KBDB mededeling 14-02-2022

Mededeling ter attentie van de liefhebbers en de verenigingen

 

Beste liefhebbers en verenigingen,

 

De KBDB nam kennis van de oprichting van de VZW PROMO EN SUPPORT VLAAMSE DUIVENLIEFHEBBERS EN DUIVENSPORT, kortweg PSVD.

 

Gelieve nota te nemen van het feit dat :

 

  • deze vereniging NIET ERKEND is door de KBDB.
  • deze vereniging geen aanvraag heeft ingediend om lid te worden van de KBDB.
  • deze vereniging, derhalve van de KBDB, GEEN TOELATING heeft gekregen om vluchten in te richten.
  • er bovendien geen wettelijke basis is voor de oprichting van een “Vlaamse Vleugel”.
  • dient verwezen te worden naar volgende Federale Wetgevingen, dewelke de oprichting van een “Vlaamse Vleugel” in de weg staan :
  • Wet van 1921 waarvan artikel 1 stelt dat wie een duivenhok wil houden op het grondgebied lid moet zijn van de “nationale duivenliefhebbersbond….
  • Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn van dieren
  • Koninklijk Besluit van 23 september 1998 betreffende de bescherming van dieren bij wedstrijden.
  • Ministerieel Besluit van 27 maart 2013 inzake de strijd tegen doping

 

Bovendien heeft de Heer Eric VAN TILBURG, Hoofd dierenwelzijnsbeleid, DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Dierenwelzijn aan de KBDB gemeld dat :

“Ik kan bevestigen dat de dienst dierenwelzijn zoals reglementair voorzien al vele jaren een geregeld contact heeft met de KBDB waarbij het duivenwelzijn bij de uitoefening van de duivensport steeds centraal staat.

Zo wordt jaarlijks het voorbije wedstrijdseizoen geëvalueerd en het vluchtprogramma van het volgend seizoen besproken.

In dat licht kan ik bevestigen dat het kabinet van de minister, noch Dierenwelzijn Vlaanderen ingestemd zou hebben met de organisatie van vluchten door een andere organisatie, zoals PSVD , vluchten die precies uit het vluchtprogramma van de KBDB geweerd werden.

Bovendien kan niet gelijk welke vereniging zomaar wedstrijden organiseren,…”.

 

De Franse Duivenliefhebbersfederatie zal dan ook geen toelating verlenen voor de door de PSVD gevraagde verlate lossingen voor de vluchten :

-Saint-Vincent dd. 22.07.2022 jaarlingen.

-Toulouse dd. 05.08.2022 voor oude duiven en jaarlingen.

 

Het voorgaande heeft uiteraard tot gevolg dat duivenliefhebbers niet mogen deelnemen aan vluchten georganiseerd door de PSVD voormeld.

 

Met vriendelijke groeten.

 

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.