Antwerpen AV

Algemene vergadering PE Antwerpen 28-11-2020

Ingevolge Corona zal de vergadering enkel via het KBDB platform (login verenigingen) verlopen.
Er zal een stemronde zijn op 28-11-2020 van 10u tot 12u voor de punten 1 en 2 van de dagorde.
Voor het overige zijn er geen wijzigingen van het sportreglement (geen stemming) en zijn er geen voorstellen voor de nationale AV van februari 2021 toegekomen. (geen stemming)
We vragen dat de verenigingen aan de stemronde deelnemen omdat we deze tool ook bij andere gelegenheden zullen kunnen inzetten. 
Er zal ook een testvragenlijst tijdelijk op het platform komen zodat wij voorafgaandelijk aan de AV de werking kunnen testen.

Definitieve dagorde 28-11-2020

1. Verslag AV PE Antwerpen_23-11-2019

2. JAARVERSLAG VAN HET PROVINCIAAL COMITE 2020

3. Voorstel Hafo vluchtprogramma 2021

Voorstel Snelheid zaterdag vluchtprogramma 2021

Voorstel Snelheid zondag vluchtprogramma 2021

4. PROVINCIAAL SPORTREGLEMENT 2021

5. Beslissingen Nationale AV 23.10.2020

6. Voorstellen voor de nationale AV van februari 2021 (geen voorstellen ontvangen)