Vlaams-Brabant provinciale dag 20-3-2022

Halle, 22 februari 2022

Geachte,

Bij gelegenheid van de Provinciale Kampioenendag van de PE VLAAMS-BRABANT op zondag 20 maart 2022 zullen de laureaten gehuldigd worden
van de provinciale kampioenschappen 2020 en 2021, alsook de nationale en zonale winnaars van de nationale vluchten 2020 en 2021.

Wij houden eraan u uit te nodigen op deze feestdag voor de Vlaams-Brabantse duivensport.

Personen die wensen deel te nemen aan de receptie om 11u30 en het banket om 12u15 dienen dit met onderstaande strook te bevestigen vóór uiterlijk 10 maart 2022.
De deelnameprijs bedraagt 55 € per deelnemende persoon.

Dit jaar zijn we te gast in “Feestzalen Vogelzang”, Leuvenselaan 534, 3300 Tienen.

De stortingen voor deelname aan het banket dienen te geschieden vóór 10 maart 2022 op rekening van “KBDB Vlaams-Brabant”
op het rekeningnummer :   BE36 7360 7793 1581 (BIC: KRED BE BB)

Personen die niet wensen deel te nemen aan het banket verwachten wij vanaf 13.30 u wanneer de deuren open gaan voor het publiek.

De Corona-maatregelen die van toepassing zijn, zullen nageleefd worden.

In de hoop u op 20 maart te mogen verwelkomen, verblijven wij,

Met sportieve groeten,

NAMENS KBDB PE VLAAMS-BRABANT

(get) de secretaris

Eric DUBOIS

Terug te sturen vóór 10/03/2022 naar KBDB Vlaams-Brabant – Gaasbeeksesteenweg 52/54 – 1500 Halle of dubois.e@kbdb.be

Ondergetekende …………………………………………………………………………….

neemt deel aan het feestmaal op 20 maart 2022.

Aantal inschrijvingen voor het feestmaal – ….. personen x 55 € = ……..……€

Bedrag te storten vóór 10/03/2022 op rekening van KBDB Vlaams-Brabant,

Rekeningnummer : BE36 7360 7793 1581  (BIC : KRED BE BB)                                                                                        

Handtekening laureaat

………………………………