Kampioenschappen PE Antwerpen

PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2021
 

PDF versie

Reeksen: Voor snelheid en kleine halve fond komen enkel de weekendvluchten in aanmerking

Snelheid oude duiven (15 geklasseerden)

Alle wedvluchten uit Quiévrain, Momignies, Soissons en Noyon verspeeld in de periode van 13 maart tot en met 25 juli.
7 wedvluchten met 1e en 2e getekende (oude en/of jaarse duiven).

Kleine halve fond oude duiven (10 geklasseerden)

Alle wedvluchten van PE Antwerpen  in de periode van 1 mei tot en met 29 augustus.
6 wedvluchten met 1e en 2 getekende (oude en/of jaarse duiven) .

Grote halve fond oude duiven (10 geklasseerden)

Alle nationale en provinciale wedvluchten.
5 wedvluchten met 1e en 2 e getekende (oude en/of jaarse).

Fond oude duiven (8 geklasseerden)

Alle nationale fond wedvluchten.
4 wedvluchten met 1e en 2e getekende komen in aanmerking (ook jaarlingen).

Grote fond oude duiven (5 geklasseerden)

Alle marathonwedvluchten.
2 wedvluchten met 1e en 2e getekende komen in aanmerking (ook jaarlingen).

Snelheid jonge duiven (15 geklasseerden)

Alle wedvluchten uit Quiévrain, Momignies, Soissons en Noyon in de periode van 15 mei tot en met 29 augustus.
6 wedvluchten met 1e en 2e getekende komen in aanmerking.

Kleine Halve fond jonge duiven (10 geklasseerden)

Alle wedvluchten van PE Antwerpen  in de periode van 19 juni tot en met 28 augustus
4 wedvluchten met de 1e en 2e getekende komen in aanmerking.

Grote Halve Fond jonge duiven (8 geklasseerden)

 • Alle nationale en provinciale wedvluchten.
  3 wedvluchten met 1e en 2e getekende komen in aanmerking

 

Algemeen kampioenschap (3 geklasseerden)

De liefhebber met de meeste vermeldingen in de bovenvermelde 8 reeksen wordt algemeen kampioen.

Bij gelijkheid, toepassing van coëfficiëntberekening (tot 4 cijfers na de komma)

Coëfficiëntberekening: Per kampioenschap wordt de behaalde plaats geeeld door het aantal geklasseerde, de optelling van deze coëfficiënten geeft ons de Algemeen Kampioen PE Antwerpen.  Er worden drie algemene kampioenen gehuldigd.

 

 

KAMPIOENSCHAP 2021 ASDUIVEN : Enkel prijzen per 10-tal komen in aanmerking

Er wordt een asduif kampioenschap ingericht voor elke reeks.

Per reeks worden er 5 liefhebbers geklasseerd waarvan de drie eerste een medaille ontvangen (goud-zilver-brons)

Voor snelheid en kleine halve fond komen enkel de weekendvluchten in aanmerking

 1. Asduif snelheid oude/jaarse duiven

7 uitslagen op de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap

 1. Asduif kleine hafo oude/jaars duiven

6 uitslagen op de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap

 1. Asduif grote hafo oude/jaarse duiven

5 uitslagen op de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap

 1. Asduif fond oude/jaarse duiven

4 uitslagen op de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap

 1. Asduif grote fond

2 uitslagen op de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap

 1. Asduif snelheid jonge duiven

6 uitslagen op de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap

 1. Asduif kleine halve fond jonge duiven

4 uitslagen op de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap

 1. Asduif grote halve fond jonge duiven                                                                                                                                                                                      

3 uitslagen in de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap

 

Deelnemingsvoorwaarden  provinciale kampioenschappen.

– De deelneming is kosteloos voor alle liefhebbers, aangesloten bij de KBDB, welke een lidkaart 2021 bezitten en waarvan het hok gelegen is in de provincie Antwerpen.

– Enkel de uitslagen die werden behaald in éénzelfde inkorflokaal of verbond(dwz uitslagen met dezelfde hoofding) komen in aanmerking, en voor zover de duiven ingekorfd werden in een samenspel waarvan  Antwerpse lokalen deel uitmaken.

– Enkel prijzen per 3-tal komen in aanmerking.

– Voor de snelheidswedvluchten komen alleen de prijskampen ingericht op zondag(middenlijn)  en zaterdag (oostenlijn) in aanmerking.

– Bij uitgestelde lossingen komen de volgende dagen in aanmerking.

– Onvolledige(minder punten dan vooropgesteld) formulieren komen in aanmerking indien er onvoldoende geklasseerde zijn met het maximum aantal punten.

 

-Voor de grote halve fond, de fond- en de marathonvluchten komen enkel de provinciale  wedstrijduitslagen van Antwerpen in aanmerking.

– Bij uitgestelde lossingen op de fond/marathon komen de volgende dagen in aanmerking

– Enkel de prijzen met 1e en 2e getekende, behaald in dezelfde wedvlucht, komen in aanmerking.

– Voor de kampioenschappen oude duiven komen eveneens de jaarlingen in aanmerking.

– Iedere liefhebber mag mededingen in de 8 reeksen. Echter, per reeks komt er slechts één

   weekendwedvlucht in aanmerking, uitgezonderd op de fond en marathon, waar alle wedvluchten tellen.

 

Rangschikking

Deze geschiedt door coëfficiëntberekening tot 4 cijfers na de komma (optelling der prijzen)

 

Hoe deelnemen ?

– De liefhebbers dienen persoonlijk hun deelnemingsfiche in te vullen en op te zenden. Zijzelf zijn verantwoordelijk. Deze fiches verschijnen in het Bondsblad (Vlaamse afdelingen) en op de website KBDB.

– De winnaars ontvangen allen een trofee, dus geen geldprijzen. Aan liefhebbers die zich meermaals klasseren wordt één trofee van gezamenlijke waarde toegekend.

 

Belangrijk

Alle prijskampuitslagen dienen ter staving voorgelegd te worden binnen de gevraagde termijn.

 

Provinciale Kampioenendag 2021

Deze heeft plaats op zaterdag  11 december 2021 in de zaal D’Artagnan van het Aldhem Hotel te Grobbendonk.

 

KAMPIOENSCHAP BEGINNELINGEN

Voor de liefhebbers die lid zijn vanaf 2019.  Liefhebbers die voordien ooit een hoklijst hebben binnengebracht komen niet meer in aanmerking.

Het kampioenschap wordt verspeeld in twee reeksen :

 1. Beginnelingen t.e.m. de leeftijd van 30 jaar (geboren na 31.12.1991)
 2. Beginnelingen boven de 30 jaar (geboren voor 1.1.1992)

Het kampioenschap wordt enkel verspeeld op de wedvluchten met JONGE DUIVEN, ingericht tussen 15 mei en 29 augustus

De 5 beste resultaten met de eerstgetekende komen in aanmerking.

Er is geen beperking qua deelnemende duiven, noch qua afstand: alle weekendwedvluchten vanaf Quiévrain/Momignies komen in aanmerking.

 

Hoe deelnemen ?

De deelnemingsformulieren worden op de website gepubliceerd.

 

De deelnemingsformulieren moeten uiterlijk op 24 september 2021

(poststempel 23 september) toekomen te Halle, gestaafd met de uitslagen.