Rapport de l’assemblée générale Pr Flandre Orientale

Verslag AV PE Oost-Vlaanderen

Verslag AV  pdf versie

************************************************************************

Verslag van de Provinciale Algemene Vergadering

van 30 november 2019

in zaal Mantovani – Oudenaarde

Aanwezig: de heren mandatarissen: De Backer L., Van Raemdonck G., Nuel W., Callebaut G,

en de vertegenwoordigers van 90 verenigingen

Afwezig: 4 verenigingen,

Verontschuldigd: dhr mandataris Piens B.

DAGORDE

1) Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 01/12/2018

2) Verslag dienstjaar 2018/2017 van het Provinciaal Comité

3) Provinciaal Sport Reglement

4) Sportief programma van onze afdeling seizoen 2020

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Openingswoord van de voorzitter:

Omstreeks 11u05 verwelkomt dhr De Backer vertegenwoordigers van de Oost-Vlaamse maatschappijen.

Dagorde:

 1. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering 1/12/2018

Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd

 1. Verslag dienstjaar 2017/2018 van het Provinciaal Comité.

In verband hiermee overloopt dhr De Backer de statistieken qua leden, verenigingen en verkoop van ringen.

De PE Oost-Vlaanderen blijft de grootste provincie van het land, in 2019 kende onze provincie nog 4650 leden, in 2018 waren dit er 4645. In 2019 waren er nog 94 actieve verenigingen, dit tov 95 in 2018. Er werden 230.925 ringen verkocht in 2019, dit tov 236.473 ringen in 2018.

Een aangename vaststelling is dat Oost-Vlaamse liefhebbers met 71 vermeldingen geklasseerd staan in de verschillende categorieën van de nationale kampioenschappen 2019.

3 Oost-Vlaamse liefhebbers behaalden dit jaar een nationale overwinning. Waaronder de  Algemeen Nationaal Kampioen.

Deze Oost-Vlaamse kampioenen verdienen zeker een hartelijke proficiat.

 1. Beslissingen van de Nationale Algemene vergadering

Dhr Callebaut overloopt de nationale vluchtkalender van 2020.

De overloping en verduidelijking van de beslissingen van de Nationale Algemene vergadering wordt gedaan door dhr Van Raemdonck.

 • Gummi’s & aanmeldingen;
  • Aanmelden van eerste duif binnen de 10 min, tweede duif binnen 15 min en vanaf de derde duif binnen het half uur.
 • De prijs van de ringen blijft 1 €. Vanaf 151 ringen zal een toeslag van 2€ worden aangerekend. Vanaf meer dan 300 ringen wordt er een toeslag van 4€ aangerekend.
 • De nieuwe mogelijkheid tot het scannen van de manden ter controle van de duiven
 • Stopzetting van het contract met WPROL en daaropvolgend het nieuwe contract met Bricon/data-technologie
 • Overgang naar een Belgisch labo voor de controle op doping.
 • Strips ipv loodjes. De loodjes kunnen volgend seizoen voor de snelheidsvluchten verder opgebruikt worden. Naar seizoen 2021 toe is het de bedoeling volledig overgeschakeld te zijn naar de strips.
 • Dubbelingen (ouden/jaarsen/jongen) automatische dubbeling bij oude en jaarse duiven.

Hiernaast werd nog een toelichting van het artikel 10.3 gedaan betreffende  het klasseren van liefhebbers woonachtig in gemeenten sportief toegevoegd aan een andere PE.

 1. Provinciaal Sportreglement 2020

Artikel 5 § 2 – aanpassing

In één zelfde lokaal kan tijdens het zelfde weekend slechts ingekorfd worden voor één kleine HAFO-vlucht beneden Orléans.

Art 15 – Aanpassing

Leervluchten zijn niet toegelaten op zondag. Leervluchten vanuit de erkende lossingsplaatsen van de Westenlijn, Middenlijn en Mid-West zijn niet toegelaten op zaterdag en zondag, behoudens uitzondering toegestaan door het comité.

Hiernaast worden al enkele werkpunten voor de criteria van de Provinciale Kampioenschappen 2020 toegelicht.

Volgende punten zullen zeker aangepast/toegevoegd worden:

 • Meer vermeldingen (5 i.p.v. 10)
 • HAFO opnieuw gesplitst in kl. en gr. HAFO
 • kamp enkel 5 eerst gerangschikte
 • Nevenklassement ronde van België
 • Nevenklassement allround duif
 1. Vluchtkalender 2020 & sportief programma 2020

De voorgestelde vluchtkalender FVOV wordt voorgelezen door dhr Callebaut.

In samenwerking met FVOV-OVV zal er 2x een provinciale Orléans, met één nacht mand, worden ingericht dit op 9 mei en op 18juli.

Alle HAFO lokalen mogen deelnemen aan deze vluchten. Op deze 2 data zullen er geen Angerville of Fontenay mogen ingekorfd worden. Men is hiernaast ook een eventuele Derby-vlucht aan het uitwerken voor jonge duiven.

Aansluitend worden de reisroosters overlopen door dhr De Backer.

Voor de Westenlijn dient de kalender van de PE West-Vlaanderen gevolgd te worden, alle vluchten (snelheid en KHF) gaan door op zaterdag.

Snelheid:

 • Arras, Clermont & Pontoise

Voor de KHF hebben de maatschappijen de keuze tussen:

 • Angerville, met vrijdaginkorving (Provinciaal O-Vl met mogelijkheid tot 10’ later te lossen)

OF

 • Fontenay met donderdaginkorving. (interprovinciaal met W-Vl)

Middenlijn

Snelheid

 • Quievrain & Noyon

KHF

 • Angerville

De interprovinciale akkoorden voor deze vluchtlijnen worden later verduidelijkt.

Daarnaast wordt de kans aangeboden om leervluchten tijdens de week uit Frankrijk, vanuit St. Quentin of Noyon, in te richten.

De jonge duiven kunnen 5 weken apart vliegen op Quievrain i.p.v. 3.

De Middenlijn West volgt voor de snelheid het volledige programma van Henegouwen. Voor de KHF volgen zij de Middenlijn.

Ronde van België:

Deze gaat door de twee laatste weekends van september en de twee eerste  van oktober, met lossing mogelijk vanaf 9u.

Er is weliswaar geen lossingsplaats voorzien in Oost-Vlaanderen. De trekking van de lossingsplaatsen gebeurt door een provinciale mandataris.

Momignies:

Er wordt opnieuw de mogelijkheid gegeven aan de maatschappijen tijdens einde seizoen Momignies in te richten. Noyon zal stoppen gelijk met de laatste Nationale vlucht. Vanaf dan zijn de maatschappijen vrij Momignies op zaterdag in te korven tem half oktober. (12/9 + 19/9 + 26/9 + 3/10 + 10/10)

Algemeen interprovinciaal akkoord

Seizoen weekend:

 • Nieuw akkoord met West-Vlaanderen
 • Het akkoord met Antwerpen ligt klaar ter ondertekening
 • Verlenging akkoord met Henegouwen: aan- en overaanpalende deelgemeenten.

Akkoord met West-Vlaanderen

Voor de kleine snelheid zal er bij aanvang van het seizoen provinciaal gelost worden. Vanaf het eerste weekend van mei wordt er overgegaan naar een Interprovinciale lossing met W-VL A2, gevolgd door een provinciale lossing W-VL A1. Dit met evaluatie na 8 weken.

Voor de grote snelheid zal er bij aanvang van het seizoen ook provinciaal gelost worden. Vanaf het laatste weekend van mei wordt er overgegaan naar een Interprovinciale lossing met W-VL A2, gevolgd door een provinciale lossing W-VL A1. Dit met evaluatie na 6 weken.

Voor de kleine HAFO (Fontenay) is er voor het gehele seizoen een Interprovinciale lossing voorzien.

Akkoord met Antwerpen

Voor de kleine en grote snelheid en alsook de kleine HAFO is er een gezamenlijke lossing voorzien.

 1. Provinciale kampioenendag

Deze vind plaats op zaterdag 18 januari 2020 in Salons Mantovani.

 1. Ringen

De ringen 2020 zullen worden verdeeld per regioverantwoordelijke op vrijdag 27/12/2019.

 1. Voorlopige dagorde van de Nationale Algemene Vergadering van jan./feb.2019

Er werden geen voorstellen ingediend

Dhr. De Backer dankt de aanwezigen en sluit vervolgens de vergadering af om 12u.