Kampioenschappen PE Limburg

Provinciale gesubsidieerde kampioenschappen 2024 PE Limburg

pdf versie

 1. Snelheid oude duiven (12 geklasseerden)

8 uitslagen te kiezen met 1ste en 2de getekende uit alle snelheidsvluchten (uitslag oude duiven, oude en jaarduiven samen) voor afstanden tot en met Trélou in de periode van 23 maart tot en met 7 september 2024.  Punten kunnen enkel behaald worden door duiven drager van een ring van het jaartal 2022 of ouder.

 1. Snelheid jaarduiven (12 geklasseerden)

8 uitslagen te kiezen met 1ste en 2de getekende uit alle snelheidsvluchten (uitslag jaarduiven, oude, oude en jaarduiven samen) voor afstanden tot en met Trélou in de periode van 23 maart tot en met 7 september 2024. Punten kunnen enkel behaald worden door duiven drager van een ring van het jaartal 2023.

 1. Snelheid jonge duiven (12 geklasseerden)

8 uitslagen te kiezen met 1ste en 2de getekende uit alle snelheidsvluchten (uitslag jonge duiven) voor afstanden tot en met Trélou in de periode van 18 mei  tot en met 7 september 2024.

 1. Kleine halve fond oude duiven (10 geklasseerden)

6 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit alle halve-fondvluchten (uitslag oude duiven, oude en jaarduiven samen) voor afstanden vanaf  Nanteuil tot en met Orléans/Gien  in de periode 4 mei tot en met 7 september 2024. Punten kunnen enkel behaald worden door duiven drager van een ring van het jaartal 2022 of ouder.

 1. Kleine halve fond jaarduiven (10 geklasseerden)

6 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit alle halve-fondvluchten (uitslag jaarduiven, oude, oude en jaarduiven samen)  voor afstanden vanaf  Nanteuil tot en met Orléans/Gien in de periode 4 mei tot en met 7 september 2024. Punten kunnen enkel behaald worden door duiven drager van een ring van het jaartal 2023.

   6. Kleine halve fond jonge duiven (10 geklasseerden)

4 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit alle halve-fondvluchten (uitslag jonge duiven) voor afstanden vanaf Nanteuil tot en met Orléans/Gien in de periode 29 juni tot en met 7 september 2024.

 1. Grote halve fond oude duiven (10 geklasseerden)

6 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit alle nationale grote halve-fondvluchten + de AWC vlucht uit Chalon-sur-Saône (uitslag oude, oude en jaarduiven samen in de periode 18 mei  tot en met 14 september 2024. Punten kunnen enkel behaald worden door duiven drager van een ring van het jaartal 2022 of ouder.

 1. Grote halve fond jaarduiven (10 geklasseerden)

6 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit alle nationale grote halve-fondvluchten + de AWC vlucht Chalon-sur-Saône (uitslag jaarduiven, oude, oude en jaarduiven samen)  in de periode 18 mei tot en met 14 september 2024 . Punten kunnen enkel behaald worden door duiven drager van een ring van het jaartal 2023.

      9. Grote halve fond jonge duiven (10 geklasseerden)

3 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit volgende wedstrijden: Bourges 10/8, Vierzon 17/8, Argenton 24/8, La Souterraine 7/9  en Châteauroux 14/9 (uitslag jonge duiven).

 1. Fondkampioenschap oude duiven (10 geklasseerden)

4 uitslagen met 1ste en 2de getekende te kiezen uit alle nationale fondvluchten (uitslag oude duiven, oude en jaarduiven samen) in de periode 1 juni tot en met 3 augustus 2024. Punten kunnen enkel behaald worden door duiven drager van een ring van het jaartal 2022 of ouder.

 1. Fondkampioenschap jaarduiven (10 geklasseerden)

4 uitslagen met 1ste en 2de getekende uit alle nationale fondvluchten  (uitslag jaarduiven, oude, oude en jaarduiven samen)  in de periode 1 juni mei tot en met 3 augustus 2024. Punten kunnen alleen behaald worden door duiven drager van een ring van het jaartal 2023.

 1. Zware Fondkampioenschap oude duiven (10 geklasseerden)
  3 uitslagen met 1ste en 2de getekende uit alle nationale grote fondvluchten. Punten kunnen enkel behaald worden met duiven drager van een ring van het jaartal 2022 of ouder.
 1. Algemeen kampioen (10 geklasseerden)

Er worden 10 liefhebbers geklasseerd. Er is een trofee voorzien voor de eerste drie geklasseerden, een medaille voor de anderen.

De liefhebber met het grootst aantal vermeldingen in de 12 voornoemde kampioenschappen is algemeen kampioen.

Bij gelijkheid van vermeldingen zullen de klassementsplaatsen in de verschillende kampioenschappen bij elkaar geteld worden. Het laagste totaal zal dan winnen. Bij gelijkheid van totaal zal de coëfficiënt bepalend zijn.  

 1. Asduif snelheid oude duiven (3 geklasseerden)

De  8 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10  en dit uit wedvluchten tot maximum de afstand Trélou, gedurende de periode 23 maart tot en met 7 september 2024. Duiven drager van een ring van het jaartal 2022 of ouder.

 1. Asduif snelheid jaarduiven (3 geklasseerden)

De 8 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluchten tot maximum de afstand Trélou, gedurende de periode 23 maart tot en met 7 september 2024. Duiven drager van een ring van het jaartal 2023.

 1. Asduif snelheid jonge duiven (3 geklasseerden)

De 8 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluchten tot maximum de afstand Trélou, gedurende de periode 21 mei  tot en met 7 september 2024.

 1. Asduif kleine halve fond oude duiven (3 geklasseerden)

De 4 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluchten vanaf de afstand Nanteuil tot en met de afstand Orléans/Gien, gedurende de periode van 4 mei tot en met 7 september 2024. Duiven drager van een ring van het jaartal 2022 of ouder.

 1. Asduif kleine halve fond jaarduiven (3 geklasseerden)

De 4 beste  uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluchten vanaf de afstand Nanteuil tot en met de afstand Orléans/Gien, gedurende de periode van 4 mei tot en met 7 september 2024. Duiven drager van een ring van het jaartal 2023. 

 1. Asduif kleine halve fond jonge duiven (3 geklasseerden)

De 3 beste  uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit wedvluchten vanaf de afstand Nanteuil tot en met de afstand Orléans, gedurende de periode van 29 juni tot en met 7 september 2024.

 1. Asduif grote halve fond oude duiven (3 geklasseerden)

De 4 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit alle nationale grote halve-fondwedvluchten + de AWC vlucht Chalon-sur-Saône, gedurende de periode van 18 mei tot en met 14 september 2024. Duiven drager van een ring van het jaartal 2022 of ouder.

 1. Asduif grote halve fond jaarduiven (3 geklasseerden)

De 4 beste  uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit alle nationale grote halve-fondwedvluchten + de AWC vlucht Chalon-sur-Saône, gedurende de periode van 18 mei tot en met 14 september 2024. Duiven drager van een ring van het jaartal 2023.

 1. Asduif grote halve fond jonge duiven (3 geklasseerden)

De  3 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10,  voor volgende wedstrijden :   Bourges 10/8/24, Vierzon 17/8/24, Argenton 24/8/24, La Souterraine 7/9/24  en Châteauroux 14/9/24 (uitslag jonge duiven).

 1. Asduif fond oude duiven (3 geklasseerden)

De 3 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10 en dit uit alle nationale fondwedvluchten in de periode 1 juni  tot en met 3 augustus. Duiven drager van een ring van het jaartal 2022 of ouder.

 1. Asduif fond jaarduiven (3 geklasseerden)

De 2 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, en dit uit alle nationale grote halve-fondwedvluchten in de periode 1 juni t.e.m. 3 augustus. Duiven drager van een ring van het jaartal 2023.

 1. Asduif Zware Fond oude duiven (3 geklasseerden)
  De 2 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 10, uit te kiezen uit alle nationale grote fondwedvluchten.
  Duiven drager van een ring van het jaartal 2022 of ouder.
 2. Jeugd (10 geklasseerden)

Uitsluitend voorbehouden aan liefhebbers van 12 jaar tot 25 jaar ( referentiedatum 01-04-2024 : 12 j en nog geen 26 j op 01-04-2024 ) die kunnen bewijzen dat ze de duivensport op VOLLEDIG ZELFSTANDIGE basis beoefenen en het geen bestaand hok betreft dat door hen werd overgenomen.

Te winnen met de 1ste afgegeven duif op 5 wedvluchten, naar keuze van de liefhebber, met een totale afstand van minimum 500 km, op wedvluchten ingericht tijdens de periode van 23 maart 2024 tot en met het weekend van de laatste nationale wedvlucht. (14-09-24)

Slechts één enkele wedvlucht per weekend, met een minimum deelname van 50 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht zal in aanmerking worden genomen. Prijs per 4-tal. (100 duiven in wedstrijd = 25 prijzen)
Voor tandems, tridems,… moeten alle leden van de hoklijst voldoen aan de hoger vermelde bepalingen

Rangschikking

In elk kampioenschap zal voor de liefhebber de voor hem meest gunstige uitslag in aanmerking worden genomen met dien verstande dat uitsluitend de wedvluchten en dubbelingen die voorkomen op de door de afdeling goedgekeurde programma’s 2024 door de automatische berekening worden geselecteerd.

Voor elk van de eerste 12 competities :

– wordt de rangschikking opgemaakt aan de hand van het grootst aantal prijzen behaald met de 1ste en 2de getekende duiven.

– Enkel de prijzen per 4-tal komen in aanmerking.

Bij éénzelfde aantal prijzen heeft de kleinste coëfficiënt de voorrang in de rangschikking. Dit coëfficiënt wordt berekend door de behaalde prijs te delen door het aantal duiven en te vermenigvuldigen met 100.

Algemene voorwaarden


De deelneming is kosteloos voor alle liefhebbers, regelmatig aangesloten bij de KBDB, welke een lidkaart 2024 bezitten en waarvan het hok gelegen is in de provincie Limburg. Uitslagen kunnen maar in aanmerking komen vanaf het tijdstip waarop het lid is aangesloten in 2024.
De duiven moeten ingekorfd zijn in een Limburgse vereniging
.

Wedvluchten op feestdagen en weekdagvluchten komen niet in aanmerking, voor zover het geen uitgestelde lossing betreft.

De prijzen die men wil doen gelden, moeten voorkomen op één en dezelfde uitslag. Zowel de hoofdwedstrijd, alsook eventuele door de KBDB afdeling Limburg goedgekeurde dubbelingen komen in aanmerking.

Alleen uitslagen met minimum 50 duiven en minimum 10 deelnemende liefhebbers komen in aanmerking voor snelheid, kleine halve fond, grote halve fond, fond en zware fond.

Per kampioenschap kan per week-end slechts één uitslag in aanmerking komen.
DE UITSLAGEN VAN 4de REEKS JONGE DUIVEN KOMEN NIET IN AANMERKING.

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle (26) kampioenschappen.

Verdeling van de prijzen

Het toegekend bedrag wordt geraamd op ongeveer 2.000 euro en wordt verdeeld in prijzen in natura.

Voor personen die zich voor meerdere kampioenschappen weten te klasseren, zullen de prijzen samengevoegd worden tot één trofee, tenzij de winnaar uitdrukkelijk verzoekt om elke prijs apart te ontvangen. Voor de asduifcompetitie en het kampioenschap Jeugd geldt dit niet.

Voor de asduiven is voor de eerste een trofee voorzien, de anderen ontvangen een medaille.

Uitvoeringsvoorschriften

De liefhebbers dienen geen deelnemingsformulieren te gebruiken. De kampioenschappen zullen automatisch worden berekend.

          Belangrijk – Attest aangaande deelname snelheidsvluchten

Om te voorkomen dat de liefhebber die in een speelkring van meer dan één vereniging woont voordeel heeft, is beslist dat voor de snelheidsvluchten de uitslagen behaald in de vereniging waar men zijn hoklijst heeft ingediend, worden aanvaard.

De liefhebber die wenst mee te dingen aan de provinciale gesubsidieerde kampioenschappen snelheid in een andere vereniging dan deze waarbij hij zijn hoklijst heeft ingediend, moet uiterlijk 15 april 2024 een ondertekende verklaring laten toekomen op de provinciale afdeling waarin hij te kennen geeft van welke vereniging hij de uitslagen wenst te gebruiken voor zijn opgave van het snelheidskampioenschap.

Vanaf de halve fondvluchten is dit attest niet meer van toepassing. Men kan dan kiezen tussen de hoofdwedstrijd of een dubbeling ongeacht waar men zijn hoklijst heeft ingediend. (Opgelet voor de liefhebbers die inkorven in een Limburgse vereniging die een ander programma speelt dan dit van Limburg – zie hieronder!)

 

Om deel te nemen aan de provinciale kampioenschappen van afdeling Limburg dienen uitslagen gebruikt van duiven die werden ingekorfd in een Limburgse vereniging.

Liefhebbers die inkorven in Limburgse verenigingen die een ander programma spelen dan het Limburgs programma dienen met het volgende rekening te houden indien zij aan de provinciale kampioenschappen wensen deel te nemen :

– op de snelheid
Enkel de vluchten die overeenstemmen met het Limburgs programma komen in aanmerking
dwz wanneer bijvoorbeeld het Brabants/Antwerps programma Momignies en Soissons (beide snelheid) voorziet voor hetzelfde weekend, en het Limburgs programma voorziet slechts één snelheidsvlucht dat weekend, bijvoorbeeld Chimay, dan komt enkel Momignies in aanmerking voor het provinciaal kampioenschap snelheid. Wanneer de Limburgse kalender Trélou geprogrammeerd heeft, kan voor de Brabantse kalender de daarmee overeenstemmende vlucht (bijvoorbeeld Soissons) of een andere korte Frankrijkvlucht die dan geprogrammeerd staat, gebruikt worden.
Dit geldt zowel voor de kampioenschappen met 1 en 2 getekende alsook voor de asduiven

– op de halve fond (kleine en grote)
De liefhebber dient uiterlijk 15 april 2024 te kennen te geven indien hij de vluchten van een ander programma dan het Limburgs wenst in aanmerking te nemen voor de provinciale kampioenschappen. Hij dient dit schriftelijk te doen door een ondertekend schrijven te richten met naam en adres en vermelding van het programma dat gekozen wordt, bijvoorbeeld Brabant, Antwerpen, Luik
Dit geldt zowel voor de kampioenschappen met 1 en 2 getekende alsook voor de asduiven

Wij verzoeken de secretarissen van de verenigingen om hun liefhebbers hiervan tijdig op de hoogte te stellen.

Overeenkomstig het provinciaal reglement geldt  :
Bij afgelasting van één wedstrijd van één (of meerdere) vergezeller(s), ingevolge slechte weersomstandigheden, komen al de gelijkaardige wedstrijden van de dag uit het modelprogramma niet in aanmerking voor de provinciale gesubsidieerde kampioenschappen.
Bij uitwijking naar een andere lossingsplaats blijft de wedstrijd gelden voor zijn oorspronkelijke categorie voor zover een snelheidsvlucht wordt vervangen door een snelheidsvlucht, een halve fondvlucht door een halve fondvlucht en een fondvlucht door een fondvlucht uit het officieel programma. We zullen de desbetreffende data vermelden op de website van de KBDB.

********