Kampioenschappen jeugd & beginnelingen Vlaams-Brabant

PDF-versie

JEUGD-kampioenschap Vlaams-Brabant 2024

Uitsluitend voorbehouden aan liefhebbers van 6 jaar tot en met 18 jaar (referentiedatum 01/04/2024) die kunnen bewijzen dat ze de duivensport op VOLLEDIG ZELFSTANDIGE basis beoefenen en het geen bestaand hok betreft dat door hen werd overgenomen. Het hok moet gelegen zijn in Vlaams-Brabant. Indien het een tandem of tridem betreft, dan dienen ALLE leden te voldoen aan jeugdlid zijnde van 6 jaar tot en met 18 jaar (referentiedatum 01/04/2024).

Kampioenschap snelheid  = “5” geklasseerden.

Te winnen met de 1ste afgegeven duif (oude/jaarse/jonge mag gecombineerd zijn) op 5 wedvluchten klassement per 3-tal, naar keuze van de liefhebber uit Fleurus (Brye), Quiévrain, Momignies, Noyon (Morlincourt), Soissons (Margival),  Nanteuil & Laon (Besny), met een totale afstand van minimum 500 km (afstand hok liefhebber), en dat op wedvluchten ingericht tijdens de periode van 23 maart 2024 tot en met 8 september 2024.

Enkel de weekendvluchten en slechts één enkele uitslag per weekend, met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedstrijd, zal in aanmerking worden genomen!

Kampioenschap KHF  = “5” geklasseerden.

Te winnen met de 1ste afgegeven duif (oude/jaarse/jonge mag gecombineerd zijn) op 5 wedvluchten, naar keuze van de liefhebber uit Melun-Andrezel , Sermaises, Orléans-Saran, Fay-aux-Loges, Gien, Lorris, Toury gedurende de periode van 4 mei tot en met 7 september 2024.

Enkel de weekendvluchten en slechts één enkele uitslag per weekend, met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedstrijd, zal in aanmerking worden genomen.

Kampioenschap GHF  = “5” geklasseerden.

Voor de nationale wedvluchten in deze kampioenschappen komen ENKEL de uitslag van de PE in aanmerking en onderliggende uitslagen. Te winnen met de 1ste afgegeven duif (oude/jaarse/jonge mag gecombineerd zijn) op 5 wedvluchten, naar keuze van de liefhebber uit de nationale kalender GROTE HALVE FOND & interprovinciale GHF (Vierzon) & provinciale GHF (Blois) van 11 mei tot en met 10 augustus 2024.

As-duif kampioenschap.

Het kampioenschap AS-DUIF zal rekening houdend met het ringnummer, worden betwist voor de snelheid, Kleine halve fond, Grote halve fond. Slechts “1” as-duif per categorie. Te behalen met de “5” beste uitslagen per 4-tal en dat met de volgende specificaties:

As-duif snelheid: Fleurus (Brye), Quiévrain, Momignies, Noyon (Morlincourt), Soissons (Margival),  Nanteuil & Laon (Besny), met een totale afstand van minimum 500 km (afstand hok liefhebber), en dat op wedvluchten ingericht tijdens de periode van 23 maart 2024 tot en met 8 september 2024.

As-duif KHF: Melun-Andrezel , Sermaises, Orléans-Saran, Fay-aux-Loges, Gien, Lorris, Toury gedurende de periode van 4 mei tot en met 7 september 2024.

As-duif GHF: uit de nationale kalender GROTE HALVE FOND & interprovinciale GHF (Vierzon) & provinciale GHF (Blois) van 11 mei tot en met 10 augustus 2024 voor de oude en jaarse en voor de jonge duiven van 3 augustus tot en met 14 september 2024.

Beginnelingen-kampioenschap Vlaams-Brabant 2024

Beginnelingen van 19 tot 65 jaar (maximum 3 jaar aangesloten) – 1ste hoklijst ten vroegste ingediend in 2022). Deze beginneling mag in het verleden nooit eerder zijn aangesloten geweest bij de KBDB. Wat betreft de leeftijdscategorie is het voor tandems, tridems, etc voldoende indien 1 van beide leden in de categorie van 19 tot 65 jaar valt maar dat alle leden beginneling en/of jeugd zijn.

Kampioenschap snelheid  = “5” geklasseerden.

Te winnen met de 1ste afgegeven duif (oude/jaarse/jonge mag gecombineerd zijn) op 5 wedvluchten klassement per 3-tal, naar keuze van de liefhebber uit Fleurus (Brye), Quiévrain, Momignies, Noyon (Morlincourt), Soissons (Margival),  Nanteuil & Laon (Besny), met een totale afstand van minimum 500 km (afstand hok liefhebber), en dat op wedvluchten ingericht tijdens de periode van 23 maart 2024 tot en met 8 september 2024.

Enkel de weekendvluchten en slechts één enkele uitslag per weekend, met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedstrijd, zal in aanmerking worden genomen!

Kampioenschap KHF  = “5” geklasseerden.

Te winnen met de 1ste afgegeven duif (oude/jaarse/jonge mag gecombineerd zijn) op 5 wedvluchten, naar keuze van de liefhebber uit Melun-Andrezel , Sermaises, Orléans-Saran, Fay-aux-Loges, Gien, Lorris, Toury gedurende de periode van 4 mei tot en met 7 september 2024.

Enkel de weekendvluchten en slechts één enkele uitslag per weekend, met een minimum deelname van 100 duiven en 10 liefhebbers per wedstrijd, zal in aanmerking worden genomen.

Kampioenschap GHF  = “5” geklasseerden.

Voor de nationale wedvluchten in deze kampioenschappen komen ENKEL de uitslag van de PE in aanmerking en onderliggende uitslagen. Te winnen met de 1ste afgegeven duif (oude/jaarse/jonge mag gecombineerd zijn) op 5 wedvluchten, naar keuze van de liefhebber uit de nationale kalender GROTE HALVE FOND & interprovinciale GHF (Vierzon) & provinciale GHF (Blois) van 11 mei tot en met 10 augustus 2024.

As-duif kampioenschap.

Het kampioenschap AS-DUIF zal rekening houdend met het ringnummer, worden betwist voor de snelheid, Kleine halve fond, Grote halve fond. Slechts “1” as-duif per categorie. Te behalen met de “5” beste uitslagen per 4-tal en dat met de volgende specificaties:

As-duif snelheid: Fleurus (Brye), Quiévrain, Momignies, Noyon (Morlincourt), Soissons (Margival),  Nanteuil & Laon (Besny), met een totale afstand van minimum 500 km (afstand hok liefhebber), en dat op wedvluchten ingericht tijdens de periode van 23 maart 2024 tot en met 8 september 2024.

As-duif KHF: Melun-Andrezel , Sermaises, Orléans-Saran, Fay-aux-Loges, Gien, Lorris, Toury gedurende de periode van 4 mei tot en met 7 september 2024.

As-duif GHF: uit de nationale kalender GROTE HALVE FOND & interprovinciale GHF (Vierzon) & provinciale GHF (Blois) van 11 mei tot en met 10 augustus 2024 voor de oude en jaarse en voor de jonge duiven van 3 augustus tot en met 14 september 2024.

ALGEMENE BESCHIKKINGEN

De deelname aan de provinciale kampioenschappen “Jeugd & Beginneling” is voorbehouden aan alle liefhebbers uit Vlaams Brabant die houder zijn van de KBDB lidkaart 2024 en waarvan het hok gevestigd is in Vlaams-Brabant.

Enkel de uitslagen 2024 die ingekorfd werden in een Vlaams-Brabantse vereniging komen in aanmerking. Indien er een interprovinciaal samenspel is tussen verenigingen van 1 of meer provincies waarbij verenigingen van de PE Vlaams-Brabant betrokken zijn dan komen deze uitslagen van de hoofdwedstrijd en eventuele dubbelingen eveneens in aanmerking voor zover de duiven  in een vereniging van Vlaams-Brabant werden ingekorfd .

Voor alle kampioenschappen en as-duiven dient de liefhebber alle gebruikte uitslagen te behalen in dezelfde vereniging, hetzelfde verbond of hetzelfde samenspel, met inbegrip van de dubbelingen waaraan de vereniging waar hij inkorft, in de schoot van ditzelfde verbond of samenspel, deelneemt. Men mag dus de uitslagen van de verschillende niveaus (hoofdwedstrijd/dubbeling) combineren binnen een kampioenschap.

Foutieve klassementen kunnen enkel binnen de klachtentermijn na de publicatie van de voorlopige rangschikking gecorrigeerd worden.

De wedvluchten waarvan de lossing wegens de weersomstandigheden werden verdaagd blijven geldig.

De rangschikking wordt opgesteld op basis van de som van de coëfficiënten (behaalde prijs maal honderd gedeeld door het aantal duiven. Bij gelijkheid worden betreffende duiven gerangschikt tot op 4 cijfers na de komma.

De wedvluchten vermeld in de verschillende categorieën kunnen, in geval van overmacht, worden gewijzigd door het provinciaal comité.

REGLEMENTERING

Rappel van artikel 89 van het Nationaal Sportreglement.

De aandacht van de liefhebbers wordt gevestigd op het feit dat artikel 89 van het nationaal sportreglement van toepassing is en dat de tijdspanne om een eventueel verkeerd gedrukte ring, die op de uitslag voorkomt, te laten wijzigen, deze is die vermeld staat op de betrokken uitslag.

BETWISTINGEN

De betwistingen, klachten en vragen van informatie betreffende de voorlopige rangschikkingen moeten verplicht toekomen ten Bondszetel van de KBDB PE Vlaams-Brabant t.a.v. Eric Dubois dubois.e@kbdb.be – Gaasbeeksesteenweg 52 1500 Halle vóór de gepubliceerde einddatum van de klachten.

Deze limiet geldt eveneens voor verzendingen per bode, taxipost, e-mail.

Alle documenten die ten Bondszetel KBDB Vlaams Brabant toekomen na de gestelde limiet zullen niet in aanmerking worden genomen.

GESCHILLEN

Alle gevallen die niet voorzien worden door dit reglement en de kwesties van interpretatie vallen onder de uitsluitende en soevereine bevoegdheid van de HET PROVINCIAAL COMITE VAN VLAAMS-BRABANT.

PROVINCIALE KAMPIOENENDAG

Alle geklasseerde liefhebbers dienen verplicht aanwezig te zijn op de prijsuitreiking van de afdeling om recht te hebben op hun trofee. De uitreiking van de prijzen zal gebeuren op de provinciale kampioenenviering van de PE Vlaams-Brabant. Afwezigheid wegens geval van overmacht dient voorafgaandelijk te worden doorgegeven aan het secretariaat wil men alsnog zijn trofee in ontvangst kunnen nemen.

Liefhebbers die zich meermaals klasseren binnen meer dan één categorie ontvangen een trofee voor de gezamenlijke waarde. Het as-duif kampioenschap krijgt een afzonderlijke prijs.