11-10-22 Mededeling KBDB

11-10-22 Mededeling ter attentie van onze liefhebbers en verenigingen

 

Beste liefhebbers,

Beste verenigingen,

Op 3/10/2022 vond een buitengewone nationale algemene vergadering plaats om eventueel over te gaan tot de herziening van de beslissing van de NAV van 18/02/2022 en om een prijsaanpassing van bepaalde KBDB-bijdragen 2023 te overwegen.

De Vergadering heeft, met eenparigheid van stemmen, beslist om meerdere bijdragen te verhogen.

Deze beslissing was moeilijk, maar nodig om niet te zeggen onvermijdelijk, en dit om de goede werking van de KBDB te garanderen.

Deze verhoging baseert zich op twee elementen :

1// De bijdrage voor de liefhebbers, om slechts één voorbeeld te noemen, is sinds 2015 niet meer verhoogd.

2// De verhoging van de energieprijzen, de grondstoffen, de goederen in het algemeen, de index toegepast op de lonen, … hebben een invloed op uw leven, maar eveneens op het leven van de KBDB.

Om die redenen heeft de BAV geen andere keuze gehad dan deze moeilijke beslissing te nemen.

Hierna vindt u de nieuwe bedragen van de bijdragen 2023 :

BIJDRAGEN 2023 voor
de verenigingen  €                   125
de liefhebbers  €                     40
ieder bijkomend lid van de associatie  €                     20
de publicitaire hokken  €                   600
de laattijdige aansluitingen  €               dubbel
de vergezellers  €                   130
de vergezellersagentschappen  €                   320
de vrachtvervoerders  €                     65
de lokaalhouders duivenliefhebbers  €                   120
de lokaalhouders niet-duivenliefhebbers  €                   120
de privé-lokalen €                   120
de artikels 9 €                     30

De bijdragen, die in deze tabel niet worden vermeld, blijven ongewijzigd.

We danken u voor uw begrip

Met vriendelijke groeten,

De nationale voorzitter

Pascal BODENGIEN