgeschakeld naar 2021.

Wij zijn ondertussen tussengekomen bij het moederbedrijf Motz (in Duitsland) teneinde te vernemen waarom deze update dient uitgevoerd te worden, wat het probleem is en waarom de liefhebber hiervoor dient te betalen.

Van zodra wij hierover meer info bekomen, zullen wij uiteraard hierop terugkomen.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


18-01-2021 Een bewogen jaar 2020 op het promohok PTI te Kortrijk. Lees meer….


13-1-2021 World Best Pigeon 2020 – rechtzetting

Klassering KBDB

Klassering voor de FCI

 


Administratieve kaart van België met indeling van de gemeenten van voor de grote fusies.
bron :

Militair Geografisch Instituut – Brussel. Overeenkomstig de wet gedeponeerd
Koninklijk besluit van 17/09/1975.
Houdende samenvoeging van gemeenten en wijziging van hun grenzen
(Bekrachtigd door de wet van 30/12/1975)


17-12-2020 Mededeling van de KBDB

Onze liefhebbers en zelfs niet liefhebbers genieten al maanden van de uitzendingen van PlattelandsTV. Spijtig genoeg konden, tot op heden, onze Waalse vrienden hiervan niet genieten. Reportages voor jong en oud, over snelheids- & fondspelers en de laatste nieuwtjes in en rond de KBDB werden aan het breder publiek voorgesteld.

KBDB goes             Lees verder….


15-12-2020 Mededeling ter attentie van de verenigingen – verbonden/samenspelen en hun respectievelijke rangschikkers

In de huidige samenleving kent de informatisering geen grenzen. Zo ook niet binnen de KBDB……

We willen u uiteraard deze nieuwigheden niet onthouden. 

1/ automatische berekening van ALLE nationale kampioenschappen 2021 en ALLE kampioenschappen van de PE’s/SPE’s (in testfase voor 2021) Lees verder ….


8-12-2020 Mededeling EU-regelgeving in de duivensport & Vogelgriep

Op 27/11/2020 hebben we jullie, via onze website, geïnformeerd over de nieuwe EU-regelgeving dewelke een enorme impact zou hebben op de duivensport in het algemeen.
De gespecialiseerde dierenartsen hebben de nodige wetenschappelijke dossiers samengesteld en vandaag heeft de KBDB, samen met de dierenartsen, een videoconferentie gehouden met Mevrouw Hilde Vautmans, Europees parlementslid.
Niet alleen de nieuwe EU-verordening kwam aan bod maar ook het dossier “vogelgriep” werd aangekaart.
Mevrouw Vautmans beloofde haar steun in dit dossier, waarbij ze, zoals ze zelf zei, sterk betrokken is geraakt.
We willen hierbij vooral Mevrouw Hilde Vautmans bedanken voor haar steun in dit dossier en de opvolging hiervan op Europees en nationaal niveau maar eveneens de deelnemende dierenartsen voor hun professionele ondersteuning.
We blijven verder werken aan dit dossier teneinde de duivensport te redden.

Met vriendelijke groeten.
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


17-11-2020 – Mededeling van de KBDB – Nationale Dagen

Zoals beloofd komen wij bij jullie terug met aanvullende informatie.

Gezien de onzekerheid betreffende Covid-19 hebben wij ervoor gekozen om de editie 2020 te verdagen naar december 2021.  Dit hadden jullie zeker verwacht …

Uw gezondheid en veiligheid primeren.

Ons doel blijft ongewijzigd. We wensen Dagen te organiseren tijdens dewelke onze kampioenen en bezoekers kunnen genieten van de beurs, de standen en diverse activiteiten in een ontspannen sfeer.

Alvast bedankt om deze data in uw agenda te noteren :

NATIONALE DAGEN 2020

Data : woensdag 1 en donderdag 2 december 2021

Locatie : Flanders Expo (Gent)

NATIONALE DAGEN 2021

Data : vrijdag 3 en zaterdag 4 december 2021

Locatie : Flanders Expo (Gent)

Stay Safe !

De nationale voorzitter,

Pascal BODENGIEN


 

12-11-20 Mededeling van de KBDB ter attentie van de liefhebbers

edit f2 formulier aangifte

De afgelopen tijd worden verschillende liefhebbers geconfronteerd met duivendiefstallen. Een spijtige zaak voor de liefhebbers die hiermee te maken krijgen.

Wij, als KBDB, willen deze liefhebbers niet in de kou laten staan en hen bijstaan in deze moeilijke periode, waarbij in vele gevallen een gans levenswerk aan diggelen wordt geslagen. We denken ook aan de emotionele waarde dewelke de duivenliefhebbers aan hun duivenkolonie toedragen.

Dit is dan ook de reden waarom wij de liefhebbers, die het slachtoffer zijn geworden van zo’n dergelijke laffe daad,  willen vragen om aangifte te doen bij de KBDB zodat wij een gezamenlijk dossier kunnen samenstellen en overmaken aan de betrokken judiciële diensten in de hoop alzo de daders te vatten en onze liefhebbers de hen zo dierbare duiven terug te kunnen geven.

Hiervoor vindt u, bijgevoegd, een aangifteformulier met verzoek dit, na invulling en ondertekening, over te maken via e-mail (nationaal@kbdb.be) of per post (KBDB, Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 Halle).

Samen staan we sterker!

Houd het vooral veilig en gezond!

Met vriendelijke groeten.

Namens de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


5-11-2020 Starterspakket nieuwe leden : Formulier aanvraag starterspakket 2021      INFO  STARTERSPAKKET VOOR NIEUWE LEDEN 2021


2-10-2020 Nationale kampioenschappen 2020

Voorlopige uitslag zonder details : kampioenschappen voorlopig zonder details
Details van de kampioenschappen berekend door de KBDB  : kampioenschappen voorlopig 2020 details

Details van de kampioenschappen die automatisch werden berekend : https://www.kbdb-online.be/admin/Website/Tussenstanden.php


De Covid-19 pagina (alles van Covid-19 van de afgelopen maanden)


01-07-20 Mededeling KBDB

Juridisch hoekje

Dossier KBDB / VAN DEN BULCKE

Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 04/06/2020

De KBDB werd bij bovenvermeld vonnis veroordeeld tot betaling aan dhr VAN DEN BULCKE van een schadevergoeding van 1.500 euro, wegens een schending van het beginsel van onpartijdigheid bij de behandeling van het beroep van eiser tegen diens declassering van diens duiven voor de wedstrijd “Cahors” van 16/06/2018.


    

Hartelijk dank ook aan hen. ERE WIE ERE TOEKOMT.

Ook de duif, het symbool van de vrede, brengt mensen dichter bij elkaar. Denk maar aan de duif “ARMANDO”, dewelke de duivensport opnieuw in onze woonkamer, op straat, in de scholen en in de fabrieken bracht!

Allen samen zullen wij sterker uit deze crisis komen maar hiervoor dienen de opgelegde maatregelen vanuit de federale overheid STRIKT dienen opgevolgd te worden.

Houd het aub veilig en gezond!

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.

 


PlattelandsTV –  link naar aflevering 6 (inclusief samenwerking met Bpost)

Bpost en KBDB slaan de handen in elkaar !!

Promotie voor onze sport en een kijk in de geschiedenis van de duivensport !!

Meer info volgt later!

Klik op de afbeelding om de volledige collectie 2020 te zien.

Link naar E-shop Bpost

Link naar MyStamp Bpost


Mededeling KBDB 

Met de problematiek rond de roofvogels kunnen we melden dat De Nationale voorzitter KBDB Bodengien Pascal in contact is met de voorzitter van Natuurpunt Dhr Gerald Driessens!

Wij als KBDB zijn daar zeer bezorgd over en zullen daar constructief aan werken en op de gepaste manier over communiceren !

Wij vragen vooral via onze gepaste weg :

Strijdduivenaanval@outlook.com of KBDB.Nationaal bewijsmateriaal met foto’s door te sturen zodanig dat wij dit aan ons dossier kunnen toevoegen !

Wij vragen beleefd rustig te blijven en geen ongepaste uitspraken te doen via social media !!


Procedure voor de aanvraag voor het opmeten van coördinaten van een hok door de KBDB


Dopingcontrole : Door KBDB erkende labo voor dopingonderzoek (vanaf 01.01.2020):

CER Groupe – Marloie

Rue du Point du Jour 8 à 6900 Marloie

Voor bepaalde onderzoeken

FAVV FLVVG

Braemkasteelstraat 59

9050 GENTBRUGGE


PlattelandsTV – uitzendschema

Countrylife: De Belgische Reisduif – Seizoen 2
uur 06h30 08h00 08h30 10h00 11h00 11h30 12h30 13h00 14h30 15h30 16h00 18h30 19h00 20h30 22h00 23h30
zondag     X   X     X                
maandag           X X         X   X    
dinsdag   X   X                        
woensdag X   X       X   X           X  
donderdag           X   X   X            
vrijdag                     X       X  
zaterdag X     X   X       X     X X   X

Mutatieformulier 2020


MEDEDELING

HERINNERING

De nationale zetel is voor de verenigingen en de duivenliefhebbers alle werkdagen van 9u00 tot 12u00 toegankelijk.

Tijdens deze uren is de nationale zetel eveneens telefonisch bereikbaar via het 02/537 62 11


MEDEDELING t.a.v. ALLE VERENIGINGEN

Gelieve te noteren dat in toepassing van art. 2 van het NSR het verboden is niet-leden aan wedvluchten, leervluchten of andere sportieve activiteiten van uw vereniging te laten deelnemen.

Bovendien herinneren wij er aan dat in toepassing van art. 6 van de KBDB-Statuten en art. 2 NSR zich uitsluitend liefhebbers, waarvan het duivenhok zich op Belgisch grondgebied bevindt, kunnen aansluiten bij de KBDB.


verzenddoos duifVerzenddoos voor een duif >>> contacteer de KBDB


Bericht van Dierenwelzijn in verband met verdwaalde duiven.


logo kbdb zwart MEDEDELING

Gelieve nota te nemen dat het KBDB-logo geregistreerd is als merk.
Dientengevolge mag het KBDB-logo niet gedownload, gekopieerd of overgenomen worden zonder toestemming.
Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop ze op de website worden getoond, vallen onder het auteursrecht en  andere  wettelijke  bescherming van intellectueel  eigendom. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële  doeleinden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor  derden  toegankelijk gemaakt  worden zonder voorafgaandelijke toestemming.


Mededeling t.a.v ALLE liefhebbers

De KBDB maakt er haar leden op attent dat, in toepassing van art. 133 DLW, het verboden is duiven aan te kopen en/of op het hok te houden van een effectief geschorste liefhebber.

Elke overtreding op huidig art. 133 DLW zal het voorwerp uitmaken van vervolgingen voor de KBDB-Kamers en is strafbaar met een effectieve schorsing van één tot drie jaar.


Bericht aan de duivenliefhebbers – VERKOPINGEN

De nationale raad van bestuur en beheer van de KBDB doet opmerken dat de duivenliefhebbers die een verkoop van duiven houden, zich dienen te schikken naar de desbetreffende beschikkingen voorzien in het nationaal sportreglement, waarvan u hier de inhoud kan lezen.
Elke duivenliefhebber die via het internet een verkoop van duiven houdt dient een ‘mededeling‘ aan de KBDB te zenden voor de verkoop alsook een ‘overzicht van de verkochte duiven‘ na de verkoop.
Voor publieke zaalverkopingen verwijzen we naar de desbetreffende documenten in het item ‘algemeen’ in het menu en vervolgens ‘formulieren en documenten’.


Voor alle betalingen (behalve voor verkopingen)  bij de KBDB is volgend rekeningnummer van toepassing :

BE79 4338 2420 0133 ( BIC: KREDBEBB )


Mededeling

Wij verzoeken de duivenliefhebbers en de verenigingen die zich aanbieden op de Nationale zetel te Halle of op de zitdagen in  West-Vlaanderen om hun betalingen zoveel mogelijk per bancontact te doen.


Coördinaten nodig van uw hok


Duiventillen in agrarisch gebied vrijgesteld van stedebouwkundige vergunning


Mededeling van de nationale raad van beheer en bestuur

Verschillende ziekenfondsen bieden hun leden een tegemoetkoming aan in het lidgeld voor een sportclub. Wij raden u aan contact te nemen met uw ziekenfonds teneinde na te gaan of u kan genieten van dergelijke tegemoetkoming


Ingevolge de wijziging in de procedure tot overschrijving van Belgische duiven vindt u op onze website, op de pagina “formulieren en documenten” onder de menuknop “Algemeen”, het document dat kan worden gebruikt indien u een duif (duiven) afstaat teneinde u te ontslagen van alle verantwoordelijkheid t.o.v. deze duif (duiven).


Verdwaalde Duif?

Opzoeken - Aanmelden

Agenda:

August 2021
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031