Nieuws

“Gelieve nota te nemen dat de KBDB-burelen op vrijdag 14/05/2021 uitzonderlijk niet telefonisch bereikbaar zullen zijn (recuperatie van het Feest van de Arbeid – 1 mei)”.


12-05-2021 – MEDEDELING VAN DE KBDB aangaande de vogelgriep in WAREGEM

POSITIEF NIEUWS voor de liefhebbers uit het beschermingsgebied van 3km, ingesteld ingevolge de uitbraak van vogelgriep, in Waregem. Zij mogen vanaf vrijdag 14/05/2021 opnieuw hun duiven inkorven teneinde deel te nemen aan de leer- en wedvluchten.

Wij willen iedereen bedanken dewelke in de bres zijn gesprongen, om samen met de KBDB, dit dossier tot een goed einde te brengen.

Voor iedereen een succesvol sportseizoen 2021!

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


11-05-2021 – coördinaten Dizy-le-Gros

Hierna vindt u de nieuwe coördinaten van de lossingsplaats in Dizy-le-Gros:

rue Le Horle Blondau: 49.38.47,0 – 04.01.15,0


MEDEDELING van de KBDB i.v.m. Barcelona 2021

De inrichter van Barcelona 2021 (Entente Belge) is op zoek gegaan naar een nieuwe lossingsplaats en volgende locatie werd geschikt gevonden voor de editie 2021 van Barcelona:

Carrer de Cal Notari, 08410 Vilanova del Vallès (Barcelona – Spanje) – 41°33’11.7″N / 02°16’58.0″E

Winst/verlies: 1045 km

Gelieve bovendien te noteren dat Barcelona zal ingekorfd worden op maandag (05/07/2021) i.p.v. zondag (04/07/2021) met voorziene lossing op vrijdag 09/07/2021.


Promotionele hokken

De samenwerking tussen de KBDB en de promotionele hokken werpt zijn vruchten af.

Kogeka, onder leiding van David Weyns en zijn studenten Dierenverzorging, is de trotse winnaar geworden van de wedvlucht vanuit Soissons van 08/05/2021 in het samenspel “De Oostgrens”.

Wij zijn fier op zo’n sterke prestatie.

Doe zo voort!

Pascal Bodengien (nationaal voorzitter).


     

Gezamenlijke mededeling van de NPO en de KBDB naar aanleiding van hun overleg van heden (07/05/2021)

De KBDB en de NPO zijn het met elkaar volstrekt eens dat Nederlandse duiven alleen met een Nederlandse vergunning in België kunnen worden gelost. Het verhaal dat deze duiven op basis van een Belgische vergunning kunnen worden gelost is volstrekt onjuist. De NPO en de KBDB zullen er samen op toezien dat zowel de Nederlandse als de Belgische reglementen onverkort worden toegepast. Indien overtredingen worden geconstateerd zullen maatregelen worden genomen zowel tegen de organisatoren als de individuele deelnemers.

In de loop van volgende week zal er verder worden gecommuniceerd over de andere onderwerpen dewelke aan bod kwamen tijdens dit gezamenlijk overleg.

De KBDB dankt het bestuur van de NPO voor de constructieve samenwerking.


6-05-2021 MEDEDELING VAN DE KBDB aangaande de NEDERLANDSE LOSSINGEN in FRANKRIJK

OPGEPAST!!!

Wij wensen onze liefhebbers te waarschuwen voor het feit dat er morgen (07/05/2021) Nederlandse lossingen zullen plaatsvinden vanuit Frankrijk!

Gelieve hiermee rekening te willen houden.

Er worden al zeker lossingen uitgevoerd vanuit Fontenay-sur-Eure en Dizy le Gros. Over Pontoise bestaat actueel nog geen zekerheid.


6-05-2021 Nationale Kampioenschappen 2020 – Definitieve uitslag6-05-2021 Mededeling van de KBDB aangaande de individuele lossingen in Frankrijk

Gelieve te noteren dat, ingevolge versoepelingen van de Covid-19 maatregelen in Frankrijk, opnieuw de mogelijkheid wordt geboden om, mits een individuele lossingsvergunning (dewelke kan worden afgeleverd aan de grensliefhebbers), duiven te lossen in Frankrijk.

De reeds door de Franse federatie afgeleverde individuele lossingsvergunningen werden gisteren aan de betrokken liefhebbers toegestuurd.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


5-05-2021 MEDEDELING VAN DE KBDB aangaande de vogelgriep in WAREGEM

link naar document FAVV

Na tussenkomst op het Kabinet van Minister van Landbouw, dhr David Clarinval, hebben wij voor vele liefhebbers positief nieuws maar spijtig genoeg nog niet voor iedereen.

De liefhebbers uit het toezichtgebied van 10 km rond in en rond Waregem mogen vanaf dit weekend (08 & 09/05/2021) opnieuw aan de wedvluchten deelnemen.

Voor het beschermingsgebied van 3 km blijven de actueel vigerende maatregelen, opgelegd door het FAVV, behouden maar de KBDB laat de touwtjes niet los en stelt alles in het werk opdat ook voor deze liefhebbers spoedig een opheffing wordt bekomen.

Rekening houdend met het voorgaande zullen de wedvluchten vanaf aanstaande zaterdag 08/05/2021 opnieuw kunnen worden gebruikt voor de nationale kampioenschappen 2021.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


5-05-2021 Mededeling ter attentie van onze liefhebbers – spoedoverleg NPO

Op vraag van onze Nationale Voorzitter komt er nog deze week een spoedoverleg met de verantwoordelijken van de NPO en het bestuur van de KBDB.

Op de agenda staan volgende punten:

 • Wildlossingen
 • Lossingen op niet-officiële lossingsplaatsen
 • Onverantwoord lossen
 • Communicatie tussen NPO en KBDB over de lossingen van wedstrijden

Wij moeten “onze” reisduiven beschermen en hiervoor dient dringend een oplossing te worden gevonden. Communicatie tussen beide federaties is hiervoor de enige oplossing!


03/05/2021 – Mededeling van de KBDB

Rekening houdend met de slechte weersvoorspellingen voor de komende dagen worden alle midweekvluchten en leervluchten (04/05 → 06/05) afgelast.

Bovendien hadden bepaalde vervoerders/vergezellers reeds zelf de beslissing genomen om geen duiven te vervoeren.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,               De voorzitter van het NSC,

Pascal Bodengien.                          Denis Sapin.


Mededeling van de KBDB i.v.m. Barcelona 2021

De nationale raad van beheer en bestuur wenst u mee te delen dat de door CUREGHEM CENTRE ingestelde vordering in kortgeding, met als doel alsnog te worden aangewezen als inrichter van de vlucht Barcelona 2021, door de Rechtbank werd afgewezen als ongegrond.

De KBDB blijft derhalve bij haar beslissing om de inrichting van de vlucht Barcelona 2021 te gunnen aan de Belgische Verstandhouding.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien


Mededeling

Met droefheid melden wij het overlijden van de heer Richard Groß.

Hij was de Voorzitter van de Duitse Duivenliefhebbersfederatie en was eveneens lid van de FCI (Internationale Duivenliefhebbersfederatie)

Namens de KBDB, onze oprechte deelneming aan zijn familie & zijn vrienden evenals aan de Duitse Duivenliefhebbersfederatie, zijn bestuursleden en zijn duivenliefhebbers. We wensen hen veel sterkte in deze moeilijke periode.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


28-04-2021 MEDEDELING VAN DE KBDB AAN ALLE AANGESLOTEN LEDEN i.v.m. de VOGELGRIEP en de NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2021Naar aanleiding van het vastgesteld hoogpathogeen vogelgriepvirus in de regio Waregem en de daarmee gepaard gaande maatregelen…  Lees meer… 

27-04-2021 Mededeling KBDB t.a.v. de verenigingen en duivenliefhebbers van West-Vlaanderen ingevolge de uitbraak van vogelgriep in Waregem. Lees meer…Coördinaten Dizy-le-Gros : 49.37.28 – 04.01.36 (Fond de Lappion)


19-04-2021 Mededeling KBDB aangaande het opladen de inkorvingsfiles en uitslagen 2021 in het kader van de automatische berekening van de nationale kampioenschappen 2021.  Lees verder….


16-04-2021 Mededeling van de KBDB ter attentie van de verenigingen en de rangschikkers aangaande het opladen van de inkorfbestanden en uitslagen 2021

Vandaag heeft elke vereniging en de desbetreffende rangschikkers de modaliteiten ontvangen voor het opladen van de inkorfbestanden en de uitslagen 2021. EEN NIEUWE STAP in de goede richting voor wat de vernieuwing binnen de KBDB betreft.

Maar NO STRESS. Bij problemen kunt u steeds een mailtje richten aan het adres it-support@kbdb.be. Noch de mandatarissen van uw provincie, noch de provinciale secretarissen gaan hierbij, in de beginfase, enige hulp kunnen verstrekken. U zult begrijpen dat een nieuwe procedure steeds problemen met zich meebrengen zodat actueel en voor dit weekend deze procedure als “test” dient beschouwd te worden. Zowel de inkorfbestanden als de uitslagen kunnen, nadat het probleem werd verholpen, nog worden opgeladen.

Wij vragen u begrip voor de situatie.

Veel succes!

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien


16-04-2021 Mededeling – vluchten weekend 17 & 18/04/2021Beste,

Rekening houdend met de koude temperaturen, dewelke worden voorspeld voor dit weekend, en teneinde onze reisduiven te beschermen, hebben wij de verantwoordelijken voor de lossingsbeslissingen gevraagd om niet op het eerst gunstige lossingsuur te lossen maar te wachten tot de temperaturen iets hoger liggen (waarschijnlijk rond 11u00).

Met vriendelijke groeten.

De voorzitter van het NSC,

Denis Sapin.


16-04-2021 Mededeling van de KBDB t.a.v. de VERENIGINGEN betreffende de GDPRWe hoeven U niet meer uit te leggen wat de letters GDPR betekenen… Ieder van ons heeft tientallen schrijvens en e-mails betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ontvangen.

Wij willen U echter graag wijzen op het belang van de GDPR.

De verenigingen hebben eveneens de plicht om de gegevens van hun leden te beschermen. Een vereniging zal uitsluitend de gegevens van een lid mogen overmaken na voorafgaandelijk akkoord van het lid. Met GDPR is het oude gezegde “Beter voorkomen van genezen” werkelijk geschikt.

We herinneren u er dus aan dat het noodzakelijk is om het akkoord van uw leden te bekomen indien u een commerciële vraagstelling ontvangt, waaraan u een positief gevolg wenst te geven.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


14-04-2021 Mededeling vanwege de PE Vlaams-Brabant aangaande de provinciale kampioenschappen 2021

De volgende wijzigingen (vetgedrukte tekst) in de criteria van de kampioenschappen 2021 van de PE Vlaams-Brabant werden, door de meerderheid van het comité, goedgekeurd:

 • Onderaan het kampioenschap grote halve-fond:

Voor HET KAMPIOENSCHAP GROTE HALVE FOND, kan de liefhebber vrij kiezen tussen UITSLAGEN BEHAALD, ZOWEL BINNEN ALS BUITEN VLAAMS- BRABANT en voor zover ze erkend zijn door het provinciaal comité. Er mag echter maar één uitslag gebruikt worden per wedstrijd. Alle uitslagen dienen behaald te worden in dezelfde vereniging, hetzelfde verbond of hetzelfde samenspel.

 • III ALGEMENE BSCHIKKINGEN
 • 2

Voor de uitslagen kan de liefhebber kiezen tussen uitslagen behaald binnen of buiten Vlaams Brabant. Voor alle kampioenschappen en as-duiven dient de liefhebber alle

gebruikte uitslagen te behalen in dezelfde vereniging,

hetzelfde verbond of hetzelfde samenspel, met inbegrip van de dubbelingen waaraan de vereniging waar hij inkorft, in de schoot van ditzelfde verbond of samenspel,

deelneemt. 

KBDB PE Vlaams-Brabant.


12-04-2021 Criteria Nationale Kampioenschappen 2021 (Definitief na NAV 26.02.2021)

Criteria nationale kampioenschappen 2021 – definitief NA NAV 26.02.2021

07-04-2021 MEDEDELING VAN DE KBDB – alle vluchten van 10 & 11 april werden afgelast.

Na consultatie van de weersvoorspellingen voor komend weekend (10 & 11/04/2021) en in samenspraak met de nationale voorzitter, de voorzitters van alle PE’s/SPE’s evenals met de betrokken vervoerders hebben wij de beslissing genomen om alle leer-en wedvluchten voor het weekend van 10 & 11 april 2021 af te gelasten.

De weerkaarten zullen de komende dagen zorgvuldig in de gaten worden gehouden en indien de mogelijkheid zich voordoet, zal een weekvlucht (enkel leervlucht) vanuit Frankrijk kunnen worden ingericht.

Met vriendelijke groeten.

De voorzitter van het NSC,

Denis Sapin.


06-04-2021 De KBDB Limburg meldt u het overlijden van de heer Hubert Meyers op 84 jarige leeftijd. Lees verder…


02-04-2021 MEDEDELING VAN DE KBDB – lossingsplaats SOISSONS (Margival)

Gelieve te noteren dat, tot nader order, de duiven dienen te worden gelost in:

Mercin et Vaux (R2 – Chemin Baunehaut)

Coördinaten: 49.21.14,0/03.16.39,0


02-04-2021 Mededeling van de KBDB – Covid-19

In overeenstemming met de aanbevelingen en maatregelen van de regering in deze uitzonderlijke situatie rond het coronavirus (COVID-19), ontvangt de KBDB geen publiek meer VANAF 01/04/2021 in zijn kantoren.

Op die manier helpen we om de verspreiding van het virus tegen te gaan door afstand tussen personen te bewaren. Lees verder…


01-04-2021 MEDEDELING van de KBDB betreffende de individuele opleringen in Frankrijk

Gelieve te noteren dat de Franse Federatie ons informeerde dat, rekening houdend met de verstrengde Covid-19 maatregelen in Frankrijk, de individuele opleringen VERBODEN zijn in FRANKRIJK.


30-03-2021 Mededeling van de KBDB – Covid-19

In overeenstemming met de aanbevelingen en maatregelen van de regering in deze uitzonderlijke situatie rond het coronavirus (COVID-19), ontvangt de KBDB geen publiek meer VANAF 01/04/2021 in zijn kantoren.

Op die manier helpen we om de verspreiding van het virus tegen te gaan door afstand tussen personen te bewaren. Lees verder…


29-03-2021 MEDEDELING VAN DE KBDB – Covid-19

Zoals reeds in een voorgaande mededeling aangekondigd, ontvingen wij de telefonische goedkeuring om, mits strikte toepassing van het door de KBDB opgestelde vademecum, leer- en wedvluchten in te richten. Op 26/03/2021 mochten wij ook schriftelijke bevestiging ontvangen van het Kabinet van Minister David Clarinval. Lees verder…


29-03-2021 Mededeling KBDB ter attentie van de verenigingen

Mevrouw, Mijnheer,

Op 27 & 28/03/2021) ging het sportseizoen 2021 van start.

Er zijn heel wat verenigingen die de KBDB vragen stellen over het opladen van de resultaten via het nieuwe XML formaat en de daaraan gekoppelde KBDB code.

Eerstdaags zal op het KBDB-online platform, een link beschikbaar zijn om de resultaten op te laden.

Via deze link kan u ook de KBDB code per vlucht raadplegen. Eens de link beschikbaar is, kan men alle definitieve uitslagen, zelfs met terugwerkende kracht, opladen.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,               De voorzitter van het NSC,

Pascal Bodengien.                          Denis Sapin.


26-03-2021 Mededeling KBDB ter attentie van de verenigingen

Zoals u waarschijnlijk weet, worden de loodjes voor de verzendingsmanden vanaf 2021 en dit voor alle types van wedvluchten (vanaf de snelheid tot en met de grote fond), vervangen doorplastieken verzegelingstrips… Lees verder…


25-03-2021 MEDEDELING TER ATTENTIE VAN DE VERENIGINGEN EN LIEFHEBBERS – INRICHTEN VAN LEER-EN WEDVLUCHTEN

Na de persconferentie van de federale overheid van gisteren (24/03/2021) i.v.m. de verstrengingen, dewelke werden opgelegd… Lees verder…

Vademecum


25-03-2021 MEDEDELING VAN DE KBDB INGEVOLGE DE VERGADERING VAN HET OVERLEGCOMITE VAN DE FEDERALE OVERHEID (24/03/2021) INZAKE COVID-19

In het kader van de bestrijdiging van de Covid-19 pandemie werden nieuwe maatregelen uitgevaardigd door de federale overheid. Lees meer…


24-03-2021 Mededeling van de KBDB aangaande de problematiek van het samenspel Midden Limburg

De voorzitter van het nationaal sportcomité en ikzelf worden overrompeld met telefoontjes aangaande het uiteenvallen van het samenspel “Midden Limburg”. Lees verder…


19-03-2021 Mededeling van de KBDB t.a.v. alle duivenliefhebbers

We vestigen uw aandacht op het nieuwe tarief, geldig vanaf 01.03.2021, voor de mutaties van de buitenlandse duiven.

Vanaf 01.03.2021 werden de prijzen van de mutaties voor buitenlandse duiven als volgt gewijzigd :

 • 2,00EUR / mutatie per buitenlandse duif voor de 5 eerste mutaties. Oppassen ! Elk lidnummer heeft recht op 5 mutaties per jaar aan dit tarief.
 • Vanaf de 6de mutatie, zal een supplement van 3,00EUR/mutatie / buitenlandse duif gefactureerd worden.

Het supplement zal apart gefactureerd worden op het licentienummer van de aanvrager.

Wij wijzen erop dat deze prijs  van toepassing is (vanaf 01.03.2021) op alle mutaties die worden uitgevoerd op vertoon van een eigendomsbewijs van een buitenlandse duif.

Het tarief voor de mutaties voor Belgische duiven blijft ongewijzigd à 2,00EUR / mutatie / Belgische duif ongeacht het aantal gevraagde mutaties

Vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


19-03-2021 Mededeling KBDB ter attentie van de liefhebbers aangaande de roofvogelproblematiek

Op maandag 08/03/2021 werd een video-conferentie gehouden tussen enerzijds “Natuurpunt” en anderzijds de voorzitter van het NSC en mijzelf aangaande de problematiek van de roofvogels.  Lees verder…


18-03-2021 Mededeling van de KBDB – Covid-19

We herinneren u eraan dat de KBDB publiek blijft ontvangen in zijn kantoren maar ENKEL OP AFSPRAAK.

Ter herinnering, u kunt het overgrote deel van uw administratieve zaken per telefoon, per e-mail en via de post regelen.

Als u een beroep moet doen op onze KBDB-diensten :

 • Wij nodigen u uit om, ingeval van sportieve problemen, contact op te nemen met uw provinciale secretaris (voor meer info, raadpleeg onze KBDB-website www.kbdb.be)
 • De algemene KBDB-administratie blijft, in de voormiddag, bereikbaar per telefoon: 02/537.62.11 en de hele dag per e-mail admin@kbdb.be

Indien u toch een personeelslid wenst te spreken, dan kan u terecht in het KBDB-gebouw te Halle, na voorafgaandelijke afspraak. 

Houdt het vooral veilig en gezond!

Met vriendelijke groeten.

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


17-03-2021 Criteria provinciale kampioenschappen 2021 PE Limburg


17-03-2021 Criteria provinciale kampioenschappen 2021 PE Vlaams-Brabant


14-03-2021 PE Antwerpen : Criteria kampioenschappen 2021 & Akkoord Antwerpen – Oost-Vlaanderen 


11-03-2021 Mededeling ter attentie van de liefhebbers, verenigingen en vervoerders


10-03-2021 Mededeling KBDB – VACATURE

We zijn op zoek naar een nieuwe medewerk(st)er.

Voel jij je geroepen om deel te maken van ons team ? Check dan hier……  en stuur snel je kandidatuur naar marsille.p@rfcb.be

Of ken je iemand die interesse heeft ? Deel dan zeker deze vacature. Bedankt !

Tot binnenkort ?

Pascal

Nationaal Voorzitter


10-03-2021 Nieuwe mededeling van de KBDB ter attentie van de liefhebbers die gebruik maken van het Tipes-systeem

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur verwijzen naar hun eerdere mededeling aangaande het Tipes-systeem.

Sindsdien hebben wij meermaals aan SOFTWORLD – TIPES uitleg gevraagd wat de nieuwe software exact inhoudt, met name welke concrete wijzigingen Tipes aan hun software wenst aan te brengen.

Verder hebben wij een antwoord gevraagd op de vraag of de implementatie van deze nieuwe software op heden noodzakelijk is voor een normaal verloop van het speelseizoen 2021, waarbij bijkomend de vraag werd gesteld of het beweerde probleem van de “datum 2021” niet op een andere manier kan worden opgelost.

De KBDB heeft verder ten overstaan van Tipes-Softworld voorbehoud gemaakt voor het gegeven dat zij (Tipes-Softworld) blijkbaar nu reeds bezig zijn met het implementeren van deze (beweerdelijk) nieuwe software op bepaalde liefhebberstoestellen. Hierop werd van de betrokken firma geen enkel antwoord ontvangen.

De KBDB heeft Tipes-Softworld dan ook in gebreke gesteld om te stoppen met het implementeren van de nieuwe software waarbij opnieuw voorbehoud werd gemaakt voor de reeds uitgevoerde updates op liefhebberstoestellen. Ook hierop kwam geen enkel antwoord van Tipes-Softworld.

Wij verzoeken u alsdan hiermee rekening te willen houden.

Namens de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,                              De voorzitter van het NSC,

Pascal Bodengien.                                         Denis Sapin.


08-03-2021 Mededeling KBDB  ter attentie van de liefhebbers

Beste liefhebber,

Gelieve te noteren dat tot en met 31/03/2021 GEEN individuele opleringen kunnen worden uitgevoerd op Frans grondgebied en dit ingevolge het feit dat zij tot en met die datum worden gecatalogeerd als hoog risico in het kader van “Vogelgriep”.

Niettegenstaande individuele lossingsvergunningen worden afgeleverd, kunnen dergelijke opleringen in Frankrijk nog niet worden uitgevoerd.

Wij dringen dan ook aan op een strikte toepassing van deze beslissing.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


08-03-2021 WORLD BEST PIGEON (alle landen)

Voorlopige uitslag


05-03-2021 Mededeling van het FAVV – Vogelgriep


05-03-2021 MEDEDELING AAN DE LIEFHEBBERS EN DE VERENIGINGEN AANGAANDE HET ELEKTRONISCH CONSTATEREN SEIZOEN 2021

Beste leden-liefhebbers,

Beste verenigingen.

In de in rand vermelde problematiek meldden wij dat de huidige COVID-19 pandemie er verantwoordelijk voor is dat de procedure, zoals voorzien in art. 40 van de KBDB-statuten aangaande het elektronisch constateren, niet kon toegepast worden.

De KBDB heeft dan ook beslist om, wat het speelseizoen 2021 betreft, terug te vallen op de u gekende situatie voor speelseizoen 2020, met name :

 • De “Standaard 2020” blijft van toepassing voor het speelseizoen 2021;
 • De masters, gehomologeerd voor 2020 en goedgekeurd volgens de standaard 2020, worden voor het speelseizoen 2021 automatisch als “gehomologeerd en goedgekeurd” beschouwd
 • Eventuele nieuwe masters kunnen door de betrokken firma’s worden binnengebracht en dit op een nog later mede te delen datum en tijdstip, waarna de AEC (nationale adviesraad elektronische constateersystemen), mits respect van de Covid-19 reglementering, zal overgaan tot (eventuele) homologatie en goedkeuring van deze nieuwe masters. Verdere info volgt!
 • het gebruik van de controlechipringen op de (inter)nationale wedvluchten 2021, zoals in 2020, derhalve als test;
 • het verzenden van deze controlechipringen zal, zoals in 2020, gebeuren door de KBDB;
 • opschorting van het verplicht gebruik van de controlechipringen op alle andere wedvluchten (snelheid, kleine halve-fond, grote halve-fond (geen nationale vluchten)) en opschorting van het inkorven van portduiven in aparte manden

Wij blijven uiteraard ter uwer beschikking voor verdere inlichtingen.

Met vriendelijke groeten.

Namens de nationale raad van beheer en bestuur van de KBDB,

De nationale voorzitter,

P. BODENGIEN.


03-03-2021 Mededeling van de KBDB ter attentie van de liefhebbers aangaande de verplichte inenting van onze reisduiven tegen paramyxovirose

Zoals iedereen heeft kunnen lezen in de beslissingen van de nationale algemene vergadering van 26/02/2021, werd het reglement PARAMYXOVIROSE (in fine van het NSR) aangepast.

Voornaamste wijziging bestaat er in dat ALLE duiven (dus ook de kweekduiven), die zich op het hok bevinden, VERPLICHTEND dienen ingeënt te worden.

U zult begrijpen dat uiteraard voorrang dient verleend te worden aan de duiven die deelnemen aan de wedvluchten en dewelke minimum 21 dagen, voorafgaand aan de wedvlucht, dienen ingeënt te zijn.

In een tweede fase kunnen dan de kweekduiven worden ingeënt maar de deadline is alsdan minder dringend.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


01-03-2021 Medeling KBDB –Mededeling ter attentie van de inkorvingsburelen van de nationale wedvluchten 2021
en de liefhebbers i.v.m. de zones op de nationale grote halve-fond en fond wedvluchten


26-02-2021 Nationale Algemene Vergadering – BeslissingenPowerPoint


16-02-2021 Mededeling van de KBDB ter attentie van de liefhebbers en de verenigingen

2021

 • een jaar waarin onze sport werd geteisterd door maatregelen i.v.m. de vogelgriep en waaraan, door tussenkomst bij het FAVV, uitzonderlingsmaatregelen werden bekomen voor onze reisduiven en dit dankzij de hulp van onze gespecialiseerde dierenartsen
 • een jaar waarin Covid-19 iedereen nog in de ban houdt maar hopelijk door vaccinatie ons oude en vertrouwde leven zullen terugkrijgen
 • een jaar waar onze duivensport aan de afgrond staat door het uitvaardigen van een nieuwe Europese regelgeving (van toepassing vanaf 21 april 2021) en waarin een quarantainemaatregel van 21 dagen en een gezondheidscertificaat 48 uur alvorens onze reisduiven de grenzen mogen oversteken, wordt voorzien

Voor de dit laatste punt werden de handen in elkaar geslagen en dit zowel op internationaal vlak (FCI, aangesloten buitenlandse federaties, Belgische vertegenwoordigers in de onderscheidenlijke Europese commissies,…) als op nationaal vlak (bevoegde ministeriële diensten, gespecialiseerde dierenartsen, politieke tussenkomsten,…) en hebben geleid tot overgangsmaatregelen waardoor het sportseizoen 2021 gered zou zijn. HARTELIJK DANK IEDEREEN!

We komen uiteraard bij jullie terug van zodra wij hierover een officiële bevestiging mogen ontvangen.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


10-02-2021 Mededeling van de KBDB

Beste leden,

Zoals eerder bericht werd de KBDB gedagvaard door WPROL, de vorige softwareleverancier, waarbij zij voorhielden dat het door BRICON ontwikkelde softwaresysteem kopij zou uitmaken van het destijds door WPROL ontwikkelde systeem.

Ter zake werd een deskundige aangesteld door de rechtbank.

Heden kunnen wij u melden dat de deskundige tot het besluit is gekomen dat het door BRICON ontwikkelde softwarepakket in opdracht van de KBDB geen kopij is van deze van WPROL.

Wij, noch onze raadslieden, ontvingen verdere berichten van de raadslieden van WPROL.

Zoals eerder aangegeven hadden en hebben wij nog steeds het volste vertrouwen in deze zaak die aldus als afgesloten kan worden beschouwd.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


09-02-2021 Mededeling t.a.v. onze liefhebbers aangaande de problematiek van vogelgriep

Zoals in onze mededeling van 28/01/2021 vermeld, werden reeds, mondeling, uitzonderingsmaatregelen bekomen op het verzamelverbod en de ophokverplichting voor onze reisduiven.

Wij kregen hiervan nu ook schriftelijke bevestiging van het FAVV.

Het officiële document dienaangaande wordt hierbij gepubliceerd. Klik hier

De KBDB wenst de gespecialiseerde dierenartsen maar eveneens het FAVV te bedanken, die allen hebben bijdragen om deze positieve beslissing te bewerkstelligen.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


04-02-2021 Mededeling aangaande het beschermings- en toezichtsgebied ingevolge de uitbraak van vogelgriep in Deerlijk

Zoals iedereen heeft kunnen lezen in onze mededeling van 28/01/2021 werden versoepelingen gevraagd en eveneens bekomen voor onze duiven vanwege het FAVV voor wat betreft de ophokplicht.

Gelieve te noteren dat voor wat Deerlijk betreft, deze versoepelingen niet toepasbaar zijn in de zones rond de uitbraak in Deerlijk.

Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen de 3 km-zone (beschermingsgebied) en de 10 km-zone (toezichtsgebied).

 • In de 10 km-zone kunnen de eerste versoepelingen wel toegepast worden. De jonge duiven mogen dus al rond het duivenhok uitvliegen; de oude duiven en de jaarlingen zullen vanaf 15 februari kunnen volgen. Voor de versoepeling van 1 maart, waarbij duiven, om op te leren, op afstand kunnen gelost worden door de duivenliefhebber, is het nog even afwachten of deze zone zoals gepland op 28 februari kan opgeheven worden.
 • In de 3 km-zone moeten alle vogels, inbegrepen duiven, opgesloten worden. In die zone kunnen de versoepelingen om duiven rond het duivenhok los te laten dus voorlopig niet toegepast worden. Daar is het wachten tot die zone omgezet wordt in 10 km-zone. Als er geen nieuwe besmettingen bijkomen, zal dat op 19 februari zijn. Van dan af kunnen ook daar de duiven rond de til losgelaten worden.

Gelieve deze uitgevaardigde maatregelen strikt op te volgen.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


03-02-2021 Mededeling van de KBDB voor de liefhebbers gebruik makend van het tipes-systeem

Wij worden overrompeld met vragen van ongeruste liefhebbers aangaande hun Tipes-liefhebberstoestel, waarvoor klaarblijkelijk een update dient uitgevoerd te worden voor 2021 en waaraan een kostenplaatje is verbonden.

Wat is het probleem?

De datum kan niet worden overgeschakeld naar 2021.

Wij zijn ondertussen tussengekomen bij het moederbedrijf Motz (in Duitsland) teneinde te vernemen waarom deze update dient uitgevoerd te worden, wat het probleem is en waarom de liefhebber hiervoor dient te betalen.

Van zodra wij hierover meer info bekomen, zullen wij uiteraard hierop terugkomen.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


29-01-2021 Mededeling FAVV – vogelgriep in Deerlijk


20-01-2021 Mededeling van de KBDB voor de verenigingen en de liefhebbers

De problemen met de ”KBDB-admin” server zijn opgelost. Mocht u toch nog moeilijkheden ondervinden, aarzel niet ons te contacteren.


19-01-2021 Mededeling ter attentie van alle duivenliefhebbers

Beste Leden,

Daar waar jullie het sportseizoen 2021 voorbereiden op jullie hokken, zijn wij als KBDB ook niet bij de pakken blijven zitten en zijn volop bezig met allerhande zaken die ons allen aanbelangen.

Een kort overzicht:

– vorige week videoconferentie met de inrichters van de nationale in internationale wedvluchten over het sportseizoen 2021;

– gisteren videoconferentie met het FAVV, enkele gespecialiseerde dierenartsen en de KBDB omtrent o.a. de momenteel geldende ophokplicht;

– gisterennamiddag hadden we tevens een persoonlijk onderhoud met Federaal Minister Clarinval en zijn Kabinetchef over een aantal zaken die belangrijk zijn voor onze sport

Na de vergadering van het nationaal sportcomité en de nationale algemene vergadering, waarop we eerst alle beslissingen willen toelichten aan onze KBDB-mandatarissen, zullen wij uitvoeriger terugkomen op enkele onderwerpen.

De komende week verwachten we concrete feedback i.v.m. de huidig geldende ophokplicht. Zodra er meer nieuws is, informeren we jullie onmiddellijk.

Met sportieve groeten,
Namens de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


18-01-2021 Een bewogen jaar 2020 op het promohok PTI te Kortrijk. Lees meer….


15-01-2021 Interprovinciaal akkoord Antwerpen – Oost-Vlaanderen – Vlaams-Brabant 2021


13-1-2021 World Best Pigeon 2020 – rechtzetting

Klassering KBDB

Klassering voor de FCI


6-01-2021 Mededeling van de Nationale Raad van Beheer en Bestuur

Kennisgeving ter attentie van de liefhebbers, bestuursleden en mandatarissen

De leden van de Nationale Raad van Beheer en Bestuur wensen u allereerst hun beste wensen over te maken voor het volgende sportseizoen 2021.

Weet dat de KBDB er alles aan doet om van 2021 een geslaagd seizoen te maken.

We maken bovendien van deze gelegenheid gebruik om de verantwoordelijken van de verenigingen, de samenspelen, de groeperingen en de KBDB-mandatarissen te vragen dat zij, bij het opstellen van de vluchtprogramma’s,  zonder vooringenomenheid en volledig onpartijdig, zouden waken over de naleving van de KBDB-reglementen.

In het kader van de KBDB-reglementering moet iedereen gelijk worden behandeld.

De KBDB houdt in dit verband een oogje in het zeil voor wat betreft de verkopingen, dewelke door zijn liefhebbers worden georganiseerd, zodat de kopers zeker kunnen zijn van de ernst van de verkopers.

De reputatie van de Belgische duivensport hangt hiervan af.

De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


28-12-2020 Olympic Hope 2020 – Definitief resultaat


Administratieve kaart van België met indeling van de gemeenten van voor de grote fusies.
bron :

Militair Geografisch Instituut – Brussel. Overeenkomstig de wet gedeponeerd
Koninklijk besluit van 17/09/1975.
Houdende samenvoeging van gemeenten en wijziging van hun grenzen
(Bekrachtigd door de wet van 30/12/1975)


17-12-2020 Mededeling van de KBDB

Onze liefhebbers en zelfs niet liefhebbers genieten al maanden van de uitzendingen van PlattelandsTV. Spijtig genoeg konden, tot op heden, onze Waalse vrienden hiervan niet genieten. Reportages voor jong en oud, over snelheids- & fondspelers en de laatste nieuwtjes in en rond de KBDB werden aan het breder publiek voorgesteld.

KBDB goes       

Klik vlug op onderstaand fotootje om kennis te maken met het nieuw en officieel YouTubekanaal van de KBDB met alle reportages uit het programma “De Belgische Reisduif” van PlattenlandsTV. Je kunt tevens de ondertitelfunctie inschakelen door op het volgend icoontje te drukken                 na het openen van het YouTubekanaal.

Van zodra u YouTube opent kunt u op “abonneren” drukken. Dit kost uiteraard NIETS maar zo blijf je op de hoogte van alle reportages en nieuwtjes uit duivenland. ZEKER DOEN!!!

Geniet er van!

 <<<<<< KLIK HIER

En wat is jullie eerste indruk?

Er moet uiteraard nog aan gewerkt en gesleuteld worden en regelmatige updates te worden uitgevoerd.

Het was de bedoeling van de leden van de nationale raad van beheer en bestuur om na zo’n moeilijk jaar, waar iedereen van kortbij of veraf werd getroffen door de coronatragedie, een hart onder de riem te steken. Vooral in deze donkere tijd van het jaar, waar iedereen in zijn eigen cocon leeft, toch te kunnen genieten van deze bijzondere reportages.

We willen bovendien onze liefhebbers aan het brede publiek kenbaar maken zowel in eigen land als over de grenzen en continenten heen. We denken hierbij dan vooral aan onze snelheidsspelers! Het overgrote deel van onze duivenbevolking, zijn “vitessiers” en wij wensen hen SAMEN met alle andere fondspelers te profileren in andere landen……. van Nederland tot Groenland, van Frankrijk tot in China…. Jullie verdienen deze aandacht.

Bijzondere aandacht wordt ook geschonken aan onze jeugd .

In elke uitzending worden de jeugdige liefhebbertjes in de kijker gezet. Zij zijn ONZE toekomst!

Wij wensen eveneens nog PlattelandsTV, en dan vooral dhr Patrick Vaernewyck,

te bedanken voor de fijne samenwerking en de bijzonder goeie initiatieven!

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


16-12-2020 Fugare uitgesteld naar 19 & 20 februari 2022. Lees meer…


15-12-2020 Mededeling ter attentie van de verenigingen – verbonden/samenspelen en hun respectievelijke rangschikkers

In de huidige samenleving kent de informatisering geen grenzen. Zo ook niet binnen de KBDB……

We willen u uiteraard deze nieuwigheden niet onthouden.

1/ automatische berekening van ALLE nationale kampioenschappen 2021 en ALLE kampioenschappen van de PE’s/SPE’s (in testfase voor 2021)

ALLE nationale kampioenschappen 2021 zullen automatisch worden berekend via het KBDB-admin programma en dit in tegenstelling tot 2020, alwaar enkel de nationale kampioenschappen automatisch werden berekend waarvoor nationale wedvluchten in aanmerking werden genomen. Voor de nationale kampioenschappen 2021 zullen de liefhebbers dus geen deelnemingsformulieren meer hoeven in te dienen.

Teneinde deze automatische berekening vlot en effectief te laten verlopen, is het uitermate belangrijk dat de verenigingen – verbonden/samenspelen:

 • hun vluchtprogramma 2021 grondig en nauwkeurig indienen. Niet aangevraagde en goedgekeurde wedvluchten zullen niet in aanmerking worden genomen bij de berekening van de nationale kampioenschappen. Dit is dan ook de reden waarom er voor 2021 een uniform vluchtprogramma werd opgemaakt. Eerstdaags zult u hierover meer info ontvangen.
 • hun definitieve uitslagen onmiddellijk dienen op te laden via een welbepaalde procedure teneinde hun liefhebbers te laten deelnemen aan de nationale kampioenschappen 2021. Verdere info dienaangaande zal worden verstrekt aan de verenigingen en hun rangschikkers.

U zult begrijpen dat wij hiervoor de volledige medewerking nodig hebben van alle verenigingen & verbonden-samenspelen.

Zoals reeds meermaals gevraagd door bepaalde PE’s/SPE’s zal in 2021 eveneens EEN TEST worden uitgevoerd voor de automatische berekening van ALLE kampioenschappen van de PE’s/SPE’s via het KBDB-admin programma.

Waarom slechts een test?

Dit heeft alles te maken met de verscheidenheid aan criteria tussen de verschillende PE’s/SPE’s. De liefhebber dewelke wenst deel te nemen aan de kampioenschappen van de PE’s/SPE’s zal nog steeds zijn deelnemingsformulier, per post, per fax of per mail, dienen in te sturen.

2/ indiening van de vluchtprogramma’s en inlichtingenbladen 2021

Rekening houdend met enerzijds de uitgevaardigde maatregelen naar aanleiding van de covid-19 pandemie, waarbij fysieke vergaderingen onmogelijk zijn (overmacht) en anderzijds met de informatisering dewelke de KBDB, stap voor stap, wenst uit te voeren, werd beslist de indiening van beide formulieren te verdagen naar 31/01/2021 uiterlijk.

De indiening van de vluchtprogramma’s 2021 zal, zoals in het verleden, per post dienen te gebeuren. Er wordt nu reeds naar 2022 gewerkt om alsdan de vluchtprogramma’s via het KBDB-platform in te dienen.

De inlichtingenbladen 2021 kunnen enkel nog digitaal worden ingediend m.a.w. via de login de verenigingen. Deze infofiches zullen online beschikbaar zijn vanaf 10/01/2021 tot en met 31/01/2021.Verdere info volgt!

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,               De voorzitter van het NSC,

Pascal Bodengien.                          Denis Sapin.


8-12-2020 Mededeling EU-regelgeving in de duivensport & Vogelgriep

Op 27/11/2020 hebben we jullie, via onze website, geïnformeerd over de nieuwe EU-regelgeving dewelke een enorme impact zou hebben op de duivensport in het algemeen.

De gespecialiseerde dierenartsen hebben de nodige wetenschappelijke dossiers samengesteld en vandaag heeft de KBDB, samen met de dierenartsen, een videoconferentie gehouden met Mevrouw Hilde Vautmans, Europees parlementslid.

Niet alleen de nieuwe EU-verordening kwam aan bod maar ook het dossier “vogelgriep” werd aangekaart.

Mevrouw Vautmans beloofde haar steun in dit dossier, waarbij ze, zoals ze zelf zei, sterk betrokken is geraakt.

We willen hierbij vooral Mevrouw Hilde Vautmans bedanken voor haar steun in dit dossier en de opvolging hiervan op Europees en nationaal niveau maar eveneens de deelnemende dierenartsen voor hun professionele ondersteuning.

We blijven verder werken aan dit dossier teneinde de duivensport te redden.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


08-12-2020 Onze liefhebbers hebben het hart op de juiste plaats

Wat ik al wist, wordt nogmaals bevestigd door deze aangrijpende gebeurtenis.

Driemaal is scheepsrecht wordt in de volksmond gezegd …. maar dit geldt niet voor onze liefhebber Jos Van Der Veken uit Retie.

Hij werd namelijk, op 83-jarige leeftijd, driemaal het slachtoffer van een duivendiefstal.

Jos zat in zak en as en je zou voor minder….

Hij dacht aan opgeven en zijn geliefde hobby te verlaten MAAR ongevraagd kon hij op de spontane steun rekenen van collega-duivenliefhebbers die hem duiven hebben geschonken zodat hij opnieuw met volle teugen zou kunnen genieten van de duivensport.

Jos wil dan ook via deze weg al deze gulle schenkers bedanken.

BEDANKT AAN:

 • Van Massenhoven Kris – Retie
 • Hermans Rik – Pulle
 • Van Oeckel Jan – Oud-Turnhout
 • Vlaeminck Marc – Ramsel
 • Renders Ivo – Geel
 • Marien Fernand – Tielen
 • De Bruyn Willem – Reeuwijk (Nederland)
 • Vermeiren Staf – Loenhout
 • Van Herck Willie – Retie
 • Dockx Jobbe – Retie

BEDANKT eveneens vanwege de KBDB

Dit verhaal klinkt als een echt en vroeg kerstverhaal …..

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien


27-11-2020 Mededeling van de KBDB t.a.v. alle duivenliefhebbers

De duivensportwereld wordt opgeschrikt door allerhande informaties die circuleren over een Europese Verordening (dewelke in werking treedt in 2021) en die onder meer voorziet in een quarantaine van onze reisduiven. Dit zou het einde van de duivensport betekenen.

Alle Europese Duivensportfederaties evenals de Internationale Duivenliefhebbersbond (FCI) hebben zich gemobiliseerd en zetten de nodige stappen bij de nationale autoriteiten zodat de tekst van deze maatregel wordt aangepast en geen impact heeft op de duivensport.

Momenteel werkt de KBDB, samen met een groep gespecialiseerde dierenartsen, aan dit dossier.

Diverse politieke contacten werden eveneens gelegd en we zijn al verzekerd van hun steun en van hun betrokkenheid bij de verdediging van de belangen van onze liefhebbers.

Tot op heden heeft de KBDB enkel positieve reacties gekregen, maar geloof ons, we blijven alert en zullen er alles aan doen om onze favoriete sport te redden.

Samen staan we sterk!

Met vriendelijke groeten

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien


23-11-2020 Wereldkampioenschap Roemenië 2020

Afgelopen vrijdag, 20/11/2020, werd Jonas Everaert op de KBDB ontvangen door de nationale voorzitter, Pascal Bodengien, ter ere van zijn prestatie behaald op het Wereldkampioenschap in Roemenië.

Er werd hem vanwege de KBDB een beker en bloemen overhandigd evenals de prijzen, dewelke werden ontvangen van het organiserend land.

De huldiging gebeurde uiteraard mits rekening te houden met de covid-19 maatregelen.

Jonas, 25 jaar oud, heeft de duivenmicrobe meegekregen van zijn grootvader, Albert Van der Vorst.

Als 2-jarige knaap bevond hij zich al tussen de duifjes en tot 2017 speelde hij met zijn grootvader in tandem.

Ook het verenigingsleven interesseerde hem en ging als jonge gast (11 – 12 jaar) helpen in het lokaal van Baasrode.

Op 22-jarige leeftijd begon hij op eigen naam met de duiven te spelen op een nieuw hok.

2019 & 2020 waren topseizoenen voor Jonas!

Gefeliciteerd !!

Namens de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


17-11-2020 – Mededeling van de KBDB – Nationale Dagen

Zoals beloofd komen wij bij jullie terug met aanvullende informatie.

Gezien de onzekerheid betreffende Covid-19 hebben wij ervoor gekozen om de editie 2020 te verdagen naar december 2021.  Dit hadden jullie zeker verwacht …

Uw gezondheid en veiligheid primeren.

Ons doel blijft ongewijzigd. We wensen Dagen te organiseren tijdens dewelke onze kampioenen en bezoekers kunnen genieten van de beurs, de standen en diverse activiteiten in een ontspannen sfeer.

Alvast bedankt om deze data in uw agenda te noteren :

NATIONALE DAGEN 2020

Data : woensdag 1 en donderdag 2 december 2021

Locatie : Flanders Expo (Gent)

NATIONALE DAGEN 2021

Data : vrijdag 3 en zaterdag 4 december 2021

Locatie : Flanders Expo (Gent)

Stay Safe !

De nationale voorzitter,

Pascal BODENGIEN12-11-20 Mededeling van de KBDB ter attentie van de liefhebbers

edit f2 formulier aangifte

De afgelopen tijd worden verschillende liefhebbers geconfronteerd met duivendiefstallen. Een spijtige zaak voor de liefhebbers die hiermee te maken krijgen.

Wij, als KBDB, willen deze liefhebbers niet in de kou laten staan en hen bijstaan in deze moeilijke periode, waarbij in vele gevallen een gans levenswerk aan diggelen wordt geslagen. We denken ook aan de emotionele waarde dewelke de duivenliefhebbers aan hun duivenkolonie toedragen.

Dit is dan ook de reden waarom wij de liefhebbers, die het slachtoffer zijn geworden van zo’n dergelijke laffe daad,  willen vragen om aangifte te doen bij de KBDB zodat wij een gezamenlijk dossier kunnen samenstellen en overmaken aan de betrokken judiciële diensten in de hoop alzo de daders te vatten en onze liefhebbers de hen zo dierbare duiven terug te kunnen geven.

Hiervoor vindt u, bijgevoegd, een aangifteformulier met verzoek dit, na invulling en ondertekening, over te maken via e-mail (nationaal@kbdb.be) of per post (KBDB, Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 Halle).

Samen staan we sterker!

Houd het vooral veilig en gezond!

Met vriendelijke groeten.

Namens de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


5-11-2020 Starterspakket nieuwe leden : Formulier aanvraag starterspakket 2021      INFO  STARTERSPAKKET VOOR NIEUWE LEDEN 2021


5-11-2020 MEDEDELING VAN DE KBDB  – RINGENBESTELLING 2021

Voor uw bestelling ringen 2021 verzoeken wij u rekening te houden met het feit dat de KBDB, bij uitputting van de huidige voorraad ringen, geen bijbestelling per provinciale entiteit zal uitvoeren.

Om overstock van ringen van de verschillende PE’s te vermijden, zal, bij noodzaak, enkel één serie worden bijbesteld.

Indien u absoluut ringen wenst van uw eigen PE/SPE, verzoeken wij u dit te voorzien bij uw eerste bestelling ringen.

Met achtingsvolle groeten,

Patrick Marsille

Algemeen Secretaris KBDB


4-11-2020 Mededeling van de KBDB – Covid-19 – Openbare verkopen. Lees meer…


3-11-2020 Mededeling van de KBDB – Covid-19 – ZITDAGEN. Lees meer…


28-10-2020 Mededeling van de KBDB – Covid-19 – Toegangkelijkheid KBDB gebouwen. Lees meer…


26-10-2020 Mededeling KBDB voor de duivenliefhebbers
De handleiding voor het beheren van de duivenlijst op het KBDB platform is momenteel beschikbaar in het nieuwe item “Handleidingen” dat werd toegevoegd onder de knop “info” in het menu.
Opgelet : de duivenliefhebbers dienen nog steeds de voorgedrukte hoklijst in de vereniging van hun keuze in te dienen. Wel kan een afdruk van de duivenlijst aan de hoklijst worden toegevoegd. Het is dan niet meer nodig de ringen op de keerzijde van de voorgedrukte hoklijst te vermelden.


26-10-2020 Mededeling van de KBDB ter attentie van de verenigingen en de liefhebbers

Het vluchtseizoen 2020 is ten einde.

We wensen alle verenigingen, alle medewerkers in de verenigingen, de lossingsverantwoordelijken, de vervoerders, de inrichters en iedereen die betrokken is geweest om onze duiven op een veilige manier in te korven, naar de lossingsplaats te brengen en aldaar te lossen hartelijk te danken voor het afgelopen sportseizoen 2020, hetgeen niet evident was.

Rekening houdend met de uitbraak van de Covid-19 pandemie in het begin van het seizoen 2020 hebben blijkbaar bepaalde liefhebbers en verenigingen transportmanden van hun vervoerder gebruikt. Wij werden ervan geïnformeerd dat enkele van deze manden nog niet werden teruggebracht naar de betrokken transporteur.

Wij vragen dan ook, na contact name met uw vervoerder, de nog in uw bezit zijnde transportmanden binnen te leveren.

Hou het vooral gezond en neem geen risico!

Met vriendelijke groeten.

Namens de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


23/10/2020 – Nationale Algemene Vergadering van de KBDB

Beslissingen             PowerPointSportieve punten


12-10-2020 Mededeling KBDB

Het vluchtseizoen 2020 loopt op zijn einde en niettegenstaande de covid-19 pandemie zijn we van mening dat het afgelopen seizoen als positief kan worden bestempeld.

Spijtig genoeg blijven de coronacijfers stijgen en moeten wij iedereen onder ons beschermen tegen dit virus.

Na het seizoen komt de periode van de vergaderingen in de schoot van de verenigingen/groeperingen evenals de kampioenendagen. Deze evenementen zullen, volgens de federale richtlijnen, worden gecontroleerd, toegelaten of geannuleerd.

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur zijn begaan met de gezondheid van alle leden en dit is dan ook de reden waarom wij aandringen dat, indien een vergadering en/of kampioenenviering wordt ingericht in de schoot van uw vereniging  VOOREERST contact dient opgenomen te worden met het gemeente- of stadbestuur teneinde te vernemen of dergelijke manifestaties kunnen en mogen doorgaan en welke specifieke maatregelen in acht dienen genomen te worden. Zonder een dergelijke toelating kunnen de boetes enorm hoog oplopen (tot 750 EURO per vastgestelde overtreding).

Wij vragen dan ook aan alle verenigingen om het gezond verstand te laten spreken teneinde op een veilige manier de vergaderingen en kampioenenvieringen te laten doorgaan of desgevallend af te gelasten.

Hou het vooral gezond en neem geen risico!

Met vriendelijke groeten.

Namens de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


2-10-2020 Nationale kampioenschappen 2020

Voorlopige uitslag zonder details : kampioenschappen voorlopig zonder details
Details van de kampioenschappen berekend door de KBDB  : kampioenschappen voorlopig 2020 details

Details van de kampioenschappen die automatisch werden berekend : https://www.kbdb-online.be/admin/Website/Tussenstanden.php


De Covid-19 pagina (alles van Covid-19 van de afgelopen maanden)


01-07-20 Mededeling KBDB

Juridisch hoekje

Dossier KBDB / VAN DEN BULCKE

Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 04/06/2020

De KBDB werd bij bovenvermeld vonnis veroordeeld tot betaling aan dhr VAN DEN BULCKE van een schadevergoeding van 1.500 euro, wegens een schending van het beginsel van onpartijdigheid bij de behandeling van het beroep van eiser tegen diens declassering van diens duiven voor de wedstrijd “Cahors” van 16/06/2018.


    

Hartelijk dank ook aan hen. ERE WIE ERE TOEKOMT.

Ook de duif, het symbool van de vrede, brengt mensen dichter bij elkaar. Denk maar aan de duif “ARMANDO”, dewelke de duivensport opnieuw in onze woonkamer, op straat, in de scholen en in de fabrieken bracht!

Allen samen zullen wij sterker uit deze crisis komen maar hiervoor dienen de opgelegde maatregelen vanuit de federale overheid STRIKT dienen opgevolgd te worden.

Houd het aub veilig en gezond!

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


31-3-20
MEDEDELING van de KBDB     

Vanaf heden kunnen de plastieken verzegelingstrips, te gebruiken voor de aluminiummanden evenals voor de constateurs, worden besteld door de verenigingen bij de KBDB tegen de prijs van:

Gele plastieken strips (/500 stuks) à 25,00 EURO per 500

Verzendingskosten:

500 stuks (1,100 kg): <2 kg: 6,90 Euro

De aluminium loodjes mogen in 2020 nog worden gebruikt voor de snelheids- en kleine halve-fondwedvluchten. Vanaf 2021, mogen nog enkel de plastieken KBDB-verzegelingstrips worden gebruikt voor de plastieken manden en de aluminium KBDB-verzegelingstrips voor de aluminium manden et dit voor alle types van wedvluchten.


PlattelandsTV –  link naar aflevering 6 (inclusief samenwerking met Bpost)

Bpost en KBDB slaan de handen in elkaar !!

Promotie voor onze sport en een kijk in de geschiedenis van de duivensport !!

Meer info volgt later!

Klik op de afbeelding om de volledige collectie 2020 te zien.

Link naar E-shop Bpost

Link naar MyStamp Bpost


Met de problematiek rond de roofvogels kunnen we melden dat De Nationale voorzitter KBDB Bodengien Pascal in contact is met de voorzitter van Natuurpunt Dhr Gerald Driessens!

Wij als KBDB zijn daar zeer bezorgd over en zullen daar constructief aan werken en op de gepaste manier over communiceren !

Wij vragen vooral via onze gepaste weg :

Strijdduivenaanval@outlook.com of KBDB.Nationaal bewijsmateriaal met foto’s door te sturen zodanig dat wij dit aan ons dossier kunnen toevoegen !

Wij vragen beleefd rustig te blijven en geen ongepaste uitspraken te doen via social media !!


Procedure voor de aanvraag voor het opmeten van coördinaten van een hok door de KBDB


Dopingcontrole : Door KBDB erkende labo voor dopingonderzoek (vanaf 01.01.2020):

CER Groupe – Marloie

Rue du Point du Jour 8 à 6900 Marloie

Voor bepaalde onderzoeken

FAVV FLVVG

Braemkasteelstraat 59

9050 GENTBRUGGE


PlattelandsTV – uitzendschema

Countrylife: De Belgische Reisduif – Seizoen 2
uur 06h30 08h00 08h30 10h00 11h00 11h30 12h30 13h00 14h30 15h30 16h00 18h30 19h00 20h30 22h00 23h30
zondag X X X
maandag X X X X
dinsdag X X
woensdag X X X X X
donderdag X X X
vrijdag X X
zaterdag X X X X X X X

Mutatieformulier 2020


MEDEDELING

HERINNERING

De nationale zetel is voor de verenigingen en de duivenliefhebbers alle werkdagen van 9u00 tot 12u00 toegankelijk.

Tijdens deze uren is de nationale zetel eveneens telefonisch bereikbaar via het 02/537 62 11


MEDEDELING t.a.v. ALLE VERENIGINGEN

Gelieve te noteren dat in toepassing van art. 2 van het NSR het verboden is niet-leden aan wedvluchten, leervluchten of andere sportieve activiteiten van uw vereniging te laten deelnemen.

Bovendien herinneren wij er aan dat in toepassing van art. 6 van de KBDB-Statuten en art. 2 NSR zich uitsluitend liefhebbers, waarvan het duivenhok zich op Belgisch grondgebied bevindt, kunnen aansluiten bij de KBDB.


verzenddoos duifVerzenddoos voor een duif >>> contacteer de KBDB


Bericht van Dierenwelzijn in verband met verdwaalde duiven.


logo kbdb zwart MEDEDELING

Gelieve nota te nemen dat het KBDB-logo geregistreerd is als merk.
Dientengevolge mag het KBDB-logo niet gedownload, gekopieerd of overgenomen worden zonder toestemming.
Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop ze op de website worden getoond, vallen onder het auteursrecht en  andere  wettelijke  bescherming van intellectueel  eigendom. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële  doeleinden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor  derden  toegankelijk gemaakt  worden zonder voorafgaandelijke toestemming.


Mededeling t.a.v ALLE liefhebbers

De KBDB maakt er haar leden op attent dat, in toepassing van art. 133 DLW, het verboden is duiven aan te kopen en/of op het hok te houden van een effectief geschorste liefhebber.

Elke overtreding op huidig art. 133 DLW zal het voorwerp uitmaken van vervolgingen voor de KBDB-Kamers en is strafbaar met een effectieve schorsing van één tot drie jaar.


Bericht aan de duivenliefhebbers – VERKOPINGEN

De nationale raad van bestuur en beheer van de KBDB doet opmerken dat de duivenliefhebbers die een verkoop van duiven houden, zich dienen te schikken naar de desbetreffende beschikkingen voorzien in het nationaal sportreglement, waarvan u hier de inhoud kan lezen.
Elke duivenliefhebber die via het internet een verkoop van duiven houdt dient een ‘mededeling‘ aan de KBDB te zenden voor de verkoop alsook een ‘overzicht van de verkochte duiven‘ na de verkoop.
Voor publieke zaalverkopingen verwijzen we naar de desbetreffende documenten in het item ‘algemeen’ in het menu en vervolgens ‘formulieren en documenten’.


Voor alle betalingen (behalve voor verkopingen)  bij de KBDB is volgend rekeningnummer van toepassing :

BE79 4338 2420 0133 ( BIC: KREDBEBB )


Mededeling

Wij verzoeken de duivenliefhebbers en de verenigingen die zich aanbieden op de Nationale zetel te Halle of op de zitdagen in  West-Vlaanderen om hun betalingen zoveel mogelijk per bancontact te doen.


Coördinaten nodig van uw hok


Duiventillen in agrarisch gebied vrijgesteld van stedebouwkundige vergunning


Mededeling van de nationale raad van beheer en bestuur

Verschillende ziekenfondsen bieden hun leden een tegemoetkoming aan in het lidgeld voor een sportclub. Wij raden u aan contact te nemen met uw ziekenfonds teneinde na te gaan of u kan genieten van dergelijke tegemoetkoming


Ingevolge de wijziging in de procedure tot overschrijving van Belgische duiven vindt u op onze website, op de pagina “formulieren en documenten” onder de menuknop “Algemeen”, het document dat kan worden gebruikt indien u een duif (duiven) afstaat teneinde u te ontslagen van alle verantwoordelijkheid t.o.v. deze duif (duiven).


Verdwaalde Duif?

Opzoeken - Aanmelden

Agenda:

May 2021
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31