Jeugdclub PE West-Vlaanderen

13-05-2024 Criteria Jeugdclub West-Vlaanderen

Voorwaarden tot deelname kampioenschappen 2024

Voorwaarden om te kunnen deelnemen aan de kampioenschappen van de West-Vlaamse jeugdclub.

01. In West-Vlaanderen woonachtig zijn.

02. Lid zijn van de KBDB met wettelijke machtiging tot het houden van reisduiven (afzonderlijk hok en afzonderlijke hoklijst zijn strikt noodzakelijk).

03.  De prijzen dienen behaald te worden per 3 tal.

04. Eén vlucht per weekend, per categorie. Vluchten voor verschillende categorieën in hetzelfde weekend zijn toegestaan.

      (Doch opletten vanaf 2017 , oude &  jaarlingen  samen in één kampioenschap en jongen bij jongen).

05. Midweekvluchten alsook vluchten op feestdagen die niet op een zaterdag of zondag vallen tellen niet mee.

06. De Vluchten vanaf 01/04/2024 tot en met 16/09/2024 komen in aanmerking, voor het kampioenschap (beginnelingen van de KBDB West-Vlaanderen).

07. Voor het kampioenschap van de West-Vlaamse jeugdclub tellen de vluchten voor de oude en de jaarlingen vanaf 01/04/2024 tot en met 16/09/2024, Oude & Jaarlingen samen. Voor de jonge duiven vanaf 20/05/2024 tot en met 16/09/2024.

08. Voor alle vluchten tellen ofwel de lokale, zonale of Provinciale uitslagen. Nationale uitslagen tellen ook mee.

09. Lid zijn van de KBDB en voldoen aan de reglementen.

10. Minimum leeftijd van 6 jaar op 1 januari van het lopende jaar.

11. Volledig zelfstandig met de duiven spelen, d.w.z. zelf inkorven als het mogelijk is, klokken en verzorgen. Indien mocht blijken dat iemand op andere naam speelt kan dit                           uitsluiting geven tot de jeugdclub.

12. Herstarters zijn liefhebbers die 10 jaar geen lidkaart meer hebben gehad bij de KBDB en nu terug lid zijn bij de KBDB.

13. Alle trofee en naturaprijzen worden op de kampioenen dag afgehaald anders blijven ze eigendom van de West-Vlaamse jeugdclub.

14. De West-Vlaamse duivenliefhebbers die mogen spelen in een andere provincie ( bv. Henegouwen) tellen ook voor het jeugdkampioenschap en voor de starters en herstarters van de W.V.J.C..

15. De leden van de club kunnen enkel aanspraak maken op de kampioenschappen met uitslagen als ze lid zijn van de club op bewuste datum van de vlucht. (bv. Iemand welke in augustus lid wordt van de West-Vlaamse jeugdclub kan niet inzenden voor de kampioenschappen met uitslagen van voor augustus.)

Ook dit jaar worden de ‘Vanrobaeys vluchten’ en de ‘De Reiger vluchten’ ingericht.  

Nieuw dit seizoen zijn de ‘Vanhee products vluchten’.

Voor meer info zie onze website : www.duivensportwestvlaamsejeugd.be of onze facebook pagina.

wv jeugd


WestVlaanderen 2021- kampioen beginnelingen jonge duiven
West-Vlaanderen 2021 – Oude jaarlingen
Kampioenschap West-Vlaanderen 2020 Jonge duiven – uitslag
Kampioenschappen KBDB oude & jaarlingen – uitslag
 

 
Je moet lid zijn van de West-Vlaamsejeugdclub 

  Om mee te doen aan de Kampioenschappen

               Gratis Lidkaart 2020  

De Kampioenen dag van de westvlaamsejeugdclub is op

Zaterdag 31 Oktober 2020 in Domein De Vossenberg te Hooglede

Bezoek onze website op www.duivensportwestvlaamsejeugd.be ,

voor de Kampioenschappen en nog meer info.

ons   E-mail adres is     westvlaamse.jeugdclub@Hotmail.com

of E-mail romain.schoonacker@telenet.be .

Zeker mee doen  aan onze kampioenschappen en ook aan de Vanrobaeys vluchten.