Lid worden

Hoe kan u lid worden van de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond ?

Actie 2024 : starterspakket
Aanvraagformulier

 

Welkom op deze pagina.
Dit betekent dat u de beslissing overweegt of reeds genomen heeft om toe te treden tot de grote familie van duivenliefhebbers in België.

 

 1. Om lid te worden van de KBDB, dient u zich te wenden tot een duivenliefhebbersvereniging in uw buurt. Indien u niet over deze info beschikt, kan u de secretaris van uw afdeling contacteren. Voor de provincies Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant is dit Dubois Eric, dubois.e@kbdb.be. Voor de provincies West- en Oost-Vlaanderen is dit Nico Deschuyffeleer, deschuyffeleer.n@kbdb.be. Zij kunnen u helpen aan de contactgegevens van enkele verenigingen uit uw omgeving.

2. De verantwoordelijke van de vereniging kan u een formulier "Toelating tot het houden van reisduiven" bezorgen of aanvragen aan de KBDB. Het bestuur van de vereniging vult dit in met naam, voornamen en volledig adres van de aanvrager.

Daarna worden de drie delen, ondertekend door de voorzitter en secretaris van de vereniging , terugbezorgd aan de KBDB. De aanvragen worden door de bondszetel geviseerd en overgemaakt aan de belanghebbende gemeentebesturen.
Een fiscale zegel van 5,00 EURO dient niet meer voorzien te worden.

U wordt nadien van de beslissing van de Burgemeester geïnformeerd door toezending van de officiële toelating om reisduiven te houden.

3. Voor wat het bouwen van het hok zelf betreft, kan u zich zo nodig wenden tot de bevoegde dienst van uw gemeente. Voor het bepalen van de coördinaten van uw duivenhok kan u voor informatie terecht bij het secretariaat van uw provinciale entiteit. (zie bij punt 1 of onder 'Administratie' onder de menuknop 'Algemeen'.)

4. Een lid sluit zich aan bij de KBDB met het formulier dat 'hoklijst' wordt genoemd. Dit formulier is jaarlijks opnieuw in te dienen in een vereniging van uw keuze, binnen de provincie waar het hok gelegen is. De verantwoordelijke van de vereniging kan u dit document bezorgen of aanvragen aan de KBDB. Na invulling van dit formulier en betaling van de lidmaatschapsbijdrage (40 euro in 2023) ontvangt u enige tijd later uw lidkaart en kan u deelnemen aan de duivenwedstrijden.
Als nieuw lid kan u gebruik maken van het starterspakket, waarin ook een gratis opmeting van de coördinaten van uw hok zit vervat.
Deze coördinaten en de coördinaten van de losplaatsen, bepalen de afstand tussen uw hok en de lossingsplaatsen.

5. Wanneer u de toelating in orde is en uw hok er staat, dient u nog over 'gevleugelde vrienden' te beschikken. Vaak willen lokale liefhebbers een beginneling wel helpen. Probeer echter u te beperken tot twee liefhebbers die u echt willen vooruit helpen. Een mix van duiven van allerhande hokken afkomstig en overbevolking maken het vaak moeilijker om de duiven gezond te houden. Begin dus eerst met stappen en probeer daarna te lopen... U heeft geen massa duiven nodig om plezier te beleven aan uw hobby.

6. Bij verhuis :

  • Naar een andere gemeente : leg uw toelating voor aan de Burgemeester van uw nieuwe woonplaats, met vermelding van de nieuwe plaats van het duivenhok.
  • binnen de gemeente : verwittig de gemeente van de verhuis van uw duivenhok.

7. Reglementering:

 

7. Beeldmateriaal
NPO Promotiefilm Youtube deel 1

NPO Promotiefilm Youtube deel 2