Mededeling KBDB 29-03-2021

29-03-2021 Mededeling ter attentie van de verenigingen

 

Mevrouw,

Mijnheer,

Op 27 & 28/03/2021 gaat het sportseizoen 2021 van start.

Er zijn heel wat verenigingen die de KBDB vragen stellen over het opladen van de resultaten via het nieuwe XML formaat en de daaraan gekoppelde KBDB code.

Eerstdaags zal op het KBDB-online platform, een link beschikbaar zijn om de resultaten op te laden.

Via deze link kan u ook de KBDB code per vlucht raadplegen. Eens de link beschikbaar is, kan men alle definitieve uitslagen, zelfs met terugwerkende kracht, opladen.

Met vriendelijke groeten.

 

De nationale voorzitter,               De voorzitter van het NSC,

Pascal Bodengien.                          Denis Sapin.