Limburg AV

Algemene vergadering PE Limburg 7-12-2020

Ingevolge Corona zal de vergadering enkel via mail en  het KBDB platform (login verenigingen) verlopen.
Er zal een stemronde zijn op 7-12-2020 van 19u tot 21u.
We vragen dat de verenigingen aan de stemronde deelnemen omdat we deze tool ook bij andere gelegenheden zullen kunnen inzetten.
Er zal ook een testvragenlijst tijdelijk op het platform komen vanaf 28-11-20 zodat wij voorafgaandelijk aan de AV de werking kunnen testen.

De documenten reisrooster 2021 zullen per mail aan de verenigingen bezorgd worden.

definitieve dagorde

1. Verslag Algemene vergadering 2019-

2. Notulen van de vergaderingen van het provinciaal comité

3. Voorstellen overeenkomstig art. 29 van de Statuten – geen voorstellen

4. Provinciaal sportreglement 2021

5. Beslissingen NAV-23.10.2020

6. Sportief 2021 – KALENDER 2021

7. Eventuele voorstellen voor de NAV van februari – geen voorstellen