Nieuws


Verdwaalde duif?

 

 

Opzoeken –

AanmeldenProvinciale kampioenschappen PE Limburg 2023
Voorlopig klassement ASDUIVEN

 


21-09-2023 Mededeling betreffende de voorlopige uitslagen van de nationale kampioenschappen 2023 in de categorieën “algemeen” en “jeugd”

Beste liefhebbers,

De voorlopige uitslagen van de nationale kampioenschappen 2023 in de categorieën “algemeen” en “jeugd” werden gepubliceerd op onze website en kunnen geconsulteerd worden via volgende link: https://www.kbdb.be/tussenstanden/

 

Betwistingen, klachten en vragen om informatie betreffende de voorlopige rangschikkingen moeten verplicht, schriftelijk, toekomen op de Bondszetel van de KBDB, Gaasbeeksesteenweg 52 – 54 te 1500 Halle uiterlijk 3 oktober 2023. Deze termijn geldt eveneens voor verzendingen per post, fax, e-mail (Klachten.plaintes@kbdb.be), enz.

Alle documenten die op de KBDB (Halle) toekomen na deze termijn zullen niet in aanmerking worden genomen.

 

Gelieve te noteren dat alle klachten zullen worden onderzocht en de liefhebber zal van de uiteindelijke beslissing persoonlijk op de hoogte worden gebracht.

In de periode tussen het indienen van de klachten en de definitieve uitslag van de nationale kampioenschappen 2023 in deze categorieën zal nog een nieuwe en aangepaste “tussen ranking” worden gepubliceerd.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,                De voorzitter van het NSC,
Pascal Bodengien.                           Denis Sapin.

 


19-09-2023 Mededeling betreffende de voorlopige uitslagen van de nationale kampioenschappen 2023 in de categorieën snelheid en kleine halve-fond jonge duiven & as-duif all round jonge duiven

Beste liefhebbers,

De voorlopige uitslagen van de nationale kampioenschappen 2023 in de categorieën snelheid en kleine halve-fond jonge duiven en as-duif all round jonge duiven werden gepubliceerd op onze website en kunnen geconsulteerd worden via volgende link: https://www.kbdb.be/tussenstanden/

Betwistingen, klachten en vragen om informatie betreffende de voorlopige rangschikkingen moeten verplicht, schriftelijk, toekomen op de Bondszetel van de KBDB, Gaasbeeksesteenweg 52 – 54 te 1500 Halle uiterlijk 29 september 2023. Deze termijn geldt eveneens voor verzendingen per post, fax, e-mail (Klachten.plaintes@kbdb.be), enz.

Alle documenten die op de KBDB (Halle) toekomen na deze termijn zullen niet in aanmerking worden genomen.

Zoals reeds meermaals medegedeeld, werden deze nationale kampioenschappen automatisch berekend. U zult begrijpen dat de uitzonderingen, zoals vermeld in de criteria van de nationale kampioenschappen 2023:

De duiven dienen steeds in hetzelfde lokaal te worden ingekorfd.

Uitzondering:

 • Voor de liefhebbers die niet over de mogelijkheid beschikken om de uitslagen van de kleine en de grote

snelheid van hetzelfde verbond te gebruiken, zullen de resultaten van 1 verbond voor de kleine snelheid

en van 1 verbond voor de grote snelheid in aanmerking worden genomen maar mits inachtneming van de hierboven vermelde criteria per verbond. Deze uitzondering is ook van toepassing op de kleine halve-fond.

Voor alle kampioenschappen 2023, waarvoor snelheids- en kleine halve-fond wedvluchten in aanmerking worden

genomen, zullen de regels gesteld voor deze categorie (snelheid en kleine halve-fond) van toepassing zijn.

onmogelijk kunnen worden geprogrammeerd.

Liefhebbers, dewelke van mening zijn dat zij zich kunnen beroepen op de hierboven vermelde uitzondering (uiteraard binnen de in de criteria vermelde voorwaarden van de nationale kampioenschappen 2023), kunnen steeds een klacht formuleren volgens de hierboven vermelde voorschriften en dit eveneens tegen uiterlijk 29 september 2023. Gelieve bij het formuleren van uw klacht de naam van het kampioenschap te vermelden evenals de uitslag, dewelke u ter vervanging wenst te gebruiken, met ter staving de bewuste uitslag.

Gelieve te noteren dat alle klachten zullen worden onderzocht en de liefhebber zal van de uiteindelijke beslissing persoonlijk op de hoogte worden gebracht.

In de periode tussen het indienen van de klachten en de definitieve uitslag van de nationale kampioenschappen 2023 in deze categorieën zal nog een nieuwe en aangepaste “tussen ranking” worden gepubliceerd.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,                De voorzitter van het NSC,
Pascal Bodengien.                           Denis Sapin.


15-09-2023 Kampioenschappen Jeugdclub Oost-Vlaanderen 2023

Alle nodige informatie omtrent de kampioenschappen Jeugdclub Oost-Vlaanderen kan je terug vinden via onderstaande link.

Jeugdclub PE Oost-Vlaanderen


12-09-2023 Statutaire algemene vergadering Voorlopige dagorde NAV 20 10 2023


12-09-2023 Mededeling betreffende de voorlopige uitslagen van de nationale kampioenschappen 2023 in de categorieën snelheid en kleine halve-fond oude duiven en jaarlingen & as-duif all round oude duiven & jaarlingen

Beste liefhebbers,

De voorlopige uitslagen van de nationale kampioenschappen 2023 in de categorieën snelheid en kleine halve-fond oude duiven en jaarlingen en as-duif all round oude duiven & jaarlingen werden gepubliceerd op onze website en kunnen geconsulteerd worden via volgende link: https://www.kbdb.be/tussenstanden/

Betwistingen, klachten en vragen om informatie betreffende de voorlopige rangschikkingen moeten verplicht, schriftelijk, toekomen op de Bondszetel van de KBDB, Gaasbeeksesteenweg 52 – 54 te 1500 Halle uiterlijk 22 september 2023. Deze termijn geldt eveneens voor verzendingen per post, fax, e-mail (Klachten.plaintes@kbdb.be), enz.

Alle documenten die op de KBDB (Halle) toekomen na deze termijn zullen niet in aanmerking worden genomen.

Zoals reeds meermaals medegedeeld, werden deze nationale kampioenschappen automatisch berekend. U zult begrijpen dat de uitzonderingen, zoals vermeld in de criteria van de nationale kampioenschappen 2023:

 

De duiven dienen steeds in hetzelfde lokaal te worden ingekorfd.

Uitzondering:

 • Voor de liefhebbers die niet over de mogelijkheid beschikken om de uitslagen van de kleine en de grote

snelheid van hetzelfde verbond te gebruiken, zullen de resultaten van 1 verbond voor de kleine snelheid

en van 1 verbond voor de grote snelheid in aanmerking worden genomen maar mits inachtneming van de hierboven vermelde criteria per verbond. Deze uitzondering is ook van toepassing op de kleine halve-fond.

Voor alle kampioenschappen 2023, waarvoor snelheids- en kleine halve-fond wedvluchten in aanmerking worden

genomen, zullen de regels gesteld voor deze categorie (snelheid en kleine halve-fond) van toepassing zijn.

 

onmogelijk kunnen worden geprogrammeerd.

Bepaalde liefhebbers hebben reeds een klacht ingediend ingevolge een vorige voorlopige publicatie van deze kampioenschappen. Hiermede werd inmiddels reeds rekening gehouden.

Liefhebbers, dewelke van mening zijn dat zij zich kunnen beroepen op de hierboven vermelde uitzondering (uiteraard binnen de in de criteria vermelde voorwaarden van de nationale kampioenschappen 2023), kunnen steeds een klacht formuleren volgens de hierboven vermelde voorschriften en dit eveneens tegen uiterlijk 22 september 2023. Gelieve bij het formuleren van uw klacht de naam van het kampioenschap te vermelden evenals de uitslag, dewelke u ter vervanging wenst te gebruiken, met ter staving de bewuste uitslag.

Gelieve te noteren dat alle klachten zullen worden onderzocht en de liefhebber zal van de uiteindelijke beslissing persoonlijk op de hoogte worden gebracht.

In de periode tussen het indienen van de klachten en de definitieve uitslag van de nationale kampioenschappen 2023 in deze categorieën zal nog een nieuwe en aangepaste “tussen ranking” worden gepubliceerd.

Actueel wordt nog verder gewerkt aan de voorlopige uitslagen in de andere categorieën en we verwachten dan ook binnenkort een voorlopige publicatie van deze uitslagen.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,                De voorzitter van het NSC,
Pascal Bodengien.                           Denis Sapin.


09-09-2023 – Mededeling ter attentie van de deelnemende verenigingen en liefhebbers aan de nationale wedvlucht vanuit Châteauroux van 09/09/2023

Vandaag heeft er zich een spijtig voorval voorgedaan tijdens de voorbereiding van de lossing van onze KBDB-wedvlucht vanuit Châteauroux. Om 07u24, tijdens de volle voorbereiding, zijn er in een mand van de vereniging van Ruiselede 17 duiven ontsnapt. Op dat ogenblik waren de begeleiders niet in de mogelijkheid om de andere aanwezige duiven de vrijheid te geven. Bart, als medewerker van de KBDB, et ikzelf waren aanwezig op de lossingsplaats van Châteauroux.

Rekening houdend met de voorspelde temperaturen kon er tevens niet worden gewacht met de lossing. Een volledige controle van alle manden van deze vereniging zou uren in beslag hebben genomen.

Er diende een keuze te worden gemaakt en zoals iedereen weet, is een keuze maken nooit gemakkelijk. De beslissing werd genomen om alle duiven, ingekorfd in het lokaal van Ruiselede, uit de uitslag te nemen. Deze beslissing werd onmiddellijk medegedeeld aan de vereniging evenals aan de voorzitter van de PE West-Vlaanderen.

De KBDB, als inrichter, wenst zich te verontschuldigen ten overstaan van de gedupeerde vereniging en vooral ten overstaan van de getroffen liefhebbers.

We zullen bij de vervoerder tussenkomen om, op financieel vlak, iets terug te doen voor de betrokken liefhebbers.

Wij, als KBDB, wensen hierover open en eerlijk te communiceren aangezien wij een eerlijke duivensport hoog in het vaandel dragen!

Nogmaals onze excuses voor de liefhebbers van de vereniging uit Ruiselede.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter, 

Pascal Bodengien.


 08-09-2023 Mededeling aangaande de wedvluchten voor het weekend van 09/09/2023 & 10/09/2023

Beste,

 

Rekening houdend met de uitzonderlijke meteorologische condities voor dit weekend, heeft de voorzitter van het nationaal sportcomité de toelating verleent om, indien de weersomstandigheden het toelaten, te lossen op het vroegst mogelijke gunstige lossingsuur.

 

Bovendien werd de beslissing genomen om het aantal duiven in de manden te verminderen met 10%.

 

Wij vragen bovendien aan de vervoerders om 2 drinkbakken te bevestigen aan de transportmanden en dit vanaf de ophaling van de duiven.

 

Met vriendelijke groeten.

 

De nationale voorzitter,                De voorzitter van het NSC,

Pascal Bodengien.                           Denis Sapin.

 


06-09-2023Mededeling ter attentie van de inkorvingsburelen en de deelnemende liefhebbers aan de nationale KBDB-wedvlucht vanuit Châteauroux van 09/09/2023

Rekening houdend met de voorspelde temperaturen voor de komende dagen en tijdens het weekend heeft de KBDB, als inrichter van deze wedvlucht vanuit Châteauroux, beslist om:

 • het maximum aantal duiven per mand te beperken tot 20 duiven i.p.v. 22
 • 2 drinkbakken te bevestigen aan de transportmanden
 • de vervoerders te wijzen op het feit dat er voldoende vers drinkwater voor de duiven dient meegenomen te worden om te gebruiken tijdens het transport en op de lossingsplaats

De inkorvingsburelen dienen strikt art. 37 § 1 van het NSR te respecteren m.n. om van bij de inkorving in het lokaal de duiven onmiddellijk te drenken en de drinkbakken aangehecht te laten tot de ophaling van de manden door de vervoerder.

Controle op de bevestiging van 2 drinkbakken aan de transportmanden zal door de nationale ondervoorzitter en mezelf worden uitgevoerd bij de betrokken vervoerders.

Ikzelf zal aanwezig zijn op de lossingsplaats van Châteauroux bij aankomst van de konvooien op vrijdag 08/09/2023 en dit tot en met het lossen van de duiven.

Veel succes iedereen!

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,                De voorzitter van het NSC,
Pascal Bodengien.                           Denis Sapin.

 


31-08-2023 – Mededeling ter attentie van ALLE verenigingen en ALLE liefhebbers

Beste,

Zoals iedereen weet, worden de nationale en provinciale kampioenschappen 2023 automatisch berekend.

In het belang van uw liefhebbers vragen wij u om de uitslagen onmiddellijk, na het definitief worden ervan, op te laden. Mocht dit voor bepaalde uitslagen nog niet zijn gebeurd, gelieve dit dan onmiddellijk in orde brengen.

Wij herinneren u bovendien aan de beschikkingen, voorzien door art. 8 § 7 van het NSR:

Het dubbelen van jonge duiven in de andere categorie wordt toegelaten vanaf het weekend van de laatste nationale vlucht zonder dat evenwel de verplichting tot dubbelen aan de deelnemer kan worden opgelegd.

                (in 2023, vanaf 09/09/2023)

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,               De voorzitter van het NSC,
Pascal Bodengien.                          Denis Sapin.


18-08-2023 – Mededeling van de KBDB – criteria nationale kampioenschappen 2023 – categorie snelheid

Gelieve te noteren dat een rechtzetting werd doorgevoerd in de criteria van de nationale kampioenschappen 2023 en meer bepaald in de tabel met de snelheidswedvluchten:

SNELHEID

Voor de SPE Luik/Namen/Luxemburg:

LUIK/NAMEN/LUXEMBURG

Arcis-sur-Aube, Auxerre, Châlons-en-Champagne, Chimay, Dizy-le-Gros, Jouy-le-Châtel, Laon (Bresny), Momignies, Nanteuil, Rethel, Sens, Soissons, Sourdun, St Dizier, Trélou-sur-Marne, Troyes

en niet zoals verkeerdelijk aangekondigd via onze mededeling van 09/08/2023, waarbij Sourdun werd opgenomen in de tabel van de kleine halve-fond wedvluchten voor de SPE Luik/Namen/Luxemburg.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,                               De voorzitter van het NSC,

Pascal Bodengien.                                         Denis Sapin.


17-08-2023 – !!!!!!!!!!!!!!!!! Nederlandse lossingen in België op vrijdag 18/08/2023

Hierna vindt u de buitenlandse lossingen in België vanaf 18/08/2023 tot en met 20/08/2023

18/08/2023 Bierges Noord-Holland
18/08/2023 Chimay GOU
18/08/2023 Tienen Friesland 96
18/08/2023 Tongeren Noord Oost Nederland
19/08/2023 Bierges GOU
19/08/2023 Bierges Zuid-Holland
19/08/2023 Duffel Noord-Holland
19/08/2023 Tongeren GOU
20/08/2023 Bierges Midden Nederland
20/08/2023 Chimay Oost Brabant
20/08/2023 Chimay Limburg
20/08/2023 Heusden-Zolder Oost Nederland
20/08/2023 Quiévrain Brabant 2000

11-08-2023 Mededeling KBDB

Gelieve nota te nemen dat de KBDB-burelen gesloten zullen zijn op maandag 14/08/2023.


09-08-2023 Mededeling van de KBDB – criteria nationale kampioenschappen 2023 – categorie kleine halve-fond

Gelieve te noteren dat een rechtzetting werd doorgevoerd in de criteria van de nationale kampioenschappen 2023 en meer bepaald in de tabel met de kleine halve-fond wedvluchten:

KLEINE HALVE-FOND

Voor de SPE Luik/Namen/Luxemburg:

 

LUIK/NAMEN/LUXEMBURG

Blois, Bourges (geen nationaal) , Chalon-sur-Saône, La Châtre, La Ferté St Aubin, Lorris, Melun-Andrezel, Nevers, Orléans-Saran, Sourdun, Vierzon (geen nationaal)

Voor de PE Oost-Vlaanderen:

 

OOST-VLAANDEREN

Blois, Châteaudun, Fontenay, Lamotte-Beuvron, Montoire, Orléans-Saran, Sermaises, Toury, Vierzon + de wedvluchten ingericht in Henegouwen

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,                               De voorzitter van het NSC,
Pascal Bodengien.                                         Denis Sapin.


09-08-2023 Mededeling KBDB

Gelieve nota te nemen dat de KBDB-burelen gesloten zullen zijn op maandag 14/08/2023.

 


07-08-2023 – Mededeling ter attentie van de inkorvingsburelen en de deelnemende liefhebbers aan de nationale wedvlucht vanuit Bourges (Vierzon) van 12/08/2023

Beste liefhebbers,

Wegens de verschillende uitgestelde lossingen van dit weekend is er na overleg met de transportsector beslist dat de inkorving van Bourges (Vierzon) op donderdag behouden blijft met lossing voorzien op zaterdag 12 augustus 2023. Gebrek aan voldoende werkkrachten is de oorzaak dat we helaas niets kunnen wijzigen.

Veel succes gewenst aan alle deelnemers op Bourges, Tulle en Perpignan!

Met vriendelijke groeten,

De nationale voorzitter,                               De voorzitter van het NSC,

Pascal Bodengien.                                          Denis Sapin.


03-08-2023 Mededeling van de KBDB – criteria nationale kampioenschappen 2023 – categorie kleine halve-fond & snelheid

Gelieve te noteren dat een rechtzetting werd doorgevoerd in de criteria van de nationale kampioenschappen 2023 en meer bepaald in de tabel met de snelheids- en kleine halve-fond wedvluchten:

SNELHEID:

Voor de SPE Luik/Namen/Luxemburg:

LUIK/NAMEN/LUXEMBURG

Arcis-sur-Aube, Auxerre, Châlons-en-Champagne, Chimay, Dizy-le-Gros, Jouy-le-Châtel, Laon (Bresny), Momignies, Nanteuil, Pont-Ste-Maxence, Rethel, Sens, Soissons, St Dizier, Trélou-sur-Marne, Troyes

KLEINE HALVE-FOND

Voor de SPE Henegouwen/Waals-Brabant:

HENEGOUWEN/WAALS-BRABANT

Blois, Bourges (geen nationaal), La Châtre, La Ferté St Aubin, Lorris, Nevers, Orléans-Saran, Toury, Vierzon (geen nationaal)

Voor de SPE Luik/Namen/Luxemburg:

LUIK/NAMEN/LUXEMBURG

Blois, Bourges (geen nationaal) , Chalon-sur-Saône, La Châtre, La Ferté St Aubin, Lorris, Melun-Andrezel, Nevers, Orléans-Saran, Vierzon (geen nationaal)

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,                               De voorzitter van het NSC,

Pascal Bodengien.                                         Denis Sapin.


03-08-2023 Mededeling ter attentie van de inkorvingsburelen van Bourges (Vierzon) van 05/08/2023

Beste,

Rekening houdend met de ongunstige weersvoorpellingen voor de eerstkomende dagen heeft de voorzitter van het NSC, in samenspraak met de nationale voorzitter, beslist om het aantal duiven in de manden te verminderen van 22 duiven naar 18 duiven. Deze maatregel werd genomen omdat het risico bestaat dat de duiven meer dan 2 nachten in de mand zullen moeten doorbrengen. Hierop zal controle worden uitgevoerd.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,                               De voorzitter van het NSC,
Pascal Bodengien.                                          Denis Sapin.


03-08-2023 Mededeling buitenlandse lossingen in België

Gelieve te noteren dat bepaalde buitenlandse lossingen zullen uitgevoerd worden in België op vrijdag 04/08/2023.

Hierna vindt u de aangepaste lijst voor dit weekend:

4/08/2023

Bierges

GOU

1

5000

NL

4/08/2023

Chimay

GOU

1

5000

NL

4/08/2023

Quiévrain

Noord-Holland

2

9500

NL

4/08/2023

Quiévrain

GOU

2

5000

NL

4/08/2023

Quiévrain

Noord Holland

2

11000

NL

4/08/2023

Tongeren

Noord Oost Nederland

4

14000

NL

5/08/2023

Bierges

Oost-Nederland

3

13000

NL

5/08/2023

Bouillon

RegV411

1

3000

DV

5/08/2023

Heusden-Zolder

Friesland 96

2

16000

NL

5/08/2023

Marche-en-Famenne

RegV411

2

3000

DV


02-08-2023 Mededeling ter attentie van de aangesloten liefhebbers betreffende de nationale kampioenschappen en as-duif kampioenschappen 2023 in de categorieën snelheid en kleine halve-fond

Beste liefhebbers,

We beseffen terdege dat de tweede tussenstand van zowel de nationale kampioenschappen met 1ste en 2de getekende als de as-duiven in de categorieën snelheid en kleine halve-fond lang op zich hebben laten wachten.

Lees verder…


02-08-2023 Mededeling betreffende het aantal deelnemende duiven aan de internationale wedvlucht vanuit Perpignan van 04/08/2023

Beste,

Hierna vindt u het aantal deelnemende duiven aan de internationale wedvlucht vanuit Perpignan:

België/Belgique/Belgium

5722

Duitsland/Allemagne/Germany

857

Engeland/Angelterre/England

225

Frankrijk/France

4540

Luxemburg/Luxembourg

41

Nederland/Pays-Bas/Netherlands

4635

 

16020

Hartelijk dank voor het vertrouwen en veel succes iedereen.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,                De voorzitter van het NSC,
Pascal Bodengien.                           Denis Sapin.


2-8-2023 Kalender van de (inter)nationale wedvluchten 2023 – aangepast


Olympiade 2024 – algemene info

Olympiade 2024 – Criteria Standaardcategorie

Olympiade 2024 -Criteria Sportcategorie

Olympiade 2024 – Categorie Grand Prix 

Olympiade 2024 – formulieren

 


World Best Pigeon 2023

World Best Pigeon 2023 – criteria

World Best Pigeon 2023 – tabel

World Best Pigeon 2023 – formulier

 


26-07-2023 Aan de inkorvingsburelen van de nationale KBDB-wedvluchten 2023

 1. Souillac 29/07/2023 (oude duiven + jaarlingen)

De onderrichtingen, overgemaakt door de initiële inrichter “de Belgische Verstandhouding” voor de nationale wedvlucht vanuit Souillac, met inkorving deze avond, 26 juli 2023, blijven van toepassing.

 1. Bourges (Vierzon) 29/07/2023 (oude duiven + jaarlingen)

Inkorving : donderdag 27 juli 2023

Lossing : zaterdag 29 juli 2023                          Neutralisatie

                                                                  Zaterdag              29/07                   5u34      22u33

                                                                  Zondag                 30/07                   5u36      22u32

                                                                  Maandag             31/07                   5u37      22u30

                                                                  Dinsdag               01/08                   5u38      22u28

                                                                  Woensdag           02/08                   5u40      22u27

                                                                  Donderdag          03/08                   5u41      22u25

Lossingsplaats : Restaurant « La Grotte » 27 route Bonègue

Coördinaten : +47.14.37,00 / +02.04.45,00

Winst of verlies : 440 km

Vluchtcode: BOUR

Waarborgen:

 

Nationaal

Oude

Jaarse

Mise tot

50

50

Aangeduide serie 2 duiven tot

1,00 €

1,00 €

Onaangeduide serie 2 duiven tot

1,00 €

1,00 €

PE/Waalse Zone

Oude

Jaarse

Mise tot

20

20

Aangeduide serie 2 duiven tot

1,00 €

1,00 €

Onaangeduide serie 2 duiven tot

1,00 €

1,00 €

Gelieve dit kenbaar te maken bij uw liefhebbers.

 1. Perpignan 04/08/2023 (oude duiven)

De onderrichtingen, overgemaakt door de initiële inrichter “de Belgische Verstandhouding” voor de internationale wedvlucht vanuit Perpignan, met inkorving op 31 juli 2023, blijven van toepassing.

!!!!! NIEUWE LOSSINGSPLAATS

El Pilo 161 – 66750 Saint-Cyprien – coördinaten : +42.36.18,00/+03.01.09,00

 

                                            

 

 1. Bourges (Vierzon) 05/08/2023 (jonge duiven)

Inkorving : donderdag 3 augustus 2023

Lossing : zaterdag 5 augustus 2023                 Neutralisatie

                                                                  Zaterdag              05/08                   5u44      22u22

                                                                  Zondag                 06/08                   5u46      22u20

                                                                  Maandag             07/08                   5u47      22u18

                                                                  Dinsdag               08/08                   5u49      22u17

                                                                  Woensdag           09/08                   5u50      22u15

                                                                  Donderdag          10/08                   5u52      22u13

Lossingsplaats : Restaurant « La Grotte » 27 route Bonègue

Coördinaten : +47.14.37,00 / +02.04.45,00

Winst of verlies : 440 km

Vluchtcode: BOUR

Waarborgen:

 

Nationaal

Jonge

Mise tot

50

Aangeduide serie 2 duiven tot

1,00 €

Onaangeduide serie 2 duiven tot

1,00 €

PE/Waalse Zone

Jonge

Mise tot

20

Aangeduide serie 2 duiven tot

1,00 €

Onaangeduide serie 2 duiven tot

1,00 €

Gelieve dit kenbaar te maken bij uw liefhebbers.

 1. Bourges (Vierzon) 12/08/2023 (oude duiven/jaarlingen + jonge duiven)

Inkorving : donderdag 10 augustus 2023

Lossing : zaterdag 12 augustus 2023                              Neutralisatie

                                                                  Zaterdag              12/08                   5u55      22u09

                                                                  Zondag                 13/08                   5u56      22u08

                                                                  Maandag             14/08                   5u58      22u06

                                                                  Dinsdag               15/08                   6u00      22u04

                                                                  Woensdag           16/08                   6u01      22u02

                                                                  Donderdag          17/08                   6u03      22u00

Lossingsplaats : Restaurant « La Grotte » 27 route Bonègue

Coördinaten : +47.14.37,00 / +02.04.45,00

Winst of verlies : 440 km

Vluchtcode: BOUR

Waarborgen:

 

Nationaal

Oude/Jaarlingen

Jonge

Mise tot

50

50

Aangeduide serie 2 duiven tot

1,00 €

1,00 €

Onaangeduide serie 2 duiven tot

1,00 €

1,00 €

PE/Waalse Zone

Oude/Jaarlingen

Jonge

Mise tot

20

20

Aangeduide serie 2 duiven tot

1,00 €

1,00 €

Onaangeduide serie 2 duiven tot

1,00 €

1,00 €

Gelieve dit kenbaar te maken bij uw liefhebbers.

Enkele aandachtspunten:

 • Voor de nationale grote halve-fond wedvluchten dienen verplichtend GELE etiketten te worden gebruikt
 • Art. 37 § 3, 4 & 5 van het NSR:

In lokalen waar wordt ingekorfd voor nationale en internationale wedvluchten mag dezelfde dag niet gelijktijdig, in dezelfde

ruimte, worden ingekorfd voor andere wedvluchten. De inkorving van duiven voor opleervluchten, op dinsdag of woensdag, dient

beëindigd te zijn vooraleer de inkorving van de duiven, die deelnemen aan de wedvlucht, mag worden aangevat.

Voor alle overige wedvluchten worden de inkorvingen die gelijktijdig plaatsvinden beperkt tot twee. Wanneer in

éénzelfde lokaal duiven gelijktijdig worden ingekorfd voor twee verschillende wedvluchten moeten deze

inkorvingen geschieden op twee van elkaar gescheiden plaatsen.

Niets belet een vereniging om dezelfde dag voor een derde wedvlucht in te korven op voorwaarde dat die

inkorving vóór de 2 andere inkorvingen plaatsvindt.

Veel succes!

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,                               De voorzitter van het NSC,

Pascal Bodengien.                                         Denis Sapin.


25-07-2023 Vergadering Internationale wedvlucht Saint-Vincent 16/07/2023

 • Namen deel aan de vergadering :
  • FCF : Cailliez Benoit (Teams)
  • CIF : Beaujean Christophe

             Pocholle Alain

            Bialorucki Frédéric

 • KBDB : Bodengien Pascal                                                                                  

              Sapin Denis

              Logie Wim

 • ZLU : Roumans Mickel

            Fransen Piet

            Wetzelaer Hub

 • NPO : Geerink Ben (Teams)
 • Duitsland : Fell Josef
 • Punten die werden behandeld  :
 1. Onjuiste coördinaten
 2. Onverantwoorde lossing waarvoor de Belgische Verstandhouding een mededeling zal overmaken.
 3. De rol van de WhatsApp-groep.
 4. De genomen maatregelen.
 5. De toekomst op korte en lange termijn.

Tijdens de vergadering van 25/07/2023, hebben de partners van de organisatie van internationale wedvluchten hun vertrouwen in de betrokken federaties behouden en blijven zij waakzaam ten opzichte van het werk dat door de organisatoren wordt verricht.

Voor de komende vluchten blijft het intern communicatiesysteem van kracht en wordt de WhatsApp-groep voorzien van informatie omtrent alle stadia van het transport.

Tenslotte wordt er de komende maanden inhoudelijk gewerkt aan het verfijnen van de toekomstige samenwerking.

 


18-07-2023 Mededeling ingevolge de internationale wedvlucht vanuit St Vincent van 16/07/2023

De nationale raad van beheer en bestuur heeft deze middag het hoofdbestuur van “de Belgische Verstandhouding” gehoord ingevolge de feiten dewelke zich hebben voorgedaan afgelopen zondag 16/07/2023 bij de lossing van de internationale wedvlucht vanuit St Vincent.

Ingevolge deze auditie, heeft de nationale raad van beheer en bestuur de beslissing genomen om de nationale vluchten 2023 vanuit Libourne &  Souillac en de internationale wedvlucht vanuit Perpignan, intiteel toegekend aan “de Belgische Verstandhouding”, te ontnemen. De KBDB zal deze vluchten voor haar eigen rekening nemen.

De onderrichtingen, overgemaakt door “de Belgische Verstandhouding” voor de nationale wedvlucht vanuit Libourne, met inkorving morgen, 19 juli 2023, blijven van toepassing.

Met vriendelijke groeten.

Voor de nationale raad van beheer en bestuur,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

 


16.07.2023 – Mededeling internationale wedvlucht St Vincent van 16.07.2023

Beste leden,

De KBDB heeft deze ochtend kennis genomen van de erbarmelijke lossing van de internationale wedstrijd uit St-Vincent. Wij zijn, zoals u allen, ten zeerste verwonderd over deze lossing en hebben reeds deze middag een schrijven gericht aan de verantwoordelijke inrichter “Belgische Verstandhouding” om meer uitleg over de omstandigheden ter plaatse te vragen. Van zodra de KBDB over alle correcte informatie beschikt zullen wij officieel reageren.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,                              De voorzitter van het NSC,

Pascal Bodengien.                                         Denis Sapin.


16-07-2023 Aan de inkorvingsburelen en de deelnemende liefhebbers van de nationale KBDB-wedvlucht vanuit Châteauroux (Lignières en Berry) van 22/07/2023

Beste,

Er werd beslist om voor onze KBDB-wedvlucht vanuit Châteauroux (Lignières en Berry) van 22/07/2023 volgende waarborgen uit te schrijven:

Nationaal

Oude

Jaarse

Mise tot

50

50

Aangeduide serie 2 duiven tot

1,00 €

1,00 €

Onaangeduide serie 2 duiven tot

1,00 €

1,00 €

PE/Waalse Zone

Oude

Jaarse

Mise tot

20

20

Aangeduide serie 2 duiven tot

1,00 €

1,00 €

Onaangeduide serie 2 duiven tot

1,00 €

1,00 €

Veel succes!

Met vriendelijke groeten.

De voorzitter van het NSC,

Denis Sapin.


13-07-2023 Wijzigingen KHF-vluchtprogramma PE Antwerpen voor 29/07 en 05/08.

Beste verenigingen en liefhebbers van de PE Antwerpen,

Door de verschuivingen op Nationaal vlak omtrent de wedvlucht vanuit Bourges voert de PE Antwerpen volgende verschuivingen door in het KHF-programma.

De wedvlucht vanuit Nanteuil van 29 juli wordt vervangen door een wedvlucht vanuit Sermaises.

De wedvlucht vanuit Sermaises van 5 augustus wordt vervangen door een wedvlucht vanuit Melun.

De vluchtcodes van de wedvluchten voorzien op deze data blijven behouden.

In opdracht van de PE Antwerpen.

 


12-07-2023 – Mededeling t.a.v. de inkorvingsburelen en de liefhebbers

Beste,

Naar aanleiding van de moeilijkere omstandigheden tijdens de voorbereidingswedvluchten voor de jonge duiven, heeft de KBDB, na consultatie van de leden van het Nationaal Sportcomité, beslist om, in het belang van de jonge duiven, het nationaal programma voor de jonge duiven als volgt aan te passen:

 • 29/07/2023 – Bourges – Vierzon – inrichter KBDB – oude duiven en jaarlingen apart. Deze wedvlucht wordt niet beschermd. Dit betekent dat er op deze dag kleine halve-fond wedvluchten mogen worden ingericht op provinciaal en interprovinciaal niveau MAAR geen grote halve-fond wedvluchten.
 • 05/08/2023 – Bourges-Vierzon – inrichter KBDB- jonge duiven. Dit betekent dat er op deze dag geen wedvluchten (> 400 km) mogen worden ingericht voor de jonge duiven. Kleine halve-fond wedvluchten voor de jonge duiven van <400 km mogen wel worden ingericht. Voor de oude duiven en jaarlingen kunnen eventueel provinciale en interprovinciale wedvluchten worden georganiseerd.
 • 12/08/2023 – Bourges/Vierzon – inrichter KBDB – oude duiven en jaarlingen samen en jonge duiven.
 • 26/08/2023 – Argenton – inrichter OVV – oude duiven en jaarlingen samen en jonge duiven.
 • 09/09/2023 – Châteauroux (Lignières) – inrichter KBDB – oude duiven en jaarlingen samen en jonge duiven.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,                De voorzitter van het NSC,

Pascal Bodengien.                          Denis Sapin.


10-07-2023 PE Vlaams-Brabant :
provinciale
Orléans van 15/07/2023 verschoven naar 22/07/2023,
Sermaises 22/07/2023 verschoven naar 15/07/2023.

Meer info….


07-07-2023 Mededeling aangaande de wedvluchten voor het weekend van 08 & 09/07/2023

Beste,

Rekening houdend met de uitzonderlijke meteorologische condities voor dit weekend, heeft de voorzitter van het nationaal sportcomité de toelating verleend om, indien de weersomstandigheden het toelaten, te lossen op het vroegst mogelijke gunstige lossingsuur.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,                De voorzitter van het NSC,

Pascal Bodengien.                           Denis Sapin.

 


07-07-2023 – Mededeling voor de verenigingen en duivenliefhebbers van de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant – Mogelijk vervroegde interprovinciale lossing op Quiévrain en Noyon op zondag 09/07/2023

De drie provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, hebben na overleg beslist dat ten gevolge de voorziene extreme weersomstandigheden voor aanstaande zondag, de interprovinciale lossing vervroegd wordt voor Noyon naar 7u en voor Quiévrain naar 7u30 indien het weer dit toelaat.

Namens de PE’s Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant


06-07-2023 Aan de inkorvingsburelen en de deelnemende liefhebbers aan de wedvlucht van La Souterraine van 08/07/2023

Beste,

De inrichter AWC heeft, in samenspraak met KBDB, beslist om de wedvlucht vanuit La Souterraine van aanstaande zaterdag 8 juli in te korten qua afstand en te vervangen door Argenton.

Door voor de Aerodroom van Argenton te kiezen zal ons transport door het aangekondigde drukke vakantieverkeer en de voorspelde temperaturen al snel meer dan 1 uur reistijd uitsparen wat de deelnemende duiven zeker ten goede zal komen. Ook de perfecte voorzieningen op de lossingsplaats te Argenton zelf spreken in het voordeel van deze beslissing.

Wij wensen u allen veel succes toe en danken u nu reeds voor uw deelname!

Voor de AWC,

De voorzitter,

Denis Sapin.


04-07-2023 Nouveau lieu de lâcher :  BERGERAC 

Bergerac – Hippodrome de Monpazier :

+44.41.26,0/+00.53.20,0


04-07-2023

MEDEDELING ter attentie van de nationale inkorvingsburelen en de deelnemende liefhebbers aan de (inter)nationale wedvluchten

Beste,

Voor de nationale en internationale wedvluchten dienen de liefhebbers voorafgaandelijk hun vermoedelijk aantal ingekorfde duiven mede te delen aan de inkorvende vereniging waarbij deze  laatste zijn vermoedelijk totaal aantal duiven, via KBDB-admin, dient in te brengen en  dit voor 21 uur de dag voorafgaand aan de inkorving. De vervoerder zal alsdan een  automatische e-mail ontvangen teneinde zijn voorbereidingen te treffen voor wat betreft  de ophalingen en meer bepaald welk voertuig hij dient in te zetten. Handleiding hierboven terug te vinden.

Een evaluatie leert ons dat bepaalde verenigingen en bepaalde liefhebbers deze regelgeving negeren zodat de gestelde doelstelling niet het verhoopte resultaat oplevert.

Als voorbeeld nemen we Barcelona waar slechts 82% van de verenigingen hun geregistreerde aantal duiven mededelen en slechts 70% van de liefhebbers hun aantal duiven doorgeven aan de inkorvende verenigingen.

Hieruit kunnen we afleiden dat alle inspanningen dewelke worden geleverd door de KBDB en de inkorvende verenigingen niet het beoogde resultaat opleveren.

In het belang  en het WELZIJN van onze duiven dienen:

 • De liefhebbers hun vermoedelijk aantal in te korven duiven, liefst via hun persoonlijke KBDB-admin, VERPLICHTEND mede te delen aan hun inkorvingslokaal. Dit is belangrijk voor de verenigingen teneinde het juiste aantal medewerkers te voorzien en de wachtrijen om in te korven minder lang te maken.
 • De inkorvingsburelen hun vermoedelijk aantal ingekorfde duiven VERPLICHTEND te registreren via KBDB-admin

vóór 21u00 de dag voorafgaand aan de inkorving

Enkel op deze manier krijgt de vervoerder een duidelijk beeld van het aantal manden in de verenigingen en het hieraan verbonden in te zetten voertuig.

Wij dringen aan dat, zowel de liefhebbers als de verenigingen, vandaag, het voorzien aantal in te korven duiven doorgeeft voor Bergerac.

LINK naar de handleiding

We willen eindigen met een positieve noot nl.

 • Het invullen van de etiketten voor de transportmanden kent een duidelijke verbetering. Nog één klein minpuntje is dat niet altijd het aantal duiven in de mand wordt vermeld op het etiket.
 • Voor vele inkorvingsburelen zijn er geen opmerkingen en ook dit mag worden gezegd.

Laat ons allen samenwerken om onze gezamenlijke doelstellingen te bereiken.

Alvast hartelijk dank.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,                              De voorzitter van het NSC,

Pascal Bodengien.                                         Denis Sapin.


29-06-2023 Verschuivingen van de KHF- en de snelheidsvluchten voor komend weekend van zaterdag naar zondag voor de PE Limburg

Beste verenigingen en liefhebbers van de PE Limburg,

Beste voerders,

Gelieve hieronder de wijzigingen voor de vluchten van de KHF- en de snelheidsvluchten van komend weekend 01/07 en 02/07 terug te vinden.

KHF:

Nanteuil en Sourdun: inkorving op vrijdag 30/06/2023, lossing op zondag 02/07/2023

 

Snelheid: (voerders EMT en Limburgse Verzendingsdienst)

Gewest West: Momignies: inkorving op zaterdag 01/07/2023 en lossing op zondag 02/07/2023

Gewest Midden en Oost: Chimay: inkorving op zaterdag 01/07/2023 en lossing op zondag 02/07/2023

De reeds bestaande vluchtcodes blijven behouden, enkel de data van inkorvingen en lossingen werden aangepast in het administratieve programma.

Wat de snelheidsvluchten voor het Gewest Zuid-Oost betreft, hiervoor werd geen akkoord bereikt met voerder Bauwens om de vluchten te verplaatsen.

Met andere woorden, hier blijft de inkorving voorzien op vrijdag 30/06/2023.

In opdracht van de PE Limburg.

 


Nieuwe coördinaten :

Lamotte-Beuvron:

Parc Equestre Fédéral : +47.36.06,0/+02.00.28,0

 27-06-2023 
Mededeling voor de verenigingen en duivenliefhebbers van de provincie Oost-Vlaanderen.

Vervanging van de lossingsplaats Blois 1/7/23 door de nieuwe lossingsplaats Lamotte-Beuvron. Lees verder…


27-06-2023 Mededeling voor de verenigingen en duivenliefhebbers van de provincie Vlaams-Brabant.

Ingevolge van een uitbraak van vogelgriep, waardoor de lossingsplaats Blois op 1-7-23 niet kan aangedaan worden, zal Vierzon als vervangende lossingsplaats voor de vlucht van de Brabantse Unie dienen.


23-06-2023 Mededeling voor de verenigingen en duivenliefhebbers van de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant

Mogelijk vervroegde interprovinciale lossing op Quiévrain en Noyon op zondag 25/6/2023

De drie provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, hebben na overleg beslist dat, ten gevolge de voorziene extreme weersomstandigheden voor aanstaande zondag, de interprovinciale lossing vervroegd wordt voor Noyon naar 7u en voor Quiévrain naar 7u30 indien het weer dit toelaat.

Namens de PE’s Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant


23-06-2023 Mededeling van de KBDB aangaande de criteria van de nationale kampioenschappen 2023

Beste,

Rekening houdend met de wijziging van de wedvlucht van Montélimar van 24/06/2023 in Valence van 24/06/2023, wordt, in alle criteria van de nationale kampioenschappen 2023, Montélimar van 24/06/2023 vervangen door Valence van 24/06/2023 MET UITZONDERING VOOR

 • het kampioenschap as-duif fond oude 2023 alwaar, na consultatie van de leden van het nationaal sportcomité, met meerderheid van stemmen, volgende wijziging wordt doorgevoerd:
 • in FOND OUDE (drager van ring 2021 of ouder), de 3 beste NATIONALE, ZONALE, uitslag van de PE (voor de 5 Vlaamse PE’s), uitslag van de ZONE (voor de 2 Waalse SPE’s) met dezelfde duif, klassement per 10 (volledige prijzen), op de nationale wedvluchten uit:

LIMOGES van 3/6,  VALENCE van 10/6, CAHORS van 17/6, VALENCE van 24/6, LIMOGES (oude) van 1/07, BERGERAC van 8/07,  AURILLAC (oude) van 15/7, LIBOURNE (oude) van 22/7, SOUILLAC (oude) van 29/7 en TULLE (oude) van 05/8/2023.

Onder de 3 wedstrijden dient minimum 1 uitslag te worden gebruikt van:

 • ofwel Cahors van 17.06.2023
 • Montélimar van 24.06.2023) → Montélimar van 24/06/2023 wordt geschrapt
 • ofwel Bergerac van 08.07.2023
 • ofwel Libourne van 22.07.2023

Het programma zal de beste coëfficiënt in aanmerking nemen van ofwel de NATIONALE, ofwel de ZONALE, ofwel de uitslag van de PE(voor de 5 PE’s), ofwel de uitslag van de WAALSE ZONE (voor de 2 SPE’s).

Zullen in aanmerking worden genomen:

 • per wedstrijd 1 uitslag – ofwel NATIONAAL, ZONAAL, uitslag van de PE(voor de 5 PE’s) of uitslag van de WAALSE ZONE (voor de 2 SPE’s).

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,                De voorzitter van het NSC,

Pascal Bodengien.                           Denis Sapin.

 


21-06-23 Mededeling betreffende de nationale wedvlucht vanuit Montélimar van 24/06/2023

Beste,

Rekening houdend met de sterke mistralwinden, dewelke worden voorspeld in Montélimar in de ochtend van 24/06/2023, werd, na raadpleging van de meteoroloog en in samenspraak tussen de nationale voorzitter en de voorzitter van het NSC van de KBDB, de inrichter Derby Hainaut en de leden van het nationaal sportcomité beslist om de wedvlucht van Montélimar van 24/06/2023 te vervangen door Valence.

VALENCE

 Parking du palais des sports Mendes France, Allée Auguste Jamet

+445456,0

+045502,0

met als vluchtcode: VALE

Veel succes iedereen!

Met vriendelijke groeten.
De nationale voorzitter,                De voorzitter van het NSC,
Pascal Bodengien.                           Denis Sapin.

 


20-06-23 Olympiade 2024


16-06-2023 Mededeling aangaande de wedvluchten voor het weekend van 17 & 18 juni 2023

Beste,

Rekening houdend met de uitzonderlijke meteorologische condities voor dit weekend, heeft de voorzitter van het nationaal sportcomité de toelating verleend om, indien de weersomstandigheden het toelaten, te lossen op het vroegst mogelijke gunstige lossingsuur, uiteraard mits handhaving van de volgorde van de lossingen:

 1. buitenlandse lossingen
 2. uitgestelde lossingen van de vorige dag
 3. de verste afstanden (in aflopende volgorde)
 4. bij contingenten uit dezelfde regio of met ongeveer identieke afstand dient prioriteit te worden gegeven aan het grootste contingent

Op deze volgorde bestaat echter 1 uitzondering nl. indien een PE, SPE of provincie UITZONDERLIJK zijn lossingen op een lossingsplaats uitvoert, dan zal voorrang worden gegeven aan de PE, SPE of provincie die op deze lossingsplaats wekelijks/periodiek lossingen uitvoert.

Wij vragen bovendien aan de vervoerders om de drinkbakken aan de manden te bevestigen vanaf de ophaling van de duiven.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,                De voorzitter van het NSC,
Pascal Bodengien.                           Denis Sapin.


15-06-2023 Mededeling ter attentie van de verenigingen i.v.m. het drenken van de duiven

Beste,

Rekening houdend met de voorspelde temperaturen voor de komende dagen dringen wij aan op de strikte toepassing van de bepalingen van art. 37 § 1 van het NSR:

De duiven worden ingekorfd in aanwezigheid van de liefhebber of zijn afgevaardigde. Van bij de inkorving in het lokaal dienen de duiven onmiddellijk gedrenkt te worden en de drinkbakken dienen aangehecht te blijven tot de ophaling van de manden door de vervoerder.

Voor de jonge duiven is het aangewezen om 2 drinkbakjes per mand te voorzien.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten.
De voorzitter van het NSC,
Denis Sapin.


PE Limburg – wijziging vluchtprogramma voor zaterdag 17-6-23


PE Antwerpen – wijziging vluchtprogramma KHF 2023


14-06-2023 Mededeling ter attentie van de verenigingen en de liefhebbers – start van de jonge duiven op de kleine halve-fond wedvluchten

Beste,

De weergoden zijn ons de laatste weken niet echt gunstig gezind.  

Vanaf 17/06/2023 staan er wedvluchten op de kleine halve-fond voor jonge duiven geprogrammeerd.

U zult begrijpen dat, in het kader van het welzijn van onze duiven, er enorm voorzichtig dient omgesprongen te worden met onze jonge duiven.

Wij zijn er ons van bewust dat de kleine halve-fond een bevoegdheid is van de provincies maar een algemene beslissing dringt zich op enerzijds in het belang van onze jonge duiven en anderzijds dient iedere liefhebber/elke provincie op gelijke basis te worden behandeld.

Het advies werd dienaangaande ingewonnen bij de onderscheidenlijke PE’s/SPE’s. Bij meerderheid van stemmen werd de beslissing genomen om de wedvluchten op de kleine halve-fond voor jonge duiven aan te vangen vanaf 01/07/2023.

Met vriendelijke groeten.

De voorzitter van het NSC,

Denis Sapin.

 


13-06-2023 Duivensport op TV op 13-6-23

VTM 19 uur Reportage Nieuw hok STABROEK. 

VTM laat Reportage Liefhebber uit Brabant. 

Reportage Duivensport (Algemeen)


13-06-2023 Mededeling ter attentie van de deelnemende liefhebbers aan de wedvlucht vanuit Cahors van 17/06/2023

Aangezien het seizoen van de grote fond wedvluchten nog niet is gestart en rekening houdend met de voorspelde temperaturen voor de komende dagen, zullen de door de KBDB ontwikkelde tussenstukken voor de transportmanden worden gebruikt voor het vervoer van de duiven op de wedstrijd vanuit Cahors van 17/06/2023.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,                De voorzitter van het NSC,

Pascal Bodengien.                          Denis Sapin.


13-06-2023 Nieuwe coördinaten Pau
Hippodrome de Pau : 43.20.08,0 / -00.22.20,0


08-06-2023 Mededeling aangaande de wedvluchten voor het weekend van 10 & 11 juni 2023

Rekening houdend met de uitzonderlijke meteorologische condities voor dit weekend, heeft de voorzitter van het nationaal sportcomité de toelating verleent om, indien de weersomstandigheden het toelaten, te lossen op het vroegst mogelijke gunstige lossingsuur.

 


08-06-2023 Mededeling voor de verenigingen en duivenliefhebbers van de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant

Mogelijk vervroegde interprovinciale lossing op Quiévrain en Noyon op zondag 11/6/2023

De drie provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant, hebben na overleg beslist dat ten gevolge de voorziene extreme weersomstandigheden voor aanstaande zondag, de interprovinciale lossing vervroegd wordt voor Noyon naar 7u en voor Quiévrain naar 7u30 indien het weer dit toelaat.

Namens de PE’s Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant


06-06-2023 Mededeling aangaande de nationale wedvluchten vanuit Valence en Argenton van 10/06/2023

 

Beste,

Rekening houdend met de weersvoorspellingen voor zaterdag en zondag 10 & 11/06/2023 rond Parijs en verder, heeft de voorzitter van het nationaal sportcomité, Denis Sapin, in samenspraak met de nationale voorzitter en de inrichter van Valence, Derby Hainaut, in het belang van het welzijn van onze duiven beslist dat de lossing van zowel de wedvlucht vanuit Valence als deze vanuit Argenton zal worden voorzien op vrijdag 09/06/2023 met inkorving voor beide wedvluchten op woensdag 07/06/2023.

Rekening houdend dat beide wedvluchten op dezelfde dag worden ingekorfd en opgehaald, dringen wij er de inkorvingsburelen op aan om voor Argenton van 09/06/2023 een gele etiketten te gebruiken voor de transportmanden en witte etiketten voor Valence van 09/06/2023.

Bovendien werden wij ervan geïnformeerd dat de lossingsplaats in Valence niet meer toegankelijk is. De Franse agent ter plaatse heeft een nieuwe lossingsplaats gevonden nl.

Parking du palais des sports Mendes France, Allée Auguste Jamet – 26000 Valence (coördinaten : 44.54.56,0/04.55.02,0).

De vervoerders worden eveneens verzocht, rekening houdend met de hoge temperaturen voorspeld voor de komende dagen om van bij de ophaling van alle wedvluchten reeds drinkbakjes te voorzien.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,                              De voorzitter van het NSC,

Pascal Bodengien.                                         Denis Sapin.

 


02-06-23 Aan de deelnemende verenigingen aan de wedvlucht vanuit Nevers van 03/06/2023

Mevrouw, Mijnheer,

Ingevolge de onbeschikbaarheid van het lossingsterrein van Nevers, zullen de lossingen vanaf heden worden uitgevoerd in:

10 route du Moulin – Nevers – coördinaten :46.51.34,00/03.09.17,00

Gelieve deze coördinaten te gebruiken.

Veel succes!

Met vriendelijke groeten.

Voor de AWC,

De voorzitter,

Denis Sapin.


30-05-23 Nieuwe coördinaten TOURS

TOURS/SAINTE MAURE DE TOURAINE, Route de Sepmes – ZAC La Flanerie               +47.06.08,00/+00.37.10,00

 


29-05-2023  Mededeling ter attentie van de leden-liefhebbers

Beste,

Nu de grote halve-fond wedvluchten zijn gestart en de fond en grote fond wedvluchten voor de deur staan, herinneren wij iedereen aan de bepalingen van art. 5 van het NSR:

De leden mogen hun duiven niet buiten laten van begin maart tot einde oktober op dagen waarop erkende wedvluchten ingericht worden en dit binnen de normale aankomsturen van de duiven.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,                De voorzitter van het NSC,

Pascal Bodengien.                          Denis Sapin.


23-05-23 Nieuwe lossingsplaats

LENS (Sains-en-Gohelle) – 50.27.58,00/02.37.49,00


18/05/2023 PE Limburg – aanpassing criteria provinciale kampioenschappen 2023 – cat. KHF


16-05-2023 Mededeling betreffende de nationale wedvlucht Bourges I van 27/05/2023

Beste,

Ingevolge de onbeschikbaarheid van het lossingsterrein in Bourges werd, na consultatie van de leden van het nationaal sportcomité en in samenspraak met de inrichter van deze wedvlucht, de Brabantse Unie, de beslissing genomen dat de nationale wedvlucht vanuit Bourges I van 27/05/2023 zal worden gelost in Vierzon onder de benaming BOURGES (Vierzon) met de coördinaten:

Restaurent “La Grotte” – Route Bonegue 27

+471435,0

+020444,0

De vluchtcode van Bourges: BOUR blijft behouden.

Met vriendelijke groeten.

De voorzitter van het NSC,

Denis Sapin


10-05-2023 Mededeling aangaande de nieuwe lossingsplaats van Châteauroux

Gelieve te noteren dat de nieuwe lossingplaats van Châteauroux zich bevindt op de terreinen van de renbaan van Lignières en Berry – coördinaten: 46.45.56,0/02.10.09,0


05-05-2023 Mededeling van de KBDB – criteria nationale kampioenschappen 2023 – categorie kleine halve-fond

Gelieve te noteren dat een rechtzetting werd doorgevoerd in de criteria van de nationale kampioenschappen 2023 en meer bepaald in de tabel met de kleine halve-fond wedvluchten voor de PE Oost-Vlaanderen.

Voor Oost-Vlaanderen komen de volgende wedvluchten in aanmerking voor de kleine halve-fond:

Blois, Châteaudun, Fontenay, Montoire, Orléans-Saran, Sermaises, Toury, Vierzon + de wedvluchten ingericht in Henegouwen

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,                               De voorzitter van het NSC,

Pascal Bodengien.                                         Denis Sapin.

 


2-5-23  Mededeling aangaande de lossingsplaats van ORLEANS

 

Beste,

Zoals iedereen weet, werd er een nieuwe lossingsplaats gevonden voor Orléans nl. in Lamotte-Beuvron.

Rekening houdend met het feit dat deze nieuwe lossingsplaats niet beschikbaar is in de maand juli, hebben de leden van de nationale raad van beheer en bestuur beslist om in 2023 ALLE lossingen uit te voeren in Orléans-Saran.

Naar 2024 toe zal, in samenspraak met de FCF, worden gepoogd om het ganse seizoen te kunnen lossen op de nieuwe lossingsplaats te Lamotte-Beuvron.

Met vriendelijke groeten.

De voorzitter van het NSC,

Denis Sapin.


21-04-2023 Nationale en internationale wedvluchten – Inkorvingsburelen 2023

 


13-04-2023 Mededeling van de KBDB

Bij Vonnis van de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 27/3/2023 werd de KBDB veroordeeld tot publicatie van volgende mededeling op haar website :

Mededeling

De beslissing van 26 juli 2021 van de nationale raad van beheer en bestuur, waarbij een schorsing van 36 maanden werd opgelegd aan de heer Dieter Schreel, Koolskampstraat 50c, 8830 Gits en waarvan kennis werd gegeven in het bondsblad nr. 4 van 2021, blz. 8, werd bij vonnis van 27 maart 2023 van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel vernietigd, in essentie wegens een schending van het recht van de heer Schreel op een eerlijk proces, omwille van het ontbreken van voldoende garanties op het vlak van onafhankelijkheid in hoofde van de nationale raad van beheer en bestuur in zijn functie van tuchtorgaan.

De KBDB zal tegen dit vonnis beroep aantekenen.


07-04-2023 Nationaal criterium jeugdclubs 2023 / Jeugddubbeling Bourges 29/07/2023 / Jeugd – uitslagen nationale vluchten jonge duiven 2023

Criterium Bourges en jeugd nat vluchten jonge duiven


 

23-03-23 Info lossingen 2023 


23-03-23 Doping – erkende labo’s 2023


Affiche

Alle informatie i.v.m.
de Nationale Dagen 2022
op 17 & 18 maart 2023

 

Eerste beelden vanuit Mechelen.

Huldigingen vrijdag 17-03-23 – beeldmateriaal (PPT)

Huldigingen zaterdag 18-03-23 – beeldmateriaal tot 14u30

Huldigingen zaterdag 18-03-23 na 15u.

Sfeerbeelden vrijdag en zaterdag (Columba Photograpy)


 

3-3-2023 Steun de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië                                                                                                                                                                                                                 


21-02-2023 Nieuwe coördinaten : GUISE – Route D586 – 495258.0 – 033713.0


17-02-2023 Mededeling ter attentie van de liefhebbers

Er circuleren geruchten, via sociale media, dat Belgische grensliefhebbers, waarvan het duivenhok zich bevindt in België, zouden mogen deelnemen aan de wedvluchten, ingericht in de buurlanden mits het aanschaffen van een lidkaart van “grensliefhebber” in deze landen.

Hierna vindt u de inhoud van art. 2 van het NSR, hetgeen in de huidige stand van zaken, nog steeds van toepassing is:

Het is aan de leden verboden deel te nemen aan wedvluchten of leervluchten, tentoonstellingen, manifestaties, vergaderingen, feestelijkheden, enz… , ingericht door een vereniging (in de zin van artikel 14 van de KBDB-statuten) die geen lid is van de KBDB.

Een overtreding op de beschikkingen van dit artikel is strafbaar met volgende sancties:

– Een effectieve schorsing voor het lopende sportseizoen

– De beschikkingen voorzien door de artikels 141, 142 en 142 bis van het Duivenliefhebberswetboek zijn eveneens van toepassing op deze overtredingen

Enkel de nationale raad van beheer en bestuur is bevoegd om kennis te nemen van overtredingen van onderhavig artikel. Bij het vaststellen van een overtreding van dit artikel zal het betrokken lid derhalve worden

opgeroepen door de nationale raad van beheer en bestuur teneinde zijn verweermiddelen voor te dragen.

Het betrokken lid dient persoonlijk aanwezig te zijn maar kan zich laten bijstaan door een advocaat of raadgever aangesloten bij de KBDB.

De nationale raad van beheer en bestuur betekent zo spoedig mogelijk haar gemotiveerde beslissing aan het betrokken lid.

De beslissing van de nationale raad van beheer en bestuur is van rechtswege uitvoerbaar bij voorraad.

De beslissing van de nationale raad van beheer en bestuur is niet vatbaar voor hoger beroep.

Een verzetsprocedure is enkel en alleen ontvankelijk als het betrokken lid ten genoege van recht kan aantonen dat zijn niet verschijnen op de zitting van de nationale raad van beheer en bestuur te wijten is aan een overmachtssituatie.

De invulling van de term “overmacht” behoort tot de soevereine bevoegdheid van de nationale raad van beheer en bestuur. De straffen kunnen enkel worden opgeheven door de nationale raad van beheer en bestuur na een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag van betrokkene.

Voor onze verenigingen is het verboden niet-leden aan hun wedvluchten, leervluchten of andere sportieve activiteiten, te laten deelnemen. Onze verenigingen mogen in hun schoot geen deelneming aan wedvluchten toelaten van niet-leden.

Dit verbod geldt niet voor tentoonstellingen, manifestaties, vergaderingen of feestelijkheden ingericht in het buitenland op voorwaarde dat de buitenlandse inrichter of het buitenlands organisme werd erkend door zijn nationale federatie..

De nationale voorzitter,                               De voorzitter van het NSC,

Pascal Bodengien.                                          Denis Sapin.


17-02-23 Nationaal Criterium Jeugdclubs 2022 – Definitieve uitslag


14-02-23 CHATEAUDUN – Nieuwe coördinaten
Locatie : de vroegere renbaan van de gemeente.  Coördinaten : 480359,0 – 012359,0.


06-02-2023 Mededeling van de KBDB

Mededeling aangaande de individuele lossingsvergunningen 2023

Gelieve te noteren dat de liefhebbers, die in het bezit zijn van een individuele lossingsvergunning 2023, deze slechts mogen gebruiken vanaf 1 april 2023 tot en met 30 september 2023 en dit rekening houdend met het verhoogde niveau op het vlak van vogelgriep buiten deze periode.

Wij dringen er op aan dat deze richtlijn strikt wordt nageleefd.

De voorzitter van het NSC,          De nationale voorzitter,
Denis Sapin.                                     Pascal Bodengien.


03-02-2023 Mededeling KBDB – ter attentie van de verenigingen

Een groot aantal verenigingen organiseren hun eigen opleervluchten en België.

Wij herinneren u er aan dat de procedure, uitgewerkt door de KBDB, dient gerespecteerd te worden:

 • Het gebruikte voertuig moet worden aangeboden bij een KBDB-mandataris. Deze laatste controleert het voertuig en certificeert dat de duiven in goede omstandigheden worden vervoerd. Indien er geen aanpassingen worden uitgevoerd aan het transportmiddel, dient deze controle éénmalig te worden uitgevoerd.
 • De aanvrager (de vereniging of een persoon van de vereniging, die deze leervluchten wenst te verzorgen) ontvangt tegen betaling (65,00 EURO) een jaarlijkse lidkaart van “vrachtvervoerder”. Deze lidkaart dient dus JAARLIJKS te worden aangevraagd bij de KBDB.

De lossingen dienen uitgevoerd te worden op de officiële lossingsplaatsen in België. Gezamenlijke lossingen op andere plaatsen worden beschouwd als ‘wilde’ lossingen en kunnen worden bestraft. De lijst van deze lossingsplaatsen is te raadplegen op de site van de KBDB.  

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


02-02-2023 Mededeling aan de verenigingen

koppelingsprogramma


 

Nationale Algemene Vergadering 20-01-2023
Beslissingen   –   Sportief 2023  –   Powerpoint

 


18-01-2023 Mededeling KBDB

Oproep tot kandidatuurstelling als lid van de Nationale Adviesraad Elektronische Constateersystemen (AEC)

De Nationale Adviesraad voor Elektronische Constateersystemen is een commissie van experten, ingesteld in de schoot van de KBDB, met als essentiële taak het toezicht houden op het eerlijk verloop van de duivensport en het in stand houden van een open markt voor de firma’s van elektronische constateersystemen.

De complexiteit en de evolutie van de technologie in dit gebied heeft destijds geleid tot het instellen van een Nationale Adviesraad voor Elektronische Constatatiesystemen, afgekort AEC.

Deze Adviesraad bestaat uit een voorzitter en technici in deze materie.

De AEC is op zoek naar versterking en meer bepaald naar een technieker, die zal meewerken aan de conformiteitstesten van nieuwe kloksystemen.

Leden duivenliefhebbers of sympathisanten (vertrouwd met de duivensport) met kennis op het vlak van informatica of telecommunicatie kunnen zich kandidaat stellen door een dossier in te dienen dat minstens een motivatiebrief en een Curriculum Vitae bevatten.

De dossiers tot kandidaatstelling dienen vóór 5 februari 2023 te worden verstuurd naar: nationaal@kbdb.be of per post: Gaasbeeksesteenweg 52 – 54 te 1500 Halle.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien. 

 


22-12-2022 Mededeling

Ons oog is gevallen op een krantenartikel dat in verschillende media is verschenen.
De kop was “Ouders zetten woning te koop om zoontje een nieuw oortje te geven”.
U kan Ian steunen via onderstaande link.

https://steunactie.be/actie/geef-ian-de-kans-op-een-normaal-leven/-10241#description


World Best Pigeon 2022 (update 6-12-22)

Klachten over de voorlopige rangschikkingen moeten verplichtend schriftelijk (NIET TELEFONISCH en bij voorkeur per e-mail) worden ingediend en toekomen op de Bondszetel van de KBDB

– per post, Gaasbeeksesteenweg 52 – 54 – 1500 Halle

– per fax: 02/538.57.21

– per e-mail: sport@kbdb.be

binnen een termijn van 8 werkdagen na de publicatie op de KBDB-website (29/11/2022).

All Round

Fond

Halve Fond

Marathon

Snelheid

supermarathon

 


26-10-2022 Mededeling KBDB – Starterspakket nieuwe leden 2023

Starterspakket 2023   –   Aanvraagformulier  (update)


26-10-2022

Nationale Kampioenschappen 2022 –

Definitieve uitslag


23-09-2022 Mededeling KBDB

LINK NAAR DE OPGELEGDE  VOORLOPIGE MAATREGELEN 


08-08-2022 Duivenonderzoek – Universiteit van Luik – Minister Tellier ”Op initiatief van mevrouw Céline Tellier, minister belast met dierenwelzijn, voert de Universiteit van Luik een studie uit naar het welzijn van duiven tijdens wedstrijden. Meer specifiek is het doel van deze studie om een ​​globaal beeld te geven van de duivensportpraktijken in België. Indien nodig en in functie van de resultaten zullen dan aanbevelingen worden gedaan op het gebied van trainingsmethodes en frequentie van deelname aan wedstrijden met als doel duivenverliezen op wedstrijden te verminderen en hun welzijn te verbeteren. In het kader van deze door het Waalse Gewest gesubsidieerde onderzoeksovereenkomst is de medewerking van Belgische duivenmelkers wenselijk. In eerste instantie vragen wij uw medewerking om de algemene vragenlijst te beantwoorden met als doel verschillende informatie te verzamelen over uw duiven en uw beoefening van de duivensport.  Nederlandse versie van de algemene vragenlijst: http://limesurvey.aesa-epid.be/index.php/888233?lang=nl

Deelname aan de verschillende onderzoeken is uiteraard anoniem. Bij voorbaat dank voor uw medewerking! “


19-07-2022 Mededeling ter attentie van onze leden aangaande de verdwaalde duiven

Op vraag van het Kabinet van de Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts en hierop aansluitend de belofte van onze nationale voorzitter, Pascal Bodengien, i.v.m. het opvangen van verdwaalde duiven op de zetel van de KBDB te Halle werd een project uitgewerkt, hetgeen stillaan begint kleur te krijgen.

In samenspraak met onze nationale penningmeester, Wim Nuël, werd hiervoor een budget vrijgemaakt. En ja, een tweede duivenhok werd op woensdag (13/07/2022) geplaatst op de KBDB in Halle met dit als resultaat…

 

 

Het ligt vooral in de bedoeling om de verdwaalde duifjes, ondergebracht in de opvangcentra, op te halen en in Halle een onderdak te geven tot ophaling ervan door de eigenaar. Sommige opvangcentra kunnen de toestroom van verdwaalde duiven qua capaciteit niet meer aan en wij, als KBDB, willen hen hierin helpen.

Wij dringen nogmaals aan bij onze leden om hun verdwaalde duiven op te halen bij de opvanger (opvangcentrum, liefhebber, niet-duivenliefhebber) en/of een andere oplossing te zoeken (opsturen van het eigendomsbewijs aan de liefhebber-opvanger, het duifje op kracht laten komen en opnieuw lossen, ….). Uiteraard ligt dit moeilijker bij de opvanger, dewelke geen duivenliefhebber is, maar het is tenslotte jullie eigendom. ZOEK AUB EEN OPLOSSING OM UW DUIFJE OP TE HALEN.

De KBDB zal eveneens onderzoeken welke procedures, uiteraard gestoeld op een juridische basis, eventueel kunnen worden uitgewerkt teneinde de liefhebbers op het matje te roepen indien voor beide partijen geen bevredigende oplossing kan worden gevonden.

Met vriendelijke groeten.
De voorzitter van het NSC,
Denis Sapin.  

 


06-07-2022 MEDEDELING ter attentie van alle verenigingen

Beste,

In het kader van de automatische berekening van de nationale kampioenschappen 2022 en in het belang van jullie liefhebbers dringen wij er op aan:

 • De 7 CIJFERS van het ringnummer en het jaartal grondig te controleren bij de inkorving;
 • De inkorvingsgegevens ONMIDDELLIJK na de inkorving over te maken aan KBDB-admin
 • De DEFINITIEVE uitslagen ONMIDDELLIJK op te laden in KBDB-admin

en dit voor ALLE wedvluchten vanaf de snelheid tot en met de internationale grote fond wedvluchten.

Voor de (inter)nationale wedvluchten dienen bovendien de bestatigingsgegevens ONMIDDELLIJK te worden overgemaakt aan Datatechnology.

Alvast hartelijk dank voor de fijne samenwerking.

Met vriendelijke groeten.
De nationale voorzitter,                               De voorzitter van het NSC,
Pascal Bodengien.                                          Denis Sapin.

 

10/05/2022

Mededeling ter attentie van de verenigingen en de liefhebbers aangaande de “zwarte chipringen”

Beste,

We ontvangen vele reacties op onze mededeling, gepubliceerd op onze website en onze Facebookpagina, en dit meer bepaald aangaande de “zwarte chipringen”, dewelke dienen vervangen te worden tegen uiterlijk 26/05/2022.

Dergelijke chipringen langer toelaten, brengt geen soelaas voor de toekomst maar verschuift enkel het probleem.

Wij vragen dan ook aan de verenigingen om geen jonge duiven (jaartal 2022) meer te koppelen met deze zwarte chipringen.

Voor de oude duiven en jaarlingen, is 2022 een overgangsjaar. De KBDB zal bij de betrokken firma’s (Bricon & Tauris) tussenkomen om dergelijke zwarte chipringen te laten vervangen door nieuwe chipringen mits een financiële tussenkomst van de betrokken firma.

Over deze financiële tussenkomst en de praktische afhandeling zal later nog worden gecommuniceerd.

U zult begrijpen dat een dergelijke tussenkomst van de betrokken firma slechts mogelijk is mits voorlegging van de koppelingslijst 2022 door de liefhebber aan zijn vereniging. Deze koppelingslijst 2022 dient bovendien te zijn opgeladen in KBDB-admin. De vereniging zal de “zwarte chipringen” dan inleveren bij de desbetreffende fabrikant.

Vanaf heden (10/05/2022) kan er dus niet meer gekoppeld worden met de “zwarte chipringen” en vanaf 2023 worden zij verboden.

Wij hopen dat de KBDB alzo de liefhebbers toch zal kunnen ondersteunen in het financiële aspect verbonden aan het vervangen van deze chipringen.

Met vriendelijke groeten.
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


05-05-2022

Mededeling KBDB – petitie “duiven blijven vervoeren tijdens een uitbraak van vogelgriep om deel te nemen aan vluchten”

Al jaren ijvert de KBDB bij het FAVV om de reisduif niet als pluimvee te behandelen tijdens een uitbraak van de vogelgriep. Om een snelheid hoger te schakelen, werd er een petitie op poten gezet. De bedoeling is om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen zodat het FAVV dit niet meer kan negeren. Met die petitie wil de KBDB het ongenoegen van de liefhebbers in kaart brengen.

Daarom deze oproep naar ALLE liefhebbers. Onderteken deze petitie, zeg het voort, deel de link, … het is in het belang van ons allemaal. Gisteren werd Meulebeke getroffen, morgen kan het uw regio zijn, geen enkele regio is immuun voor een uitbraak. En zoals de Belgische leuze luidt:” Eendracht maakt macht”!

Link naar de petitie: www.openpetition.eu/kbdb

Met vriendelijke groeten,
De nationale voorzitter
Pascal Bodengien


05-05-2022 Mededeling van de KBDB

Mededeling ter attentie van de verenigingen en de liefhebbers

Hierna enkele belangrijke mededelingen vanwege de AEC (Nationale Adviesraad voor Elektronische Constatatiesystemen): Zwarte chipringen, Benzing chip DA, Bricon Antenne type C, Cloud-klokken… Lees verder…


07-04-2022

MEDEDELING TER ATTENTIE VAN DE LIEFHEBBERS & DE VERENIGINGEN – DUIF NIET OVERGESCHREVEN DUIF UIT DE UITSLAG!

Reeds jaren hamert de KBDB er op dat enkel met duiven, ingeschreven of overgeschreven op de inkorvende liefhebber, kan worden deelgenomen aan de wedvluchten.

Een controlesysteem werd reeds enkele jaren geleden uitgewerkt voor de nationale en internationale wedvluchten.

Teneinde ieder liefhebber op een gelijke en uniforme manier aan de wedvluchten en hierop aansluitend aan de kampioenschappen te laten deelnemen, zal vanaf dit jaar en dus vanaf heden controle gebeuren op de overschrijvingen van de deelnemende duiven en dit voor de wedvluchten vanaf de kleine snelheid tot en met de grote fond wedvluchten.

Duiven, dewelke NIET STAAN INGESCHREVEN of NIET WERDEN OVERGESCHREVEN op de inkorvende liefhebber vóór de inkorving van de bewuste wedvlucht dienen VERPLICHTEND uit de uitslagen (zowel uit de hoofduitslag als ALLE dubbelingen) te worden geschrapt! Hiervan zal zowel de inkorvende liefhebber als de inkorvende vereniging, per e-mail en na de inkorving, worden geïnformeerd!

LEES VERDER….


22-03-2022 Mededeling van de KBDB

Rechtzetting van de definitieve nationale kampioenschappen 2021 ingevolge de beschikking van de voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel dd. 21/03/2022

Nationale kampioenschappen 2021

 

 

Definitieve uitslag

 


 

07-02-2022 Olympiade 2022 – cat. Sport – Belgische selectie – update 8/2/22

 

Definitieve rangschikking 

 


01-12-2021 Mededeling KBDB 

World Best Pigeon
Definitieve rangschikking.

 


18-11-2021 Mededeling KBDB

MEDEDELING betreffende de VOGELGRIEP

Wij informeren u dat de maatregelen van het FAVV betreffende de ophokplicht niet van toepassing zijn op de reisduiven.

De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.

 

20-05-2021 Mededeling van de KBDB 

Graag jullie aandacht voor de problematiek verdwaalde duiven!

Er lopen meer en meer klachten binnen aangaande het niet ophalen van verdwaalde duiven. Lees meer…

 


26-03-2021 Mededeling KBDB ter attentie van de verenigingen

Zoals u waarschijnlijk weet, worden de loodjes voor de verzendingsmanden vanaf 2021 en dit voor alle types van wedvluchten (vanaf de snelheid tot en met de grote fond), vervangen door plastieken verzegelingstrips… Lees verder…


19-03-2021 Mededeling van de KBDB t.a.v. alle duivenliefhebbers

We vestigen uw aandacht op het nieuwe tarief, geldig vanaf 01.03.2021, voor de mutaties van de buitenlandse duiven.

Vanaf 01.03.2021 werden de prijzen van de mutaties voor buitenlandse duiven als volgt gewijzigd :

 • 2,00EUR / mutatie per buitenlandse duif voor de 5 eerste mutaties. Oppassen ! Elk lidnummer heeft recht op 5 mutaties per jaar aan dit tarief.
 • Vanaf de 6de mutatie, zal een supplement van 3,00EUR/mutatie / buitenlandse duif gefactureerd worden.

Het supplement zal apart gefactureerd worden op het licentienummer van de aanvrager.
Wij wijzen erop dat deze prijs  van toepassing is (vanaf 01.03.2021) op alle mutaties die worden uitgevoerd op vertoon van een eigendomsbewijs van een buitenlandse duif.
Het tarief voor de mutaties voor Belgische duiven blijft ongewijzigd à 2,00EUR / mutatie / Belgische duif ongeacht het aantal gevraagde mutaties

Vriendelijke groeten.
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


Administratieve kaart van België met indeling van de gemeenten van voor de grote fusies.
bron :

Militair Geografisch Instituut – Brussel. Overeenkomstig de wet gedeponeerd
Koninklijk besluit van 17/09/1975.
Houdende samenvoeging van gemeenten en wijziging van hun grenzen
(Bekrachtigd door de wet van 30/12/1975)


17-12-2020 Mededeling van de KBDB

Onze liefhebbers en zelfs niet liefhebbers genieten al maanden van de uitzendingen van PlattelandsTV. Spijtig genoeg konden, tot op heden, onze Waalse vrienden hiervan niet genieten. Reportages voor jong en oud, over snelheids- & fondspelers en de laatste nieuwtjes in en rond de KBDB werden aan het breder publiek voorgesteld.

KBDB goes             Lees verder….


8-12-2020 Mededeling EU-regelgeving in de duivensport & Vogelgriep

Op 27/11/2020 hebben we jullie, via onze website, geïnformeerd over de nieuwe EU-regelgeving dewelke een enorme impact zou hebben op de duivensport in het algemeen.
De gespecialiseerde dierenartsen hebben de nodige wetenschappelijke dossiers samengesteld en vandaag heeft de KBDB, samen met de dierenartsen, een videoconferentie gehouden met Mevrouw Hilde Vautmans, Europees parlementslid.
Niet alleen de nieuwe EU-verordening kwam aan bod maar ook het dossier “vogelgriep” werd aangekaart.
Mevrouw Vautmans beloofde haar steun in dit dossier, waarbij ze, zoals ze zelf zei, sterk betrokken is geraakt.
We willen hierbij vooral Mevrouw Hilde Vautmans bedanken voor haar steun in dit dossier en de opvolging hiervan op Europees en nationaal niveau maar eveneens de deelnemende dierenartsen voor hun professionele ondersteuning.
We blijven verder werken aan dit dossier teneinde de duivensport te redden.

Met vriendelijke groeten.
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


12-11-20 Mededeling van de KBDB ter attentie van de liefhebbers

edit f2 formulier aangifte

De afgelopen tijd worden verschillende liefhebbers geconfronteerd met duivendiefstallen. Een spijtige zaak voor de liefhebbers die hiermee te maken krijgen.

Wij, als KBDB, willen deze liefhebbers niet in de kou laten staan en hen bijstaan in deze moeilijke periode, waarbij in vele gevallen een gans levenswerk aan diggelen wordt geslagen. We denken ook aan de emotionele waarde dewelke de duivenliefhebbers aan hun duivenkolonie toedragen.

Dit is dan ook de reden waarom wij de liefhebbers, die het slachtoffer zijn geworden van zo’n dergelijke laffe daad,  willen vragen om aangifte te doen bij de KBDB zodat wij een gezamenlijk dossier kunnen samenstellen en overmaken aan de betrokken judiciële diensten in de hoop alzo de daders te vatten en onze liefhebbers de hen zo dierbare duiven terug te kunnen geven.

Hiervoor vindt u, bijgevoegd, een aangifteformulier met verzoek dit, na invulling en ondertekening, over te maken via e-mail (nationaal@kbdb.be) of per post (KBDB, Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 Halle).

Samen staan we sterker!

Houd het vooral veilig en gezond!

Met vriendelijke groeten.

Namens de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


01-07-20 Mededeling KBDB

Juridisch hoekje

Dossier KBDB / VAN DEN BULCKE

Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 04/06/2020

De KBDB werd bij bovenvermeld vonnis veroordeeld tot betaling aan dhr VAN DEN BULCKE van een schadevergoeding van 1.500 euro, wegens een schending van het beginsel van onpartijdigheid bij de behandeling van het beroep van eiser tegen diens declassering van diens duiven voor de wedstrijd “Cahors” van 16/06/2018.PlattelandsTV –  link naar aflevering 6 (inclusief samenwerking met Bpost)

Bpost en KBDB slaan de handen in elkaar !!

Promotie voor onze sport en een kijk in de geschiedenis van de duivensport !!

Meer info volgt later!

Klik op de afbeelding om de volledige collectie 2020 te zien.

Link naar E-shop Bpost

Link naar MyStamp Bpost


Mededeling KBDB 

Met de problematiek rond de roofvogels kunnen we melden dat De Nationale voorzitter KBDB Bodengien Pascal in contact is met de voorzitter van Natuurpunt Dhr Gerald Driessens!

Wij als KBDB zijn daar zeer bezorgd over en zullen daar constructief aan werken en op de gepaste manier over communiceren !

Wij vragen vooral via onze gepaste weg :

Strijdduivenaanval@outlook.com of KBDB.Nationaal bewijsmateriaal met foto’s door te sturen zodanig dat wij dit aan ons dossier kunnen toevoegen !

Wij vragen beleefd rustig te blijven en geen ongepaste uitspraken te doen via social media !!


Procedure voor de aanvraag voor het opmeten van coördinaten van een hok door de KBDB


Dopingcontrole : Door KBDB erkende labo voor dopingonderzoek (vanaf 01.01.2020):

CER Groupe – Marloie

Rue du Point du Jour 8 à 6900 Marloie

Voor bepaalde onderzoeken

FAVV FLVVG

Braemkasteelstraat 59

9050 GENTBRUGGEMEDEDELING

HERINNERING

De nationale zetel is voor de verenigingen en de duivenliefhebbers alle werkdagen van 9u00 tot 12u00 toegankelijk.

Tijdens deze uren is de nationale zetel eveneens telefonisch bereikbaar via het 02/537 62 11


MEDEDELING t.a.v. ALLE VERENIGINGEN

Gelieve te noteren dat in toepassing van art. 2 van het NSR het verboden is niet-leden aan wedvluchten, leervluchten of andere sportieve activiteiten van uw vereniging te laten deelnemen.

Bovendien herinneren wij er aan dat in toepassing van art. 6 van de KBDB-Statuten en art. 2 NSR zich uitsluitend liefhebbers, waarvan het duivenhok zich op Belgisch grondgebied bevindt, kunnen aansluiten bij de KBDB.


verzenddoos duifVerzenddoos voor een duif >>> contacteer de KBDB


Bericht van Dierenwelzijn in verband met verdwaalde duiven.


logo kbdb zwart MEDEDELING

Gelieve nota te nemen dat het KBDB-logo geregistreerd is als merk.
Dientengevolge mag het KBDB-logo niet gedownload, gekopieerd of overgenomen worden zonder toestemming.
Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop ze op de website worden getoond, vallen onder het auteursrecht en  andere  wettelijke  bescherming van intellectueel  eigendom. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële  doeleinden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor  derden  toegankelijk gemaakt  worden zonder voorafgaandelijke toestemming.


Mededeling t.a.v ALLE liefhebbers

De KBDB maakt er haar leden op attent dat, in toepassing van art. 133 DLW, het verboden is duiven aan te kopen en/of op het hok te houden van een effectief geschorste liefhebber.

Elke overtreding op huidig art. 133 DLW zal het voorwerp uitmaken van vervolgingen voor de KBDB-Kamers en is strafbaar met een effectieve schorsing van één tot drie jaar.


Bericht aan de duivenliefhebbers – VERKOPINGEN

De nationale raad van bestuur en beheer van de KBDB doet opmerken dat de duivenliefhebbers die een verkoop van duiven houden, zich dienen te schikken naar de desbetreffende beschikkingen voorzien in het nationaal sportreglement, waarvan u hier de inhoud kan lezen.
Elke duivenliefhebber die via het internet een verkoop van duiven houdt dient een ‘mededeling‘ aan de KBDB te zenden voor de verkoop alsook een ‘overzicht van de verkochte duiven‘ na de verkoop.
Voor publieke zaalverkopingen verwijzen we naar de desbetreffende documenten in het item ‘algemeen’ in het menu en vervolgens ‘formulieren en documenten’.


Voor alle betalingen (behalve voor verkopingen)  bij de KBDB is volgend rekeningnummer van toepassing :

BE79 4338 2420 0133 ( BIC: KREDBEBB )


Mededeling

Wij verzoeken de duivenliefhebbers en de verenigingen die zich aanbieden op de Nationale zetel te Halle of op de zitdagen in  West-Vlaanderen om hun betalingen zoveel mogelijk per bancontact te doen.


Coördinaten nodig van uw hok


Duiventillen in agrarisch gebied vrijgesteld van stedebouwkundige vergunning


Mededeling van de nationale raad van beheer en bestuur

Verschillende ziekenfondsen bieden hun leden een tegemoetkoming aan in het lidgeld voor een sportclub. Wij raden u aan contact te nemen met uw ziekenfonds teneinde na te gaan of u kan genieten van dergelijke tegemoetkoming


Ingevolge de wijziging in de procedure tot overschrijving van Belgische duiven vindt u op onze website, op de pagina “formulieren en documenten” onder de menuknop “Algemeen”, het document dat kan worden gebruikt indien u een duif (duiven) afstaat teneinde u te ontslagen van alle verantwoordelijkheid t.o.v. deze duif (duiven).


Beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit van 20 september 2022

LINK NAAR DE OPGELEGDE  VOORLOPIGE MAATREGELEN 

 

Verdwaalde Duif?

Opzoeken - Aanmelden


Agenda:

September 2023
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930