Formulieren en documenten

Strips voor het verzegelen van manden - bestelbon voor de vereniging

Bestelbon voor de vereniging


Gummi's - bestelbon voor de vereniging

Bestelbon voor de vereniging


Formulier voor verenigingen - samenvatting bij hoklijsten 2020

geen info

Formulier loden van manden

Excel    pdf 

Handleiding KBDB - uitbetalingslijsten voor inkorfburelen nationale wedvluchten

geen info

Handleiding KBDB - login voor liefhebbers

geen info

Handleiding login voor ringenbeheer voor vereniging

word    pdf


KBDB vluchten etiketten voor de manden

Geen info

KBDB vluchten andere documenten voor de verenigingen

Formulier loodjes

Attest paramyxo FCF

Etiketten manden Châteauroux 6-9-19

 


Kampioenschappen 2020 - deelnemingsformulieren

De volledige reglementering inzake de nationale kampioenschappen
werd gepubliceerd in Bondsblad Nr. 1.

Geen info

 


Formulieren ivm Verkopingen 2020

Aanvraag openbare verkopingen in België

Aanvraag openbare verkopingen in Belgie formulieer openbaar ambtenaar

Aanvraag openbare verkopingen in het buitenland

Aanvraag openbare verkopingen in het buitenland zonder openbaar ambtenaar

Aanvraag bonverkoping door vereniging


Vaccinatie-attesten 2020

Mededeling aan de verenigingen

Vaccinatie-attest voor de duiven

Vaccinatie-attest paramyxo voor verenigingen - Vervoer in België

Vaccinatie-attest paramyxo voor verenigingen - Vervoer in Frankrijk (Bij het downloaden van dit dokument steeds de franstalige en nederlandstalige versie op het te gebruiken dokument afdrukken.)


Vrachtbrieven en attesten voor inkorvingsburelen

Vrachtbrief voor de vereniging 2020    Mededeling aan de verenigingen

Attest inkorvingsburelen 2020

Attest I Nationale vluchten 2020

Attest II Nationale vluchten 2020


Aanvragen Mutaties/Duplicaten 2020

Formulier aanvraag Mutatie pdf                           WORD versie

Formulier aanvraag Duplicaat duif afgestaan       WORD versie

Formulier aanvraag Duplikaat eigen duif             WORD versie

Formulier te gebruiken bij het afstaan van duiven inzake overdracht van verantwoordelijkheid