2-8-23 Mededeling KBDB – Tussenstand nationale kampioenschappen

2-8-2023  Mededeling ter attentie van de aangesloten liefhebbers betreffende de nationale kampioenschappen en as-duif kampioenschappen 2023 in de categorieën snelheid en kleine halve-fond

 

Beste liefhebbers,

We beseffen terdege dat de tweede tussenstand van zowel de nationale kampioenschappen met 1ste en 2de getekende als de as-duiven in de categorieën snelheid en kleine halve-fond lang op zich hebben laten wachten.

De reden hiervoor is vooral te vinden in het feit dat bepaalde verenigingen laattijdig hun uitslagen opladen zodat er diende gewacht te worden tot het merendeel van de lokalen hun uitslagen hadden opgeladen. Het kan niet de bedoeling zijn om vertekende tussenstanden te publiceren.

MAAR de nieuwe tussenstanden/rankings zijn beschikbaar op onze KBDB-website via onderstaande link:

https://www.kbdb.be/tussenstanden/

Gelieve te noteren dat dit voorlopige tussenstanden zijn “onder voorbehoud” en voor de liefhebbers, waarvan hun naam gemarkeerd is in oranje kan er zich eventueel een probleem stellen. Wat kunnen de problemen eventueel zijn:

  • Ingekorfd in 2 verschillende verenigingen
  • Méér dan 2 nummers van uitslagen werden gebruikt

hetgeen verboden is ingevolge de criteria van de nationale kampioenschappen:

Voor het kampioenschap snelheid en kleine halve fond kunnen enkel uitslagen worden gebruikt van maximum 2 dubbelingen of van de hoofdvlucht en één dubbeling maar steeds dezelfde m.a.w. uitslagen met dezelfde hoofdding bvb.

  • Samenspel SOTEO → mag worden gebruikt
  • Samenspel TURNHOUT → mag worden gebruikt
  • Lokaal spel → mag worden gebruikt

MAAR ofwel steeds SOTEO en TURNHOUT ofwel steeds TURNHOUT en lokaal spel ofwel steeds SOTEO en lokaal spel.

De duiven dienen steeds in hetzelfde lokaal te worden ingekorfd.

Uiteraard zijn hierop uitzonderingen en deze uitzonderingen dienen nog nagekeken te worden:

Uitzondering:

  • Voor de liefhebbers die niet over de mogelijkheid beschikken om de uitslagen van de kleine en de grote

snelheid van hetzelfde verbond te gebruiken, zullen de resultaten van 1 verbond voor de kleine snelheid

en van 1 verbond voor de grote snelheid in aanmerking worden genomen maar mits inachtneming van de hierboven vermelde criteria per verbond. Deze uitzondering is ook van toepassing op de kleine halve-fond.

Voor alle kampioenschappen 2023, waarvoor snelheids- en kleine halve-fond wedvluchten in aanmerking worden genomen, zullen de regels gesteld voor deze categorie (snelheid en kleine halve-fond) van toepassing zijn.

Het heeft geen nut om nu al deze controles uit te voeren aangezien al deze kampioenschappen nog niet definitief werden afgesloten.

We maken van de gelegenheid gebruik om u te informeren dat:

  • De nationale kampioenschappen en as-duif kampioenschappen in de snelheid en de kleine halve-fond oude duiven en jaarlingen lopen tot en met het weekend na Bourges II m.a.w. tot en met het weekend van 5 & 6/08/2023.

Wij wensen iedereen nog veel succes met het vervolg van het sportseizoen 2023.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,                De voorzitter van het NSC,

Pascal Bodengien.                          Denis Sapin.