Formulieren en documenten

Kampioenschappen 2021 - deelnemingsformulieren

Nationale kampioenschappen

Geen info

Provinciale kampioenschappen

Geen info

 


Diefstal van duiven

Formulier aangifte


Strips voor het verzegelen van manden - bestelbon voor de vereniging

Bestelbon_strips


Gummi's - bestelbon voor de vereniging

Bestelbon voor de vereniging


Formulier voor verenigingen - samenvatting bij hoklijsten 2021

geen info


Formulier loden van manden

Excel    pdf 


Handleiding KBDB - uitbetalingslijsten voor inkorfburelen nationale wedvluchten

geen info


Handleiding KBDB - login voor liefhebbers

Hoe uw duivenlijst beheren op het KBDB platform

Liefhebber_registreren_KBDB_Results

Handleiding_Liefhebber_login


Handleiding login voor ringenbeheer voor vereniging

word    pdf


KBDB vluchten etiketten voor de manden

 

KBDB vluchten andere documenten voor de verenigingen

Formulier verzegelingstrips manden

Vertaling document FCF

Art. 98 & 101 NSR

art. 103 NSR

 


Formulieren ivm Verkopingen 2020

Aanvraag openbare verkopingen in België

Aanvraag openbare verkopingen in Belgie formulieer openbaar ambtenaar

Aanvraag openbare verkopingen in het buitenland

Aanvraag openbare verkopingen in het buitenland zonder openbaar ambtenaar

Aanvraag bonverkoping door vereniging


Vaccinatie-attesten 2020

Mededeling aan de verenigingen

Vaccinatie-attest voor de duiven

Vaccinatie-attest paramyxo voor verenigingen - Vervoer in België

Vaccinatie-attest paramyxo voor verenigingen - Vervoer in Frankrijk (Bij het downloaden van dit dokument steeds de franstalige en nederlandstalige versie op het te gebruiken dokument afdrukken.)


Vrachtbrieven en attesten voor inkorvingsburelen

Vrachtbrief voor de vereniging 2020    Mededeling aan de verenigingen

Attest inkorvingsburelen 2020

Attest I Nationale vluchten 2020

Attest II Nationale vluchten 2020


Aanvragen Mutaties/Duplicaten 2021

Formulier aanvraag Mutatie pdf                           WORD versie

Formulier aanvraag Duplicaat duif afgestaan       WORD versie

Formulier aanvraag Duplikaat eigen duif             WORD versie

Formulier te gebruiken bij het afstaan van duiven inzake overdracht van verantwoordelijkheid