Mededeling KBDB 2021-04-28

28-04-2021 MEDEDELING VAN DE KBDB AAN ALLE AANGESLOTEN LEDEN i.v.m. de VOGELGRIEP en de NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2021

 

Beste Leden,

Naar aanleiding van het vastgesteld hoogpathogeen vogelgriepvirus in de regio Waregem en de daarmee gepaard gaande maatregelen heeft de nationale raad van beheer en bestuur contacten gelegd met het Kabinet van Minister Clarinval (Federaal Minister Landbouw bevoegd voor het FAVV) en het FAVV.

Uit de gesprekken die er momenteel gevoerd zijn, kunnen we concluderen dat er voor het komende weekend helaas nog geen versoepelingen kunnen worden bekomen voor de betrokken liefhebbers.

Echter, de vooruitzichten voor komende week (3 – 9 mei) zijn dan weer wel positief te noemen maar momenteel kan de KBDB hierover nog geen definitief uitsluitsel geven daar er ook Europese instanties bij betrokken zijn. Zodra we jullie meer concrete informatie kunnen bezorgen zullen we hierover communiceren.

OPGELET ! De nationale raad van beheer en bestuur heeft hierop aansluitend de beslissing genomen om alle nationale kampioenschappen 2021 van KBDB voor komend weekend zaterdag 1 en zondag 2 mei tijdelijk op te schorten.

Rekening houdend met de evolutie van het dossier zal hierover volgende week meer info worden verstrekt!

Met vriendelijke groeten.

 

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.