Mededeling KBDB 2021-04-19

19-04-2021 Mededeling van de KBDB aangaande het opladen de inkorvingsfiles en uitslagen 2021 in het kader van de automatische berekening van de nationale kampioenschappen 2021

 

Zoals blijkt uit het aantal e-mails in de box it-support@kbdb.be zijn er het afgelopen weekend toch enkele problemen geweest met het opladen van de inkorvingsbestanden en zullen er ook nog problemen opduiken met het uploaden van de definitieve uitslagen. Maar geen nood, hieraan zal een oplossing worden gegeven. Zowel de verenigingen als de KBDB moeten nog heel wat leren en ondervinding opdoen maar: “Oefening baart kunst”. Afhankelijk van het probleem, zal u een antwoordje bekomen van ofwel IT-support of van de administratieve secretaris van uw PE/SPE.

Zoals reeds medegedeeld, kunnen al deze gegevens, bij problemen, nog achteraf worden opgeladen.

We kregen ook bepaalde vragen naar het WAAROM?

  • Vooreerst beogen de leden van de nationale raad van beheer en bestuur een eerlijke duivensport met strikte naleving van de KBDB-reglementering. Denk maar aan de regularisatie van de noodkoppelingen, de vermelding van de juiste landcode bij het ringnummer van de duif, toepassing art. 91 van het NSR …
  • Om onze verenigingen te beschermen zodat niet actieve en/of geschorste leden toch pogen aan de wedvluchten deel te nemen. Rekening houdend met de GDPR-wetgeving, waardoor er ook geen lijst met de geschorste en uitgesloten leden mag worden gepubliceerd, dienen de helpers in de verenigingen te worden beschermd.
  • via de KBDB-website (menu wedstrijden → wedstrijd resultaten) kunnen alle uitslagen van alle verenigingen worden geconsulteerd. Een interessant gegeven ten dienste van onze liefhebbers.
  • Jaarlijks krijgt de KBDB nog vragen van bepaalde liefhebbers om, na de uiterste datum voor de indiening van de nationale kampioenschappen, toch nog hun palmares te mogen indienen. Dit euvel wordt nu opgelost. De beste duif, de beste liefhebber van het afgelopen jaar in de onderscheidenlijke categorieën gaan effectief ook de beste zijn.

Zoals reeds gezegd, zullen in de beginfase nog heel wat problemen moeten worden opgelost maar uiteindelijk gaat ook dit een gewoonte worden en wegen de nadelen niet op tegen de voordelen

ALLEN SAMEN komen we hier uit!

Hartelijk dank aan de medewerkers in de verenigingen, de rangschikkers, de liefhebbers, …. voor het betoonde begrip. Laten we samen werken aan een (h)eerlijke duivensport!

Met vriendelijke groeten.