Duplicaat eigendomsbewijs

Bericht i.v.m. de aanvraag van een duplicaat-eigendomsbewijs