Verslag algemene provinciale vergadering KBDB Vlaams-Brabant zaterdag 9/12/2017 in  zaal De Witte Duif te Halle

 

pdf versie

Aanwezig: de heren mandatarissen: Claeskens E., Van Bockstaele S., Konings J.,

Afwezig: Verontschuldigd wegens ziekte de heer mandataris Wees A.

   2 verenigingen werden verontschuldigd.

 

 • Openingswoord

 

Omstreeks 9u50 verwelkomt de dhr Van Bockstaele Stefaan de afgevaardigde bestuursleden van de verenigingen.

Na een minuut stilte voor de overleden leden vangt de vergadering aan.

 • Jaarverslag Provinciaal Comité – dienstjaar 2016/2017.
 • Bijeenkomst raad van bestuur – provinciaal comité

Het comité vergaderde afgelopen seizoen 11 keer.  

 • Administratieve gegevens

In totaal waren er nog 69 verenigingen aangesloten in 2017 en betaalden nog 2893 leden hun bijdrage. In de afdeling werden er 155.986 ringen verkocht (gemiddeld 50 ringen per liefhebber).

 • Prijs van een ring blijft idem 2017 : 1,00€ tot 150 ringen. Vanaf 151 ringen komt er een supplement van 2€/ring bij.
 • Op vrijdag 29 december zullen de ringen 2018 verdeeld worden te Halle (tussen 9u – 14u) te Lubbeek tussen 9u – 12u en vanaf 9u te Asse
 • Nationaal palmares

De liefhebbers behorende tot onze afdeling presteerden zeer goed in de nationale kampioenschappen; 51 vermeldingen werden behaald . Vlaams-Brabant had ook 7 nationale winnaars in 2016.

 • Provinciale Kampioenendag

De kampioenendag van 2017 zal doorgaan in Salons De Waerboom te Groot-Bijgaarden op 25/02/2018

 • Sportief programma

  A. Vooruitzichten 2017.

De nationale voorzitter, Stefaan Van Bockstaele, deelde de toekomstperspectieven betreffende het komende duivenseizoen mede:

 • Voor de dubbelingen met de duivinnen blijft het standpunt identiek aan dit van 2017. Deze dubbelingen zijn uitsluitend toegestaan op de internationale wedvluchten.
 • Ronde Van België : Vanaf 23/09 , 30/09, 7/10, 14/10
 • Het provinciaal sportreglement ondergaat een aantal wijzigingen en zal later in de vergadering toegelicht worden
 • Er is een nieuw interprovinciaal akkoord voor de middenlijn voor 2018  tussen Antwerpen ,Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant voor de snelheid en Antwerpen en Vlaams-Brabant voor de kleine halve fond
 • Verder blijft de verplichte enting tegen het paramyxovirus gelden. De vereiste documenten worden aan de verenigingen bedeeld.
 • Het interprovinciaal akkoord tussen Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant werd stilzwijgend verlengd zoals voorzien in het akkoord.

         B. Provinciaal Sport Reglement

 

 • 10 – toevoeging paragraaf 2

Alle provinciale en interprovinciale vluchten worden goedgekeurd door de Nationale bestuursraad op voorstel van de provinciale afdeling.

 • 12 § 1 – aanpassing

Per weekend kunnen maximaal twee snelheidsvluchten (1 kleine snelheid en 1 grote snelheid) en een kleine ½-fond vlucht georganiseerd worden. Kleine snelheid tot 130 km, grote snelheid boven 130 km en kleine ½-fond vanaf 250 km tem 400km (coördinaten stadhuis Brussel).

 • 14 – aanpassing
  • Snelheid:

Er is enkel nog 1 deelnemingszone van toepassing voor de Snelheid.

De minimum deelnemingszone is 4 km

één vereniging   : maximum 14 km

een verbond       : maximum 16 km

 • Kleine halve fond :
  • Maximum 20 km
 • Zware Halve Fond tot en met Grote Fond:
  • Maximum 25km
 • 22 – aanpassing

Op de wedstrijdvluchten mogen geen port/leerduiven worden aanvaard van buiten de deelnemingszone. De port/leerduiven worden niet in de spiegellijst opgenomen. Vanaf de Frankrijkvluchten worden geen port/leerduiven meer aanvaard. Alle misbruiken dienaangaande worden beschouwd als vervalsing van de uitslag en de inrichters worden verantwoordelijk gesteld voor deze inbreuk.

 

 

 1. Vluchtschema
  • Vanaf 10 maart tot en met 28 oktober kunnen prijskampen worden ingericht , voor zover ze werden aangevraagd op het vluchtprogamma.
  • De Ronde van België vanaf 23 september tot en met 14 oktober op erkende lossingsplaatsen die onder controle staan van de K.B.D.B.
  • Er mogen slechts twee vluchten worden ingekorfd voor zover de inkorvingsplaatsen duidelijk van elkaar gescheiden zijn , met afzonderlijke inkorftafels.
  • KHF
  • Sector 1:

Chevrainvilliers

Vanaf de september vluchten kan de deelnemingszone volledig sector 1 bevatten

 1. Sector 2 + 3 :
  • Melun
  • Chevrainvilliers
  • Op de KHF worden sector 2 & 3 samen gelost
 • Franse nationale feestdag 14juli: Chevrainvilliers op zondag 15 juli met zaterdag inkorving
 • 4 augustus: onder voorbehoud
 • Zaterdag 21/07: onzeker

Alle verenigingen ontvangen een exemplaar van dit vluchtprogramma 2017

 

 1. Amendementen

Geen amendementen.

 1. Varia

De Nationale dagen worden overlopen.

 

 • Voorlopige dagorde van de nationale algemene vergadering.

Geen opmerkingen.

De heer Van Bockstaele Stefaan beëindigde de zitting en wenste de aanwezigen een behouden thuiskomst toe.

                       

                       

Goedgekeurd op de nationale algemene vergadering van 28/02/2018

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter