nieuws

test bondsblad
https://www.kbdb.be/wp-content/uploads/2023/12/eindejaar.mp4
Link naar de site Olympiade van de NPO newsletter Engels: https://mailchi.mp/duivensportbond/news-olympiad2024-november-eng newsletter Duits: https://mailchi.mp/duivensportbond/news-olympiad2024-november-dui-6169092
jeroen test2
Beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit van 20 september 2022 LINK NAAR DE OPGELEGDE VOORLOPIGE MAATREGELEN