Lid worden

Hoe kan u lid worden van de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond ?

Actie 2022 : starterspakket
Aanvraagformulier

 1. Ga naar een duivenliefhebbersvereniging in uw buurt.

2. Vraag aan de verantwoordelijke een formulier "Toelating tot het houden van reisduiven". Het bestuur van de vereniging vult dit in met naam, voornamen en volledig adres van de aanvrager.

Daarna worden de drie delen, ondertekend door de voorzitter en secretaris van de vereniging , terugbezorgd aan de KBDB De aanvragen worden door de bondszetel geviseerd en overgemaakt aan de belanghebbende gemeentebesturen.
Een fiscale zegel van 5,00 EURO dient niet voorzien te worden.

U wordt nadien van de beslissing van de Burgemeester geïnformeerd door toezending van de officiële toelating om reisduiven te houden.

3. Voor wat het bouwen van het hok zelf betreft, kan u zich zonodig wenden tot de bevoegde dienst van uw gemeente. Voor het bepalen van de coördinaten van uw duivenhok kan u voor informatie terecht bij het secretariaat van uw provinciale entiteit. (zie informatie 'Administraite' onder de menuknop 'Algemeen'.)

4. Vraag aan de verantwoordelijke van de vereniging ook een "hoklijst". Na invulling van dit formulier en betaling van de lidmaatschapsbijdrage ontvangt u enige tijd later uw lidkaart en kan u deelnemen aan de duivenwedstrijden.

5. Bij verhuis :

  • Naar een andere gemeente : leg uw toelating voor aan de Burgemeester van uw nieuwe woonplaats, met vermelding van de nieuwe plaats van het duivenhok.
  • binnen de gemeente : verwittig de gemeente van de verhuis van uw duivenhok.

6. Personen van vreemde nationaliteit:
Voor hen gelden dezelfde formaliteiten, maar de nationale zetel doet bij ontvangst van het formulier het nodige om de wettelijke toelating te bekomen van het
Ministerie van Justitie.

7. Reglementering:

 

8. Beeldmateriaal
NPO Promotiefilm Youtube deel 1

NPO Promotiefilm Youtube deel 2