mededeling KBDB 19-02-2021

Mededeling ter attentie van de verenigingen en de liefhebbers

Beste verenigingen,

Beste liefhebbers,

In de aanloop van het duivenseizoen is er inmiddels veel werk verzet voor wat betreft het constateren van de duiven.

Het zegelen van de clubmasters zal er vanaf nu anders aan toegaan nl. een digitale zegeling via ons KBDB-admin platform. Deze zegeling zal u, als club, binnenkort zelf kunnen activeren via uw KBDB-login. Verdere info volgt ….

Bij deze wensen wij ook de Unikon-gebruikers te informeren dat er een update dient uitgevoerd te worden aangezien er zich een probleem stelde met het koppelen van de duiven 2022. Wij verzoeken dan ook de verenigingen en liefhebbers, gebruik makend van een Unikon systeem, om de website van deze fabrikant te raadplegen.

Anderzijds is het geen geheim dat de KBDB reeds sedert enkele jaren de ambitie heeft om ‘in de cloud’ te gaan.

Stapsgewijs werden hiertoe reeds volgende etappes doorlopen: In de eerste plaats was dit om ons eigen KBDB-admin platform, waarin de clubs hun ringenadministratie konden invoeren en alwaar onze volledige ledenadministratie zich bevindt, te automatiseren.

Afgelopen seizoen werden de wedvluchten reeds in de “cloud” opgeladen zodat de kampioenschappen, op nationaal vlak, automatisch konden worden berekend. Onlangs is daar ook het ingeven van de vluchtkalenders bijgekomen.

Teneinde integrale “cloud”clocking te realiseren zal een addendum worden gehecht aan de bestaande maar op heden geüpdatet versie van de standaard enkel gericht op “cloud” clocking.

De KBDB zal  naast de toelating van een “cloud” kloksysteem ook investeren in de verdere uitbouw van zijn eigen cloud. De zogenaamde “cloud” masters zullen alle data ook direct naar de KBDB-cloud sturen om zo extra controle en validatie mogelijk te maken.

Tot slot zal er nog een testdag worden georganiseerd.

Zo alles naar wens verloopt zou dit systeem aldus in voege treden vanaf het weekend van 7 mei voor ALLE halve-fond wedvluchten (en enkel en alleen op deze halve-fond wedvluchten) en op alle wedvluchten vanaf zaterdag 28 mei 2022 (dus ook voor de snelheidsvluchten). Gezien de AEC, in hun nieuwe samenstelling, pas in oktober hun werkzaamheden hebben kunnen opstarten, was het niet mogelijk om alles klaar te hebben voor de start van het komende seizoen.  De “Cloud” klokken en de “Cloud” masters zullen automatisch geregistreerd worden in de vernieuwde KBDB-admin cloud.

Het spreekt voor zich dat, ondanks de invoering van dit innoverende systeem, de liefhebbers en verenigingen, zo zij dit wensen, nog steeds gebruik kunnen blijven maken van alle bestaande elektronische constateersystemen, reeds aanwezig.

De nationale raad van beheer en bestuur wil dan ook de leden van de AEC bedanken voor hun inzet.

We zetten in op een zuivere en eerlijke sport!

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.