Duplicaat eigendomsbewijs

Bericht i.v.m. de aanvraag van een duplicaat-eigendomsbewijs

De KBDB heeft beslist om met ingang van 1 juni 2013 het afleveren van duplicaat-eigendomsbewijzen aan aanmelders van verdwaalde duiven stop te zetten. Het is dus onnodig om nog langer 10 euro/duplicaat  op onze rekening over te maken.

Indien de aanmelder in het bezit wenst te komen van een eigendomsbewijs of een duplicaat-eigendomsbewijs dient hij de eigenaar van de duif zelf te contacteren.

Link naar het document voor de eigenaar – aanvraag duplicaat