Limburg – algemene vergadering 25-11-22

 

Geachte,

hierbij de nieuwe documenten voor 2023 die u kan gebruiken bij het opgeven van uw vluchtprogramma’s online op het platform.

Indien u mocht vaststellen dat bepaalde zaken via het platform niet OK zijn mag u me steeds mailen dubois.e@kbdb.be.

4de reeks 2023

Beheer-Vluchtprogramma

gewesten23

kaart limburg deelgemeenten en gewesten

kaart limburg deelgemeenten en gewesten-

LIMBURG2023 – West

LIMBURG2023 ZO-O-M

nationaal vluchtprogramma 2023

Provinciaal sportreglement 2023

Spelregels en lijst lossingsplaatsen in Wallonië 2022


Geachte,

de documenten hieronder zijn de documenten die u ontving voor de algemene vergadering bij de definitieve dagorde.

Wijzigingen die gebeurd zijn en meegedeeld zijn op de algemene vergadering zijn hier niet opgenomen.

We zullen alle documenten hier binnenkort opnieuw plaatsen zoals deze zullen gebruikt dienen te worden voor het inbrengen van jullie vluchtprogramma’s online vanaf 15-12-22 tot 15-01-23.

Mvg

Eric

Ter info data Ronde van België :

23 september – 24 september

30 september – 1 oktober

7 oktober – 8 oktober

14 oktober – 15 oktober


11-11-2022 – AV 25-11-2022

Mevrouw/mijnheer de Voorzitter,

Het Provinciaal Comité van afdeling Limburg heeft het genoegen u in toepassing van artikel 29 van de Statuten uit te nodigen voor de Algemene Vergadering van afdeling Limburg die zal doorgaan in de feestzaal van het Parochiaal- en sportcentrum ‘Elckerlyc’, Pastorijstraat 4 te 3500 Sint-Lambrechts-Herk op vrijdag 25 november 2022 om 19u30.

Gezien de vele bijlagen en de mogelijke problematiek met het mailen hiervan, hebben wij op de website een pagina voorzien waar alle documenten per punt kunnen bekeken worden.

Agenda :

 1. Welkomwoord van de voorzitter (geen bijlage)
 2. Goedkeuring van het proces-verbaal van de vorige Statutaire Algemene Vergadering van 30.11.21 (het verslag staat op www.kbdb.be onder het item “PE/SPE” en dan “Limburg”)
 3. Notulen van de vergaderingen van het Provinciaal Comité en de Provinciale Raad van Bestuur.
 4. Agendapunten ingediend door de verenigingen conform artikel 29 van de statuten van de KBDB
  4.a Voorstel ingediend door 18 verenigingen : Provinciale lossing op alle vluchten van de kleine halve fond (via mail)
  4.b Voorstel ingediend door 12 verenigingen : Opzegging interprovinciaal akkoord met Vlaams-Brabant en Antwerpen. (via mail)
  4.c Voorstel van de PE Limburg : Provinciale lossing op de kleine halve fond in de reeks van de oude duiven en de reeks van de jaarduiven. (geen bijlage)
 5. 4de reeks ringen en automatisering (automatische berekening van de kampioenschappen) (geen bijlage)
 6. Provinciaal sportreglement 2023
 7. Beslissingen van de Nationale Algemene Vergadering van de KBDB van 28.10.2022.
 8. Voorstelling van het sportief programma 2023.
  Indeling gewesten 2023
  Programma ZO-O-M
  Programma West
 9. Eventuele voorstellen voor de Nationale Algemene Vergadering van januari/februari 2023. (geen bijlage)

Ingevolge artikel 30 paragraaf 3 van de Statuten van de KBDB, zal per vereniging slechts één (1) persoon als vertegenwoordiger op de algemene vergadering aanwezig zijn.
Eventuele begeleiders kunnen in het cafetaria wachten.

Wij maken de afgevaardigde er opmerkzaam op dat hij die gelast is de vereniging te vertegenwoordigen op de algemene vergadering, het toegangsformulier van de KBDB dient voor te leggen om de vergadering te mogen bijwonen. (via mail verzonden)

In het belang van de Limburgse duivensport, drukken wij de wens uit dat u op deze vergadering zult aanwezig zijn en groeten u, mevrouw/mijnheer de Voorzitter, met de meeste hoogachting.

Voor de provinciale entiteit Limburg KBDB

De Voorzitter,

Wim Kempeneers.