Kampioenschap PE Vlaams-Brabant

HET PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP VLAAMS BRABANT 2019

pdf-versie

 

Criteria en voorlopige uitslag gratis  kampieonschappen Fay-au-Loges 2019

 

 1. ALGEMENE KAMPIOENSCHAPPEN

 

 • Het ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP

De liefhebber met het meeste aantal vermeldingen in de verschillende categorieën met 1+2 behaald en het minst aantal punten indien een gelijk aantal vermeldingen. Enkel de palmaressen met een volledige vermelding kunnen in aanmerking komen (de punten verdeling is als volgt: 1e plaats = 1 punt, 2e plaats = 2 punten, ….)

 • Het kampioenschap GROTE  FOND OUDE DUIVEN (5 geklasseerden) 

Zal worden betwist met de eerste twee getekende oude duiven (1+2), klassement per 4-tal, op 2 wedvluchten naar keuze tussen de internationale wedvluchten opgenomen op de kalender van de internationale wedstrijden Grote Fond. Enkel de provinciale uitslag kan hiervoor gebruikt worden.

 • Het kampioenschap FOND OUDE DUIVEN (5 geklasseerden)

Zal worden betwist met de eerste twee getekende oude duiven (1+2), klassement per 4-tal, op 3 wedvluchten naar keuze tussen de wedvluchten weerhouden voor het nationaal kampioenschap FOND OUDE. Enkel de provinciale uitslag kan hiervoor gebruikt worden.

 • Het kampioenschap GROTE FOND & FOND JAARSE DUIVEN (5 geklasseerden)

Zal worden betwist met de eerste twee getekende JAARSE duiven (1+2), klassement per 4-tal, op 2 wedvluchten, weerhouden als (inter) nationale vlucht met dubbeling jaarduiven op de nationale vluchtkalender Fond en/of Grote Fond. Enkel de provinciale uitslag kan hiervoor gebruikt worden.

 • Het kampioenschap GROTE HALVE FOND OUDE & JAARSE DUIVEN.  (5 geklasseerden per categorie)

Zal worden betwist met de eerste twee getekende  duiven (1+2), klassement per 4-tal, op alle provinciale (ingericht door de BU) en de nationale GHF wedvluchten.

Dit kampioenschap wordt betwist in 2 aparte categorieën  voor zowel oude als jaarse duiven (geen gedubbelde jaarlingen), over 5 wedvluchten gedurende de periode van 11 mei tot en met 10 augustus 2019. Enkel de provinciale uitslag kan hiervoor gebruikt worden.

 • Het kampioenschap GROTE HALVE FOND  jonge duiven (10 geklasseerden)

Zal worden betwist met de eerste twee getekende jonge duiven (1+2), klassement per 4-tal, op alle provinciale (ingericht door de BU) en de nationale GHF wedvluchten. Dit kampioenschap geldt enkel voor JONGE duiven over 3 wedvluchten gedurende de periode van 20 juli tot en met 07 september 2019. Enkel de provinciale uitslag kan hiervoor gebruikt worden!

 • Het kampioenschap KLEINE HALVE FOND OUDE + JAARSE SAMEN (12 geklasseerden)

Zal worden betwist met de eerste twee getekende oude of jaarse duiven (1+2), klassement per 4-tal, op de wedvluchten Chevrainvilliers, Fay au Loges en Savigny sur Clairis. Dit kampioenschap wordt betwist over  6 wedvluchten gedurende de periode van 04 mei tot en met  31 augustus  2019, met uitzondering van het weekend van Bourges II nationaal. Er zal slechts één enkele wedvlucht per weekend in aanmerking worden genomen met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht.

 • Het kampioenschap KLEINE HALVE FOND JONGEN (12 geklasseerden)

Zal worden betwist met de eerste twee getekende jonge duiven (1+2), klassement per 4-tal, op de wedvluchten Chevrainvilliers, Fay au Loges en Savigny sur Clairis. Dit kampioenschap wordt betwist over  4 wedvluchten gedurende de periode van 15 juni tot en met  31 augustus  2019, met uitzondering van het weekend van Bourges II nationaal. Er zal slechts één enkele wedvlucht per weekend in aanmerking worden genomen met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht.

 • Het  kampioenschap SNELHEID  OUDE + JAARSE SAMEN (15 geklasseerden)

Zal worden betwist met de eerste twee getekende  oude of jaarse duiven (1+2), klassement per 4-tal, op de  wedvluchten  Quiévrain, Momignies, Noyon, Laon, Soissons & Nanteuil. Dit kampioenschap wordt betwist voor de oude & jaarse over 6 wedvluchten gedurende de periode van 13 april tot en met de laatste zondag van augustus 2019.  Er zal slechts één enkele wedvlucht per weekend in aanmerking worden genomen (geen wedvluchten gehouden tijdens de week of ter gelegenheid van een feestdag of kermis) met een minimum deelname van 100 duiven en 10  liefhebbers per wedvlucht.

 • Het  kampioenschap SNELHEID JONGEN (15 geklasseerden)      

Zal worden betwist met de eerste twee getekende  jonge duiven (1+2), klassement per 4-tal, op de  wedvluchten Quiévrain, Momignies, Noyon, Laon, Soissons & Nanteuil. Dit kampioenschap wordt betwist voor de jonge duiven over 6 wedvluchten gedurende de periode van 18 mei tot en met de laatste zondag van augustus 2019.  Er zal slechts één enkele wedvlucht per weekend in aanmerking worden genomen (geen wedvluchten gehouden tijdens de week of ter gelegenheid van een feestdag of kermis) met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht.

 1. KAMPIOENSCHAPPEN AS-DUIF

Het kampioenschap AS-DUIF zal rekening houdend met het ringnummer, worden betwist in alle categorieën. Jonge duiven zijn duiven met als jaartal in het ringnummer het huidig sportseizoen (2019). Jaarse zijn duiven met als jaartal in het ringnummer het vorig sportseizoen (2018). Oude zijn duiven met als jaartal in het ringnummer, een jaartal 2 jaar of ouder dan het huidig sportseizoen (2017 of eerder)

 • 1° SNELHEID OUDE + JAARLINGEN SAMEN (15 geklasseerden)
  De 8 beste uitslagen met dezelfde oude of jaarse duif, klassement per 4, op de wedvluchten Fleurus, Quiévrain, Momignies, Noyon, Laon, Soissons & Nanteuil met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht.  Dit kampioenschap wordt betwist met de oude & jaarse, gedurende de periode van 13 maart tot en met de laatste zondag van augustus 2019.
 • 2° SNELHEID JONGEN (15 geklasseerden)
  De 8 beste uitslagen met dezelfde jonge duif, klassement per 4, op de wedvluchten Fleurus, Quiévrain, Momignies, Noyon, Laon, Soissons & Nanteuil met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht.  Dit kampioenschap wordt betwist met de jongen gedurende de periode van 18 mei tot en met de laatste zondag van augustus 2019.
 • 3° KLEINE HALVE FOND OUDE + JAARSE SAMEN (12 geklasseerden)
  De 6 beste uitslagen met dezelfde oude of jaarse duif, klassement per 4, op de wedvluchten Chevrainvilliers, Fay au Loges en Savigny sur Clairis. met een deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht.  Dit kampioenschap zal worden betwist met oude & jaarse, gedurende de periode van 4 mei tot en met 31 augustus 2019.
 • 4° KLEINE HALVE FOND JONGEN (12 geklasseerden)
  De 4 beste uitslagen met dezelfde jonge duif, klassement per 4, op de wedvluchten Chevrainvilliers, Fay au Loges en Savigny sur Clairis. met een deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedvlucht.  Dit kampioenschap zal worden betwist met jonge duiven, gedurende de periode van 15 juni tot en met 31 augustus 2019.
 • 5° GROTE HALVE FOND JONGE DUIVEN (10 geklasseerden)

De 3 beste provinciale uitslagen met dezelfde duif, klassement per 4, op alle provinciale wedvluchten (ingericht door de BU) en de nationale GHF wedvluchten. Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met JONGE duiven gedurende de periode van  20 juli tot en met 07 september 2019.

 • 6° GROTE HALVE FOND OUDE/JAARSE DUIVEN (5 geklasseerden per categorie)
  De 5 beste provinciale uitslagen met dezelfde duif, klassement per 4, op alle provinciale wedvluchten (ingericht door de BU) en de nationale GHF. Wordt betwist in 2 aparte categorieën  voor zowel oude als jaarse duiven. Dit kampioenschap zal enkel worden betwist met oude & jaarse duiven gedurende de periode van 11 mei tot en met 10 augustus 2019.
 • 7° FOND OUDE DUIVEN (5 geklasseerden)
  De 3 beste  provinciale uitslagen met dezelfde oude duif  klassement per 4, op de wedvluchten weerhouden voor het nationaal kampioenschap FOND OUDE.
 • 8° GROTE FOND & FOND JAARSE DUIVEN (5 geklasseerden)
  De 2 beste provinciale uitslagen met dezelfde duif klassement per 4, op de wedvluchten weerhouden als (inter) nationale vlucht met dubbeling jaarduiven op de nationale vluchtkalender Fond en/of grote Fond.
 • 9° GROTE FOND OUDE DUIVEN (5 geklasseerden)
  De 2 beste provinciale uitslagen, met dezelfde oude duif, klassement per 4, op de internationale wedvluchten opgenomen op de kalender van de internationale wedstrijden Grote Fond
 • 10° ALL-ROUND ASDUIF OUDE, JAARSE & JONGE (5 geklasseerden per categorie)
  De 6 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 4-tal, waarvan er minstens 2 dienen behaald te worden Onder Parijs en minstens 2 Boven Parijs. Wordt betwist in 3 aparte categorieën  voor zowel oude, jaarse als jonge duiven. Voor de GHF, Fond en Grote Fond geldt enkel de provinciale uitslag!

 

III.     ALGEMENE BESCHIKKINGEN

De deelname aan de provinciale kampioenschappen is voorbehouden aan alle liefhebbers uit Vlaams-Brabant die houder zijn van de KBDB-lidkaart 2019, waarvan het hok gevestigd is in de provinciale entiteit PE Vlaams-Brabant EN de duiven in een maatschappij van de PE Vlaams-Brabant, werden ingekorfd.

De wedvluchten waarvan de lossing wegens de weersomstandigheden werden verdaagd blijven geldig.

Indien geen afzonderlijke wedstrijden (oude & jaarse) ingericht worden de resultaten van de gemengde prijskampen eveneens aanvaard voor de kampioenschappen met de oude duiven (niet voor jaarlingen).

De rangschikking wordt opgesteld op basis van de som van de coëfficiënten (behaalde prijs maal honderd gedeeld door het aantal duiven. Bij gelijkheid worden betreffende duiven gerangschikt tot op  4 cijfers na de komma.

De uitslagen van alle vermelde prijzen zullen voor nazicht worden opgevraagd voor de duiven die in de kampioenschappen worden gerangschikt.
Prijzen waarvoor geen uitslag wordt voorgelegd, vervallen.

De uitslagen van interregio wedvluchten met buitenlandse groeperingen WORDEN NIET in aanmerking genomen en alsook wedvluchten georganiseerd door organisaties die niet erkend zijn door de KBDB.

Voor HET KAMPIOENSCHAP en ASDUIFKAMPIOENSCHAP GHF, FOND EN GROTE FOND oude en jaarlingen,  kan enkel de provinciale uitslag (PE Vlaams Brabant) gebruikt worden!

Voor HET KAMPIOENSCHAP  en ASDUIFKAMPIOENSCHAP GROTE HALVE FOND Jonge duiven, kan enkel de provinciale uitslag (PE Vlaams Brabant) gebruikt worden!

De liefhebber draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de informatie vermeld op zijn deelnemingsformulier.

IV    REGLEMENTERING

Rappel van artikel 89 van het Nationaal Sportreglement.

De aandacht van de liefhebbers wordt gevestigd op het feit dat artikel 89 van het nationaal sportreglement van toepassing is en dat de tijdspanne om een eventueel verkeerd   gedrukte ring, die op de uitslag voorkomt, te laten wijzigen, deze is die vermeld staat op de betrokken uitslag.

V     TERMIJNEN

Inzending van de palmaressen  ten Bondszetel van de KBDB,  Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 Halle.

Uiterste datum: 04 oktober 2019 (postzegel).

Deze limiet geldt eveneens voor verzendingen per bode, taxi-post, e-mail, enz.

Alle palmaressen die ten Bondszetel na die datum  toekomen zullen als laattijdig worden beschouwd en dus niet in aanmerking worden genomen.

VI   VOORLOPIGE RANGSCHIKKINGEN

De voorlopige rangschikking zal verschijnen op de KBDB-website.

De 3 titels van de algemene kampioenschappen zullen pas gepubliceerd worden na de vermelde reclamatietijd.

Slechts 1 asduif per discipline, per categorie, per liefhebber.

De 3 eerste laureaten per discipline, per categorie, ontvangen een medaille/trofee. De overige zijn eervolle vermeldingen.

VII    BETWISTINGEN

De betwistingen, klachten en vragen van informatie betreffende de voorlopige rangschikkingen  moeten verplicht toekomen ten Bondszetel van de KBDB – Gaasbeeksesteenweg 52-54 –  1500 Halle, 14 dagen na de publicatie op de website (dag van publicatie + 14).

Deze limiet geldt eveneens voor verzendingen per bode, taxi-post, e-mail.

Alle documenten die ten Bondszetel KBDB Vlaams-Brabant toekomen na de gestelde limiet zullen niet in aanmerking worden genomen.

VIII     GESCHILLEN

Alle gevallen die niet voorzien worden door dit reglement en de kwesties van interpretatie vallen onder de uitsluitende en soevereine bevoegdheid van de HET PROVINCIAAL COMITE VAN VLAAMS-BRABANT.

IX       PROVINCIALE KAMPIOENENDAG

Alle geklasseerde liefhebbers dienen verplicht aanwezig te zijn op de prijsuitreiking van de afdeling om recht te hebben op hun trofee.

Liefhebbers die zich meermaals klasseren ontvangen een trofee voor de gezamenlijke waarde.