limburg-algemene-vergadering-24-11-23

Geachte,

hierbij de nieuwe documenten voor 2024 die u kan gebruiken bij het opgeven van uw vluchtprogramma’s online op het platform.

Indien u mocht vaststellen dat bepaalde zaken via het platform niet OK zijn mag u me steeds mailen dubois.e@kbdb.be.

gewesten24

kaart limburg deelgemeenten en gewesten

kaart limburg deelgemeenten en gewesten-

LIMBURG2024 – West

LIMBURG2024 – ZO

LIMBURG2024 – Midden

LIMBURG2024 – Oost

nationaal vluchtprogramma 2024

Provinciaal sportreglement 2024

Spelregels en lijst lossingsplaatsen in Wallonië 2024 (ongewijzigd sinds 2022)9-11-2023 – AV 24-11-2023

Mevrouw/mijnheer de Voorzitter,

Het Provinciaal Comité van afdeling Limburg heeft het genoegen u in toepassing van artikel 29 van de Statuten uit te nodigen voor de Algemene Vergadering van afdeling Limburg die zal doorgaan in de feestzaal van het Parochiaal- en sportcentrum ‘Elckerlyc’, Pastorijstraat 4 te 3500 Sint-Lambrechts-Herk op vrijdag 24 november 2023 om 19u30.

Gezien de vele bijlagen en de mogelijke problematiek met het mailen hiervan, hebben wij op de website deze pagina voorzien waar alle documenten per punt kunnen bekeken worden.

Agenda :

 1. Welkomwoord van de voorzitter (geen bijlage)
 2. Goedkeuring van het proces-verbaal van de vorige Statutaire Algemene Vergadering van 25.11.22 (het verslag staat op www.kbdb.be onder het item “PE/SPE” en dan “Limburg”)
 3. Notulen van de vergaderingen van het Provinciaal Comité en de Provinciale Raad van Bestuur.
 4. Agendapunten ingediend door de verenigingen conform artikel 29 van de statuten van de KBDB
  Geen voorstellen ontvangen
 5. 4de reeks ringen
 6. Provinciaal sportreglement 2024  (wijziging artikel 3b, 3c – voorgesteld door het comité)
 7. Beslissingen van de Nationale Algemene Vergadering van de KBDB van 20.10.2023.
 8. Voorstelling van het sportief programma 2024.
  Indeling gewesten 2024
  LIMBURG2024-ZO
  LIMBURG2024-Oost
  LIMBURG2024- West
  LIMBURG2024-Midden
 9. Eventuele voorstellen voor de Nationale Algemene Vergadering van januari/februari 2024. (geen bijlage)

Ingevolge artikel 30 paragraaf 3 van de Statuten van de KBDB, zal per vereniging slechts één (1) persoon als vertegenwoordiger op de algemene vergadering aanwezig zijn.
Eventuele begeleiders kunnen in het cafetaria wachten.

Wij maken de afgevaardigde er opmerkzaam op dat hij die gelast is de vereniging te vertegenwoordigen op de algemene vergadering, het toegangsformulier dient voor te leggen om de vergadering te mogen bijwonen. (via mail verzonden)

In het belang van de Limburgse duivensport, drukken wij de wens uit dat u op deze vergadering zult aanwezig zijn en groeten u, mevrouw/mijnheer de Voorzitter, met de meeste hoogachting.

Voor de provinciale entiteit Limburg KBDB

De Voorzitter,

Wim Kempeneers.