Persmededeling / Communique de Presse 27/03/2020

PERSMEDEDELING van de KBDB

De nationale raad van beheer en bestuur wenst zijn verenigingen en zijn liefhebbers te informeren van het feit dat de provinciale secretariaten worden opgeschort vanaf 1 april tot het einde van de beperkingsmaatregelen. Wij nodigen u uit om, ingeval van sportieve problemen, contact op te nemen met de nationale zetel:
Per telefoon: 02/537.62.11
Per mail: nationaal@kbdb.be

De algemene KBDB-administratie is bij deze maatregel, actueel, niet betrokken en blijft, in de voormiddag, bereikbaar voor de gebruikelijke dienstverlening en dit natuurlijk via e-mail en de verzendingen per post.

Voor al uw bestellingen, gelieve volgend KBDB-mailadres te gebruiken: boekhouding@kbdb.be

COMMUNIQUE de PRESSE de la RFCB

Le Conseil d’Administration et de Gestion National tient à informer les sociétés et les amateurs que les services des secrétariats provinciaux sont suspendus du 1er avril jusqu’à la fin des mesures de confinement. En cas de problème sportif, nous vous invitons à prendre contact avec le siège national :
Par téléphone : 02/537.62.11
Par mail : nationale@rfcb.be

L’administration générale RFCB n’est, pour le moment, pas concernée par cette mesure et continue, en matinée, à vous rendre services habituels en privilégiant, bien entendu, les contacts par mail et les envois postaux.

Pour les diverses commandes, veuillez utiliser la boîte mail RFCB : boekhouding@kbdb.be