World Best Pigeon

World Best Pigeon – 2020 – Beste duif  ter wereld

edit f2deelnemingsformulier

De KBDB heeft beslist om opnieuw deel te nemen aan het kampioenschap WORLD BEST PIGEON, georganiseerd door de FCI, en dit in alle categorieën.

De liefhebbers, aangesloten bij de KBDB in 2020, kunnen het palmares van hun beste duif/duiven toesturen :

  • aan de nationale zetel (per post, per fax, per e-mail)
  • uiterste datum van indiening: 30/12/2020 vóór 12u00 ‘s middags ( inzendingen per post – poststempel telt)
  • door gebruik te maken van het bijgevoegde deelnameformulier
  • de uitslagen, ter staving, dienen verplichtend te worden meegestuurd met het deelnameformulier.
  1. Criteria

De onderstaande tabel vermeldt de criteria voor deelname aan de verschillende categorieën. De afwijking van 5% kan gebruikt worden voor het aantal kilometers per vlucht.  Het totale aantal kilometers moet echter voldoen aan de opgelegde criteria.

World Best Pigeon
op 1 jaar
van km tot km aantal Min Km Liefhebbers Duiven Prijzen 5% afwijking Aantal duiven
wedvl.
Snelheid 100 400 5 750 20 250 1/5 ja 3
Halve fond 300 600 4 1400 20 250 1/5 ja 3
Fond > 500 3 1500 20 150 1/5 ja 3
All round 6 1750 20 250 1/5 ja 3
van 100 tot 400 2 tot 3 20 250 1/5 ja
van 300 tot 600 2 tot 3 20 250 1/5 ja
>500 1 tot 2 20 150 1/5 ja
Marathon >800 2 1600 20 150 1/5 neen 3
Totaal 15

2. Berekening

In overeenstemming met de regels van de FCI is het berekeningssysteem identiek aan datgene wat wordt gebruikt bij andere FCI-evenementen.

Voor de categorieën snelheid, halve fond, fond en all round :  

Plaats X 1000                                       

Aantal ingekorfde duiven ( Max 5000)

Voor de categorie marathon :

Plaats X 1000                         

Aantal ingekorfde duiven

 

De duif die het laagste puntenaantal scoort, staat als eerste op de algemene ranking.  De coëfficiënt wordt berekend tot drie cijfers na de komma.