25-11-2022 mededeling kbdb olympiade

Mededeling van de KBDB – voorlopige rangschikking Olympiade 2022 – sportcategorie – Team A & Team B

 

Beste,

Hieronder vindt u de voorlopige rangschikking van de sportcategorie Olympiade 2022 (Team A & Team B). Proficiat aan alle geklasseerden!

Klachten op deze voorlopige rangschikking moeten verplichten schriftelijk (niet telefonisch en bij voorkeur per e-mail) worden ingediend en toekomen op de zetel van de KBDB:

  • Per post: Gaasbeeksesteenweg 52 – 54 te 1500 Halle
  • Per mail: sport@kbdb.be

binnen een termijn van 8 werkdagen na de publicatie op de KBDB-website.

Deze termijn geldt voor de verzendingen per post & per e-mail. Alle documenten die op de KBDB in Halle toekomen na deze termijn zullen niet in aanmerking worden genomen. Samen met uw klacht dient u tevens de uitslag(en) ter staving te voegen.

We maken van deze gelegenheid gebruik om u te informeren van het feit dat de KBDB, samen met enkele naburige aangesloten federaties bij de FCI, zal tussenkomen teneinde een verdaging te vragen van de initieel voorziene datum van de Olympiade 2022 m.n. 13 & 14 augustus 2022 (midden in het sportseizoen).

Ondertussen probeert de KBDB, via zijn contacten, eveneens een versoepeling te verkrijgen voor wat betreft het gezondheidscertificaat, afgeleverd door een officiële dierenarts aangeduid door het FAVV, en de quarantainemaatregelen zoals voorzien in de EU-regelgeving (EU 2020/688 – EU 2021/1706)

Gelieve te noteren dat de geklasseerde duif dient tentoon gesteld te worden tijdens de Olympiade in Roemenië in 2022.

Meer info zal aan de laureaten worden overgemaakt begin 2022.

Nogmaals van harte proficiat!

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.