Actualité EP Anvers

Ringenverdeling 2021 (update 23-12-20 voor 66246, 66256, 66217 en 66220, 66028, 66263, 66300 en 66208)

Documenten reisrooster 2021 in te vullen door de verenigingen.
Wij informeren u dat er momenteel gewerkt wordt aan een eenvormig document voor heel het land.
Zodra wij dit in ons bezit hebben, zullen wij dit via mail aan de verenigingen laten geworden.
De documenten zullen op een latere datum dan gebruikelijk mogen afgeleverd worden. Meer info volgt.

Provinciale kampioenschappen 2020 – definitieve uitslag

Sponsorvluchten Beyers 2020 definitieve uitslag :
FondcriteriumSnelheidscriterium
klachten/vragen tot 20-11-20 bij de provinciale secretaris : dubois.e@kbdb.be

De provinciale kampioenenviering van de PE Antwerpen die voorzien was op 12 december 2020 wordt ingevolge Corona verschoven naar een latere datum.

Zitdagen PE Antwerpen
Momenteel is er nog geen volgende zitdag bepaald.
locatie : Café Den Berg, Antwerpsesteenweg 214, in Malle.

Link naar het deelnemingsformulier provinciale kampioenschappen 2020
Einddatum voor indienen : uiterlijk op 25-9-20 toekomen te Halle (poststempel 24-9-20 telt) – inclusief uitslagen

BEYERS Sponsorprijzen 2020 (update covid aangepast 4-9-20)
Einddatum voor indienen : uiterlijk 25-9-20 toekomen te Halle, postdatum 24-9-20 telt. Inclusief uitslagen.

Akkoord Antwerpen – Vlaams-Brabant

Provinciale poulebrief PE Antwerpen
Instructies provinciale poulebrief 2020
POULEBRIEF ANTWERPEN 2020Provinciale poulebrief 2020

edit f2

Belangrijke data (onder voorbehoud van Corona)

28 december 2020 : verdeling ringen 2021 aan de verenigingenVerslag algemene provinciale vergadering van 23-11-19


Interprovinciaal akkoord Antwerpen – Limburg 2020


Provinciale kampioenenviering 7-12-19- PowerPoint (opgelet ! Dit is een vrij groot bestand)


MUTATIES KUNNEN VANAF 1-1-2020 ENKEL DOOR DE ADMINISTRATIE VAN DE KBDB WORDEN UITGEVOERD EN NIET MEER DOOR EEN MANDATARIS.
Gelieve er nota van te nemen dat de mutaties voldoende op tijd voor de inkorving dienen te gebeuren. Ze zijn maar geldig van het moment dat de KBDB administratie de uitvoering in het adminstratief programma heeft kunnen uitvoeren. Dit betekent dat de administratie dan het overschrijvingsformulier, de eigendomsbewijzen en de betaling dient te hebben ontvangen.

Bruurs Fons : 0498485989
Bodengien Pascal : 0477770532
De Winter Juliaan : 0492649443
Van Vlierberghe Guido : 0472883639
Oorts Jef : 0498049813
Bluekens Jan : 0495410917

Ringen kunnen eveneens verkregen worden bij Jef Oorts, dit enkel na telefonische afspraak (0498/049813)

Ringen kunnen eveneens verkregen worden bij Pascal Bodengien, dit enkel na telefonische afspraak (0499367707)


Bericht aan de duivenliefhebbers van de PE Antwerpen

Het provinciaal comité van de PE Antwerpen vraagt aandacht voor artikel 5 van het Nationaal Sportreglement. Mogen wij vragen dat iedereen rekening houdt met dit artikel zodat iedereen van zijn hobby kan genieten.

Art. 5. NSR
De leden mogen hun duiven niet buiten laten van begin maart tot einde oktober op dagen waarop erkende wedvluchten ingericht worden en dit binnen de normale aankomsturen van de duiven.


Het secretariaat van PE Antwerpen is telefonisch te bereiken op GSM nummer 0475/709 842 of via Email dubois.e@kbdb.be

BERICHT AAN DE VERENIGINGEN

De verenigingen kunnen hun prijskampuitslagen via e-mail overmaken aan de provinciale afdeling.

Dit bespaart kosten en papier !

Het e-mailadres is

kbdbantwerpenuitslagen@live.be


Kampioenschappen PE Antwerpen

2019 Provinciale kampioenschappen 2019 
Uitslag sponsorprijzen Beyers – snelheidscriterium 2019
Uitslag sponsorprijzen Beyers – fondcriterium 2019

2018 Kampioenschappen met 1ste & 2de getekende –  Asduiven Beyers sponsorvluchten – Criterium Snelheid  – Criterium Fond

2017

2016

2015

2014

2013