Kampioenschappen PE West-Vlaanderen

Provinciale gesubsidieerde kampioenschappen 2019
Afdeling West-Vlaanderen

pdf versie

Afdeling West-Vlaanderen – UPDATE 24/07/2019

ASDUIVEN
1) SNELHEID OUDE EN JAARLINGEN:
10 prijzen
te winnen met dezelfde duif, die de vijf -5- beste resultaten behaalde op weekend vluchten uit
Lens,Arras, Clermont,Pontoise of vervangingsvlucht in de periode van 06/04/2019 tot en met
07/09/2019.

2) SNELHEID JONGE DUIVEN:
20 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de vijf -5- beste resultaten behaalde op weekend vluchten uit
Lens,Arras, Clermont,Pontoise of vervangingsvlucht in de periode van 18/05/2019 tot en met
07/09/2019.

3) KLEINE HALVE-FOND OUDE EN JAARLINGEN:
10 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de vier – 4 – beste resultaten behaalde op wedvluchten uit
Fontenay of Chateaudun in de periode van 04/05/2019 tot en met 24/08/2019.

4) KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN:
10 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de vier – 4 – beste resultaten behaalde op wedvluchten uit
Fontenay of Chateaudun in de periode van 22/06/2019 tot en met 24/08/2019.

5) GROTE HALVE-FOND OUDE DUIVEN:
10 prijzen
Te winnen met dezelfde duif die de vier – 4 – beste resultaten behaalde op wedvluchten uit :
Blois 11/05/2019, Vierzon 18/05/2019, Bourges 25/05/2019, Tours 01/06/2019,
Chateauroux 08/06/2019, Poitiers 15/06/2019, Argenton 22/06/2019, Tours 29/06/2019,
Montluçon 06/07/2019, 
Chateauroux 13/07/2019, Issoudun 20/07/2019, Blois 27/07/2019,
Bourges 03/08/2019 , Chateauroux 10/08/2019

6) GROTE HALVE-FOND JAARLINGEN :
10 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de vier – 4 – beste resultaten behaalde op wedvluchten uit
Blois 11/05/2019, Vierzon 18/05/2019, Bourges 25/05/2019, Tours 01/06/2019,
Chateauroux 08/06/2019, Poitiers 15/06/2019, Argenton 22/06/2019, Tours 29/06/2019,
Montluçon 06/07/2019, 
Chateauroux 13/07/2019, Issoudun 20/07/2019, Blois 27/07/2019,
Bourges 03/08/2019 , Chateauroux 10/08/2019.

7) FOND OUDE DUIVEN:
5 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de drie -3- beste resultaten behaalde op wedvluchten uit het
Nationale fond programma, de internationale vluchten uitgezonderd.
Limoges 01/06/2019,Valence 08/06/2019,Cahors 15/06/2019, Montauban 22/06/2019
Montelimar 29/06/2019, Limoges 06/07/2019, Aurrillac 13/07/2019
Libourne 20/07/2019, Souillac 27/07/2019, Tulle 03/08/2019. Jarnac 10/08/2019

8) FOND JAARLINGEN:
5 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de twee-2- beste resultaten behaalde op wedvluchten uit het
Nationale fond programma, de internationale vluchten uitgezonderd.
Agen 28/06/2019, Limoges 06/07/2019, Aurrillac 13/07/2019, Libourne 20/07/2019,
Narbonne 26/07/2019, Souillac 27/07/2019, Tulle 03/08/2019, Jarnac 10/08/2019

9) FOND JONGE DUIVEN:
10 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de vier -4- beste resultaten behaalde op wedvluchten uit
Blois 27/07/2019, Bourges 03/08/2019, Chateauroux 10/08/2019,
Saumur 17/08/2019, Argenton 24/08/2019, Poitiers 31/08/2019, Chateauroux 07/09/2019

10) ZWARE FOND OUDE DUIVEN:
5 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de twee -2- beste resultaten behaalde op alle internationale
vluchten.
Pau 21/06/2019, Agen 28/06/2019, Barcelona 05/07/2019, St Vincent 12/07/2019,
Marseille 19/07/2019, Narbonne 26/07/2019, Perpignan 02/08/2019

11) ALLROUND DUIF OUDE EN JAARSE:
10 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de zes- 6- beste resultaten behaalde op minimum 2
wedvluchten beneden Parijs en minimum 2 vluchten boven Parijs waarvan minstens 1 vlucht

vanaf Blois of verder.
In de periode van 06/04/2019 tot en met 07/09/2019.

12) ALLROUND DUIF JONGEN:
10 prijzen
te winnen met dezelfde duif die de zes- 6- beste resultaten behaalde op minimum 2
wedvluchten beneden Parijs en minimum 2 vluchten boven Parijs waarvan minstens 1 vlucht

vanaf Blois of verder.

In de periode van 18/05/2019 tot en met 07/09/2019.

ALGEMEEN PROVINCIAAL KAMPIOEN
wordt tot algemeen provinciaal kampioen West-Vlaanderen uitgeroepen, de liefhebber die
zich best klasseerde in de 12 bovenvermelde categorieën.
Bij gelijkheid van prijzen komt:
– het totaal van de behaalde resultaten in het kampioenschap in aanmerking
– het percentage van de behaalde resultaten in de wedstrijden in aanmerking

Voor alle CATEGORIEEN ( ALGEMEEN)
De opgave van de behaalde prijzen PER DUIF dienen te gebeuren volgens het voorbeeld dat
in het bondsblad en op de K.B.D.B.-website zal verschijnen of op formulieren, verkrijgbaar
op het secretariaat van de Provinciale Afdeling van de K.B.D.B.- Staatsbaan 23 te 8610
Kortemark.
Ze moeten aldaar toekomen uiterlijk op vrijdag 20/09/2019 vóór 12u00.
Voor de gevallen waar op de gestelde datum, de provinciale of hoofduitslag nog ontbreekt,
volstaat het de snelheid van de duif te vermelden.

RANGSCHIKKING
De rangschikking geschiedt per percentberekening. De laagste percenten hebben voorrang.
Bij de berekening wordt gedeeld tot -2- cijfers na de komma.
In geval van gelijkheid tot meerdere cijfers na de komma.

VOORWAARDEN TOT DEELNAME
Dit kampioenschap is voorbehouden aan de liefhebbers in het bezit van de K.B.D.B.- lidkaart
2019 – Afdeling West-Vlaanderen.

De prijzen moeten behaald zijn minstens per 4-tal (zonder breuken)
Enkel de prijzen behaald op regionale , provinciale dubbelingen , zonale uitslagen en of de
hoofdwedvlucht komen in aanmerking ; nationale en internationale uitslagen komen niet in
aanmerking en slechts één klassement per W.E. De provinciale uitslagen van de provinciale
vluchten van WVV kunnen niet gebruikt worden voor de provinciale kampioenschappen.

De prijzen dienen behaald te worden in eigen categorie:
oude bij oude, jaarlingen bij jaarlingen, jongen bij jongen, uitgezonderd voor de snelheid en
kleine halve fond, waar de uitslagen mogen gebruikt worden van de oude duiven, jaarse en
oude en jaarse samen.

De uitreiking van de prijzen aan de winnaars zal plaats hebben tijdens de PROVINCIALE
DAG te Hooglede op 03/11/2019

Iedere winnaar is ertoe gehouden PERSOONLIJK zijn prijs in ontvangst te nemen.

De deelname is totaal gratis voor alle West-Vlaamse liefhebbers, die in regel zijn met de
reglementen van de KBDB en die ingekorfd hebben in een lokaal gelegen in West-Vlaanderen

De verenigingen zijn verplicht het juiste aantal ingekorfde duiven (serie-duiven inbegrepen)
en het aantal deelnemende liefhebbers bovenaan de uitslag te vermelden.

Het nationaal sportreglement blijft integraal van toepassing.

Voor elke liefhebber zal slechts één duif gerangschikt worden met een gratis prijs per
verschillend kampioenschap. Wel mag men per kampioenschap de prestaties opgeven van
verschillende duiven,maar alléén de duif met de beste uitslagen zal in aanmerking komen
voor een prijs; de andere duiven krijgen een eervolle vermelding. Dezelfde uitslag kan per
duif maar éénmaal in aanmerking komen behalve voor de kampioenschappen Allround oude
& jaarlingen en Allround jongen.

Alle zonale uitslagen van de provinciale vluchten van WVV, kunnen gebruikt worden voor de
provinciale kampioenschappen voor zover er enige inleg is geweest in de betreffende uitslag.

Het Provinciaal Comité West-Vlaanderen