Vlaams-Brabant Algemene vergadering 3-12-23

Halle, 17 november 2023

Mevrouw/mijnheer de voorzitter,

De voorzitter van de provinciale afdeling KBDB Vlaams-Brabant heeft de eer conform het huishoudelijk reglement een bestuursafvaardiging van uw vereniging uit te nodigen op de algemene provinciale vergadering die plaatsheeft op zondag 3 december 2023, aanvang 10u00.

De vergadering gaat door in zaal ‘De Witte Duif’ in het KBDB gebouw Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 Halle.

Gezien de vele bijlagen en de mogelijke problematiek met het mailen hiervan, hebben wij op de website een pagina voorzien waar alle documenten per punt kunnen bekeken worden.

DEFINITIEVE DAGORDE

1    Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van  27/11/2022

2    Verslag dienstjaar 2022/2023 van het Provinciaal Comité

3    Sportief programma van onze afdeling seizoen 2024
2024 Reisrooster Hafo
2024 Reisrooster S. 2 & 3
2024 Reisrooster S. 1
Kalender 2024 Nationaal (voorlopig)

4    Beslissingen van de Nationale Algemene Vergadering van  20 okt. 2023

5    Provinciaal Sportreglement 2024 + eventuele voorstellen ingediend volgens de beschikkingen voorzien door artikel 29 der KBDB-statuten. Er zijn voorstellen toegekomen maar geen die voldeden aan de beschikkingen voorzien in artikel 29 van de Statuten van de KBDB. Dit zal toegelicht worden op de AV.
Wijzigingen provinciaal sportreglement 2024 (wijzigingen in geel gemarkeerd – voorstellen van het comité)

6     Eventuele voorstellen tot inlassing in de dagorde van de nationale algemene vergadering van januari/februari 2024.

Met sportieve groeten.

NAMENS DE PROVINCIALE AFDELING KBDB VLAAMS-BRABANT

de voorzitter,
EDDY CLAESKENS

De documenten kunnen via deze webpagina bekeken/gedownload worden.