Formulieren

 

Formulier loden van manden

word     pdf 

 

Handleiding Wprol - uitbetalingslijsten voor inkorfburelen nationale wedvluchten

  pdf document

 

Handleiding Wprol - login voor liefhebbers

  pdf document

 

Handleiding login voor hoklijstenbeheer

   pdf

 

Handleiding login voor ringenbeheer

   word    pdf

UPDATE 8-1-15 wijzigingen werden in .... gezet


KBDB vluchten etiketten voor de manden

Châteauroux IV van 15/09/2018  (Oude/jaarlingen + jonge)

KBDB vluchten andere documenten voor de verenigingen

Formulier loodjes

Attest paramyxo

Vrachtbrief

Papieren versie uitslagen

 


Gummi's  

Bestelbon voor de verenigingen


 

Kampioenschappen 2018 - deelnemingsformulieren 

Nationaal
Voor de kampioenschappen (1 + 2) GROTE FOND, FOND, GROTE HALVEFOND en JONGE DUIVEN EVENALS voor de as-duifkampioenschappen (categorieën GROTE FOND, FOND, GROTE HALVE-FOND en ALL ROUND) dienen GEEN DEELNEMINGS - FORMULIEREN te worden toegestuurd. Deze kampioenschappen worden AUTOMATISCH berekend.

Voor de kampioenschappen KLEINE HALVE-FOND, SNELHEID, JEUGD & AS-DUIVEN (kleine halve-fond & snelheid) dient het DEELNEMINGSFORMULIER EN de VOLLEDIGE UITSLAGEN (conform art. 91 laatste § van het NSR) te worden gestuurd naar de Bondszetel van de KBDB – Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 HALLE.

  • Per post : 21 september 2018 – poststempel telt
  • Per fax/per mail/afgifte op de KBDB-zetel te Halle : 21 september 2018 om 12u00 ’s middags uiterlijk

 

Voor het ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP dienen ALLE gekozen wedstrijden op het inschrijvingsformulier te worden vermeld (ook voor de gekozen wedstrijden Grote Fond, Fond en Grote Halve-Fond). Voor dit ALGEMEEN kampioenschap dienen enkel de UITSLAGEN ter staving worden meegestuurd voor de gekozen wedstrijden in de categorieën Kleine Halve-Fond en Snelheid.

Deelnemingsformulieren 

Nationaal

Grote Fond oude (zie geel gemarkeerde tekst)

Fond oude (zie geel gemarkeerde tekst)

Grote 1/2 fond oude (zie geel gemarkeerde tekst)

Grote 1/2 fond jaarlingen (zie geel gemarkeerde tekst)

Jonge duiven (zie geel gemarkeerde tekst)

Algemeen

Kleine 1/2 fond oude en jaarlingen

Kleine halve fond jonge duiven

Snelheid oude en jaarlingen

Snelheid jonge duiven

Jeugd

Asduiven

Nationaal jeugdcriterium

Provinciaal

Provinciaal deelnemingsformulier


 

Formulieren ivm Verkopingen 2017

Aanvraag openbare verkopingen in België
Aanvraag openbare verkopingen in Belgie formulieer openbaar ambtenaar

Aanvraag openbare verkopingen in het buitenland

Aanvraag openbare verkopingen in het buitenland zonder openbaar ambtenaar

Aanvraag verkopingen via het internet

Overzichtslijst van de verkochte duiven via het internet verkocht

Aanvraag bonverkoping door vereniging


Vaccinatie-attesten 2018


Mededeling aan de verenigingen

Vaccinatie-attest voor de duiven

Vaccinatie-attest paramyxo voor verenigingen - Vervoer in België

Vaccinatie-attest paramyxo voor verenigingen - Vervoer in Frankrijk (Bij het downloaden van dit dokument steeds de franstalige en nederlandstalige versie op het te gebruiken dokument afdrukken.)


Vrachtbrieven en attesten voor inkorvingsburelen 

Vrachtbrief voor de vereniging 2018    Mededeling aan de verenigingen

Attest inkorvingsburelen 2017

Attest I Nationale vluchten 2017

Attest II Nationale vluchten 2017


Aanvragen Mutaties/Duplicaten 2018

Formulier aanvraag Mutatie     

Formulier aanvraag Duplicaat duif afgestaan 

Formulier aanvraag Duplikaat eigen duif 

Formulier te gebruiken bij het afstaan van duiven inzake overdracht van verantwoordelijkheid

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter