KBDB NEWS – KBDB NEWS – KBDB NEWS – KBDB NEWS – KBDB NEWS

Morgen, 06/10/2021, om 12u00 zal er een voorlopige rangschikking van een eerste deel van onze KBDB kampioenschappen 2021 gebeuren op https://www.kbdb.be/tussenstanden/  

 

Betwistingen, klachten en vragen om informatie betreffende de voorlopige rangschikkingen moeten verplichtend schriftelijk (NIET TELEFONISCH en bij voorkeur per e-mail) worden ingediend en toekomen ten Bondszetel van de KBDB

  • per post, Gaasbeeksesteenweg 52 – 54 – 1500 Halle
  • per fax: 02/538.57.21
  • per e-mail: sport@kbdb.be

binnen een termijn van 8 werkdagen na de publicatie op de KBDB-website (15.10.2021 – 12u00). 

Deze termijn geldt voor verzendingen per post, fax, e-mail, enz….. Alle documenten die op de KBDB (Halle) toekomen na deze termijn zullen niet in aanmerking worden genomen.

Samen met uw klacht dient u tevens de uitslag(en), ter staving, te voegen.


Het tweede deel van de nationale kampioenschappen 2021 zullen, van zodra zij klaar zijn, eveneens worden gepubliceerd.

Voor het eerst in de geschiedenis van de KBDB zullen óók de nationale kampioenschappen en as-duif kampioenschappen van de KBDB in de categorieën

  • Snelheid en Kleine-Halve fond
  • Algemeen
  • As-Duif All-Round
  • Jeugd

volledig automatisch berekend worden via ons nieuw KBDB IT-platform.

 

De leden van de huidige nationale raad van beheer en bestuur van de KBDB hebben van bij hun intrede sterk ingezet op de modernisering van de dienstverlening naar de lokalen en de liefhebbers toe.

Deze publicatie mag men dus zonder meer als “historisch” omschrijven.

 

Mede dankzij de medewerking van alle lokalen en alle rangschikkers doorheen ons land zullen we in staat zijn om een voorlopige rangschikking te publiceren van alle KBDB kampioenschappen 2021.

 

Op deze manier wordt iedereen een gelijke en eerlijke kans geboden en worden alle liefhebbers automatisch opgenomen in onze nationale KBDB kampioenschappen, niet enkel meer diegene die hun formulieren (tijdig) instuurden.

 

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur wensen reeds alle geklasseerden van harte te feliciteren met hun prachtige prestaties. We hopen u allen persoonlijk te mogen begroeten op onze “Nationale Dagen KBDB 2021” die zullen doorgaan op donderdag 02 – vrijdag 03  & zat 04 december in Flanders Expo (Hal 8) te Gent !

Met sportieve groeten,

Namens de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

************