Mededeling KBDB 2021-03-15

05-03-2021 MEDEDELING AAN DE LIEFHEBBERS EN DE VERENIGINGEN AANGAANDE HET ELEKTRONISCH CONSTATEREN SEIZOEN 2021

Beste leden-liefhebbers,

Beste verenigingen.

In de in rand vermelde problematiek meldden wij dat de huidige COVID-19 pandemie er verantwoordelijk voor is dat de procedure, zoals voorzien in art. 40 van de KBDB-statuten aangaande het elektronisch constateren, niet kon toegepast worden.

De KBDB heeft dan ook beslist om, wat het speelseizoen 2021 betreft, terug te vallen op de u gekende situatie voor speelseizoen 2020, met name :

  • De “Standaard 2020” blijft van toepassing voor het speelseizoen 2021;
  • De masters, gehomologeerd voor 2020 en goedgekeurd volgens de standaard 2020, worden voor het speelseizoen 2021 automatisch als “gehomologeerd en goedgekeurd” beschouwd
  • Eventuele nieuwe masters kunnen door de betrokken firma’s worden binnengebracht en dit op een nog later mede te delen datum en tijdstip, waarna de AEC (nationale adviesraad elektronische constateersystemen), mits respect van de Covid-19 reglementering, zal overgaan tot (eventuele) homologatie en goedkeuring van deze nieuwe masters. Verdere info volgt!
  • het gebruik van de controlechipringen op de (inter)nationale wedvluchten 2021, zoals in 2020, derhalve als test;
  • het verzenden van deze controlechipringen zal, zoals in 2020, gebeuren door de KBDB;
  • opschorting van het verplicht gebruik van de controlechipringen op alle andere wedvluchten (snelheid, kleine halve-fond, grote halve-fond (geen nationale vluchten)) en opschorting van het inkorven van portduiven in aparte manden

Wij blijven uiteraard ter uwer beschikking voor verdere inlichtingen.

Met vriendelijke groeten.

Namens de nationale raad van beheer en bestuur van de KBDB,

De nationale voorzitter,

P. BODENGIEN.