Antwerpen AV 25-11-23

Geachte,

hierbij de nieuwe documenten voor 2024 die u kan gebruiken bij het opgeven van uw vluchtprogramma’s online op het platform.

Indien u mocht vaststellen dat bepaalde zaken via het platform niet OK zijn mag u me steeds mailen dubois.e@kbdb.be.

PROVINCIAAL SPORTREGLEMENT 2024

Beheer-Vluchtprogramma

KBDB kaart Antwerpen A3

KBDB kaart Antwerpen A4

nationaal vluchtprogramma 2024

Spelregels en lijst lossingsplaatsen in Wallonië 2024 (is idem 2022-2023)

vluchtprogramma 2024 GS Noyon zondag

vluchtprogramma 2024 GS Soissons zaterdag

vluchtprogramma 2024 KHF

vluchtprogramma 2024 KS Momignies zaterdag

vluchtprogramma 2024 KS Quiévrain zondagDe Heren Voorzitters en bestuursleden

van de Antwerpse Duivenliefhebbersverenigingen

Halle,  10 november 2023

Geachte,

De voorzitter van de provinciale afdeling KBDB Antwerpen heeft de eer conform het huishoudelijk reglement een bestuursafvaardiging van uw vereniging uit te nodigen op de algemene provinciale vergadering die plaatsheeft op zaterdag 25 november 2023 om 9u30 in de zaal De Populier – Populierenhoeve 22 – 2240 ZANDHOVEN.

Deze is gelegen achter tuincentrum Rijmenants ( gelegen op de grote baan tussen afrit E34 Zoersel en afrit E313 Massenhoven ) en tussen het containerpark  en BMX terrein van Zandhoven.

Gezien de vele bijlagen en de mogelijke problematiek met het mailen hiervan, hebben wij op de website een pagina voorzien waar alle documenten per punt kunnen bekeken/gedownload worden.

De link naar de pagina is https://www.kbdb.be/antwerpen-av-25-12-23

DEFINTIEVE DAGORDE

 1. Openingswoord van de voorzitter
 2. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 26/11/2022 (Geen lezing !! – verslag via webpagina)
 3. Jaarverslag van het Provinciaal Comité – dienstjaar 2022/2023 (Geen lezing !! – verslag via webpagina)
  Beslissingen Nationale Algemene Vergadering 20-10-2023 (via webpagina)
 4. Voorstelling sportief programma 2024 (via webpagina)
  Zaterdag snelheid
  Zondag snelheid
  Halve Fond
 5. Goedkeuring provinciaal sportreglement 2024 (via webpagina)
 6. Eventuele voorstellen tot inlassing in de dagorde van de nationale algemene vergadering van januari/februari  2024

Aanvaard inmiddels onze sportieve groeten,

NAMENS KBDB PE ANTWERPEN

De Voorzitter,

Fons BRUURS

NOTA: De hoklijsten 2024 mogen op de Algemene Vergadering van 25/11/2023

aan de ingang van de zaal gedeponeerd worden in de doos die hiervoor voorzien wordt.

Het is voor de administratie een grote hulp indien deze reeds vooraf alfabetisch gesorteerd zijn. Een hulpmiddel is om ze op volgorde te leggen van het nummer dat rechts onderaan de hoklijst is gedrukt.

Let op.
Gelieve bij ontvangst van de hoklijsten volgende zaken na te zien :

of elke hoklijst door het lid (de leden) dat (die) erop vermeld staat (staan) werd ondertekend, voorafgegaan door geschreven ‘gelezen en goedgekeurd’
– dat de geboortedatum van de aangeslotene(n) correct is (zijn) ingevuld

– dat bij minderjarige leden (-18) een verantwoordelijke meerderjarige de hoklijst heeft medeondertekend met vermelding van zijn verwantschap (vader/moeder) en naam van de persoon.