Actualité EP Limbourg


 

Provinciale kampioenschappen Limburg 2021 

Voorlopige uitslag ASDUIVEN
Klachten tot en met 25-10-21.
De andere kampioenschappen (1+2) zullen volgen tegen einde van de maand.

 


edit f2 Belangrijke data :

15 oktober 2021 : slotavond KOTK
18 oktober 2021 : gewestvergaderingen Zuid-Oost 19u30 & Oost 20u30
19 oktober 2021 : gewestvergaderingen Midden 19u30 & West 20u30
23 november 2021 : Algemene vergadering PE Limburg
2, 3 & 4 december 2021 : Nationale dagen te Gent


5-10-21 KOTK sluitingsavond Kom Op Tegen Kanker op vrijdag 15 oktober 2021
Schenking bon.


9-09-2021 Mededeling voor de verenigingen en de duivenliefhebbers van de PE Limburg
ZITDAGEN PE Limburg
Wij informeren de leden en de verenigingen dat er op woensdag 22-09-21  een zitdag zal plaatsvinden van 9 uur tot 16u00. Locatie : Parochiaal centrum “Elckerlyk”, Pastorijstraat 4, 3500 Sint-Lambrechts-Herk (vlakbij de kerk).
Gelieve de nodige veiligsheidsmaatregelen te respecteren (mondmasker, …)


25-08-2021 Coördinaten voor Chimay

CHIMAY (BAILLEUX) – rue Madeleine – 50.02.12,0/04.23.02,0


25-08-2021 Mededeling aan de verenigingen en duivenliefhebbers van de PE Limburg

Limburg voorziet een intergewestelijke (geen officiële provinciaal) vlucht uit Melun op 4/9 met 10 inkorflokalen (die van de GHF nationaal, behalve Hoeselt)
Inkorving op donderdag.

Organisatie in handen van ‘gewest west’ (rangschikker Franssens Bart.)

Transport : EMT
Deelnemingszone (speelstraal) : Provinciaal + de aangrenzende gemeentes volgens de interprovinciale akkoorden.


19-08-21 Wijziging programma gewest Zuid-Oost 
Het Provinciaal Comité heeft besloten dat de wedvlucht voor het gewest Z.O. op zaterdag 28.08 uit Trélou-sur-Marne dient vervangen te worden door een vlucht uit Vervins.


17-08-2021 Provinciale kampioenschappen 2021 – Deelnameformulier

 


9-08-2021 KOTK Nanteuil
Aangezien Sézanne voorzien was als een vlucht in de categorie KHF (tabellen criteria nationale kampioenschappen) en deze vlucht vervangen werd door Nanteuil, geldt deze ook als een wedvlucht in de categorie KHF.
Er zal gevraagd worden om de tabellen in de criteria van de nationale kampioenschappen voor Limburg in die zin aan te passen.

Voor de provinciale kampioenschappen zal de vlucht KOTK Nanteuil eveneens in aanmerking komen voor het kampioenschap KHF.
De KBDB Limburg meldt u het overlijden van de heer Hubert Meyers op 84 jarige leeftijd.
Namens de KBDB en de vele duivenliefhebbers die hem gekend hebben, betuigen wij ons oprecht medeleven aan de naaste familie en vrienden.
  •  

Criteria provinciale kampioenschappen 2021 PE Limburg


Bericht aan de verenigingen
Mogen wij vragen om bij correspondentie met de KBDB steeds het rolnummer van uw vereniging te vermelden. Ook bij mails het rolnummer graag meenemen in de onderwerpregel.
De provinciale secretaris
Eric Dubois


Ringenverdeling 2021 LimburgBedankbrief ‘Een Hart voor Limburg’
Wij danken alle deelnemers aan de provinciale wedvluchten 2019 die het mogelijk hebben gemaakt op dit jaar een bedrag van 4.500 euro te overhandigen aan ‘Een Hart voor Limburg’. Normaliter vond de overhandiging plaats tijdens de Bourges huldiging van de laureaten van de prijzen van steden en gemeenten in het provinciehuis te Hasselt in de maand februari 2020. Evenwel heeft Corona roet in het eten gegooid waardoor de huldiging niet kon doorgaan tot heden. Wij hebben dan maar besloten de gelden zonder officiële overhandiging over te maken.


Indeling gewesten 2021


Provinciale kampioenschappen 2020 
Provinciale kampioenschappen 2020 PE Limburg – definitieve uitslag


Prijsuitreiking prijzen van steden en gemeenten – Bourges 3-8-2019
Wij informeren alle betrokken partijen dat de huldiging die voorzien was op maandag 16 maart 2020 ingevolge het corona-virus werd geannuleerd.
Wij zullen in de loop van het seizoen een nieuwe datum prikken waarop de huldiging kan plaatsvinden.


Prijzen van steden en gemeenten Bourges 3-8-2019
Liist – Prijzen van steden en gemeenten – Bourges 03-08-2019


edit f2 Belangrijke data :

nihil


Foto’s huldiging kampioenen 2019.
Klik in onderstaande foto’s op de pijltjes links en rechts op de foto om de foto’s te bekijken.

 

 

PE Limburg – Huldiging kampioenen 2019
PreviousNext
 
 

Bericht ter kennisgeving aan de verenigingen en verzendingen

Jaarlijks dient de lijst met de lossingen (zowel leervluchten als wedstrijdvluchten) op Waals grondgebied overgemaakt te worden aan de betrokken Waalse overheidsdienst.

Wijzigingen aan deze lijst dienen minimum 3 à 4 dagen voorafgaandelijk aan de lossing worden medegedeeld  tijdig de goedkeuring van de betrokken dienst kan worden bekomen.


Bericht aan de duivenliefhebbers en verenigingen van de PE Limburg

Wij vestigen de aandacht op Artikel 17 van het provinciaal sportreglement (zie hieronder).
Zoals voorzien in artikel 37 van het nationaal sportreglement mogen enkel portduiven aanvaard worden op prijsvluchten wanneer het hok van de liefhebber die portduiven wil zetten zich in de deelnemingszone (straal) van de wedstrijd bevindt.
Het provinciaal sportreglement kan hier een andere tekst voor voorzien, doch dat is niet het geval in Limburg.

Het is dus onnodig dat liefhebbers zich (soms op een andere dag) aanbieden bij verenigingen die deeluitmaken van een ander spel om aldaar portduiven in te korven wanneer hun hok niet kan deelnemen aan de wedstrijd aldaar. Verenigingen die deze portduiven van buiten de deelnemingszone aanvaarden zijn in strijd met de reglementen van de KBDB. 

Art. 17 van het provinciaal sportreglement:

“Portduiven moeten op alle programmavluchten aangenomen worden. 

Er wordt de aandacht gevestigd op artikel 37 van het Nationaal Sportreglement : “ Het inkorven van port/leerduiven van buiten de deelnemingszone van de vereniging is niet toegelaten tenzij anders bepaald door de PE/SPE. De verzendingskosten aangerekend voor “port”-“lap”- of leerduiven mogen nooit hoger liggen dan de inleg voor kosten aangerekend voor de duiven die aan de wedvlucht deelnemen. Voor nationale, interprovinciale en provinciale wedvluchten worden geen “port-“, “lap-“ of leerduiven aangenomen.”Bericht aan de duivenliefhebbers en verenigingen van de PE Limburg

Art. 2. Nationaal Sportreglement

“Uitsluitend de liefhebbers waarvan het duivenhok zich op Belgisch grondgebied bevindt, kunnen zich aansluiten bij de KBDB. De liefhebber, waarvan het duivenhok zich op buitenlands grondgebied bevindt, kan zich, onder geen enkel beding, aansluiten bij de KBDB. Het is aan de leden verboden op straf van voorlopige schorsing door de nationale raad van beheer en bestuur deel te nemen aan wedvluchten of leervluchten, tentoonstellingen, manifestaties, vergaderingen, feestelijkheden, enz… , ingericht door een vereniging (in de zin van artikel 14 van de KBDB-statuten) die geen lid is van de KBDB, zoals het ook aan onze verenigingen verboden is niet-leden aan hun wedvluchten, leervluchten of andere sportieve activiteiten, te laten deelnemen. Onze verenigingen mogen in hun schoot geen deelneming aan wedvluchten toelaten van niet-leden. Dit verbod geldt niet voor tentoonstellingen, manifestaties, vergaderingen of feestelijkheden ingericht in het buitenland op voorwaarde dat de buitenlandse inrichter of het buitenlands organisme werd erkend door zijn nationale federatie.”

Opgelet met artikel 2 NSR
Liefhebbers waarvan het hok niet gelegen is in België kunnen dus geen port of leerduiven komen korven in verenigingen van Belgisch Limburg. Het comité zal hier op toezien en via steekproeven dit controleren. Indien er inbreuken worden vastgesteld, zal dit gevolgen hebben voor de volgende inkorvingen van de in gebreke zijnde vereniging.
Dit geldt zowel voor prijsvluchten als voor leervluchten !!!!!!

Beide items (art 17 prov reglement en art 2 nationaal sportreglement) werden eerder reeds medegedeeld aan de vereniging in een begeleidend schrijven dat samen met de goedgekeurde reisroosters werd bezorgd. U kan dit document hier nalezen.


2019 – Bericht aan de verenigingen en duivenliefhebbers van de PE Limburg – portduiven & dubbelen van duiven.

Port/leerduiven worden niet in de spiegellijst opgenomen. Alle misbruiken dienaangaande worden beschouwd als vervalsing van de uitslag en de inrichters worden verantwoordelijk gesteld voor deze inbreuk. Wij verwijzen hierbij tevens naar artikel 28 van het Nationaal Sportreglement dat voorziet dat de duiven die aan een prijskamp deelnemen moeten ingeschreven zijn op inschrijvingsformulieren die door de vereniging of verbond ter beschikking worden gesteld. Het automatisch dubbelen van duiven is dus niet toegelaten. De liefhebber dient in te schrijven voor de dubbeling, ook als ze gratis is.

– De verenigingen die het Limburgs programma volgen : zie hoger vermelde tekst

– De verenigingen die het Limburgs programma niet volgen en gekozen hebben voor het Vlaams-Brabants of Antwerps programma dienen overeenkomstig het akkoord tussen Limburg en beide Provinciale Entiteiten zich te schikken naar het sportief reglement van deze provinciale entiteit.

Verenigingen die palen aan Vlaams-Brabant
Art 22
Artikel 22
Op de wedstrijdvluchten mogen geen port/leerduiven worden aanvaard van buiten de deelnemingszone. De port/leerduiven worden niet in de spiegellijst opgenomen. Er mogen portduiven worden aangenomen op alle vluchten van de kleine en grote snelheid! De portduiven zullen geregistreerd worden zodat er een degelijke controle kan worden uitgevoerd of de aangeleverde duiven aan liefhebbers toebehoren welke in de deelnemingszone van de maatschappij vallen EN of deze gevaccineerd zijn.

Verenigingen die palen aan Antwerpen
Art. 7
Vanaf de Frankrijkvluchten mogen er geen port- of leerduiven meer aangenomen worden in de prijskampen.


Samenstelling van het provinciaal comité van de PE Limburg 2018-2024:

Voorzitter : Wim Kempeneers
kempeneers wim
O-Voorzitter : Gino Houbrechts

houbrechts g
Secretaris-verslaggever : Karel Pottel

pottel karel


E-mail adres voor het verzenden van de wekelijkse uitslagen

De Limburgse verenigingen die dit wensen kunnen hun uitslagen versturen per e-mail ipv per post.
Het e-mail adres dat hiervoor gebruikt dient te worden is : rangschikker@gmail.com


– Stichtingsjaren Limburgse verenigingen

 


Mutaties:

Alle ringnummers die ter mutatie worden aangeboden, dienen vermeld te worden op een formulier “aanvraag tot mutatie” en vergezeld te zijn van de eigendomsbewijzen. Deze documenten zijn te verkrijgen in de verenigingen, op de provinciale afdeling en zijn ook downloadbaar via deze website (link formulieren onder het item Algemeen in de index van deze website). Wij verzoeken leden dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen; naam, adres, kbdb-lidnummer, jaartal duiven, kenteken van buitenlandse duiven (vb NL, DV, …)
Mutaties : Belgische ring = 2.00 euro, buitenlandse ring = 2.00 euro

Voor het uitvoeren van mutaties en het bestellen van ringen kan men eveneens steeds terecht bij de administratieve zetel te Halle -Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 Halle. De financiële afhandeling dient te gebeuren door overschrijving naar het rek.nummer BE79 4338 2420 0133 (BIC: KREDBEBB). Gelieve in de mededeling steeds uw naam en adresgegevens te vermelden.


Mutaties: De Limburgse duivenliefhebbers kunnen voor het muteren van duiven (overschrijven op naam van de nieuwe eigenaar) tijdens het seizoen terecht op de afdeling, Pastorijstraat 4, 3500 Sint-Lambrechts-Herk op de zitdag zoals hierboven vermeld. De eigendomsbewijzen dienen steeds voorgelegd te worden.  Kampioenschappen

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014   foto’s

2013   foto’s