Mededeling KBDB 27-4-21

Mededeling ter attentie van de verenigingen en de liefhebbers van West-Vlaanderen ingevolge de uitbraak van vogelgriep in Waregem

 

Beste liefhebbers,

Beste medewerkers in de verenigingen,

Waregem wordt getroffen door een uitbraak van Vogelgriep. Hiermede rekening houdend werd door het FAVV een tijdelijke bufferzone van 3 km evenals een beschermings- en toezichtsgebied afgebakend.

Zoals u weet, staan de leden van de nationale raad van beheer en bestuur garant voor een eerlijke duivensport en wij wensen dan ook de daad bij het woord te voegen.

De eerste stappen werden reeds gezet bij de bevoegde ministeriële diensten teneinde de betrokken liefhebbers en verenigingen, eventueel via uitzonderingsmaatregelen, zo vlug als mogelijk opnieuw hun geliefde sport te laten beoefenen.

Wij vragen dan ook dat iedere liefhebber zijn kalmte bewaart totdat wij meer nieuws hebben van deze onderhandelingen.

Het ligt geenszins in de bedoeling om de getroffen liefhebbers in de kou te laten staan.

Wij gaan hier samen doorheen!

Meer info en hopelijk goed nieuws volgt.

Met vriendelijke groeten.

 

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien