Mededeling KBDB 29-03-2021

29-03-2021 MEDEDELING VAN DE KBDB – Covid-19

 

Zoals reeds in een voorgaande mededeling aangekondigd, ontvingen wij de telefonische goedkeuring om, mits strikte toepassing van het door de KBDB opgestelde vademecum, leer- en wedvluchten in te richten.

Op 26/03/2021 mochten wij ook schriftelijke bevestiging ontvangen van het Kabinet van Minister David Clarinval en waarvan hierna, de vrije vertaling van de inhoud ervan, wordt opgenomen:

 

Goeiedag,

Hierbij bevestig ik u dat Minister David Clarinval, uw inkorvingsprocedure, in het kader van de organisatie van duivenwedstrijden, heeft goedgekeurd.

Deze inkorvingen moeten uitgevoerd worden in strikte overeenstemming met de sanitaire voorzorgsmaatregelen en -voorwaarden uiteengezet in het Koninklijk Besluit ter voorkoming van covid-19, dat beschikbaar is op de algemene informatiesite met betrekking tot COVID-19 (www. Info-coronavirus.be).

Dit koninklijk besluit legt de basisregels vast die moeten worden nageleefd in zake buitenbijeenkomsten en “social distancing”, regels waarmee in uw vademecum rekening wordt gehouden.

Emmanuel WART

Responsable de la Cellule Agriculture et Sécurité de la Chaîne alimentaire

Verantwoordelijk van de Cel Landbouw en Veiligheid van de Voedselketen

ROYAUME DE BELGIQUE – KONINKRIJK BELGIË

Cabinet de Monsieur David CLARINVAL

Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de l’Agriculture,

des Réformes institutionnelles, et du Renouveau démocratique

Kabinet van Mijnheer David CLARINVAL

Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw,

Institutionele Hervormingen, en Democratische Vernieuwing

Nog meer goed nieuws bereikte ons vanuit de Franse federatie en meer bepaald dat vanaf 01/04/2021 eveneens leer- en wedvluchten mogen worden ingericht vanop Frans grondgebied.

Dit betekent dat vanaf deze datum de initieel voorziene vluchtprogramma’s 2021 kunnen worden afgewerkt en elke provincie, elke vereniging, iedere duivenliefhebber,… gelijktijdig en op een gelijke basis aan het sportseizoen 2021 kunnen beginnen.

Wij wensen iedereen een veilig, sportief en succesvol vluchtseizoen 2021.

De nationale voorzitter,                              De voorzitter van het NSC,

Pascal Bodengien.                                         Denis Sapin.