Mededeling KBDB 2021-05-20

20-05-2021 Mededeling van de KBDB

Beste leden,

Graag jullie aandacht voor de problematiek verdwaalde duiven!

Er lopen meer en meer klachten binnen aangaande het niet ophalen van verdwaalde duiven.

De problematiek situeert zich vooral bij het opvangen van verdwaalde duiven door niet-duivenliefhebbers. Zij gaan dan noodgedwongen ten rade bij opvangcentra, dierenambulancediensten, …. Sommige liefhebbers ontvangen hiervoor niet te onderschatten facturen!!!!

Niet alleen de niet-duivenliefhebbers hebben het recht om verdwaalde duiven te laten ophalen maar ook onze eigen liefhebbers hebben nood dat de bij hen binnengekomen reisduiven worden opgehaald.

Vooral de niet-duivenliefhebbers wensen kost wat kost het opgevangen duifje aan de rechtmatige eigenaar terug te bezorgen in de overtuiging dat zij hiermee de liefhebber een enorm en immens plezier zullen doen.

Vaak krijgen deze welwillende personen dan ONAANVAARDBARE uitspraken te horen van de eigenaar, uitspraken dewelke een duivenliefhebber onwaardig zijn. ECHT SCHANDALIG!!!!

Zelfs zijn bepaalde duivenliefhebbers er op sociale media fier op om uitspraken te doen dewelke zeker en vast niet door de beugel kunnen. We hebben hiervan screenshots!!!!

Uitspraken als:

  • Trek hem de kop maar uit
  • Doe hem in de soep
  • Doe er mee wat je wil
  • Ik kan er niets meer mee doen
  • Het zijn kiekens
  • ….

KAN DE KBDB NIET TOLEREREN en dergelijke handelwijze van bepaalde liefhebbers zal juridisch worden onderzocht en hieruit zullen ook de nodige besluittrekkingen worden geput.

Daarom vragen wij u dat indien u een verdwaalde duif wordt gemeld om:

  • Onmiddellijk te reageren
  • Indien de afstand het niet toelaat, een andere oplossing te zoeken en eventueel de KBDB te contacteren teneinde het telefoonnummer van een vereniging/liefhebber bij hem in de buurt te bekomen teneinde het duifje onder hun/zijn hoede te plaatsen

EN

LAAT DE OPVANGER VOORAL NIET IN DE KOU STAAN.

Misschien staat u er niet bij stil maar dergelijke handelwijze levert problemen op voor de KBDB in de onderhandelingen van bepaalde dossiers en dan vooral op het vlak van dierenwelzijn.

Ik wens toch met een POSITIEVE NOOT af te sluiten: ik ben er mij ook van bewust dat het merendeel van de leden enorm begaan zijn met hun duifjes, ze zeer goed verzorgen en er alles aan doen om hun verdwaalde duiven op te halen.

Juist uit de handelwijze van deze duivenliefhebbers putten wij de kracht om ons verder te blijven inzetten voor onze sport en voor de toekomst van onze jeugdleden.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.