Mededeling KBDB 2021-03-10

10-03-2021 Nieuwe mededeling van de KBDB ter attentie van de liefhebbers die gebruik maken van het Tipes-systeem

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur verwijzen naar hun eerdere mededeling aangaande het Tipes-systeem.

Sindsdien hebben wij meermaals aan SOFTWORLD – TIPES uitleg gevraagd wat de nieuwe software exact inhoudt, met name welke concrete wijzigingen Tipes aan hun software wenst aan te brengen.

Verder hebben wij een antwoord gevraagd op de vraag of de implementatie van deze nieuwe software op heden noodzakelijk is voor een normaal verloop van het speelseizoen 2021, waarbij bijkomend de vraag werd gesteld of het beweerde probleem van de “datum 2021” niet op een andere manier kan worden opgelost.

De KBDB heeft verder ten overstaan van Tipes-Softworld voorbehoud gemaakt voor het gegeven dat zij (Tipes-Softworld) blijkbaar nu reeds bezig zijn met het implementeren van deze (beweerdelijk) nieuwe software op bepaalde liefhebberstoestellen. Hierop werd van de betrokken firma geen enkel antwoord ontvangen.

De KBDB heeft Tipes-Softworld dan ook in gebreke gesteld om te stoppen met het implementeren van de nieuwe software waarbij opnieuw voorbehoud werd gemaakt voor de reeds uitgevoerde updates op liefhebberstoestellen. Ook hierop kwam geen enkel antwoord van Tipes-Softworld.

Wij verzoeken u alsdan hiermee rekening te willen houden.

Namens de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,                              De voorzitter van het NSC,

Pascal Bodengien.                                         Denis Sapin.