Critères Championnats Pr Anvers

Kampioenschappen PE Antwerpen

PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2020
aangepaste versie 24-6-2020 

PDF versie

Reeksen:

Snelheid oude duiven(15 geklasseerden)

Voor dit snelheidskampioenschap komen alle wedvluchten uit Quiévrain, Momignies, Soissons en Noyon in aanmerking verspeeld in de periode van 13 juni tot en met 30 augustus.

6 wedvluchten met 1e en 2e getekende (oude en/of jaarse duiven) komen in aanmerking.

 

Kleine halve fond oude duiven(10 geklasseerden)

Komen in aanmerking : alle wedvluchten van PE Antwerpen  in de periode van 13 juni tot en met 30 augustus

5 wedvluchten met 1e en 2 getekende (oude en/of jaarse duiven) komen in aanmerking.

 

Grote halve fond oude duiven(10 geklasseerden)

Komen in aanmerking : alle wedvluchten vanaf  20 juni tot en met 6 september.

4 wedvluchten met 1e en 2 e getekende (oude en/of jaarse) komen in aanmerking.

 

Fond oude duiven(8 geklasseerden)

Komen in aanmerking : alle nationale fond wedvluchten .

3 wedvluchten met 1e en 2e getekende komen in aanmerking (ook jaarlingen).

 

Grote fond oude duiven(5 geklasseerden)

Alle marathonwedvluchten komen in aanmerking.

2 wedvluchten met 1e en 2e getekende komen in aanmerking (ook jaarlingen).

 

Snelheid jonge duiven(15 geklasseerden)

Voor dit snelheidskampioenschap komen alle wedvluchten met jonge duiven uit Quiévrain, Momignies, Soissons en Noyon in aanmerking in de periode van 13 juni tot en met 30 augustus.

5 wedvluchten met 1e en 2e getekende komen in aanmerking.

 

Kleine Halve fond jonge duiven(10 geklasseerden)

Komen in aanmerking : alle wedvluchten van PE Antwerpen  in de periode van 20 juni tot en met 30 augustus

3 wedvluchten met de 1e en 2e getekende komen in aanmerking.

 

Grote Halve Fond jonge duiven(8 geklasseerden)

Dit kampioenschap wordt betwist met de 3 wedvluchten met 1e en 2e getekende, te kiezen uit alle nationale en provinciale wedvluchten vanaf  1 augustus  tot en met 6 september.

 

Algemeen kampioenschap(3 geklasseerden)

De liefhebber met de meeste vermeldingen in de bovenvermelde 8 reeksen wordt algemeen kampioen.

Bij gelijkheid, toepassing van coëfficiëntberekening (tot 4 cijfers na de komma)

Coëfficiëntberekening: Per kampioenschap wordt de behaalde plaats gedeeld door het aantal geklasseerde, de optelling van deze coëfficiënten geeft ons de Algemeen Kampioen PE Antwerpen.  Er worden drie algemene kampioenen gehuldigd.

 

KAMPIOENSCHAP 2020 ASDUIVEN : Enkel prijzen per 10-tal komen in aanmerking

Er wordt een asduifkampioenschap ingericht voor elke reeks.

Per reeks worden er 5 liefhebbers geklasseerd waarvan de drie eerste een medaille ontvangen (goud-zilver-brons)

Voor snelheid en kleine hafo komen enkel de weekendvluchten in aanmerking

 1. Asduif snelheid oude/jaarse duiven

6 uitslagen in de periode van 13 juni t/m 30 augustus

 1. Asduif kleine hafo oude/jaars duiven

5 uitslagen in de periode van 13 juni t/m 30 augustus

 1. Asduif grote hafo oude/jaarse duiven

4 uitslagen in de periode van 20 juni t/m 6 september

 1. Asduif fond oude/jaarse duiven

3 uitslagen op de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap

 1. Asduif grote fond

2 uitslagen op de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap

 1. Asduif snelheid jonge duiven

4 uitslagen in de periode van 13 juni t/m 30 augustus

 1. Asduif kleine halve fond jonge duiven

3 uitslagen in de periode van 13 juni t/m 30 augustus

 1. Asduif grote halve fond jonge duiven
  3 uitslagen in de aangeduide vluchten van dit provinciaal kampioenschap

Deelnemingsvoorwaarden  provinciale kampioenschappen.

– De deelneming is kosteloos voor alle liefhebbers, aangesloten bij de KBDB, welke een

   lidkaart 2020 bezitten en waarvan het hok gelegen is in de provincie Antwerpen.

– Enkel de uitslagen die werden behaald in éénzelfde inkorflokaal en/of verbond komen in aanmerking,

  en voor zover de duiven ingekorfd werden in een samenspel waarvan Antwerpse lokalen deel uitmaken.

– Enkel prijzen per 3-tal komen in aanmerking.

– Voor de snelheidswedvluchten komen alleen de bondsprijskampen ingericht op zondag(middenlijn)

   en zaterdag (oostenlijn) in aanmerking.

– Bij uitgestelde lossingen komen de volgende dagen in aanmerking.

– Onvolledige(minder punten dan vooropgesteld) formulieren komen in aanmerking indien er onvoldoende geklasseerde zijn met het maximum aantal punten.

 

-Voor de grote halve fond, de fond- en de marathonvluchten komen enkel de provinciale

 wedstrijduitslagen van Antwerpen in aanmerking.

– Bij uitgestelde lossingen op de fond/marathon komen de volgende dagen in aanmerking

– Enkel de prijzen met 1e en 2e getekende, behaald in dezelfde wedvlucht, komen in aanmerking.

– Voor de kampioenschappen oude duiven komen eveneens de jaarlingen in aanmerking.

– Iedere liefhebber mag mededingen in de 8 reeksen. Echter, per reeks komt er slechts één

   weekendwedvlucht in aanmerking, uitgezonderd op de fond en marathon, waar alle wedvluchten tellen.

 

Rangschikking

Deze geschiedt door coëfficiëntberekening tot 4 cijfers na de komma (optelling der prijzen)

 

Hoe deelnemen ?

– De liefhebbers dienen persoonlijk hun deelnemingsfiche in te vullen en op te zenden. Zijzelf zijn verant-

   woordelijk. Deze fiches verschijnen in het Bondsblad (Vlaamse afdelingen) en op de website KBDB.

– De winnaars ontvangen allen een trofee, dus geen geldprijzen. Aan liefhebbers die zich meermaals

   klasseren wordt één trofee van gezamenlijke waarde toegekend.

 

Belangrijk

Alle prijskampuitslagen dienen ter staving voorgelegd te worden binnen de gevraagde termijn.

 

Provinciale Kampioenendag 2020

Deze heeft plaats op zaterdag  12 december 2020 in de zaal D’Artagnan van het Aldhem Hotel te Grobbendonk.

 

KAMPIOENSCHAP BEGINNELINGEN

Voor de liefhebbers die lid zijn vanaf 2018.  Liefhebbers die voordien ooit een hoklijst hebben binnengebracht komen niet meer in aanmerking.

Het kampioenschap wordt verspeeld in twee reeksen :

 1. Beginnelingen t.e.m. de leeftijd van 30 jaar (geboren na 31.12.1990)
 2. Beginnelingen boven de 30 jaar (geboren voor 1.1.1991)

Het kampioenschap wordt enkel verspeeld op de wedvluchten met JONGE DUIVEN, ingericht

tussen 16 mei en 30 augustus

De 5 beste resultaten met de eerstgetekende komen in aanmerking.

Er is geen beperking qua deelnemende duiven, noch qua afstand: alle weekendwedvluchten vanaf Quiévrain/Momignies komen in aanmerking.

 

Hoe deelnemen ?

De deelnemingsformulieren worden op de website gepubliceerd.

 

De deelnemingsformulieren moeten uiterlijk op 25 september 2020

 (poststempel 24 september)toekomen te Halle, gestaafd met de uitslagen.