Critères Championnats Pr Flandre Orientale

Kampioenschappen PE Oost-Vlaanderen

Provinciaal Kampioenschap O-VL 2021

Definitieve kampioenschappen PE Oost-Vlaanderen 2020

Definitieve kampioenschappen Oost-Vlaanderen 2020


Voorlopige kampioenschappen PE Oost-Vlaanderen 2020

Voorlopige kampioenschappen PE Oost-Vlaanderen 2020

Proficiat aan de laureaten.

Afdeling Oost-vlaanderen en kampioenschap Oost-Vlaamse jeugdclub 2020

Provinciaal Kampioenschap O-VL 2020_V10062020 (corona-aanpassingen)

PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2020
(aangepaste versie comite 10/6/20 tgv Covod-19.)

PROVINCIALE GESUBSIDIEERDE KAMPIOENSCHAPPEN 2020
EN KAMPIOENSCHAP OOST-VLAAMSE JEUGDCLUB

1. ASDUIF SNELHEID OUDE DUIVEN – 10 gerangschikten.
Klassement per duif.
6 gewonnen prijzen vanaf  13/6 tem  16/8.
Enkel weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend komt in aanmerking.
Enkel de duiven met 6 prijzen worden gerangschikt.

2. ASDUIF SNELHEID JAARSE DUIVEN – 10 gerangschikten.
Klassement per duif.
6 gewonnen prijzen vanaf 13/6 tem 16/8.
Enkel weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend komt in aanmerking.
Enkel de duiven met 6 prijzen worden gerangschikt.

3. ASDUIF SNELHEID JONGE DUIVEN – 10 gerangschikten.
Klassement per duif.
6 gewonnen prijzen vanaf  13/6 tem  6/9.
Enkel weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend komt in aanmerking.
Enkel de duiven met 6 prijzen worden gerangschikt.

4. ASDUIF KLEINE HALVE-FOND OUDE DUIVEN – 10 gerangschikten.
Klassement per duif.
5 gewonnen prijzen vanaf 2/5 13/6 tem laatste vlucht.
Enkel de duiven met 5 prijzen worden gerangschikt.

5. ASDUIF KLEINE HALVE-FOND JAARSE DUIVEN – 10 gerangschikten.
Klassement per duif.
5 gewonnen prijzen vanaf 13/6 tem laatste vlucht.
Enkel de duiven met 5 prijzen worden gerangschikt.

6. ASDUIF KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN – 10 gerangschikten.
Klassement per duif.
4 gewonnen prijzen vanaf eerste vlucht tem laatste vlucht.
Enkel de duiven met 4 prijzen worden gerangschikt.

7. ASDUIF ZWARE HALVE-FOND OUDE DUIVEN – 10 gerangschikten.
Klassement per duif.
5 gewonnen prijzen vanaf eerste vlucht tem laatste vlucht.
Tulle-Limoges NIET inbegrepen.
Enkel de duiven met 5 prijzen worden gerangschikt.

8. ASDUIF ZWARE HALVE-FOND JAARSE DUIVEN – 10 gerangschikten.
Klassement per duif.
5 gewonnen prijzen vanaf 20/6 tem laatste vlucht.
Tulle-Limoges NIET inbegrepen.
Enkel de duiven met 5 prijzen worden gerangschikt.

9. ASDUIF ZWARE HALVE-FOND JONGE DUIVEN – 10 gerangschikten.
Klassement per duif.
4 gewonnen prijzen vanaf  eerste vlucht tem laatste vlucht.
Enkel de duiven met 4 prijzen worden gerangschikt.

10.ASDUIF FOND OUDE DUIVEN – 10 gerangschikten.
Klassement per duif.
3 gewonnen prijzen op de nationale vluchten.
Enkel de provinciale uitslag Oost-Vlaanderen wordt in aanmerking genomen.
Enkel de duiven met 3 prijzen worden gerangschikt.

11. ASDUIF FOND JAARSE DUIVEN – 10 gerangschikten.
Klassement per duif.
2 gewonnen prijzen op de nationale vluchten.
Enkel de provinciale uitslag Oost-Vlaanderen wordt in aanmerking genomen.
Enkel de duiven met 2 prijzen worden gerangschikt.

12. ASDUIF ZWARE FOND OUDE DUIVEN – 10 gerangschikten.
Klassement per duif.
2 gewonnen prijzen op de internationale vluchten.
Enkel de provinciale uitslag Oost-Vlaanderen wordt in aanmerking genomen.
Enkel de duiven met 2 prijzen worden gerangschikt.

13. KAMPIOENSCHAP SNELHEID OUDE DUIVEN – 10 gerangschikten.
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif.
5 vluchten vanaf 13/6 tem 16/8.
Enkel weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend komt in aanmerking.
Enkel de prestaties met 10 punten met 1e en 2e afg. duif worden gerangschikt.

14. KAMPIOENSCHAP SNELHEID JAARSE DUIVEN – 10 gerangschikten.
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif.
5 vluchten vanaf 13/6 tem 16/8.
Enkel weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend komt in aanmerking.
Enkel de prestaties met 10 punten met 1e en 2e afg. duif worden gerangschikt.

15. KAMPIOENSCHAP SNELHEID JONGE DUIVEN – 10 gerangschikten.
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif.
5 vluchten vanaf  13/6 tem  6/9.
Enkel weekendvluchten en slechts één vlucht per weekend komt in aanmerking.
Enkel de prestaties met 10 punten met 1e en 2e afg. duif worden gerangschikt.

16. KAMPIOENSCHAP KLEINE HALVE FOND OUDE DUIVEN – 10 gerangschikten.
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif.
5 vluchten vanaf  13/6 tem laatste vlucht.
Enkel de prestaties met minstens 8 punten met 1e en 2e afg. duif worden gerangschikt.

17. KAMPIOENSCHAP KLEINE HALVE FOND JAARSE DUIVEN – 10 gerangschikten.
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif.
5 vluchten vanaf 13/6 tem laatste vlucht.
Enkel de prestaties met minstens 8 punten met 1e en 2e afg. duif worden gerangschikt.

18. KAMPIOENSCHAP KLEINE HALVE FOND JONGE DUIVEN – 10 gerangschikten.
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif.
5 vluchten vanaf eerste vlucht tem laatste vlucht.
Enkel de prestaties met minstens 8 punten met 1e en 2e afg. duif worden gerangschikt.

19. KAMPIOENSCHAP ZWARE HALVE FOND OUDE DUIVEN – 10 gerangschikten.
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif.
5 vluchten vanaf 20/6 tem laatste vlucht.
Tulle-Limoges NIET inbegrepen.
Enkel de prestaties met minstens 8 punten met 1e en 2e afg. duif worden gerangschikt.

20. KAMPIOENSCHAP ZWARE HALVE FOND JAARSE DUIVEN – 10 gerangschikten.
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif.
5 vluchten vanaf 20/6 tem laatste vlucht.
Tulle-Limoges NIET inbegrepen.
Enkel de prestaties met minstens 8 punten met 1e en 2e afg. duif worden gerangschikt.

21. KAMPIOENSCHAP ZWARE HALVE FOND JONGE DUIVEN – 10 gerangschikten.
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif.
5 vluchten vanaf eerste vlucht tem laatste vlucht.
Enkel de prestaties met minstens 8 punten met 1e en 2e afg. duif worden gerangschikt.

22. KAMPIOENSCHAP FOND OUDE DUIVEN – 7 gerangschikten.
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif.
4 vluchten op de nationale vluchten.
Enkel de provinciale uitslag Oost-Vlaanderen wordt in aanmerking genomen.
Enkel de prestaties met minstens 6 punten met 1e en 2e afg. duif worden gerangschikt.

23. KAMPIOENSCHAP FOND JAARSE DUIVEN – 7 gerangschikten.
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif.
4 vluchten op de nationale vluchten.
Enkel de provinciale uitslag Oost-Vlaanderen wordt in aanmerking genomen.
Enkel de prestaties met minstens 6 punten met 1e en 2e afg. duif worden gerangschikt.

24. KAMPIOENSCHAP ZWARE FOND OUDE DUIVEN – 7 gerangschikten.
Te winnen met de eerste en tweede afgegeven duif op de 3 internationale vluchten. Enkel de provinciale uitslag Oost-Vlaanderen wordt in aanmerking genomen.
Enkel de prestaties met 6 punten met 1e en 2e afg. duif worden gerangschikt.

PROVINCIAAL KAMPIOEN 2020 – 3 prijzen.

De liefhebber met de meeste vermeldingen binnen de hierboven 24 klassementen uit de 5 beste gerangschikten voor de snelheid tem de zware HAFO en de 3 beste gerangschikten uit de fond en zware fond.
Bij gelijkheid komt het laagste totaal van de behaalde plaatsen in aanmerking.
De nevenklassementen komen hiervoor niet in aanmerking.

NEVENKLASSEMENT “De Ronde van België” – 3 prijzen
De duif met het hoogste aantal prijzen en bij gelijkheid met het laagste coëfficiënt op de vier weken van de Ronde van België. Er is slechts één categorie.

NEVENKLASSEMENT “All-Round” – 3 prijzen

ALL-ROUND ASDUIF OUDE, JAARSE & JONGE (3 geklasseerden per categorie)
De 6 beste uitslagen met dezelfde duif, klassement per 4-tal, waarvan er minstens 2 dienen behaald te worden Onder Parijs en minstens 2 Boven Parijs. Wordt betwist in 3 aparte categorieën voor zowel oude, jaarse als jonge duiven. Voor de GHF, Fond en Grote Fond geldt enkel de provinciale uitslag!

KAMPIOENSCHAP OOST-VLAAMSE JEUGDCLUB

Voor nadere inlichtingen en gegevens in verband met deze kampioenschappen van
de Oost-Vlaamse Jeugdclub, verwijzen wij naar de voorzitter Lorenzo De Pauw.

REGLEMENTERING.

Dit kampioenschap is voorbehouden aan de liefhebbers in het bezit van een KBDB- lidkaart 2020 – met hok op grondgebied van de PE Oost-Vlaanderen.

De prijzen moeten minstens per viertal (zonder breuken) behaald zijn, op wedvluchten ingericht door verbonden/samenspelen/verenigingen erkend door de KBDB op voorwaarde van een minimum deelname van 80 duiven en minstens 10 deelnemende liefhebbers per wedvlucht. Nationale en/of zonale uitslagen komen NIET in aanmerking.

De duiven moeten ingekorfd zijn in een Oost-Vlaamse vereniging.

Uitslagen van provinciegrens overlappende verbonden/samenspelen worden eveneens in aanmerking genomen, indien de duiven in een Oost-Vlaamse vereniging werden ingekorfd.

Voor elke discipline (snelheid, kleine hafo, …) kan er per weekend maar één uitslag worden ingediend.

Lossingsplaatsen per discipline:

Snelheid: ten noorden van Parijs.

Kleine HAFO: ten zuiden van Parijs, Orléans inbegrepen.

Zware HAFO: voorbij Orléans, Limoges niet inbegrepen.

Fond: nationale vluchten vanaf Limoges

Zware Fond: internationale vluchten.

Bij de asduiven zal elke liefhebber slechts met één duif kunnen gerangschikt worden met een gratis prijs per verschillend kampioenschap. Verdere rangschikkingen krijgen een eervolle vermelding.

Bij de kampioenschappen met 1e en 2e afgegeven duif zal elke liefhebber per categorie slechts eenmaal kunnen gerangschikt worden.

De uiterste datum voor het indienen van de inschrijvingsformulieren en de betreffende (verbeterde) uitslagen is 2 Oktober 2020 (poststempel telt !!!).

De inschrijvingsformulieren en uitslagen kunnen opgestuurd worden aan de KBDB Oost-Vlaanderen, Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 Halle (poststempel telt !) onder voorbehoud zal het ook mogelijk zijn om de formulieren te laten controleren op daartoe voorziene zitdagen – nog mede te delen.

INDIEN DE UITSLAGEN NIET IN ONS BEZIT ZIJN OP 2 Oktober 2020 ZAL DE INZENDING NIET WEERHOUDEN WORDEN !

 

Na deze datum worden geen opgaven, noch wijzigingen, noch verbeteringen

meer aanvaard (ook niet als een verkeerde uitslag, verkeerde vlucht, enz. wordt opgegeven).

 

HET COMITÉ OOST-VLAANDEREN.