11-01-2022 Mededeling KBDB

11-01-2022 Mededeling van de KBDB – EU-regelgeving

 

De Animal Health Law (EU 2020/688) zorgde in 2021 voor heel wat opschudding en bracht onze wedvluchten ingericht vanuit Frankrijk en Spanje in gevaar. Dankzij de tussenkomst van Mevrouw Hilde Vautmans, Europarlementariër, werd een oplossing gevonden (EU 2021/1706) voor de reisduiven, dewelke deelnemen aan de wedvluchten nl. het wegvallen van:

  • het gezondheidscertificaat, afgeleverd door een officiële dierenarts van het FAVV
  • de quarantaine van 21 dagen op een geregistreerde locatie bij het FAVV

over de landsgrenzen heen.

BEDANKT MEVROUW VAUTMANS voor het redden van onze geliefde hobby!

De EU-regelgeving EU 2020/688 is echter nog steeds van toepassing (gezondheidscertificaat en quarantaine van 21 dagen) op o.a.:

  • Deelname aan een Olympiade, tentoonstellingen (standaardkeuringen), duivenbeurzen, …
  • Verdwaalde duiven (één van de doelstellingen vermeld in de Statuten van de KBDB – art. 3)
  • Schenking van duiven aan een liefhebber en/of vereniging
  • Verkoop en uitwisseling van duiven tussen liefhebbers
  • Gespecialiseerde activiteiten van zeer korte duur (< 1 dag en vaak worden uitgevoerd door niet-duivenliefhebbers) zoals het fotograferen van duiven, afname van DNA-stalen, keuringen, prijsuitreikingen,…
  • Samenkweek van duiven (ander genetisch materiaal), …
  • Bezoek aan een dierenarts
  • Opleren van duiven voor de aan de grensgelegen duivenliefhebbers (afspraken tussen KBDB en FCF)

m.a.w. voor alle andere duivensportactiviteiten binnen de Europese Unie.

Opnieuw heeft Mevrouw VAUTMANS het onderste uit de kan gehaald om te trachten ook hiervoor een oplossing te vinden en heeft een onderhoud uit de brand gesleept met het hoofd van de unit Animal Health. Dit onderhoud zal plaatsvinden op 01.02.2022.

BEDANKT MEVROUW VAUTMANS voor al je inzet! Onze duivenliefhebbers, onze duivenliefhebbersverenigingen, de KBDB, … waarderen dit enorm.

Ook de gespecialiseerde dierenartsen mogen in dit ganse verhaal niet worden vergeten. Wetenschappelijke studies zijn onontbeerlijk voor een goede afloop van deze zaak. BEDANKT!

We houden jullie uiteraard verder op de hoogte van het bekomen gevolg.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.