Mededeling KBDB 2021-03-24

24-03-2021 Mededeling van de KBDB aangaande de problematiek van het samenspel Midden Limburg

 

De voorzitter van het nationaal sportcomité en ikzelf worden overrompeld met telefoontjes aangaande het uiteenvallen van het samenspel “Midden Limburg”.

Dit samenspel, één van de mooiste samenspelen in Limburg, bestaande uit 17 verenigingen, houdt in 2021 op te bestaan.

Noch de KBDB, noch de PE Limburg kan en mag hierin tussenkomen. Het vormen van een samenspel behoort nog steeds toe aan de deelnemende verenigingen.

Wij, als leden van het nationaal bestuur, ijveren reeds vanaf onze aanstelling voor een eerlijkere duivensport.

Zoals in elke sport, zijn er in de duivensport liefhebbers dewelke topprestaties neerzetten en anderen die minder goede prestaties behalen. Bepaalde liefhebbers uitsluiten kan toch niet de bedoeling zijn van deze ontbinding.

Sport is een competitie waarin iedereen met gelijke wapens deelneemt en waar alles afhangt van de conditie en de voorbereiding van de duif. Het zou een motivatie moeten zijn voor de andere liefhebbers om tegen toptalenten te mogen spelen. Zo kun je ook de top bereiken.

Met deze mededeling willen wij oproepen om nijd en jaloezie achterwege te laten.

Laten we met z’n allen genieten van onze mooie sport waar kameraadschap moet primeren.

Mooie prestaties neerzetten is voor iedereen de inzet maar de gezelligheid van met elkaar samen een sport op een (h)eerlijke manier te beleven, blijft toch nog steeds het allermooiste.

Laten we het olympisch adagium vooral niet vergeten: “meedoen is belangrijker dan winnen!”

Dit is spijtig genoeg geen alleenstaand geval! Daarom roepen wij iedereen op: laat nijd en jaloezie achterwege en laat ons samen genieten van onze favoriete hobby!

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.