Verslag AV PE Oost-Vlaanderen

Verslag Provinciale Algemene Vergadering 29/11/2023

Verslag PAV O-VL 29/11/2023

Verslag Provinciale Algemene Vergadering 30/11/2022

************************************************************************

VERSLAG VAN DE PROVINCIALE ALGEMENE VERGADERING
VAN 24 NOVEMBER 2021
TE DE KEIRK, GERAARDSBERGSESTEENWEG 79, 9320 AALST (TERJODEN)

Aanwezig: de heren mandatarissen: Van Raemdonck G., Nuel W., Callebaut G,
en de vertegenwoordigers van 59 verenigingen
Afwezig: De Backer L., Piens B. (door ziekte) en 19 verenigingen.
Administratief secretaris KBDB: Deschuyffeleer Nico
DAGORDE
1) Openingswoord van de voorzitter (ter harte genomen door Van Raemdonck G.)
2) Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 23/12/2020
3) Verslag dienstjaar 2020/2021 van het Provinciaal Comité
4) Sportief Programma van onze afdeling seizoen 2022
5) Beslissingen Nationale Algemene Vergadering 29/10/2021
6) Ter info: criteria kampioenschappen 2022
7) Eventuele voorstellen ingediend volgens de beschikkingen voorzien door art. 29 der KBDB-statuten.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aan iedere vereniging werden volgende documenten overgemaakt:

Begeleidende brief voor de AV
Verslag AV 23/12/2021
Verslag dienstjaar 2020-2021
Vluchtkalenders / verschillende vluchtlijn 2022
Toelichting vluchtprogramma 2022
Stembrieven voor een 1ste en 2de stemronde / vereniging omtrent het provinciaal, interprovinciaal of gedeeltelijk provinciaal en interprovinciaal lossing op de snelheidsvluchten.
Kaart van de PE Antwerpen waar de 12 lokalen waarvan sprake zijn op aangeduid.
Bestellen en afhalen ringen 2022
Sportieve Punten Nationale NAV 29/10/2020
Verslag van de Nationale AV 29/10/2020
Provinciaal Sportreglement 2022
Criteria Provinciale kampioenschappen 2022
Nationale en internationale vluchtkalender 2022
Inlichtingenblad 2022

Dagorde:
1. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering 23/12/2020

Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.

2. Verslag dienstjaar 2020/2021 van het Provinciaal Comité.

De PE Oost-Vlaanderen blijft de grootste provincie van het land, in 2021 kende onze provincie nog 4091 leden, in 2020 waren dit er 4191. In 2021 waren er nog 78 actieve verenigingen, dit tov. 82 in 2020. Er werden 225857 ringen verkocht in 2021, dit tov. 228572 ringen in 2020.
Een aangename vaststelling is dat Oost-Vlaamse liefhebbers met 147 vermeldingen geklasseerd staan in de verschillende categorieën van de nationale kampioenschappen 2021.
5 Oost-Vlaamse liefhebbers behaalden dit jaar een nationale overwinning.
4 Oost-Vlaamse liefhebbers werden nationaal kampioen.
Deze Oost-Vlaamse kampioenen verdienen zeker een hartelijke proficiat.
Het Provinciaal comité heeft 11 keer vergaderd in 2021, zowel online als fysiek.

3. Beslissingen van de Nationale Algemene vergadering

Sportieve beslissingen

Het aantal duiven per mand werd nu vastgelegd voor het hele seizoen.
Met andere woorden er komen geen wijzigingen meer tijdens het seizoen zelfs niet bij hogere temperaturen.
Op die manier kan er een vaste prijs per duif berekend worden die niet meer zal wijzigen in de loop van het seizoen.

* Snelheid: 25 duiven / mand
* KHF: 22 duiven / mand (2 nachten mand)
* GHF: 22 duiven / mand
* Fond: 18 duiven / mand
* Grote fond: 16 duiven / mand

Verplichting om op afspraak in te korven voor de nationale inkorvingsburelen.
• Liefhebbers verplichten om het aantal duiven, dewelke zij wensen in te korven, mede te delen aan de inkorvingsburelen.

• Verenigingen moeten dan 1 dag vóór de inkorving het ongeveer voorziene aantal ingekorfde duiven doorgeven via KBDB-Admin

• Geeft de mogelijkheid aan de vervoerders om te weten hoeveel manden er vervoerd zullen moeten worden en welk vervoersmiddel voor de ophaling hiervoor het best geschikt is.

• De Nationale en Internationale poelbrief blijft identiek aan 2021
• Voor Barcelona wordt de minimale afstand verlaagd van 875 km naar 865 km. De andere minimale afstanden blijven behouden.
• Afschaffing kleuretiketten voor de nationale GHF-vluchten, het Type-etiket, via KBDB-Admin, blijft wel behouden.
• Bourges II blijft beschermd in 2022

KBDB-controlesysteem:
• De verplichte chipring bij manuele inkorvingen enkel van toepassing op de nationale en internationale wedvluchten en niet op de snelheid en KHF vluchten.
• Portduiven en manueel ingekorfde duiven zonder chipring dienen niet in aparte manden te zitten.
• De controles van de KBDB zullen dus een mix zijn van automatische controle en manuele controle.

Inkorvingsburelen te hanteren quota’s op de (inter)-nationale GHF / Fond en Grote Fond:
• Beperking op het aantal inkorvingsburelen op de fond en grote fond vluchten ten einde deze vluchten nog rendabel te houden qua kostprijs.
• De PE’s dienen maatregelen te nemen aangezien de liefhebbers pas in een vereniging kunnen inkorven indien hun hok zich in de deelnemingszone van de verplichte dubbeling bevindt.

Nationale en Internationale Vluchtkalender

4. Provinciaal Sportreglement 2021

Deelnemingszones
Systeem met ringen blijft behouden.

ART.4: er dienen nog afspraken gemaakt te worden over het hanteren van de nieuwe kaart. Hieromtrent gaat nog een Buitengewone Algemene Vergadering plaatsvinden, gezien er te veel problemen optreden in verschillende provincies indien de kaar van 1976 zou toegepast worden.
De verschillende comité’s van de PE’s wordt gevraagd de probleemgebieden aan te geven en de deelgemeenten die dienen opgenomen te worden, door te geven aan de secretaris van de PE.

Wijzigingen:
Indien men kiest voor een deelgemeente van Ringx dienen alle deelgemeenten van Ring(X-3)(x-2) deel te nemen.

VB:
* Snelheid + kleine HAFO.
Min. R0 + R1; Max. R5
Indien een deelgemeente is gekozen van R5 is het min R0 + R1 + R2 + R3.

* Zware HAFO en verder.
Min. R0 + R1 + R2; Max. R6
Indien een deelgemeente is gekozen van R6 is het min R0 + R1 + R2 + R3 + R4.

Voor weekvluchten (op niet-feestdagen) vb. Kermisvlucht of najaarsvlucht, kan een afwijking aangevraagd worden van de omtrek

ART. 15:
op een week-leervlucht (zonder dat daaraan een wedstrijd verbonden is) mogen portduiven worden aanvaard van buiten de deelnemingszone

5. Vluchtkalender 2022 & sportief programma 2022
a. Westenlijn.
Snelheid op zaterdag (inkorving op vrijdag)
Arras – Clermont – Pontoise

Kleine Halve Fond op zaterdag (inkorving op donderdag)
Fontenay en Chateaudun

b. Middenlijn-West
Snelheid op zaterdag (inkorving op vrijdag)
Messemy – Peronne – Noyon – Pont St-Max – Ecouen – Niergnies

Kleine Halve Fond op zaterdag (inkorving op donderdag)
Toury

c. Middenlijn
Snelheid op zondag (inkorving op zaterdag)
Quiévrain – Noyon – Momignies (najaarsvluchten)

Kleine Halve Fond op zaterdag (inkorving op donderdag)
Angerville Provinciale lossing ( onder voorbehoud)

Voor de snelheidsvluchten Quiévrain en Noyon werden er 3 voorstellen gedaan ter stemming, gezien alle interprovinciale akkoorden werden opgezegd.

Stemronde 1:
Quiévrain:
1. Totale Provinciale lossing: 908 stemmen voor
2. Totale Interprovinciale lossing (waarbij 12 lokalen van Antwerpen Oost niet deelnemen aan de interprovinciale lossing): 1204 stemmen voor
3. Oude/ Jaarse duiven 1ste 6weken provinciaal (27/03-01/05) nadien interprovinciaal
Jonge duiven provinciaal (01-05-26/06) nadien interprovinciaal: 540 stemmen voor

(283 stemmen onthouding)

In totaal werden 2935 stemmen uitgebracht. Er dienden dus 1467 stemmen te worden behaald voor een totale meerderheid te bekomen.

Er werd geen meerderheid behaald dus dient een 2de stemronde het uitsluitsel te brengen, met als 2 opties Provinciale lossing en interprovinciale lossing.
Noyon:
1. Totale Provinciale lossing: 227 stemmen voor
2. Totale interprovinciale lossing: 1723 stemmen voor
3. Oude/ jaarse duiven 1ste 4 weken provinciaal (10/04-01/05) nadien interprovinciaal.
Jonge duiven provinciaal (05/06 – 26/06) nadien interprovinciaal: 415 stemmen voor

(407 stemmen onthouding)

In totaal werden 2772 stemmen uitgebracht. Er dienden dus 1386 stemmen te worden behaald voor een totale meerderheid te bekomen.
Hier werd meteen een meerderheid bekomen voor een totale interprovinciale lossing.
Er dient dus geen 2de stemronde gehouden te worden voor de lossing van Noyon.

2de stemronde:
Quiévrain:
1. Optie 1: Totale Provinciale lossing: 1047 stemmen voor
2. Optie 2: Totale Interprovinciale lossing (zonder de 12 lokalen van Antwerpen Oost): 1649 stemmen voor
(231 stemmen onthouding)
De interprovinciale lossing kwam dus als winnaar van deze stemming uit de bus.
d. Eindejaar:
De voerders willen geen 2 dagen meer rijden voor Momignies. Er zal dus maar 1 dag meer naar Momignies gereden worden. Dit wordt later nog bepaald, zaterdag of zondag, na overleg met de voerders.
e. Orléans 2x telkens 2 weken voor de Nationale Bourges-vlucht. (14/05 en 16/07)
Alle HAFO lokalen mogen deelnemen aan deze vluchten.
Op deze 2 data zullen er geen Angerville of Fontenay/Chateaudun mogen ingekorfd worden.
Inkorving op donderdag, lossing op zaterdag dus na 2 nachten mand.

f. Ronde van België:
Deze gaat door de twee laatste weekends van september en de twee eerste van oktober, met lossing mogelijk vanaf 9u.
Er is weliswaar geen lossingsplaats voorzien in Oost-Vlaanderen. De trekking van de lossingsplaatsen gebeurt door een provinciale mandataris in een inkorfbureel. Opnieuw zal men naar alle windrichtingen trekken.

6. Algemeen interprovinciaal akkoord
Tot op heden werden alle interprovinciale akkoorden met de omliggende provincies opgezegd.
Men zal nu verder onderhandelen gezien de uitkomst van de stemming omtrent de keuze voor de interprovinciale lossing met Antwerpen en Vlaams-Brabant.
Hierdoor is artikel 36 nog steeds van toepassing en wordt er nergens over-aanpalend toegestaan.

7. Provinciale kampioenenviering
Tot op heden werd deze dag nog steeds behouden op 15/01/2022. Al bestaat de mogelijkheid dat deze ook zal geannuleerd worden.

8. Ringen
De ringen 2022 zullen worden verdeeld per regioverantwoordelijke op donderdag 30/12/2021.

Namens de PE Oost-Vlaanderen
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX