Kampioenschappen PE Antwerpen

PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2024
 

PDF versie

Reeksen: Voor snelheid en kleine halve fond komen enkel de weekendvluchten in aanmerking

 

Kleine snelheid oude duiven(10 geklasseerden)

Alle wedvluchten uit Quiévrain, Momignies, verspeeld in de periode van 23 maart tot en met 29 juli.

7 wedvluchten met 1e en 2e getekende (oude en/of jaarse duiven).

Grote snelheid oude duiven(10 geklasseerden)

Alle wedvluchten uit Soissons en Noyon verspeeld in de periode van 7 april tot en met 29 juli

7 wedvluchten met 1e en 2e getekende (oude en/of jaarse duiven).

Kleine halve fond oude duiven(10 geklasseerden)

Alle KHF wedvluchten van PE Antwerpen  in de periode van 4 mei tot en met 8 september.

Voor de provinciale vluchten Fay-aux-Loges komen de provinciale uitslagen niet in aanmerking, wel de dubbelingen.

6 wedvluchten met 1e en 2 getekende (oude en/of jaarse duiven) .

Grote halve fond oude duiven(10 geklasseerden)

Alle nationale, interprovinciale en provinciale GHF wedvluchten.

5 wedvluchten met 1e en 2 e getekende (oude en/of jaarse).

Fond oude duiven(8 geklasseerden)

Alle nationale fond wedvluchten.

4 wedvluchten met 1e en 2e getekende komen in aanmerking (ook jaarlingen).

Grote fond oude duiven(5 geklasseerden)

Alle nationale grote fond wedvluchten.  

2 wedvluchten met 1e en 2e getekende komen in aanmerking (ook jaarlingen).

Kleine snelheid jonge duiven(10 geklasseerden)

Alle wedvluchten uit Quiévrain, Momignies,  in de periode van 18 mei tot en met 2 september.

6 wedvluchten met 1e en 2e getekende komen in aanmerking.

Grote snelheid jonge duiven(10 geklasseerden)

Alle wedvluchten uit Soissons en Noyon in de periode van 1 juni tot en met 2 september.

6 wedvluchten met 1e en 2e getekende komen in aanmerking.

Kleine Halve fond jonge duiven(10 geklasseerden)

Alle KHF wedvluchten van PE Antwerpen  in de periode van 29 juni tot en met 8 september

Voor de provinciale vluchten Fay-aux-Loges komen de provinciale uitslagen niet in aanmerking, wel de dubbelingen.

4 wedvluchten met de 1e en 2e getekende komen in aanmerking.

Grote Halve Fond jonge duiven(8 geklasseerden)

 • Alle nationale en provinciale GHF wedvluchten.

3 wedvluchten met 1e en 2e getekende komen in aanmerking

Algemeen kampioenschap(3 geklasseerden)

De liefhebber met de meeste vermeldingen in de bovenvermelde 10 reeksen wordt algemeen kampioen.

Bij gelijkheid, toepassing van coëfficiëntberekening (tot 4 cijfers na de komma)

Coëfficiëntberekening: Per kampioenschap wordt de behaalde plaats gedeeld door het aantal geklasseerden, de optelling van deze coëfficiënten geeft ons de Algemeen Kampioen PE Antwerpen.  Er worden drie algemene kampioenen gehuldigd.

KAMPIOENSCHAP 2024 ASDUIVEN : Enkel prijzen per 10-tal komen in aanmerking

Er wordt een asduif kampioenschap ingericht voor elke reeks.

Per reeks worden er 5 liefhebbers geklasseerd die ieder een medaille ontvangen (goud-zilver-brons)

Voor snelheid en kleine halve fond komen enkel de weekendvluchten in aanmerking

 1. Asduif kleine snelheid oude/jaarse duiven
 • uitslagen op de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap
 1. Asduif grote snelheid oude/jaarse duiven

7 uitslagen op de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap

 1. Asduif kleine hafo oude/jaars duiven

6 uitslagen op de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap

 1. Asduif grote hafo oude/jaarse duiven

5 uitslagen op de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap

 1. Asduif fond oude/jaarse duiven

4 uitslagen op de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap

 1. Asduif grote fond

2 uitslagen op de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap

 1. Asduif kleine snelheid jonge duiven

6 uitslagen op de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap

 1. Asduif grote snelheid jonge duiven

6 uitslagen op de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap

 1. Asduif kleine halve fond jonge duiven

4 uitslagen op de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap

 1. Asduif grote halve fond jonge duiven                                                                          

3 uitslagen in de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap

 1. All-round- asduif oude en jaarse duiven                                                                      

1 uitslag in de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap snelheid              

1 uitslag in de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap KHF

1 uitslag in de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap GHF

1 uitslag in de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap Fond of grote fond

 1. All-round asduif jonge duiven                                                                                      

1 uitslag in de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap snelheid             

1 uitslag in de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap KHF

1 uitslag in de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap GHF

Deelnemingsvoorwaarden  provinciale kampioenschappen.

– De deelneming is kosteloos voor alle liefhebbers, aangesloten bij de KBDB, welke een

   lidkaart 2024 bezitten en waarvan het hok gelegen is in de provincie Antwerpen.

Enkel de uitslagen die in 2024 werden behaald in éénzelfde inkorflokaal of verbond (dwz uitslagen met dezelfde  hoofding) komen in aanmerking, en voor zover de duiven ingekorfd werden in een samenspel waarvan  Antwerpse lokalen deel uitmaken.
Uitzondering : het kampioenschap All-round asduif waar voor de nationale vluchten verschillende inkorflokalen kunnen gebruikt worden.

– Enkel prijzen per 3-tal komen in aanmerking voor het kampioenschap 1 en 2..

– Voor het kampioenschap All-round asduif

Voor de snelheidswedvluchten komen alleen de prijskampen ingericht op zaterdag en zondag in aanmerking.

– Bij uitgestelde lossingen komen de volgende dag in aanmerking.–
– Ook wanneer men het maximum te behalen punten niet behaald heeft, kan men geklasseerd worden.

-Voor de kampioenschappen grote halve fond,  fond en grote fond komen enkel de provinciale wedstrijduitslagen van Antwerpen in aanmerking.

– Bij uitgestelde lossingen op de fond/marathon komen de volgende dagen in aanmerking

– Enkel de prijzen met 1e en 2e getekende, behaald in dezelfde wedvlucht, komen in aanmerking.

– Voor de kampioenschappen oude duiven komen eveneens de jaarlingen in aanmerking.

– Iedere liefhebber mag mededingen in de 10 reeksen. Echter, per reeks komt er slechts één weekendwedvlucht in aanmerking, uitgezonderd op de fond en marathon, waar alle wedvluchten tellen.

Rangschikking

Deze geschiedt door coëfficiëntberekening tot 4 cijfers na de komma (optelling der prijzen)

 

Hoe deelnemen ?
– De berekening gebeurd automatisch . De liefhebbers hoeven geen deelnemingsformulier in te vullen.

– De winnaars ontvangen allen een trofee, dus geen geldprijzen. Aan liefhebbers die zich meermaals klasseren wordt één trofee van gezamenlijke waarde toegekend.

Provinciale Kampioenendag 2024

Deze heeft plaats op zaterdag  14 december 2024 in Den Eyck , Houtum 39  2460 Kasterlee.

KAMPIOENSCHAP BEGINNELINGEN

Voor de liefhebbers waarvan het hok gelegen is in de provincie Antwerpen en  die lid zijn vanaf 2022. Liefhebbers die voordien ooit een hoklijst hebben binnengebracht komen niet meer in aanmerking. Voor tandems, tridems,…dienen alle leden op de hoklijst hieraan te voldoen.

Het kampioenschap wordt verspeeld in twee reeksen :

 1. Beginnelingen t.e.m. de leeftijd van 30 jaar (geboren na 31.12.1994) (3 geklasseerden)

Voor tandems, tridems,…dienen alle leden op de hoklijst hieraan te voldoen.

 1. Beginnelingen boven de 30 jaar (geboren voor 1.1.1995) (3 geklasseerden)

Voor tandems, tridems,…dienen alle leden op de hoklijst hieraan te voldoen.

Het kampioenschap wordt enkel verspeeld op de wedvluchten met JONGE DUIVEN, ingericht tussen 18 mei en 2 september.

De 5 beste resultaten met de eerstgetekende komen in aanmerking.

Er is geen beperking qua deelnemende duiven, noch qua afstand: alle weekendwedvluchten vanaf Quiévrain/Momignies komen in aanmerking.